Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 11

Bength Gustafson | 12 okt, 2017

FINNS GUD?

Frågan är så vanlig och så utbredd, att vi kan säga att den är allmänmänsklig. Även ateister och agnostiker ställer den frågan. Frågan är lika gammal som människan och har funnits i alla tider, miljöer och kulturer, och är minst lika aktuell idag, trots att vårt samhälle är så sekulariserat som det faktiskt är.

Mina två senaste bloggtexter här på Inblicks bloggsida, under rubriken: ”Det motsägelsefulla inom ateismen – Ett Gudsbevis”, och som också har legat på min och på andras facebook-sidor, har rönt ett stort intresse. Men de har också orsakat både heta och långa diskussioner och en del hätska utfall på kommentarsfälten. Omkring 200 kommentarer hitintills och de pågår fortfarande. Och somliga har hävdat, att jag är ”helt ute och cyklar”, alltså att jag har helt fel. Och det må så vara, att människor hävdar det. Men det är tydligt att ateister har svårt för att erkänna, att de är så upptagna av Gud som de faktiskt är, i sitt tänkande och i sin argumentation. Och det var just ateisternas Gudsupptagenhet, som var huvudpoängen i mina två senaste bloggtexter. ”Gudsfrågan”, som för en ateist borde vara en icke-fråga, men som istället har blivit en huvudfråga för många av dem.

Har du inte läst dessa två bloggtexter, så finns de här på Inblicks bloggsida under rubriken: Varför just kristen? Del 10 och del 10 forts.

Eftersom jag är kristen och tror på en evig och personlig Gud som har personliga egenskaper/karaktärsdrag, så koncentrerar jag min fråga till just honom. Finns Gud verkligen? Kan jag veta, bortom alla tvivel, att den Gud finns som jag tror på?

Enligt Bibeln och kristen tro, så presenterar Gud sig själv i skapelsen, i Bibeln, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom Jesus Kristus, Guds Son. Men likväl så ställer människor frågan: Finns Gud verkligen? Och då måste vi som kristna och Bibeltroende ta frågan på allvar och även besvara den.

Jag är väl medveten om, att tron på Gud av somliga blandas ihop med tro på tomtar och troll, på olika fantasifoster som ”spagettimonster” etc, på asagudarna Tor och Oden och på religionernas många olika ”gudar”. Men nu skalar jag bort allt detta, och min fråga gäller enbart den Gud som jag som kristen tror på. Finns Gud verkligen, eller är han enbart en mänsklig idé ibland alla andra idéer och föreställningar som finns i den mänskliga och religiösa idé- och föreställningsvärlden?

KAN FILOSOFIN GE OSS SVAR?

Inom filosofin och i s.k. ”filosofiska skolor” så har filosofer, så länge de har funnits, ägnat sig åt Gudsfrågan. Paulus mötte dem i Aten och på Areopagen talade han direkt till dem om deras intresse av ”en okänd Gud”. Den Gud som Paulus mycket väl kände till.(1) Genom olika filosofiska resonemang och tankemodeller, så har filosofer ägnat sig åt Gudsfrågan. Man har ställt fram teoretiska/filosofiska ”bevis” och ”motbevis” av olika slag. Men har de kommit fram till något svar som gör att vi, bortom alla tvivel, vet att Gud finns eller att Gud inte finns? Svaret är NEJ.

Alltså behöver vi söka svaret någon annan stans. Men det betyder inte att jag påstår, att det filosofiska resonemanget och tänkandet inte har något berättigande och ska därför avslutas. Men något definitivt och slutgiltigt svar på Gudsfrågan kan filosofin inte ge oss.

KAN VETENSKAPEN GE OSS SVAR?

Då tänker jag närmast på ”empiriska observationer” och på ”den naturvetenskapliga metoden” som används för att utforska den verklighet som vi lever i, och då den materiella verkligheten. Där har den sin räckvidd och sitt berättigande. Men kan vi genom dessa ”empiriska observationer” och genom ”den naturvetenskapliga metoden” komma fram till ”bevis” som gör att vi, bortom alla tvivel, vet att Gud finns eller att Gud inte finns? Även här är svaret NEJ.

Alltå behöver vi även när det gäller vetenskapen med dess olika metoder, söka svaret någon annan stans. Vilket inte betyder, att vi för den sakens skull underkänner ”empiriska observationer” och ”den naturvetenskapliga metoden”, utan vi enbart konstaterar, att det ligger utanför deras räckvidd och möjligheter, att ge oss ett definitivt och slutgiltigt svar på Gudsfrågan.

KAN MÄNNISKORS ERFARENHET GE OSS SVAR?

Både JA och NEJ.

När människor bärs av en övertygelse som gör att det kan säga: Jag vet av erfarenhet, att Gud finns. Då är svaret JA. Och det är vad kristen tro och kristet liv grundläggande handlar om, nämligen att veta och vara övertygad utifrån erfarenhet, att Gud finns. Jag vet på vem jag tror och vidare, att tron till sin natur är övertygelse och baserad på fakta. Och såsom kristna genom alla tider har sagt: Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört.(2) Alltså vad vi har erfarenhet av. Detta när det gäller den kristna tron, som är en gåva ifrån Gud till var och en som vill ha med honom att göra. Den tro, som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga.(3) Tro och erfarenhet som gör att vi, bortom alla tvivel, vet att Gud finns. Tro och erfarenhet som alltid går hand i hand när det gäller kristen tro och kristet liv.

Trons bevis”
Vår historia är full av ”Trons bevis”. Av män och kvinnor som genom tro visste, att Gud finns och genom tro visste, att vad Gud har sagt, det var sant och trovärdigt. De visste detta bortom alla tvivel. Hebreerbrevet kap. 11 är en lysande dokumentation om ”Trons bevis”.(4)

Detta är ”bevis” som vi som kristna aldrig ska skämmas för, eller ”sticka under stolen med”, då människor lyfter fram sina ”bevis” utifrån vetenskap, ”empiriska observationer” och ”den naturvetenskapliga metoden” och samtidigt hävdar, att det är de enda gångbara och godkända ”bevisen”. Ett tydligt exempel på ”Trons bevis” är det som står i Apg. 1:3. För dem hade Jesus genom många säkra bevis tett sig såsom levande; ty under fyrtio dagar lät han sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. De såg och hörde Jesus. De hade alltså erfarenhet av Jesus i sitt vardagliga liv.

Den kristna tron står i ett motsatsförhållande till den mänskliga tron, som till sin natur har invändningar, reservationer och tvivel. Därför finns det också människor som frekvent riktar in sig på att tvivla, ifrågasätta och förneka allt som har med Gud och med hans Ord att göra. Och det har de sin fulla rätt att göra, men det förändrar inte någonting som har med Gud och med hans Ord att göra. Och vi ska vara medvetna om, att det är med sin mänskliga tro som de tvivlar, har invändningar och reservationer. Vår mänskliga tro, som vi kan kalla ”huvudets tro” och som står i ett motsatsförhållande till ”hjärtats tro”, som inte tvivlar och som inte har några invändningar och reservationer, vare sig emot Guds existens eller emot något som han har sagt eller som han säger.(5)

Om människor säger: Jag vet av erfarenhet, att Gud inte finns. Då är svaret NEJ. Och det av den anledningen, att de själva är osäkra och inte övertygade. De vet helt enkelt inte, bortom alla tvivel, att Gud inte finns, därför att erfarenheten saknas. De kan inte säga, att av erfarenhet vet jag, att Gud inte finns. Jag har i varje fall inte läst eller lyssnat till någon människa som har skrivit eller sagt det.

Gudsfrågan lever och överlever

Det är ett faktum, att Gudsfrågan lever och den överlever även i de mest sekulariserade länder och miljöer, som t.ex Sverige.

DE TVÅ ALTERNATIVEN

Det finns enbart två alternativ: Antingen finns Gud, eller så finns han inte.

  1. Finns Gud idag, då har han alltid funnits och kommer alltid att finnas i tid och evighet.

  2. Finns inte Gud idag, då har han aldrig funnits och kommer aldrig att finnas, vare sig i tid eller evighet.

För mig som kristen är det tveklöst alternativ 1 som gäller.(6) Gud, som är en personlig och evig Gud, och som vi kan veta vem och hurudan han är: Han finns idag, han har alltid funnits och han kommer alltid att finnas i tid och evighet. Bortom alla tvivel, så kan vi veta detta om Gud.

Väl mött!

Källor: (1) Apg. 17:16-34. (2) 2 Tim. 1:12. Hebr. 11:1. Apg. 1:1-3. v.3. 4:19-20. 1 Kor. 15:3-9. 1 Joh. 1:1-5. (3) Judas brev v. 3. Rom. 12:3. 4:18-21. (4) Hebr. 11:1-40. (5) Rom. 10:10. 4:18-21. Hebr. 11:11. (6) Ps. 90:1-2. v.2. Dan. 2:20. Upp. 1:8. 21:5-6. Jes. 44:6.