Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

VARFÖR JUST KRISTEN Del 9 forts

Bength Gustafson | 25 apr, 2017

JESUS

Här fortsätter jag min presentation av Jesus. Jesus, som är den allt överskuggande anledningen till att jag är kristen.

I min förra bloggtext så skrev jag att vi lever i en tid då Jesus angrips och han förnekas som historisk person och hans trovärdighet ifrågasätts både innanför och utanför kyrkans och frikyrkans väggar. Men eftersom Jesu är den allt överskuggande orsaken till att jag är en kristen, då skriver jag om honom och lyfter fram det unika med Jesus. Och då handlar det både om apologetik, som är ett försvar av kristen tro och kristet liv, och om en presentation av Jesus.

Jesus är inte vem som helst. I min förra bloggtext skrev jag om tre områden angående det unika med Jesus.

 • Jesus är unik som historisk person.

 • Jesus är unik som Guds Son.

 • Jesus är unik som Gud och människa.

Här och nu så fortsätter jag min beskrivning av Jesus.

JESUS ÄR UNIK

Som Frälsare, Messias, Konung och Herre(13)

Jesus är vart och ett av allt detta som ligger i dessa namn.

 • Jesus är Frälsaren – Räddaren, som har alla de förutsättningar som krävs för att frälsa och rädda oss ifrån allt av synd och ondska, destruktivitet och död, så att inte något av detta får sista ordet, vare sig i våra liv och personligheter eller i den tillvaro som vi lever i nu och in i framtiden och sedan in i evigheten.

 • Jesus är Messias – Befriaren ifrån allt som vill binda upp oss, reducera och krympa vårt liv och våra personligheter till något helt annat än vad människan som Guds avbild är skapad till att vara. Och då inte bara under livet här och nu, utan för tid och evighet. För en människas liv är så mycket mer än det som ryms mellan konceptionen och fysisk död.

 • Jesus är Konung i Guds rike. Det rike som är fullständigt annorlunda alla förutvarande, nuvarande och eventuellt kommande riken här på jorden.(14) Guds rike som finns här och nu, men framför allt är framtidens och evighetens rike.

 • Jesus är Herre, vars herravälde är det optimala för oss människor. Någon bättre Herre finns det inte att leva inunder.

I sin identifikation

All synd genom hela mänsklighetens historia, har Jesus identifierat sig med. Synd, som innebär ”att missa målet”(15), att avvika ifrån allt som är ursprungligt och normalt, ifrån allt som är sant Gudomligt och sant mänskligt inom livets alla områden. Allt detta identifierade sig Jesus med och tog in i sin egen personlighet och tog alla dess konsekvenser.

Syndens yttersta konsekvens, som är döden, har Jesus ”smakat” för vår skull.(16) Döden, som i Bibeln beskrivs som trefaldig död och vars innebörd är skilsmässa.

 • Andlig död: Guds Ande är skild ifrån människans ande.(17)

 • Fysisk död: Människans ande och själ är skild ifrån kroppen.(18)

 • Evig död: Människans ande, själ och kropp är skild ifrån Gud för evigt.(19)

Allt detta har Jesus identifierat sig med och tagit konsekvenserna av och gjort en ände på alltsammans.(20) Därmed kommer inte synd, ondska, destruktivitet, djävulskap och död att få sista ordet för dem som har välkomnat och kommer att välkomna Jesus som sin Frälsare, Messias, Konung och Herre. Gud och allt det han står för kommer att få sista ordet, på grund av det Jesus har gjort ”en gång för alla”.(21) Jesu historiska uppståndelse från de döda är den yttersta garantin för att så kommer att ske.(22)

Jesus var den ende som kunde göra detta, och det på grund av:

 1. Att Jesus var med då Gud skapade i begynnelsen. Han vet hur det var ifrån början, då allt var helt, oskadat och optimalt och ingen hade missat målet.(23)

 2. Jesus har levt i den här fallna och destruktiva världen och varit underställd alla de villkor och förhållanden som vi människor lever inunder.(24)

 3. Jesus var syndfri och oförstörd under hela sitt liv på jorden. Ingen kunde fälla honom på något enda område. Jesus hade inte en enda svaghet i sitt liv och i sin personliga karaktär. Det fanns inte en enda beröringspunkt i Jesu liv och personlighet, där synd, ondska och djävulskap kunde göra sig gällande.(25)

Jesus gick hela vägen från Getsemane, via Dolorosa, korset på Golgata, graven, dödsriket och himmelen.(26) För din och min skull gick Jesus hela vägen, ifrån den absolut lägsta punkten, dit alla vi människor hade fallit, och upp till den apsolut högsta nivån som vi människor någonsin kan komma, till Himmelen. Dit, som egentligen varenda människa längtar efter att få komma. Till det evigt oförstörda och optimala. Det spelar ingen roll hur Gudlöst och orättfärdigt en människa än har levat under ”sin stund på jorden”, så nog talas det om ”deras himmel” som de har kommit till då de har dött och skall begravas. Detta om något, talar till oss om människans inneboende längtan till himmelen, även om hon under hela sitt medvetna jordeliv inte har ägnat så mycket tid åt att tänka på eller tala om Jesus, och än mindre att tro på honom. Jesus, som är den enda vägen dit.(27)

Forts. i nästa bloggtext

Väl mött!

Källor: (13) Matt. 1:18-25. v.21. Luk. 2:1-33. v.11, 29-30. (14) Joh. 18:36-37. Dan. 2:44. 3:33. 4:31. 6:26. 7:14, 27. Hebr. 12:28. (15) Hamartia, som är det grekiska ordet i Nya Testamentets grundtext, och som betyder: ”Att missa målet”. IBL.(16) Rom. 6:23.a. Hebr. 2:9. (17) 1 Mos. 6:3.a. Ef. 2:1-2. Kol. 2:13. (18) 1 Mos. 6:3.b. Hebr. 9:27. (19) Matt. 25:46. Upp. 20:14-15. 21:8. 22:15. (20) 2 Kor. 5:21. (21) Rom. 6:10. Hebr. 7:27. 9:12. 10:10. (22) 1 Kor. 15:1-57. v.12-21. Apg. 1:1-3. v.3. 2:24. 3:15. Joh. 11:25-26. (23) 1 Mos. 1:1-5. Joh. 1:1-5. 1 Mos. 1:26. Kol. 1:16-17. 1 Kor. 8:6. Hebr. 1:1-2. v.2. (24) Gal. 4:4. (25) Jes. 53:9.b. Joh. 8:46. 2 Kor. 5:21. 1 Petr. 2:22. 1 Joh. 3:5. (26) Matt. 26:1-28:20. Mark. 14:1-16:20. Luk. 22:1-24:53. 1 Petr. 3:18-20. Joh. 20:17. Hebr. 9:11-12.(27) Joh. 14:6. Hebr. 10:19-22.