Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

Kärlek - Vad är det?

Bength Gustafson | 15 okt, 2015
Vi lever i en tid då bibliska ord och begrepp stjäls av sekulariserade människor och sedan töms på sitt ursprungliga och rätta innehåll och därefter fylls med ett förfalskat innehåll. Så är det med ord och begrepp som äktenskap, man och kvinna och kärlek. Denna stöld och förfalskning sker både innanför och utanför kyrkans och frikyrkans väggar, och för med sig både förvirring och vilsenhet hos människor som vill komma rätt i livet och i sina viktiga livsval.

Vart och ett av dessa ord och begrepp har sitt ursprung i Gud. Gud - som är en evig och personlig Gud och mannens och kvinnans Skapare(1) - har gett dessa ord och begrepp sitt bestämda innehåll. Som väl är, så är inte äktenskap, man och kvinna och kärlek några produkter av evolutionära och slumpmässiga processer under oöverskådliga tidsrymder. Om så vore fallet, då kunde människor handskas med dessa ord och begrepp som de tycker passar dem och den tidsanda som de lever i. Men nu är det som sagt inte så, utan den stölden och förfalskningen sorterar under begreppet synd, som betyder "att missa målet". (2) För den mycket allvarliga och avgörande "målmissen" kommer människan att få stå till svars, inför den Gud som är äktenskapets, mannens och kvinnans och kärlekens ursprung och "bestämmare". (3)

Kärleken är själva fundamentet och livsnerven i äktenskapet mellan man och kvinna, såsom Gud har tänkt och planerat det. Då omfattar kärleken både mannen och kvinnan på ett totalt och fullödigt sätt, nämligen hela deras personlighet: ande, själ och kropp, som är varje mans och kvinnas personlighet.

Vårt svenska språk är inte bara ordfattigt i jämförelse med bibelns språk, utan även fattigt i människors språkbruk. Vi har bara ett ord för kärlek och det är ett fattigdomsbevis, och när då det enda ordet ges ett galet innehåll i människors språkbruk, då är utarmningen av kärleken närmast total och kärlekslivet blir därefter.

Låt oss se på något av vad Bibeln har att säga oss in i vår svenska och kärleksfattiga tillvaro. Så fattig på ord och på kärlek, att jag måste använda ord och begrepp ifrån ett av Bibelns grundspråk: grekiskan. (4) Men jag gör inte anspråk på, att här och nu skriva uttömmande om vad Bibeln säger om kärlek, utan enbart något grundläggande.

Agápe
Guds kärlek. "Gud ÄR kärleken". (5) Gud ÄR agápe. Den är ett av Guds personliga kännetecken. Den kärleken är spontan, omotiverad, utgivande och evig, såsom Gud är evig. Den kärleken är för människans ande och utifrån människans ande, och den tar aldrig slut, därför att den är evig och inte beroende av något gensvar för att fortsätta att ge ut. När då Gud och människans ande är förenade med varandra till ett, (6) då kan denna spontana, omotiverade, utgivande och eviga kärlek pulsera på ett fullödigt sätt i relationen mellan Gud och människor och människor emellan, och inte minst i äktenskapet mellan man och kvinna.

Philía och philadelphía
Det är den själsliga och mänskliga kärleken, och den är för människans själ och utifrån människans själ. Det är en kärlek först och främst till "sina närmaste", men sedan fortsätter den som "ringar på vattnet" till fler och fler människor. (7) Den är empatisk, omtänksam och omsorgsfull. Den hyser sympati för andra människor, men den begränsas inte av sympatier och förpliktelser eller av människors förakt för det som är fult och frånstötande. Den är "filantropisk" till sin natur, dvs den älskar människor och är en människovän. Men den är beroende av gensvar, tacksamhet och uppskattning för att kunna överleva över tid i de mänskliga relationerna.

Èros
Den sexuella och "lidelsefulla" kärleken, som begär den andre för sig. Den är för människans kropp och utifrån människans kropp. I Höga Visan beskrivs den på ett så vackert och attraherande sätt mellan en brud och en brudgum, mellan man och kvinna. (8) Den har ingenting med "tillfälliga förbindelser" att göra, och inte heller med den föraktfulla och sexfixerade kvinnosyn som är så dominerande idag i film, litteratur, media och i det vulgära vardagsspråket. Jag vågar påstå, att den sexuella kärleken är den mest perverterade kärleken i vårt nutida och så hårt sekulariserade och Gudlösa samhälle, där könsneutraliteten hyllas och normlösheten har upphöjts till norm.

Det optimala kärleksförhållandet
Det optimala kärleksförhållandet i ett äktenskap är det när philía och éros är underordnade agápe och "agápekärleken" får möjlighet att påverka och forma "philía- och den sexuella kärleken". Då tar inte kärleksförhållandet slut, utan då varar det hela livet ut. Men när den turordningen bryts eller förändras, då står vi inför de mest grundläggande och avgörande orsakerna till brustna relationer och skilsmässor. Då har det mänskliga hjärtat börjat att bli hårt och kallt och cynismen knackar på dörren. (9)

Det optimala kärleksbudet
"Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft, och din nästa såsom dig själv". (10)

Väl mött!

Källor: (1)
1 Mos. 1:26-27. 5:1-2. (2) Grundbetydelsen av ordet synd. Hamartía: "Att missa målet". (3) Matt. 12:37. Judas v. 14-15. (4) NT:s grundspråk: Grekiska. GT:s grundspråk: Hebreiska. (5) 1 Joh. 4:8-18. (6) Jes. 57:15. Joh. 4:23-24. (7) Rom. 12:10. 1 Tess. 4:9. 1 Petr. 1:22. 2 Petr. 1:7. (8) Höga Visan 1:2, 4. 2:4-5, 7. 3:5, 10. 4:10. 5:1, 8. 7:6, 12. 8:4, 6-7. (9) Matt. 19:3-8. v.8. (10) 5 Mos. 6:5. Matt. 22:36-40.

Stå upp för "Skapelseordningen"!

Bength Gustafson | 02 okt, 2015
I min förra bloggtext kom jag med uppmaningen: Stå upp för "obestridliga värden", såsom människovärdet och människolivets okränkbarhet från konceptionen och allt framåt. Här kommer nu en lika allvarlig och viktig uppmaning: Stå upp för "Skapelseordningen"! Och jag vänder mig först och främst till dem som är kristna och Bibeltroende och som menar allvar med att följa Jesus, även i ett Gudlöst och sekulariserat samhälle som vi lever i nu. Men jag är också väl medveten om, att det finns många i Sverige idag som inte officiellt skulle kalla sig för kristna, men som ändå står upp för denna "ordning", därför att de anser att den är självklar. "Skapelseordningen" som handlar om människosyn, man och kvinna, om äktenskapet mellan man och kvinna, om man och hustru, om sexualitet, om föräldrar och barn, och därmed om människosläktets fortbestånd, som förutsätter både man och kvinna. Dessa ord och begrepp har ett bestämt innehåll, och vi kan inte tömma dem på sitt ursprungliga innehåll och sedan fylla dem med ett annat innehåll, som vi tycker passar oss och vår tid. Så kortsiktiga och okunniga om vilka negativa konsekvenser det för med sig, duger det inte att vara.

När Gud skapade i begynnelsen, då utgick han ifrån sin Skapelseplan och den "Skapelseordning" som han själv hade sammansatt, "långt innan världens grund var lagd". (1) Den "Skapelseordningen" kan vi läsa om i både Bibeln och i "Naturens bok". Så om det finns människor som menar att Bibeln är en hopplöst förlegad bok, så möter de ändå samma "Skapelseordning" i naturens och biologins värld.

Vi lever i ett alltmer Gudlöst och sekulariserat samhälle, där Gud förnekas och anarki (2) och normlöshet utbreder sig såsom en logisk följd av att Gud förnekas. Könsneutraliteten och hävdandet att inte något är onormalt när det gäller alla typer av sex, upphöjs till "den nya normen". Vad som är unikt manligt och kvinnligt förnekas och all slags sex ska godkännas och betraktas som "normalt och likställt". Alla värden, normer och ordningar som på något sätt kan förknippas med Gud, de ska fullständigt elimineras. Men "akta dig"! om du har något att invända mot denna eliminering och mot "den nya normen". Förespråkarna för det som för tillfället är "inne" och "trendigt" och "politiskt korrekt" har nämligen ingen tolerans med "oliktänkande", utan kräver tolerans och total underkastelse av alla. Men var vid gott mod! Hos Gud finns både styrka och andlig och intellektuell integritet att hämta, för att vi rakryggade ska kunna stå upp för "Skapelseordningen", även under ibland bisarra förhållanden.

Vi ska inte låta oss överraskas av denna utveckling, för Jesus talade om att samhällsutvecklingen skulle gå i denna riktning innan han kommer tillbaka till jorden igen och återställer ordningen. (3) Men låt oss ändå för ett ögonblick göra en jämförelse. Om vi tänker oss, att det ägde rum samma negativa utveckling av anarki och "normupplösning" i trafiken. Om allt i trafiken ska betraktas som "normalt och likställt", t.ex att köra på vilken sida av vägen som helst, att var och en själv bestämmer hastigheten, och huvudled och "höger-regel" eller inte, det bestäms av varje enskild trafikant. Ingen sunt tänkande människa skulle acceptera detta, och än mindre ge sig ut i trafiken. Alla skulle vara rörande överens om, att detta är fullständigt orimligt och galet.

Jag är väl medveten om, att det finns människor som blir upprörda över att jag gör denna jämförelse. Men skillnaden i den jämförelsen är, att anarki och "normupplösning" i trafiken visar sina skadeverkningar omedelbart, medan skadeverkningarna av anarki och "normupplösning" i samhället visar sig över tid. Människors tänkande och värderingar förändras inte på en gång, utan över tid och beroende på vilket inflytande och vilket påverkan man står inunder.

Jag tar ett aktuellt exempel ifrån hälso- och sjukvården. Det har varit något självklart, att man där ska vårda människor och rädda liv. (4) Men under den senaste 50-60 års perioden, som sekulariseringsprocessen har ägt rum i vårt land, så har vi sett hur en allvarlig förskjutning har ägt rum. Idag är det inte längre lika självklart att liv ska räddas, utan att liv ska även avslutas när man menar "att så önskas". Abort är här ett talande exempel. Under 2014 utfördes över 36 600 aborter i vårt land! Och sedan vår nuvarande abortlagstiftning trädde i kraft den 1 januari 1975 har över 1,4 miljoner aborter utförts i Sverige! (5) Dessa siffror talar för sig själva, och alla vet att livets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt har tidigare varit  ett "hederskodex" inom hälso- och sjukvård i vårt land, och även i svenskens medvetande. Gå gärna tillbaka och läs vad jag skrev om detta i min förra bloggtext, där jag skrev om professor Torbjörn Tännsjös roll i denna negativa samhällsutveckling.

I skrivande stund pågår en tingsrättsförhandling i Jönköpings tingsrätt, där barnmorskan Ellinor Grimmarks stämning mot Region Jönköpings län tas upp. Målet gäller "Upprättelse och rätt till samvetsfrihet" och handlar bl.a om "nekad anställning, återtagande av anställning och indragen studielön under praktik". (6) Allt detta för att Ellinor, för sitt samvetes skull, inte kunde medverka vid utförandet av aborter. Men i Norge, där Ellinor nu arbetar som barnmorska på Sykehuset i Östvold, har de tydligen mer respekt för samvetets plats och funktion i en människas liv, än vad som är fallet i Sverige.

I min bok: "Vilket Sverige vill vi ha"? som utgavs 2005, så beskrev jag denna samhällsutveckling. (7) Och tyvärr, så har samhällsutvecklingen i vårt land gått i den riktningen som jag beskrev där, och det är inte det Sverige som jag vill ha, och jag tror att merparten av vårt lands befolkning är eniga om detta. Så låt oss stå upp för "obestridliga värden" och för "Skapelseordningen" i Sverige idag!

Väl mött!

Källor: (1)
1 Mos. 1:1-2:25. 2:4. Job. 38:1-42:5. Ps. 111:7. Jer. 31:35-37. dvs, att den ordningen aldrig upphör. 33:25-26. 1 Kor. 14:33. Frid: Ordning. Ef. 1:1-4. v.4. (2) Anarki: Upplösning av samhällsordningar, laglöshet, total oreda. (Bonniers Lexikon. Band. 23. Ordbok). (3) Matt. 24:12. (4) "I läkarens hederskodex finns orden - att rädda liv". (solrosupproret.se "Sjuk och undanträngd". 27 juni 2012). "Hederskodex": Etiska normen inom en yrkesgrupp, en organisation eller dyligt.  (5) www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramnen/aborter (6) Tidningen Världen Idag. Onsdagen den 30 september 2015. "Beslutsam Ellinor i rätten", av Jonas Adolfsson. (7) Boken: "Vilket Sverige vill vi ha"? av Bength Gustafson. 2005. Pro Rhema Förlag. Inspirationskällan. Kap. 5. Vilken människosyn vill vi ha? Sid. 37-56.