Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

Människans upprättelse

Bength Gustafson | 25 nov, 2015
Mer än någonsin är det viktigt att tala och skriva om människan utifrån en biblisk och kristen människosyn och verklighetsbild. Den evolutionära, naturalistiska och Gudlösa människosynen har degraderat både människan och människovärdet långt under den nivå som är värdigt människan. Därför har jag skrivit dessa båda senaste bloggtexter på tidningen Inblicks bloggsida. Jag är tacksam till Inblicks chefredaktör Tommy Dahlman för detta forum!

Denna bloggtext om människans upprättelse är en fortsättning på min förra bloggtext om människans återställelse. Allt som skall upprättas måste först återställas och förankras där det rätteligen hör hemma. Annars blir resultatet både bräckligt och kortvarigt, och så kan vi kristna aldrig tänka eller resonera när det gäller människan.

Människan är idag en förlorare, som jag skrev om i min förra bloggtext, därför att hon är bestulen och har förlorat det absolut viktigaste som varje människa behöver:
1. Sitt värde som människa - hennes människovärde är stulet.
2. Sin status som människa - hennes identitet som människa är stulet.
3. Sin historia - människans historiska rötter är avkapade och stulna.
När Jesus talar om detta, då talar han sanning och han är brutalt realistisk. Jesus gör klart, att ska människan kunna brytas ned och fördärvas, då måste hon först bli bestulen. Därför säger Jesus, att människans främste fiende, djävulen, är en tjuv, och hans strategi är att först stjäla och därefter slakta och förgöra. (1)

I modern tid har Darwinismen och evolutionsteorin med assistans av övriga Gudlösa ismer, mer än något annat bidragit till denna stöld. Stölden har börjat redan vid konceptionen, då bärande argument för abort kan härledas till evolution och "det naturliga urvalet". Stölden har sedan fortsatt i skola, utbildning, forskning och media, där en evolutionär och sekulär människosyn är den dominerande. Genom evolutionsteorin har människan degraderats ner på djurens nivå och människan beskrivs som "ett naturalistiskt djur". Människovärdet har därmed gått förlorat, och människans identitet som människa med ande, själ och kropp och med ett vägledande samvete har gått förlorat, och människans historiska rötter i en evig och personlig Gud som hennes ursprung och Skapare är avlägsnat och borta. Kvar är vilsenheten, rotlösheten och hemlösheten, därför att i en evolutionär och sekulär värld finns det inte några historiska rötter eller något historiskt hem för människan.

Men som väl är, så behöver vi inte sätta punkt här. Människan, även i modern tid, längtar hem där hon kan återställas och upprättas igen för tid och evighet. Hemlängtan är något som människor har gemensamt, oavsett om de kommer ifrån en kyrklig, frikyrklig, ateistisk eller sekulärhumanistisk bakgrund eller inte. Det är nedlagt i varje människa och därför något allmänmänskligt. "På tu man hand" erkänner även den mest inbitne Gudsförnekare detta.

Guds kärleksförklaring till varje människa
Gud älskar den bestulna och förlorade människan och där börjar resan hem igen för "förlorade söner och döttrar". (2) Och hemma igen, så återfår människan sitt människovärde, sin identitet och status som människa, och hon återförenas med sina historiska rötter. Då, och bara då, kan människan upprättas igen till sitt ursprungliga tillstånd. Detta är de glada och goda nyheterna - Evangelium även på 2000-talet, och som vi definitivt inte behöver blygas eller skämmas för. (3)

Vad Jesus har gjort för varje människa
Det är fullständigt unikt och finns inte i någon religion eller i något politiskt eller filosofiskt program. Här är Jesus ensam och unik.

- Det Jesus har gjort för varje människa, det har han gjort som sann Gud och sann människa, som Guds Son och som Människosonen. (4) Därför är Jesus förtrogen med både det Gudomliga och det mänskliga, vilket är nödvändigt för att kunna återställa och upprätta både det Gudomliga och det mänskliga hos oss människor.

- Jesus identifierade sig fullständigt med syndafallets innebörd och konsekvenser för människan och därmed både med förlusten och förbannelsen som drabbat varje människa. (5)

- Det som Bibeln beskriver som "Jesu fullbordade verk" - Jesu lidande, korsfästelse, död, begravning och uppståndelse från de döda - har gjort det fullt möjligt för oss var och en att få komma hem i ordets rätta och ursprungliga bemärkelse, och återfå allt som vi har förlorat och bli återställda och upprättade som människor. (6)

Människans upprättelse
- Människans upprättelse börjar med hennes val och viljebeslut. Hon bestämmer sig för att välja Jesus och ta emot honom in i sitt liv och in i den verklighet som hon befinner sig i. (7)

- Människan vänder om ifrån sin gamla väg och livsstil och får en nystart som är så radikal till sin natur, att Jesus kallar den för att "bli född på nytt". (8) Så unikt och så genomgripande för oss människor.

- Människan upprättas till hela sin personlighet: ande, själ och kropp. Detta är rakt igenom ett Gudomligt verk med oss människor. (9) Och våra samveten renas ifrån gammal och felaktig programmering och återställs i sitt rätta skick och tillstånd, till att bli en "sanningssägare" i våra liv. (10)

Sanning och samvete är en oslagbar kombination och något genuint mänskligt. "Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte, därom vittnar mitt samvete i den helige Ande". (11) Så talar och skriver en återställd och upprättad människa. En människa med integritet ​(12), som är medveten om sitt värde och sin identitet och status som människa och som är återförenad med sina historiska rötter.

Väl mött!

Källor: (1)
Joh. 10:10. (2) Rom. 5:8. Joh. 3:16. Luk. 15:11-32. (3) Rom. 1:16. (4) Luk. 3:21-22. v.22. Joh. 1:32-34. v.34. Luk. 19:10. Benämningen "Människosonen" förekommer 84 gånger i NT. (5) 2 Kor. 5:21. 1 Mos. 3:1-24. Rom. 3:23. (6) De fyra evangelierna i NT vittnar samfällt om detta, och Paulus benämner detta som ett "huvudstycke", vilket betyder att det är först (i rum, tid, ordning och rang), främst, förnämst. Bland de första och främsta tingen. 1 Kor. 15:3-11. (7) Joh. 1:12. 7:17. (8) Joh. 1:13. 3:1-8. v.8. (9) 1 Tess. 5:23-24. 2 Tim. 3:15-17. Joh. 17:17. (10) Hebr. 9:14. 10:22. 2 Kor. 4:2. (11) Rom. 9:1. (12) Integritet: Okränkbarhet, oberoende.

Människans återställelse

Bength Gustafson | 09 nov, 2015
Människan är idag en förlorare och händer inget genomgripande med henne, så är hon även förlorad. Människan är idag i ett desperat behov av att återfå det hon har förlorat och att återställas som människa.

1. Människan har förlorat sitt värde som människa - människovärdet är stulet. Människovärdet och människolivets okränkbarhet från konceptionen och allt framåt är sannerligen ingen självklarhet i dagens Sverige. Ett exempel som visar detta med all önskvärd tydlighet är vårt lands nuvarande abortlagstiftning, som räknas till en av Europas mest liberala abortlagstiftningar. (1) Som en följd av denna lagstiftning har över 1,4 miljoner!!! blivande svenska medborgare legalt förvägrats den mänskliga rättigheten att födas. (2) Här redovisar jag några av de, enligt min mening, cyniska, kalla och inhumana argumenten som används för att godkänna detta: "Abort är en mänsklig rättighet och borde vara inskriven i FN:s deklarationer för mänskliga rättigheter". (3) "Fostrets egenvärde, hur litet det än är, är sådant som vi här i Sverige har lämnat bakom oss för länge, länge sen". (4) "Opersonligt livmoderinnehåll". (5) "Kvinnans rätt till sin egen kropp". (6) Dessa argument ska "trummas in" i svenskens medvetande, trots att varje medveten och tänkande människa vet, att det är ett mänskligt liv som avslutas genom en abort. Inga omskrivningar eller argument kan förändra detta faktum, att människolivets början sker vid konceptionen. (7)

2. Människan har förlorat sin status som människa - människan är bestulen på sin identitet som människa. Ande, själ och kropp och med ett samvete. I spåren av evolutionsteorin och av Gudlös (sekulär) humanism betraktas och beskrivs människan som ett "naturalistiskt djur", och som en produkt av en slumpmässig utvecklingsprocess under en oöverskådlig tidsrymd. I och med detta sekulära betraktelsesätt är människan berövad en komplett människosyn, som är ande, själ och kropp med ett objektivt och sanningsenligt samvete. (8)

3. Människan har förlorat sin historia - människans historiska rötter är avkapade. En evig och personlig Gud, som Skapare och som historiens Gud, är ute ur bilden. Och kvar är en orimlig och icke-historisk "evolutionsberättelse" som har berättats så många gånger, att människor har satt tro till den. Det är förvånansvärt och motsägelsefullt att tänkande och reflekterande människor, som dagligen använder sin intelligens och sitt förnuft, kan tro på en berättelse som hävdar, att det inte fanns och inte heller behövde finnas någon intelligens och förnuft, visdom och vishet, planering, mening, syfte och mål bakom människans tillblivelse. Och då heller inte bakom livet, de naturliga lagarna, universum och de olika arterna i djur- och växtriket. (9)

Evolutionsteorin eller darwinismen med assistans av övriga Gudlösa ismer har degraderat människan ner på djurens nivå och berövat henne på både sitt värde som människa och på sin mänskliga värdighet och på sina historiska rötter.

När jag studerar den teorin och dessa ismer i ljuset av vad Bibeln säger om människan, om hennes värde, identitet och historia, då inser jag att begreppet SYND är det mest träffande och realistiska begreppet  som kan användas för att förklara detta. Synd, som betyder "att missa målet", är verkligen realism när det gäller att förklara vad människan har förlorat och vart hon är på väg. (10)

Det positiva och glädjande med begreppet SYND är, att synden går det att göra något åt och människan kan återfå det som hon har förlorat och därmed återställas i sitt rätta värde, med sin höga status som människa och vara återförenad med sina historiska rötter.

Detta är GLADA NYHETER för den bestulna människan och det är detta som JESUS har gjort möjligt för varje människa. (11) Samtidigt som jag skriver detta, så måste jag tyvärr konstatera, att både kyrkan och frikyrkan i Sverige har i mångt och mycket ​förlorat både viljan och förmågan att kommunicera detta på ett träffande och begripligt sätt till sin samtid, och därmed "missat målet". Det är som om kyrkans och frikyrkans företrädare inte har sett och förstått hur en mångårig sekulariseringsprocess ackompanjerad av Gudlösa ismer har påverkat och format deras eget och nutidssvenskens tänkande, värderingar och beslut. Detta som har skett och som sker dagligen i skola, studier, forskning och media. Men "likt strutsen" har många av de kyrkliga och frikyrkliga företrädarna i vår tid "stoppat huvudet i sanden" för att slippa se och höra. Och när de väl tar upp huvudet igen är deras ögon och öron så fulla av sand, att de varken kan se och höra eller orientera sig i det samhälle där de är satta att verka "i en tid som denna". Och utmaningarna från Islam och från islamistiska organisationer och från sekulära intressegrupper som t.ex RFSL (12), duger det inte att bemöta med att "bära ut korset" ur Gudstjänstrummet (13) eller att skämmas för Jesus och för hans radikalitet. Speciellt inte då omkring 6 miljoner muslimer tar emot Jesus varje år nere i Mellanöstern, och när det gör detta är de samtidigt medvetna om, att det är med sitt eget liv som insats. (14) Skäms på er! ​alla ni inom svensk kristenhet för denna feghet, flathet och undfallenhet. 

Vi är idag inom svensk kristenhet i ett desperat beroende av en renässans, både teologiskt och strategiskt, om vi inte ska fortsätta "att missa målet". Renässans som bl.a betyder pånyttfödelse och som är ett genuint bibliskt begrepp som Jesus så träffande använde och beskrev i sitt nattliga samtal med teologen och juristen Nikodemus. "Förundra dig inte över att jag sa till dig, att ni måste födas på nytt". (15)

Forts. i nästa bloggtext.

Väl mött!

Källor:
1. Trädde i kraft den 1 januari 1975. 2. Mellan 30 000 och 38 000 aborter utförs varje år i Sverige sedan nu gällande abortlag trädde i kraft. www.riksdagen.se Statens offentliga utredning 2005:90. Abort i Sverige, del 1. 3-6. "Vilket Sverige vill vi ha"? av Bength Gustafson. Pro Rhema, 2005. Kap. 3. Vilka värden vill vi ha? Sid. 23-31. 7. Boken: "Ett barn blir till", av Lennart Nilsson, bild-dokumenterar detta. Bonnier Fakta, 2009. 8. Bibelns människosyn. 9. Enligt evolutionsteorin/darwinismen fanns det inte någon intelligens bakom människans tillblivelse - inte någon Gud eller Gudomlig planmässighet. Se Charles Darwins verk: "Om arternas uppkomst", Natur och kultur, 2000. Sid. 383-384. 10. Det grekiska grundordet för synd: Hamartia, som betyder "att missa målet". 11. Evangelium är "de glada och goda nyheterna". 12. RFSL: Riksförbundet för sexuellt likaberättigade. 13. Google.se "Svenska kyrkans ledare lider av "Kristofobi". 14. Vittnesbörd från f.d. muslimer från Mellanöstern. 15. Joh. 3:1-21. v.7.