Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 6 forts

Bength Gustafson | 25 okt, 2016

VAD ÄR SANNING?”

Här tar jag upp tråden
ifrån min förra bloggtext: ”Vad är sanning?” Den fråga som är helt avgörande och grundläggande när det gäller kristen tro och kristet liv och ett avgörande skäl till varför jag är en kristen idag.

I min förra bloggtext
skrev jag om sanningens natur, att sanningen är något i sig själv och har en Gudagiven natur och att den har samma natur som Gud har. Det är så vi kan känna igen sanningen.

Här och nu skriver jag om
vad sanningen ger oss, nämligen sann information och sann frihet.

INFORMATION OCH FRIHET

Sann information och sann frihet är den kristna trons och det kristna livets kännemärke, ja, adelsmärke. Vad som är ädelt och värt att efterleva. Sanningen manipulerar och vilseleder oss aldrig och snärjer aldrig in oss i ett förrädiskt nätverk, såsom lögnen och halvsanningarna gör.

Sann information
Bibeln är en sann informationskälla som aldrig kan tömmas på sitt innehåll, därför att Guds Ord är evigt, sant och outtömligt.(16) Oavsett vad informationen gäller, så kan vi vara trygga med att den är sann och tillförlitlig. Det är alltid en fast, bärande, giltig och förpliktande information som vi får av Bibeln - Sanningens Ord.(17)

Sann frihet
Sanningen skall göra er fria.(18)
Sanningen, i motsats till lögnen och halvsanningarna, har en frigörande effekt på oss. Lögner och halvsanningar manipulerar, vilseleder och snärjer oss och binder upp oss, medan sanningen gör oss fria och leder oss rätt i livet och inför framtiden och den kommande evigheten.

Vad är sann frihet?
Det är viktigt att vi ställer oss den frågan, därför att vi lever i ett sekulariserat samhälle med falska frihetsideal och med en förvriden bild av vad frihet är. Här lever vi i en farlig fantasivärld. Allt eftersom normlösheten utbreder sig och självklara grundvalar rivs upp, så blir till slut friheten ett fängelse. Att mena sig vara fri och med det mena sig kunna göra vad man vill, vad som helst, när som helst och hur som helst, det gör människan till slut till en fånge.

Man talar idag om att vara ”gränsöverskridande”,
inte minst inom underhållningsbranchen, och då handlar det oftast om vem som är mest vulgär, brutal och grotesk när det gäller sex och en förnedrande kvinnosyn och ondska och våld i filmer, videos, spel och ”stand-up-comedy”. Och att något skulle vara ”olämpligt för barn” eller ”barnförbjudet” existerar inte längre. Här har ”gränsöverskridandet” inga ideal eller bortre gränser, utan man sporrar varandra till att gå längre och längre i att vara vulgär, brutal och grotesk. Till slut så sitter den ensamma människan där i sitt fängelse, som enbart består av detta och hon brottas med sina deprissioner och sin livsleda och lever på droger och antideprissiva medel, och unga människor umgås med sina självmordstankar. Men om detta vågar och vill inte politiker och makthavare på allvar ta tag i, utan ”som strutsen sticker de huvudet i sanden” och väntar på att det ska gå över, och media undviker att berätta om denna samhällets skuggsida. Så får människor inom ”själavården”, psyk- och sjukvården försöka att hantera detta efter bästa förmåga. En förmåga som oftast inte räcker till. Därför har vi idag ett samhälle utan normer, ideal och grundvalar. Ett samhälle som ingen av oss mår väl av och som egentligen ingen av oss vill ha. Profeten Hosea beskriver detta samhällstillstånd på ett så träffande sätt: Ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finns i landet. Man svär och ljuger, man mördar och själ och begår äktenskapsbrott; man far fram på våldsverkares vis, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför ligger landet sörjande, och allt som lever där försmäktar.(19) En sak är säker och det är, att detta som profeten Hosea så realistiskt beskriver, det har inget med sann frihet att göra och är därför heller inte något frihetsideal att sträva efter.

Att förstå sanningen
Sann frihet är att förstå sanningen och utifrån den veta vad som är rätt och gott, nyttigt och uppbyggligt och säga ett medvetet JA till det, och samtidigt säga ett medvetet NEJ till det som är felaktigt och ont, onyttigt och destruktivt. Detta kan vi göra utifrån objektivt sanna normer och riktlinjer. Men finns det verkligen sådana normer och riktlinjer idag? Ja, det finns det! Det är vad absolut och objektiv sanning förmedlar till oss.

Jesus är tydlig med att säga,
att då vi förstår sanningen, då kan sanningen göra oss fria.(20) Och Paulus är inne på samma linje då han skriver, att Gud vill, att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen.(21)

Guds Ord och Jesus har det gemensamt, att de talar sanning - absolut och objektiv sanning - när det gäller vad sann information och sann frihet är och vilka konsekvenser detta för med sig för oss människor och därmed också för det samhälle som vi lever i.(22)

Ett viktigt observandum är,
att sanningen aldrig tvingar sig på oss, utan den väljer vi när vi vet och förstår vem och vad den handlar om. Detta i motsatts till lögnen och halvsanningarna, som är så närgångna och påtvingade på oss i dagens sekulariserade och mediala samhälle, där förekomsten av en absolut och objektiv sanning förnekas, i takt med att Gud förnekas.

Jag avslutar denna bloggtext med vad Jesus säger:
Om någon vill göra Guds vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv. Ni skall förstå sanningen och sanningen skall göra er fria.(23)

Därför är jag kristen!

Väl mött!

Källor: (16)
Ps. 117:2. Jes. 40:8. Matt. 24:35. (17) Det är betydelsen av ordet sanning i både GT och NT. Ps. 119:42.f. Ef. 1:13. Kol. 1:5. 2 Tim. 2:15. Jak. 1:18. Joh. 17:17. (18) Joh. 8:32. (19) Hos. 4:1-3. (20) Joh. 8:32. (21) 1 Tim. 2:1-4. v.4. (22) Joh. 8:30-32. 17:17. Ps. 119:160. (23) Joh. 7:17. 8:32.