Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

VARFÖR JUST KRISTEN? del 3

Bength Gustafson | 12 jun, 2016

Det skäl som jag redovisar här till varför jag är kristen handlar om människosyn och om människovärdet. Jag är kristen på grund av Bibelns människosyn och därför att den ger mig en trovärdig och hållbar grund, förankring och förklaring till människovärdet och till människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Bibelns människosyn och människovärdet och människolivets okränkbarhet hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Därför är jag kristen.

Bibelns människosyn

Människan är inte ett högt utvecklat djur. Hon tillhör inte djurriket. Hennes status och identitet är mycket högre än så. Människan är inte en produkt av en slumpmässig evolutionär process och av ett naturligt urval, såsom Charles Darwin och evolutionsteorins förespråkare gör gällande.(1) Människans historiska rötter går tillbaka till en personlig och evig Gud, som med visdom och vishet, intelligens och förnuft, plan, mening, syfte och mål skapade människan till Guds avbild, till att vara lika Gud.(2)

Jag är kristen på grund av Bibelns människosyn, och mer än någonsin behöver den proklameras och försvaras. Om inte några andra gör detta, så ska i varje fall vi göra det som säger oss vara kristna. Vi ska inte förvänta oss, att en sådan proklamation och nödvändigt försvar kommer ifrån ateistiskt håll eller ifrån övriga Gudlösa ismer och ideologier.

En människa, nästan ett Gudaväsen, krönt med ära och härlighet.(3)

Jag tackar dig Gud, för att jag är danad så övermåttan underbart, och redan i moderlivet såg du mig.(4)

Värdegrund och värden

Obestridliga värden, som är kompromisslösa och icke-förhandlingsbara, såsom människovärdet och människolivets okränkbarhet från konceptionen och allt framåt, måste ha en grund, en förankring någonstans. En värdegrund som är bärkraftig, trovärdig och pålitlig. Gud - såsom han är känd ifrån Bibeln och skapelsen och genom Jesus Kristus - är garanten för en sådan värdegrund. Hans personliga karaktär och integritet visar oss detta. Gud - som representerar absolut och objektiv sanning, helhet, oskadat, oförkränkt och orubbat tillstånd, självständighet och oberoende - står för både värdegrund och värden, som vi alla så väl behöver. I skymningslandet Sverige, där ondskan och dekadansen håller på att bryta ned den svenska folksjälen, där behöver Gud på nytt igen erkännas och ges utrymme.

Människovärdet och människolivets okränkbarhet är hotat

Vi lever nu i en tid då vi ser resultatet av att Gud har varit och är ”ute ur bilden” hos politiker, makthavare och opinionsbildare i dagens Sverige. Människovärdet och människolivets okränkbarhet är i allra högsta grad hotat ifrån konceptionen och allt framåt. I den bemärkelsen så lever vi i skymningslandet Sverige och i en värld där ondskan och döden firar stora triumfer, och värdegrund och omistliga värden är raserade. Jag ger här några exempel på detta:

- Abort
Över 1,4 miljoner!!! blivande svenska medborgare har berövats den mänskliga rättigheten att få födas i vårt s.k. ”upplysta” land Sverige, sedan vår nuvarande aortlagstiftning trädde i kraft den 1 januari 1975.(5) Siffror som talar sitt eget tydliga språk, nämligen att vi lever i ett land där moderlivet inte längre är en skyddad plats och där det lilla ofödda barnet är skyddslöst och rättslöst och inte självklart välkommet. Människor, som själva fick den mänskliga rättigheten att födas, förvägrar andra att födas genom sin livsfientliga propaganda såsom ”livmoderinnehåll”, ”cellklump”, ”outvecklad”, ”icke-människa”, ”mongolid”, ”handikappad”, ”fostret har inget egenvärde”, ”kvinnans rätt till sin kropp” etc.(6) Begrepp och argument som är fullständigt tomma på allt vad empati är och därför ovärdigt människan.

Men som väl är, så är alla dessa ofödda barn medborgare i ett annat och bättre rike – Guds rike - där livet segrar och hyllas, och där de är välkomna och lever fullt utvecklade och optimalt och kommer att fortsätta att göra det obehindrat i all tid och evighet.(7) Jag är kristen och det skäms jag inte ett ögonblick för, och för mig som kristen är det självklart att stå på livets och de ofödda barnens sida.

- Dödshjälp
Ordet ”dödshjälp” visar hur fel det kan bli i tanke och handling hos den Gudlösa människan. Att ”hjälpa döden” att segra över livet! Något så ovärdigt människan. Här i Sverige har vi förespråkare för något som vi kan kalla en ”normlös etik”, nämligen ”nyttoetiken” eller ”nyttomoral”(8), där nyttan och lyckan sätts före livet. Dess främste förespråkare i Sverige är professor Torbjörn Tännsjö, som i protest mot det sjätte budet: ”Du skall inte dräpa”(9) har skrivit boken: ”Du skall understundom dräpa”.(10) I den boken och i debatter och artiklar så torgför Tännsjö sina livsfientliga teser som riktar sig mot de ofödda, som enligt honom inte håller måttet, och mot åldrande och sjuka människor, som betraktas som onyttiga för samhället, enligt ”nyttoetikens” förespråkare.(11)

- Utstuderat och groteskt underhållningsvåld
I underhållningsvåldet hyllas ondskan, det groteska våldet och döden. I media varvas dagligen rapporter om ondska, våld och brutalt dödande i samhället, med reklam för mer och mer groteskt underhållningsvåld. Detta kraftigt florerande underhållningsvåld, som så påträngande indoktrinerar och formar tänkandet, attityderna, språket och handlingarna hos ungdomar och barn långt ner i åldrarna. Detta sker medan politiker, makthavare och opinionsbildare aningslöst ser på. Underhållningsvåldet borde väl ändå betraktas som en farligare påverkan och ”inskolning” än kristna inslag i skolan eller skolavslutningar i kyrkan. Detta säger mig hur vilsen människan kan bli, då hon har avfärdat Gud och är utan värdegrund och värden som har sin grund, förankring och förklaring i Gud.

Till dessa hot mot människovärdet och mot människolivets okränkbarhet kan också nämnas islamistiska terrororganisationers framfart i världen idag och oprovoserat våld och polisens vanmakt i dagens Sverige. Detta som vi i samhällslivet och i nyhetsbevakningen dagligen blir påminda om.

Allt detta sammantaget visar med all önskvärd tydlighet, att Bibelns människosyn med dess människovärde och människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt, mer än någonsin behöver proklameras och försvaras, först och främst av oss som säger oss vara kristna. Just på grund av denna människosyn och dessa medföljande värden.

Som kristen så tror jag på Jesus och på det som han säger om sig själv, att Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han och hon än dör.(12) Därför är det självklart för mig, att jag står upp för människovärdet och för människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Allt annat vore ett oförklarligt och oförsvarligt svek av mig. Men samtidigt förvånas jag över, att det faktiskt finns kristna som är tysta och passiva då människovärdet och människolivets okränkbarhet är hotat och satt på undantag, också i Sverige idag.

Jag är kristen på grund av Bibelns människosyn och människovärdet och människolivets okränkbarhet, och för att dessa hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Men jag inser och erkänner också, att det starka skälet till att vara just kristen innebär ett lika starkt ansvar att stå upp för och försvara allt detta. Därför gör jag det, bland annat här och nu i tal, skrift och i min attityd och hållning, och utan att låta mig störas eller styras av vad som för tillfället är ”politiskt korekt” eller ”trenden för stunden”.

Väl mött!

Källor: (1) ”Om arternas uppkomst”, av Charles Darwin. Natur och Kultur. 2000. Sid. XV-XVI. 383, 384. ”Arvet från Darwin”, av Birgitta Forsman. Fri tanke förlag. 2010. Sid. 121-163. (2) 1 Mos. 1:26-28. 5:1-2. (3) Ps. 8:6. (4) Ps. 139:14. (5) www.google.se Abortlag och abortstatestik. (6) Retoriska begrepp och argument som används frekvent av abortförespråkare. (7) Mark. 10:13-16. v.14. (8) Bonniers Lexikon. Band 20. Sid. 226. Utilitarism. (9) 2 Mos. 20:13. (10) Prisma. 2001. (11) ”Vilket Sverige vill vi ha”? av Bength Gustafson. Pro Rhema Förlag. 2005. Nyttoetik. Sid. 28-30. (12) Joh. 11:25.