Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 9

Bength Gustafson | 19 mar, 2017

JESUS

En allt överskuggande orsak till varför jag är en kristen, är personen Jesus Kristus. Han är inte vem som helst. Alla jämförelser med Jesus bleknar, vare sig vi talar om religiösa, andliga, filosofiska, ideologiska, politiska eller vetenskapliga företrädare eller idésystem. Och tidigare och nutida ifrågasättanden och angrepp på Jesus väger lätt i jämförelse med den Jesus verkligen är, vare sig det handlar om sekulära eller kyrkliga och frikyrkliga företrädare, som utifrån sekulär vetenskap och brist på personlig erfarenhet av Jesus, försöker undergräva Jesu trovärdighet. Det må handla om Adam och Eva, som Jesus hänvisar till som historiska personer(1), men som påstås av kritiker vara ”icke-historiska” personer. Eller ”teistisk evolution”, vars företrädare blandar ihop evolution och Gudomlig skapelse med varandra. I den skapelse där Jesus själv var personligt närvarande, därför att han har den självklara platsen i Guds skapelseplan och även i Guds frälsningsplan. I Kol. 1:13-20. och i Joh. 1:1-15 ser vi några lysande exempel på detta faktum, för att här och nu nämna några exempel ifrån Bibeln.

JESUS ÄR UNIK

- Som historisk person

Vår historia skulle se helt annorlunda ut och vara så mycket fattigare utan Jesus, oavsett vem eller vilka historiska personligheter som vi jämför med.
Vår tideräkning - före Jesu födelse respektive efter Jesu födelse - visar på Jesu centrala och avgörande plats i vår historia. Eller för att uttrycka det som Paulus gjorde: När tiden var fullbordad, sände Gud sin Son.(2) Något historiskt avslutades och något helt nytt började då Jesus föddes i Betlehem, nere i Israel för drygt 2000 år sedan.(3)

Det går i vågor

Angreppen på Jesus går i vågor. Ibland är det stilla och lungt, men ibland går angreppens och kritikens vågor höga mot Jesus. Men det förändrar egentligen ingenting av fakta och verklighet när det gäller Jesus, eller för att citera en gammal härlig ”läsarsång”:
När alla andra namn en gång förbleknar, strålar namnet Jesus lika klart.(4) Jesu namn och Jesu person varken påverkas eller förändras av dessa angrepp, till skillnad från kritikernas namn och plats som försvinner med tiden.

För närvarande är det en sådan vågrörelse
av kritik och angrepp på Jesus. Några brittiska forskare och svenska präster och teologer påstår, att ”Jesus har aldrig funnits på riktigt, utan han är en myt”, likaså Jesu uppståndelse från de döda. Och en svensk författare vid namn Roger Viklund påstår, att ”vi saknar egentligen bevis för att Jesus funnits”.(5) Men när detta sker, då ska vi komma ihåg följande:

För det första:
Dessa människor har förlorat kontakten med verkligheten och lever i sin egen selektiva historiska bubbla och i sin egen teologiska fantasivärld. Både historien och människors möte och relation med Jesus talar sitt tydliga språk, att Jesus är verklig och lever idag såsom han alltid har gjort ända sedan sin historiska uppståndelse från de döda.(6)

För det andra:
Det som dessa präster och teologer har gemensamt med varandra är, att de aldrig har mött Jesus och heller aldrig har haft någon relation med honom. De är s.k. ”distansteologer”, som på distans ger sin egen subjektiva och teoretiska bild av Jesus. Hade de verkligen mött Jesus och lärt känna honom, då skulle de aldrig ifrågasätta Jesus och hans trovärdighet, utan de hade till och med varit redo att lida förföljelse och ge sitt liv för honom, vilket många kristna gör utöver världen varje dag. Därför är det också något som är galet, då dessa människor uppträder som sakkunniga och auktoriteter när det gäller Jesus, och även betraktas av somliga som sådana.

Som Guds Son

Som Guds Son är Jesus unik. Gud själv säger om Jesus:
Denne är min älskade Son.(7) Bland alla så kallade ”Gudsbevis”, så är Jesus som Guds Son det allra främsta ”Gudsbeviset”. Jesus är inte något bevis på att någon av alla religionernas många och olika ”gudar” finns, men han är ett bevis på att den Gud finns som är evig, som är utan början och utan slut, och som därmed är utan upphovsman och orsak.(8) Den Gud som likt Jesus är en person med mycket specifika och personliga karaktärsdrag såsom kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,ödmjukhet, självbehärskning, rättfärdighet, rättvisa, barmhärtighet, nåd och sanning etc. etc.(9) Den Gud som presenterar sig själv i skapelsen, i Bibeln, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom Jesus Kristus. Med all rätt kan Jesus säga, att den som har sett och hört mig, har sett och hört Fadern.(10)

- Som Gud och människa 

Jesus var och är 100 % Gud och 100 % människa i en och samma person och sann och genuin rakt igenom hela sin varelse. Detta är unikt, och om vi ärligt och uppriktigt vill veta vad det sant Gudomliga och det sant mänskliga är, ja, då ska vi bestämma oss för att följa Jesus och lära känna honom. Han kommer att överraska oss, men han kommer också att skaka om oss och våra förutfattade meningar och vår inskränkta föreställningsvärld. Men framför allt så kommer han att älska oss genuint och innerligt och leda oss rätt för tid och evighet.

Ett ärligt och uppriktigt VÄLKOMMEN JESUS!
ifrån dig och mig, så är han där, och en fullständigt ny historia börjar i ditt och mitt liv. En historia som har både framtiden och evigheten för sig. Allt detta är så radikalt och revolutionerande, att Bibeln kallar detta för att bli född på nytt och att bli en ny skapelse – en ny människa, där det gamla är till ända och något helt nytt har börjat.(11)

Forts. i nästa bloggtext

Väl mött!

Källor: (1)
Matt. 19:1-6. v.4. 1 Mos. 1:26-27. 5:2. (2) Gal. 4:4. (3) Matt. 1:18-2:6. Luk. 2:1-20. (4) En känd ”väckelsesång”, som tillhör vår ovärderliga kristna sångskatt. (5) google.se Sökordet: Jesus är en myt. Hänvisning till flera artiklar. (6) 1 Kor. 15:1-28. (7) Matt. 3:17. Mark. 9:7. (8) Jes. 40:28. Job. 38:1-42:6. Apg. 17:24-25. (9) Gal. 5:22-23. Joh. 1:14, 17. (10) Rom. 1:19-20. Ps. 19:1-5. Joh. 1:1. ”Handbok i historiska studier”, av Michael Stanford. Sid. 103. 1 Joh. 1:1-5. Apg. 4:19-20. Rom. 2:14-15. 9:1. Joh. 3:16. 10:30, 37-38. 14:6-11. (11) Joh. 1:12-13. 3:1-8. 2 Kor. 5:17.