Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

BIBELN - STRYKTÅLIG OCH TROVÄRDIG

Bength Gustafson | 22 mar, 2016

Jag inleder denna bloggtext med en intressant och aktuell jämförelse. Årets IKEA-katalog med sina 191 000 000 exemplar är en av de mest spridda publikationerna i världen idag. Den distribueras i 35 länder och på 27 språk. Detta kan jämföras med de omkring 600 000 000 biblar och bibeldelar som sprids varje år genom United Bible Societies (UBS). Bibeln är den mest översatta och spridda boken i världen idag. Hela Bibeln eller delar av den är översatt till nästan 3000 språk.(1) Att IKEA-katalogens spridning överträffas av Bibelns spridning påpekades något överraskande i samband med en intervju med IKEA:s grundare Ingvar Kamprad, inför hans 90-årsdag den 30 mars i år. Intervjun gjordes av Jesper Börjesson för TV4 den 7 mars i år. Överraskningarnas tid är inte förbi.

Nu till mitt ämne. Bibeln - stryktålig och trovärdig.

BIBELN ÄR STRYKTÅLIG

Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås.(2)

Enligt Jesus kommer Guds Ord att klara av att överleva vårt solsystems och vår jords kolaps och undergång. Då kan vi förstå varför Bibeln – Guds Ord är så stryktålig. I vårt sekulariserade land så utsätts Bibeln ständigt för ifrågasättanden, kritik och angrepp. Inifrån kyrkan och frikyrkan i form av liberalteologi(3) och elimineringsteologi(4) då delar av Guds Ord förvanskas och anpassas till vad som är ”politiskt och religiöst korrekt” eller förpassas till ”historiens skräpkammare”.(5) Utifrån, i form av angrepp ifrån människor som oftast inte har ”så mycket på fötterna” när det gäller kunskap om och i Bibeln, men ändå betraktar sig själva som ”auktoriteter”, då de ger sina nedlåtande omdömen om Bibeln. Exemplen är många: Bibeln är ”icke-vetenskaplig”, den är ”icke-historisk”, den innehåller ”myter och sagor såsom skapelsemyter och myter om Jesu uppståndelse från de döda”, Den är ”mossig och hopplöst ute”, etc. etc.(6) Ja, av allt att döma, så måste det helt enkelt vara synd om oss som är kristna och Bibeltroende, som har satt vår tilltro till en sådan ”gammal och inaktuell bok”, som Bibeln påstås vara. Men Bibeln står sig gått i dessa stormar av angrepp och beskyllningar. Den har visat sig vara både stryktålig och trovärdig, och inget tyder på att den kommer att förlora sin stryktålighet och sin trovärdighet, utan snarare tvärtom!

BIBELN ÄR TROVÄRDIG

Ditt Ord är sanning.(7)

Om något ska vara trovärdigt då måste det vara sant, och faktiskt visa sig vara sant. Lögner eller halvsanningar är aldrig trovärdiga, även om det finns människor som tror på lögner och halvsanningar i vår massmediala värld. I en värld, där vi översköljs och indoktrineras dygnet runt av de mest skiftande informationer, och där det är omöjligt att undersöka sanningshalten och källorna till allt som syns, sägs och skrivs.

Det är något unikt och märkligt med Bibeln. Trots att den är så misskrediterad och omyndigförklarad, så är den ändå så träffsäker i sina förutsägelser.(8) Vilken ärlig och uppriktig människa som helst, som är en sanningssökare och sanningsälskare, kan undersöka detta.

Jag ger här några exempel:

”Mer än en tredjedel av Bibelns innehåll är profetior, alltså förutsägelser om sådant som skulle komma att hända. Av dessa förutsägelser har ungefär 95 % gått i uppfyllelse”.(9) Detaljerna i dessa förutsägelser och uppfyllelser är minst sagt uppseendeväckande. Av utrymmesskäl har jag här och nu enbart möjlighet att ge ett axplock av exempel ur denna mångfald av profetior och uppfyllelser:

 • Landet Israel, staden Jerusalem och det judiska folkets mångtusenåriga historia. Det som började med Abraham och som vi sedan kan följa genom hela Bibeln.(10)

 • Jesu födelse, liv och offentliga gärning, hans lidande, död och uppståndelse från de döda.(11)

 • ”Tidstecken” inför Jesu återkomst till jorden igen.(12)

 • Det nationella och internationella hatet mot det judiska folket.(13) Detta hat som tar sig uttryck i ”antisemitism” och ”antisionism” och även i ”ersättningsteologi”.(14)

 • Anarkins och normlöshetens utbredande nationellt och internationellt, och i dess fotspår den åtföljande kärlekslösheten.(15)

 • Rådlösheten inför de expanderande och accelererande ”kriserna” i världen.(16) T.ex klimatkrisen, flyktingkrisen och hungerskrisen.

 • Grundvalar som ifrågasätts, rivs upp och förkastas.(17) Grundvalar såsom äktenskapet mellan man och kvinna, familjen och hemmet, och obestridliga värden såsom människovärdet och människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt.

Jag är väl medveten om, att bortförklaringarna ”duggar tätt” ifrån sekulärt håll när det gäller dessa och alla övriga förutsägelser i Bibeln. Dessa försök till bortförklaringar har jag full förståelse för, därför att ett erkännande av dessa förutsägelsers äkthet och faktiska uppfyllelse raserar hela deras Gudlösa föreställningsvärld, och det kostar både prestige och deras världsbild att erkänna detta.

Men försök till bortförklaringar förändrar inte faktiska uppfyllelser av sådant som är förutsagt i Bibeln. Det unika med Bibeln är bland annat, att det den talar om är kopplat till händelser och personer i rum och tid, alltså till historiska händelser och personer. Så här skriver Michael Stanford i ”Handbok för historiska studier”: ”Ändå har väl ingen historieskrivning haft så starka effekter som själva Bibeln. ...skrivarnas uppenbara mål är att förkunna Gud. Men vilket var det medel som användes för denna förkunnelse? Det var att påvisa Guds handlande i historien. Vare sig det gällde judarnas befrielse ur den egyptiska fångenskapen, landsförvisningen till Babylon, Jesu liv och död eller kristendomens spridning ut över det romerska kejsardömet, så var för båda testamentenas författare syftet att förmedla historisk kunskap – Gud i historien. Därmed skiljer sig den judiskt-kristna traditionen från andra traditioner genom den vikt som historien tillmäts”.(18)

STRYKTÅLIGA OCH TROVÄRDIGA KRISTNA

Finns det verkligen några sådana idag? Ja, helt tydligt så finns det sådana kristna idag. Jag ger här två exempel:

 • De föföljda kristna utöver världen.

 • 80 % av all religiös diskriminering i världen sker mot kristna. Omkring 100 000 000 kristna förföljs utöver världen idag. Mer än 100 000 kristna dödas varje år. Var elfte minut, sju dagar i veckan, 365 dagar om året, dödas en person till följd av sin kristna tro.(19)

 • De Bibeltroende kristna som står raka i stormen och inte viker ner sig.
 • De står frimodigt upp för sin kristna tro och för Bibeltro i vårt sekulariserade samhälle, oavsett om angreppen och de nedlåtande uttalandena sker innanför eller utanför kyrkans och frikyrkans väggar .

MED FACIT I HAND

Vi sitter idag med facit i hand, både när det gäller Guds Ord och historien. Facit är Bibelns sista bok: Uppenbarelseboken och den avslutas med att allt ursprungligt och genuint ska vara upprättat igen och Gud kommer att vara ”allt i alla” i evighet.(20) En upprättelse som kommer att ske utifrån och i kraft av Guds Ord och löfte.(21 Då, om inte förr, kommer alla människor att se och erkänna att facit stämde överens med verkligheten: Guds Ord var både stryktåligt och trovärdigt.

Väl mött!

Källor: (1) bibeln.se Svenska Bibelsällskapet. (2) Matt. 24:35. (3) ”Liberalteologi”: Framträdde vid mitten av 1800-talet. Dess företrädare arbetar efter en kritiskt vetenskaplig metod och ofta med anknytning till idealistisk filosofi. Källa: Bonniers Lexikon. 1997. Band 11. Den moderna bibelkritiken har sitt ursprung i upplysningstidens rationalism. (4) ”Elimineringsteologi”: Utifrån liberalteologiska ståndpunkter elimineras (avlägsnas) opassande innehåll ur de bibliska textsammanhangen. Källa: Svensk Studiebibel. Sid. 1553-1556. (5) Sveska kyrkans tidigare Ärkebiskop K G Hammar förvisade texter i Bibeln, som enligt honom ”var marginella texter”, till det som han kallade ”historiens skräpkammare”. Källa: Tidningen Dagen. Onsdag 26 januari 2005. (6) Vanliga ”skällsord” som används om Bibeln då kristen tro och Bibeltro debatteras. (7) Joh. 7:17.(8) Jes. 42:9. 46:9-10. Matt. 24:25. Joh. 16:13. 2 Petr. 1:19-21. (9) Christian Assemblies International. (CAI). (10) 1 Mos. 12:1-3. (11) Går som en röd tråd ifrån Moseböckerna och genom hela Gamla Testamentet och de fyra evangelierna. (12) Gamla Testamentets profeter som t.ex Jesaja, Daniel och Sakarja. Matt. 24. Mark. 13. Luk. 17 och 21. Apg. Breven och Upp. (13) Matt. 24:9. (14) ”Antisemitism”: Hat och fientlighet mot judar. ”Antisionism”: Fientlig inställning till Sionismen, till att en judisk stat ska vara upprättad i Israel. ”Ersättningsteologi”: En teologisk riktning som hävdar, att församlingen har ersatt Israel, Jerusalem och det judiska folket. (15) Matt. 24:12. ”Anarki”: Upplösning av samhällsordningen, laglöshet, total oreda. Källa: Bonniers Lexikon. Ordbok. Band 23. (16) Luk. 21:25. (17) Ps. 11:3. Jes. 24:18-20. 58:12. (18) ”Handbok i historiska studier”, av Michael Stanford. Studentlitteratur. 1995 för den svenska utgåvan. Sid. 103. Boken ingår i litteraturen i lärarutbildningen för gymnasielärare i historia. (19) Organisationen Open Doors. DN Debatt 2014-01-19, av Lars Adaktusson. DN Kultur 2016-02-09. (20) Upp. 21:1-22:21. 1 Kor. 15:28. (21) 2 Petr. 3:13. Jes. 65:17. 66:22.