Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Ensidigt i Opinion Live

Ruben Agnarsson | 15 mar, 2018

Hur snurrigt får det bli! Ikväll debatterar Jan Björklund – som vill förbjuda nya friskolor på konfessionell grund – och Anna Ekström – som vill förbjuda samtliga dessa friskolor – frågan om konfessionella friskolor i Opinion Live i statliga SVT. Det är som att låta Vänsterpartiet och Socialdemokraterna debattera  vilken skattenivå vi ska ha i Sverige.

Varför finns inte något av de svenska riksdagspartier som försvarar Europakonventionernas föräldrarätt representerade i debatten?

Dolda agendor och ”neutrala” forskare/journalister

Ruben Agnarsson | 15 mar, 2018

För en tid sedan intervjuade jag Josefine Freje, med anledning av hennes kritiska artikel förra sommaren i Expressen om Love and Hope. Freje var under telefonsamtalet mer angelägen om att ställa frågor om min tro och Inblicks kristna profil – som är välkänd för alla våra läsare – än att besvara frågor om hennes egen usla källgranskning.

När jag då – som en respons på Frejes fokusering på andra frågor än de Inblick granskade – undrade lite över hennes eget personliga engagemang i Pride-rörelsen, flög hon i taket och upplevde sig kränkt.

Ungefär samma reaktion visade professor Marie Demker när hon inför denna veckas tidning fick frågan från mig om hennes politiska engagemang i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Den isiga stämning som uppstod i samtalet visade med all tydlighet att detta var en fråga som inte fick ställas.

En diskussion om experters, tidningars och journalisters perspektiv och utgångspunkter är självklart välkommen. Inblick har en uttalat kristen profil, vilket vi aldrig har dolt. Det innebär sjävklart inte att journalistiska principer eller pressetiska regler ställs åt sidan.

En tydlig varudeklaration och en diskussion kring de pespektiv som avsändare med tydliga budskap har, är ​knappast skadlig. Att försöka framstå som neutral när man i själva verket har en dold agenda är knappast bättre än att ha en ​öppen deklaration när det gäller det perspektiv man ​valt.

Shekarabis totalitära idéer

Ruben Agnarsson | 13 mar, 2018

Civilminister Ardalan Shekarabi vill förbjuda kristna friskolor med hänvisning till sina negativa erfarenheter av Irans skolväsende. Han menar sig se samma religiösa förtryck i välfungerande svenska friskolor.

Shekarabi, som var elva när han kom till Sverige, har tydligen glömt att det inte finns särskilt många kristna friskolor i Iran. Sedan han kom till Sverige har han som politisk flykting kunnat glädja sig åt demokratiska fri- och rättigheter som han nu vill beröva andra svenska medborgare.

Shekarabi bortser nämligen från Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som tillkom som en reaktion mot nazismens och kommunismens totalitära regimer. ​Både Hitler och Stalin använde skolväsendet - precis som Shekarabi nu vill göra – för att indoktrinera barn ​med sin egen politiska, antireligiösa överideologi.

Både FN:s deklarationer och Europakonventionen slår därför vakt om det fria skolvalet: ”Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.” Tydligare kan det inte sägas: Staten ska inte likrikta skolväsendet utifrån makthavarnas egen överideologi!

Det socialdemokratiska Sverige vägrade länge att skriva under Europakonventionens tilläggsprotokoll. Den svenska enhetsskolans arkitekt Stellan Arvidsson var istället hyllad av det totalitära DDR:s skolstrateger som en förebild när det gällde att använda skolväsendet för atiestisk indoktrinering.

Shekarabis utspel är ett uttryck för militant atieism som visar att det är dags att försvara Sveriges tusenåriga kristna arv, liksom den religionsfrihet och den mångfald som inte finns i muslimska länder.

Barnsexhandeln i Indien – ett nätverk slår tillbaka?

Ruben Agnarsson | 13 mar, 2018

Mellan 150 000 och 200 000 nepalesiska flickor – från Badi-folket och andra lågkastgrupper – befinner sig i dag på indiska bordeller. Totalt beräknas omkring 1,2 miljoner barn och 2 miljoner kvinnor vara involverade i prostitution i Indien, enligt landets federala polis.

Ingen annan svensk har lyft fram problematiken med barnsexhandeln i bland annat Indien som Love and Hopes frontfigur Jonathan Alfvén. Han har synts i TV-soffor, nyheter och Facebook-inlägg – som delats hundratusentals gånger. Media och kändisar har hejat på och hans opinionsbildning fick statsminister Stefan Löfvén att ta upp frågan med Indiens premiärminister Narendra Modi.

Det skulle han tydligen inte ha gjort. Förra sommaren hade Expressen och Aftonbladet nämligen flera mycket kritiska artiklar om Love and Hopes arbete mot barnsexhandeln – och bortsåg helt från en rad grundläggande fakta som gjorde reportagen helt vilseledande.

Mycket tyder på att politiska påtryckningar har förekommit i detta ärende. Inblick har de senaste veckorna kunnat visa hur förfalskade intyg, uppenbara lögner och oseriösa källor ​har legat till grund för kvällstidningarnas ​förtalsartiklar. Inblick har även visat på märkliga politiska kopplingar med förgreningar till höga politiska skikt.

Handlar det om att skjuta budbäraren när brevets innehåll inte passar mottagaren? Det visar med all tydlighet att det är​ angeläget att sätta ännu hårdare press på Sveriges politiker så att de blir en tydlig röst mot den utbredda barnsexhandeln i Indien.

På plats i Nepal

Ruben Agnarsson | 27 feb, 2018

Inblick har som enda svensk tidning varit på plats i Nepal för att granska orsakerna till den uppmärksammade konflikten mellan Love and Hope och Lighthouse.

Under resan i Nepal fick Inblick överväldigande bevis på övergepp, hot och missbruk av biståndspengar. De mest intrikata övergreppen är inte redovisade av hänsyn till anhöriga, men fungerar ändå som bekräftelse på att övriga berättelser är trovärdiga. Det gäller bland annat de egentliga orsakerna till Raju Sundas uteslutning från National Christian Nepal, som representerar 7000 kyrkor i Nepal. Dessa interiörer ​avslöjar en verklighet som för tankarna till händelserna i svenska Knutby.

Medan Love and Hope självkritiskt har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra sin verksamhet i efterdyningarna av mediauppmärksamheten förra sommaren, intar svenska tidningar en obehagligt självgod inställning, trots att de:

– endast låter flickor (varav en minderårig som tolkas av Raju Sundas) med kritik mot Love and Hope framträda.

– inte rättar uppenbara lögner som dessa flickor utrycker.

– nonchalerar alla vittnesmål från flickor som berättar om övergrepp och om övertalningsförsök för att de ska uttrycka kritik mot Love and Hope.

– låter företrädare för Lighthouse (Wester, Sundas och Gabrielsson) vara huvudkällor och låtsas att den skarpa konflikten – sedan Love and Hope brutit samarbetet och anmält Lighthouse till nepalesiska myndigheter – inte existerar.

– förlitar sig på falska nepalesiska intyg om Lighthouse förträfflighet.

– nonchalerar Sundas och Gabrielssons egen kommunikation om flickorna innan samarbetet bröts.

– bortser från att så gott som alla svenska biståndsorganisationer jobbar med lokala partners.

– inte har varit på plats i Nepal för att ta reda på fakta kring konflikten.

– bortser från att Jonathan Alfvéns ifrågasatta besök i en bordell i början av 2016 fick Sveriges statsminister att ta upp den grundläggande problematiken med premiärminister Narendra Modi; att Indien har legaliserat prostitution, att uppemot 200 000 nepalesiska kvinnor är sexslavar i landet, samt att två miljoner kvinnor och 1,2 miljoner barn är sexarbetare.

Det finns många sätt att ljuga. Kvällstidningarnas absurda avgränsningar och ensidiga rapportering om konflikten mellan Love and Hope och Lighthouse är ett effektivt sätt.

Den här veckan kommer vi att redovisa vad ledare för Badi-folket säger, samt granska de svenska mediernas rapportering. Vi skriver även om den polisanmälan mot Love and Hope som Anneli Wester engagerat sig för i efterdyningarna av det avbrutma samarbetet med Lighthouse och som nepalesiska myndigheter nu har vidarebefordrat till UD, som i sin tur lämnat över den till svensk polis.

Om du beställer en halvårsprenumeration på Inblick för endast 249 kr (ord 495 kr) så får du utgåvorna med granskningen från Nepal, vecka 8 och vecka 9, inkluderat i prenumerationen.

Beställ här: http://www.inblick.se/prenumerera/love-and-hope

Du kan ​också läsa förra veckans granskning från Nepal på dessa länkar:

http://www.inblick.se/nyheter/2018/02/22/medialognerna-om-love-and-hope

http://www.inblick.se/nyheter/2018/02/21/forfalskat-intyg-friade-lighthouse

http://www.inblick.se/nyheter/2018/02/22/terapeuten-om-sexslaven-som-blev-raddningsarbetare

http://www.inblick.se/nyheter/2018/02/22/en-motreaktion-pa-att-vi-avbrot-samarbetet

 

 

Inblick ökade med 12,3 procent

Ruben Agnarsson | 20 feb, 2018

Färsk TS-statistik för hela år 2017 visar att upplagan för Inblick har ökat med 12,3 procent, från 5 700 till 6 400 prenumeranter. Även intäkterna för verksamheten ökade med drygt fem procent under förra året och tidningsföretaget genererade ett överskott.

Inblicks upplaga har fortsatt att öka efter nyåret. Till detta har säljkåren på prenumerationssidan förstärkts i februari och en rad marknadsaktiviteter är dessutom inplanerade under våren för att göra tidningen ännu mer känd.

Denna veckas nummer av Inblick går exempelvis ut i en upplaga på 21 000 exemplar, bland annat till alla kyrkor och församlingar i Sverige. Med tidningen, till dem som ännu inte är prenumeranter, följer ett förmånligt prenumerationserbjudande.

Vår främsta tillgång är en aktiv och engagerad läsekrets, som hjälper oss att sprida information om tidningen, bland annat genom gåvoprenumerationer.

Dessutom har tidningen överlåtna och mycket kompetenta medarbetare, med duktiga säljare och en skicklig redaktions-, produktions- och administrationspersonal. 

Rysskontakter oproblematiska för vänsterjournalister?

Ruben Agnarsson | 19 feb, 2018

Nu har den ryske mannen bakom pseudonymen Egor Putilov som pekades ut som en potentiell säkerhetsrisk när han arbetade för Sverigedemokraterna i riksdagen, återigen bytt identitet: han heter numera Martin Dahlin från Luxemburg, enligt Dagens Nyheter.

Så länge Egor Putilov jobbade för vänstertidningarna Arbetaren (syndikalisternas tidning) och Aftonbladet var det inga redaktörer som bekymrade sig över Putilovs misstänkta ryss-kontakter.

Det var först när han, under namnet Alexander Fridback, lyckades trassla sig in i Sverigedemokraternas partikansli i riksdagen som kritiken mot honom började komma.

Ekot avslöjade i september 2016 att han 2014 köpte ett hus av ”en inflytelserik företagare och nu dömd brottsling från Sankt Petersburg” för sex miljoner kronor (hälften av husets värde) för att genast sälja huset vidare för dubbla summan.

”Det måste finnas någon mottjänst i detta rimligtvis, eller ett rörelsekapital för att agera på uppdrag av någon annan”, sade Lars Nicander från Försvarshögskolan till Ekot.

Inblick har tidigare skrivit om ett officiellt dokument som myndigheterna i Syrien redovisade till FN:s Säkerhetsråd. Enligt dokumentet reste endast tre personer in till Syrien den 13 februari 2012. Alla tre var svenskar: Cecilia Uddén, Sveriges Radio, hennes dotter Alexandra och Alexander Fridback/Egor Putilov. Både‬ Cecilia Uddén och Egor Putilov förnekar att de reste tillsammans.

Uddén förklarar sammanträffandet med att Putilov kanske var ”någon slags informatör som rapporterat för den syriska regimen”, en uppgift som Putilov avfärdar med tanke på att han i samband med resan blev gripen och bannlyst i Syrien.

Även Uddén har senare blivit utvisad ur Syrien.

 

Polisen Thornberg ersatte politikern Eliasson

Ruben Agnarsson | 08 feb, 2018

Valrörelsen har börjat på allvar, när nu Dan Eliasson avsattes och regeringen förra veckan presenterade en ny rikspolischef. Efter otaliga socialdemokratiska chefstillsättningar inom polisen där partiboken varit avgörande (som Hans Holmér, Sten Heckscher och Göran Lindberg) kunde nu alla glädjas åt en opolitisk utnämning.

Den tidigare rikspolischefen Dan Eliasson var politiskt sakkunnig vid Justitiedepartementet under Laila Freivalds (S) och var sedan statssekreterare hos justitieministern Thomas Bodström (S). Som sommarpratare i Sveriges Radio år 2007 berättade förre JK Göran Lambertz om de påtryckningar som han utsattes för av S-regeringen. ”Justitiedepartementets ledning gjorde försök att stilla mig lite i min kritik mot rättsväsendet”, sade Göran Lambertz till DN. ”Framför allt vid en träff med Bodströms statssekreterare Dan Eliasson i maj 2006. Där gjorde Eliasson klart att jag riskerade att justitieministern offentligt skulle ta avstånd ifrån mig om jag inte slutade att vara så hård i min kritik. Jag uppfattade det som en påtryckning.”

Det finns en annan viktig egenskap som gör Anders Thornberg extra lämplig för uppgiften: hans insikt om Rysslands försök att infiltrera svenskt polis- och rättsväsende. Under hans tid på po konstaterade myndigheten att det största underrättelsehotet mot Sverige utgörs av Ryssland och att landet bedriver ett psykologiskt krig mot Sverige med syftet att manipulera, splittra och påverka demokratiska beslut. Att Jan Guillou i Aftonbladet menar att Thornberg är ”lite bakom flötet” blir då en helt naturlig slutsats för en spiondömd journalist som utfört betalda uppdrag för KGB.

Anefur, 61, ska förnya KD Skåne – för tredje valet i rad

Ruben Agnarsson | 12 jan, 2018

Han har med stor marginal förlorat flera riksdagsval i rad mot Tuve Skånberg och är endast elva månader yngre. Nu vill nomineringskommittén i KD:s Skåne-distrikt återigen att Michael Anefur, 61, ska förnya partiet när Tuve Skånberg petas ned från förra valets topplacering till fjärde plats på valsedlarna.

Michael Anefur främsta politiska merit är att han tog initiativ till att KD för första gången någonsin anordnade ett eget arrangemang på Pridefestivalen år 2010: ett ”lyssnarseminarium” med en lesbisk mamma och en representant för ett servicehem för äldre hbt-personer som gäster.

Initiativet väckte inget större engagemang hos väljarkåren. Anefur fick – trots en topplacering på valsedlarna – endast 89 personkryss i förra riksdagsvalet.

Däremot har han vunnit sympati på liberala tidningar och hos en vänsterdominerad journalistkår.

Tidningen Expressen skriver följaktligen om att Tuve Skånberg förlorar förstaplatsen på valsedlarna om nomineringskommittén får som den vill och sammanfattar KU-ledamoten Skånbergs politiska gärning så här: har kritiserats för sitt abortmotstånd och tycker inte att homosexuellas ska få adoptera”.

Nu är det upp till nomineringsstämman i Skåne att den 27:e januari avgöra om partiet ska fiska röster bland partiets gräsrötter eller bland populistiska journalister på kvällstidningarnas tidningsredaktioner.

Inblicks mest lästa artiklar under 2017

Ruben Agnarsson | 03 jan, 2018

Artiklarna om terrordömda som blev samhällstoppar, SVT:s försök att styra Lars Adaktussons Israel-rapportering samt UD-experten Bo Theutenbergs avslöjande om KGB-infiltrationen i Sverige var de mest lästa artiklarna på Inblicks hemsida under 2017.

Artikel 1: 36 491 sidvisningar

Den 9 juni publicerades artikeln ”Då: Terrordömda - Nu: Samhällstoppar” som hade 36 491 sidvisningar under 2017. Artikeln handlade om att flera av de vänsterexremister som dömdes för terrorbrott på 1970-talet för sina planer på att kidnappa justitieminister Anna-Greta Leijon, i dag tillhör den svenska samhällseliten.

Pia Laskar, i dag universitetslektor på Linköpings universitet, blev exempelvis dömd till tre års fängelse i samband med det planerade kidnappningsdramat. Efter att ha avtjänat sitt fängelsestraff skrev hon en pamflett om anarkistisk feminism (Syndikalisternas förlag) och är i dag universitetslektor vid enheten för genus med särskild inriktning mot kritiska sexualitetsstudier och har i sin forskning ifrågasatt heteronormen. Pia Laskar har vid flera tillfällen medverkat under Pride-festivalen.

Artikel 2: 28 903 sidvisningar

Den 2 februari publicerades artikeln ”SVT-chefer ville inte rapportera om raketer mot Israel” som hade 28 903 sidvisningar under 2017. I artikeln berättar förre SVT-medarbetare Lars Adaktusson om de restriktioner som han skulle omgärdas av när han var korrespondent i Mellanöstern. När Hizbollah startade kriget mot Israel år 2006 tvingades Adaktusson att sluta formulera sig på ett sådant sätt att det kunde uppfattas som att någon annan än Israel bar skulden för konflikten.

– Några år senare, i samband med kriget mot Gaza 2014, hörde jag en reporter i Sveriges Radio rapportera ungefär så här: ”Israel bröt idag vapenvilan i Gaza efter att Hamas öppnat eld mot Israel." På plats i Mellanöstern slogs jag ofta av att man i den svenska debatten inte behövde vara en supporter av den sittande israeliska regeringen för att man skulle betecknas som pro-Israel. Det räckte att man hade ambitionen att låta båda sidor komma till tals i konflikten, sade Adaktusson.

Artikel 1: 12 095 sidvisningar

Den 22 juni publicerades artikeln ”UD-expert och Säpo-chef i samtal om Palmemordet och Sovjets anfallsplaner” som har haft 12 095 sidvisningar under 2017. Artikeln beskriver ett möte mellan UD:s tidigare folkrättssakkunnige Bo Theutenberg, Säpos före detta operative chef Olof Frånstedt och IB-mannen Svante Winqvist.

Samtalet handlar om KGB-infiltrationen i Sverige och belyser tydliga mordmotiv för Palme-mordet 1986. Bo Theutenberg blev borttvingad från UD i mitten av 1980-talet på grund av det KGB-inflytande som fanns på departementet, menar han och tog därför kontakt med Olof Frånstedt, tidigare operativ chef för Säpo och ansvarig för Sveriges kontraspionage, för att stämma av sina uppgifter. Artkeln redogör för de träffar som de under sammanlagt 15-20 timmar har under den första halvan av 2016, där de jämför sina erfarenheter.

Ingen God jul i Jesu födelsestad

Ruben Agnarsson | 25 dec, 2017

Idag firar vi Jesu födelse. I Jesu födelsestad Betlehem är firandet snart ett minne blott. Här är nämligen kristna utrotningshotade. År 1950 bestod Bethlehem och omgivande byar av 86 procent kristna. Nu är andelen kristna snart nere i 10 procent.

På Västbanken har andelen minskat från fem till mindre än två procent på några decennier. I Jesu födelsestad finns det i dag endast 11.000 kristna. Orsaken till minskningen är densamma som i övriga Mellanöstern; kristna förföljs, trakasseras och förbjuds utöva sin tro. Miljoner kristna har flytt från Irak och Syrien på senare tid.

Växjöbiskopen Fredrik Modéus twittrade nyligen:”Lek med tanken att Jesus, Maria och Josef tvingades fly till Sverige” och pläderade för öppna gränser. Det är lovvärt. Men varför är Svenska kyrkan så tyst inför den förföljelse som gjort att så många av Jesu efterföljare drivs bort från Mellanöstern?

En rad muslimska länder i Mellanöstern toppar Open doors lista över länder med extrem förföljelse av kristna. Den palestinska myndigheten klättrar på listan för varje år och har nu endast ett tjugotal länder framför sig. Muslimska länder toppar även årets lista från "Reportrar utan gränser" över länder där journalister har svårast att verka. Juldekorationer och krucifix är förbjudna i Gaza och i april 2007 sprängdes den enda kristna bokhandeln och ett halvår senare mördades även bokhandlaren.

Det ligger självklart i sakens natur att kvarvarande kristna i Betlehem och på Västbanken anpassar sig till den muslimska majoritetens ståndpunkter. Det handlar om överlevnadsstrategi, att vara frimodig kristen skulle vara ett säkert sätt att – om inte förkorta – så åtminstone försvåra livet i en muslimskt dominerat territorium som Västbanken. För att nu inte tala om Hamas-kontrollerade Gaza.

Folkmordet på kristna i Mellanöstern är ingen prioriterad fråga för ledande svenska utrikespolitiker. Både Bildt och Wallström är beroende av muslimska länders stöd för sina internationella politiska karriärer. Ekonomisk maktpolitik och rädsla för terror påverkar i samma riktning. Då är det mer lukrativt och inställsamt att ge sig på Mellanösterns enda demokrati - Israel. I denna oheliga allians mellan muslimska diktaturer och västvärldens politiska ledare hamnar den kristna minoriteten i området kläm.

Därför blundar världen inför det faktum att det snart inte finns några kristna i Jesu egen födelsestad.

SR:s Cecilia Uddén: Vi behöver inte vara opartiska

Ruben Agnarsson | 15 dec, 2017

År 2004 blev Sveriges Radios reporter Cecilia Uddén satt i karantän av programdirektör Kerstin Brunnberg för att i Sveriges radio ha utryckt att hon inte tycker att ”svenska medier har något som helst krav på sig på opartiskhet när det gäller valet i USA. Vi har ingen anledning att vara opartiska och redovisa båda ståndpunkter på samma sätt som vi skulle göra i ett svenskt val. Det gör vi inte i andra internationella frågor”.

I samma anda besökte Uddén förra veckan Betlehem för att rapportera om palestinska demonstrationer mot Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.

”Man har även tänt eld på bildäck” berättade Uddén två dagar innan ungdomar från Mellanöstern slängde brandbomber på en synagoga i Göteborg. En palestinier och två syrier greps efter attentatet.

Några dagar senare var Uddén i Jerusalem och intervjuade kristna företrädare som ​precis som Uddén var kritiska mot Trumps beslut.

Att hon inte intervjuade kristna när hon var i Jesu födelsestad Betlehem några dagar tidigare kan ha sin förklaring. Där är nämligen kristna utrotningshotade. År 1950 bestod Bethlehem och omgivande byar av 86 procent kristna. Nu är andelen kristna snart nere i 10 procent.

På Västbanken har andelen minskat från fem till mindre än två procent på några decennier. I Jesu födelsestad finns det i dag endast 11.000 kristna. Orsaken till minskningen är densamma som i övriga Mellanöstern; kristna förföljs, trakasseras och förbjuds utöva sin tro.

Det ligger självklart i sakens natur att kvarvarande kristna i Betlehem och på Västbanken anpassar sig till den muslimska majoritetens ståndpunkter. Det handlar om överlevnadsstrategi, att stödja Trump skulle vara ett säkert sätt att – om inte förkorta – så åtminstone försvåra livet i en muslimskt dominerat territorium som Västbanken. För att nu inte tala om Hamas-kontrollerade Gaza.

I sitt reportage den 10 december bortsåg Uddén från kristna palestiniers hänsynstagande till en muslimsk hegemoni. Istället hävdade hon att president Donald Trumps beslut om att erkänna Jerusalem skedde av hänsyn till ”den kristna evangeliska högern i USA”.

Denna politiska etikettering ska ses ​i relation till att Cecilia Uddén själv har sin bakgrund i bokstavsvänstern, som tidigare grafiker på Gnistan – en tidning utgiven av Sveriges kommunistiska parti. Uddén vill inte svara på Inblicks frågor om detta.

Här kan du för övrigt läsa om hur Cecilia Uddén och hennes dotter Alexandra reste in i Syrien samma dag som Alexander Fridback/Egor Putilov. Dessa tre personer var de enda som reste in i Syrien den 13 mars 2012. Både‬ Cecilia Uddén och Egor Putilov förnekar att de reste tillsammans.

 

 

#MeToo och polisen

Ruben Agnarsson | 07 dec, 2017

Polisen är den myndighet som ska utreda och motverka övergrepp. Över 5000 poliser har nu engagerat sig i #nödvärn, uppropet för polisanställda som knyter an till #metoo, berättade ”Malou efter 10” på TV4 i går.

”Värsta är tystnadskulturen, ingen vågar säga något”, var budskapet som uppropet mot sexövergrepp inom poliskåren förmedlar.

Det är Kerstin Dejemyr, polis och författare, som tillsammans med Meta Broddare tagit initiativ till uppropet mot sexuella övergrepp inom polisen #nödvärn, i samband med det stora #MeToo-uppropet.

Gela Forsell, är f.d polis, som drabbades av sexuella trakasserier och bestraffningar av sina högre chefer. Anna Karilina, är författare och tidigare polis, som skrivit om övergreppen. Hör dem berätta om den utbredda tystnadskulturen och rädslan inom polisen här.

I den här veckans nummer av Inblick berättar Karin, som fick ett trygghetsavtal av Söderortspolisen i Stockholm gällande skyddad identitet och nytt namn, hur hon har kämpat i snart tio år för att bli tagen på allvar av rättsväsendet, efter en anmälan om grov våldtäkt mot en polis i augusti 2008. Läs artikeln här.

Ett brev betyder så mycket

Ruben Agnarsson | 30 nov, 2017

Talman Urban Ahlin (S) var i mitten av november i Israel, inbjuden av Knessets talman Yuli-Yoel Edelstein (Likud).

I Ramallah träffade Urban Ahlin DFLP:s Qais Abdel-Karim (eller Abu Laila), som tog emot Jan Guillous berömda hotelsebrev som Säpo beslagtog i samband med IB-affären. I brevet beordrade Guillou, på hemligt Brevspionuppdrag åt KPML, den Moskva-trogna systerorganisation DFLP att misshandla och mordhota den svenska militära underrättelsemannen Gunnar Ekberg.

Avslöjandet av Gunnar Ekberg som militär underättelseman i och med IB-affären ledde till att Gunnar Ekberg tvingades bo i London med ändrad identitet under flera år på 1970-talet. Gunnar Ekbergs hade infiltrerat DFLP på grund av att den svenska militären hade misstankar om att den sovjetiska underrättelsetjänsten samarbetade med DFLP även i Sverige. Planen var att Ekberg skulle avslöja vilka dessa sovjetiska spioner var och vilka de samarbetade med i Sverige.
I oktober 2009 blev Jan Guillou själv avslöjad som agent för sovjetiska KGB i slutet av 1960-talet.

Jan Guillous famösa brev skickades drygt ett år innan tre DFLP-män tog 115 israeler som gisslan i Maalot, efter att först ha ha skjutit ihjäl fem personer. Vid den efterföljande stormningen dödade gärningsmännen 22 barn och tre vuxna.
Terrordådet har vid flera tillfällen hyllats i palestinska tv-sändningar och Abu Laila hedrade så sent som den 3 juni 2012 Khaled Nazzal, som planerade dådet, i det palestinska tv-programmet ”Palestine This Morning”. Och i somras uppkallade de palestinska myndigheterna en gata i Jenin efter Khaled Nazzal.

Läs hela artikeln om Urban Ahlin i veckans Inblick här!

Livshjälp bättre än dödshjälp

Ruben Agnarsson | 21 nov, 2017

I måndags kom Statens medicinsk-etiska råd, Smer, med en rapport som säger sig ha granskat några av de vanligaste faktaargumenten för och mot dödshjälp i den svenska debatten.

Sedan det visat sig att en hög andel av dödsfallen i Belgien och Holland i dag beror på dödshjälp fokuserar Smers rapport i stor utsträckning istället på Oregon-modellen.

När Smers sakkkunnige Ingemar Engström kommenterar rapporten i Dagens medicin, är det främst argumenten mot dödshjälp som skärskådas.

Förklaringen till denna perspektivförskjutning är enkel. Ingemar Engström, till skillnad från en majoritet av hans läkarkollegor, är nämligen för assisterat självmord.

I Sverige har personer som förespråkar dödshjälp ofta en gräddfil i debatten. Journalistkårens politiska sammanställning får ett tydligt genomslag även i denna sakfråga.

Etikprofessor Torbjörn Tännsjö, som 1990 fick Vänsterpartiet kommunisternas uppdrag att via en ny programförklaring ”rädda det som räddas kan” av kommunistpartiets partiprogram efter Berlinmurens fall, har haft en stort inflytande på den medicinska etiken i Sverige.

Det har även PC Jersild, ledamot i Humanisternas tankesmedja Fri Tanke och tidigare sakkunnig i Smer. Han besökte Nederländerna redan år 1989, det enda land som vid den tidpunkten öppet praktiserade dödshjälp.

Jersild skrev efter sin resa att det nederländska systemet var ”väl genomtänkt och inte kunde avfärdas med ett ytligt fördömande”.

Sedan det visat sig att en hög andel av dödsfallen i Belgien och Holland i dag beror på dödshjälp fokuserar Smers rapport nu i stor utsträckning på Oregonmodellen.

I Smer finns även etikprofessor Nils-Eric Sahlin, som likt Tännsjö och Jersild gett ut böcker på Humanisternas förlag Fri tanke.

Här finns även Barbro Westerholm (L), som öppet förespråkar läkarassisterat självmord, liksom Göran Hermerén, som förespråkar fri forskning på mänskliga embryon.

När socialisterna inom EU för drygt tio år sedan kritiserade José Manuel Barrosos tillsättning av ledamöter i Europakommissionens rådgivande grupp för etisk forskning (EGE), betonade den tyske CDU-politiken Peter Liese att EGE:s sammansättning hittills varit obalanserad, eftersom en majoritet – med ordförande Göran Hermerén som särskilt utpekad – var för en ohämmad frihet när det gäller forskning på mänskliga embryon.

Claphaminstitutets rapport ”Hotet mot värdigheten” från i våras lyfte fram en rad negativa anmärkningar mot den så kallade Oregonmodellen.

  • Det är inte främst sjuka som efterfrågar dödshjälp, utan friska människor som upplever fruktan inför dödsprocessen.
  • Det är inte fysisk smärta som uppges som skäl att söka dödshjälp, utan rädsla för att förlora sitt oberoende och sådant som gör livet meningsfullt. Önskan att inte bli en börda för anhöriga är också ett viktigt, men oroande skäl.
  • Där det finns god palliativ vård minskar efterfrågan på dödshjälp.
  • Oregonmodellen ger inte tillfredsställande skydd för patienter som är psykiskt sjuka eller lider av depression.

Gunnel Larsson har i Inblick beskrivit hur hon och andra handikappade upplever debatten om dödshjälp:

– Vi har sådan gemensam erfarenhet, vi är emot dödshjälp, det hotar våra liv, det är som att sätta kniven mot vår strupe.

Varför kan inte Statens medicinsk-etiska råd och Humanisterna ägna sig åt att diskutera livshjälp istället?

Tillsätt en sexualpolitisk haveriutredning

Ruben Agnarsson | 10 nov, 2017

RFSU och RFSL är Sverige i särklass starkaste sexualpolitiska lobbyorganisationer. Inga annan organisationer har påverkat svensk sexualpolitik mer än dessa. Inga andra organisationer har ett tillnärmelsevis lika stort ansvar för hur den nuvarande sexualpolitiken fungerar.

Denna helt unika ställning har uppnåtts genom att politiska makthavare via RSFU och RFSL har drivit statlig opinionsbildning på entrepenad. Denna tydliga symbios illustreras av att S-minister Åsa Regnér var generalsekreterare för RFSU i drygt fem år. Och att Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson i dag är organisationens förbundsordförande.

När det nu via #MeToo-kampanjen har visat sig att den svenska sexualpolitiken helt och håller har misslyckats, är det därför dags att tillsätta en haveriutredning där RFSU och RFSL – och de politiker som drivit på i samma riktning – ställs till svars.

Sex saker som Johan-Mathias Sommarström ”glömde”

Ruben Agnarsson | 06 nov, 2017

Johan-Mathias Sommarström är Sveriges Radios korrespondent i Mellaönstern.

För två veckor sedan hade han flera solskensreportage i Studio Ett och i Ekot om att Fatah och Hamas förhandlar om en överenskommelse.

Inget nämndes om att fria val inte har hållits i de palestinska områdena på elva år.

Inget nämndes om att 1000-tals Fatah-tjänstemän som sparkade efter valet 2006 fortfarande bär lön utan att göra något – finansierade av omvärldens generösa bidrag.

Inget nämndes om hatpropagandan i Gazas skolor som utmålar judar som ondskefulla.

Inget nämndes om stödet till terrorister och deras familjer, som också möjliggörs av omvärldens generösa bidrag.

Inget nämndes om Hamas uttalade mål att förinta Israel – trots att detta mål upprepades i samband med förhandlingarna med Fatah.

Inget nämndes om raketattackerna från Gaza mot civila mål i Israel, som fortfarande pågår.

Mot bakgrund av denna förnekelse av uppenbar fientlighet: Är det någon som undrar varför det inte är fred i Mellanöstern?

SR vill inte svara på hur ofta de spelar populära kristna låtar

Ruben Agnarsson | 15 okt, 2017
I ett gemensamt skriftligt svar till Inblick från Elle-Kari Höjeberg, Utbuds- och kanalansvarig P2, Anna-Karin Larsson, chef för Område Musik på Sveriges Radio och Jonas Westman, redaktionschef för musiken i P3, P4 och P5, förnekar Sveriges Radios chefer att de diskriminerar kristen musik i Sveriges Radio.
– Urvalskriterierna för vilken musik som spelas i P3, P4 eller P5 följer våra återkommande undersökningar av publikens preferenser, skriver de.
De tre cheferna  vill dock inte svara på hur ofta de spelar kristen musik som är populär på Spotify.
Inblick frågade ​nämligen hur ofta de spelat följande låtar (inom parantes visas antalet spelningar på Spotify) de senaste tre månaderna (juli, aug och sept) på någon av deras kanaler i Sveriges Radio.
Vi har fortfarande inte fått något svar:

Sebastian Stakset
Jag vill ge dig allt (2 235 500)
Förlåt (1 464 000)
Bakom mina masker (716 000)

Bengt Johansson
Ropa till Gud (448 000)
Bara i dig (201000)

Erik Tilling
Sjung till Jesus (231 000)
St Patriks bön (288 000)

Ulf Christiansson
En liten stund  med Jesus   (103 000)

Fotnot: Läs min ledare om Jesus och Public service här

Bokmässan i dag: Extrainsatt seminarium med Bo J Theutenberg

Ruben Agnarsson | 29 sep, 2017
Extrainsatt: Professor Bo J Theutenberg kommer till Inblicks monter B09:59 även i dag fredag kl. 17.00 och berättar om sina böcker som handlar om hans tid på UD.​
IMG_3497Olof Palmes chefsförhandlare angående svensk-sovjetisk gränstvist utanför Gotland undergrävdes av Pierre Schori, som strax innan Palmemordet reste till Moskva för att på egen hand förhandla med KGB.
Missa inte hans seminarium i Inblicks monter idag, men även i morgon lördag kl. 15.00.

På torsdag inleds bokmässan

Ruben Agnarsson | 26 sep, 2017

På torsdag inleds bokmässan.  Välkommen att besöka följande seminarier i Inblicks monter B09:59.


Fredag 29 sept. kl. 10.30-11.00

Malin Schelin: Ett Sverige där abort inte efterfrågas

Livsval är en ideell förening som startade 20 maj 2017 av fyra kvinnor, bland annat Malin Schelin. Tillsammans har de ett starkt engagemang för de ofödda barnen och de föräldrar som står i en oväntad och oplanerad situation. Möt organisationen som vill arbeta en större medvetenhet om de ofödda barnens rättigheter.

Fredag 29 sept. kl. 14.30-15.00
Börje Claésson: Varför starta kristen tv och nyhetstidning?

Lagom till sin pension när han fyllde 65 år satsade den tidigare produktchefen på IKEA tio miljoner kronor på att starta en kristen tv-station i Sverige.

I dag har han tv-kanaler i Sverige, Norge och Asien och driver dessutom den kristna nyhetstidningen Inblick.

Vad är det som motiverar entreprenören och pastorn från Älmhult?

 

Fredag 29 sept. kl. 16.00-16.30

Simon Ådahl: Censuren av kristen musik i Public Service

Vann svenska Melodifestivalen 1990 med Edin-Ådahl och är nu aktuell med en ny cd.

Berättar om sin nya skivutgivning men också hur hans populära låtar ratas av Sveriges Radios musikredaktörer på grund av sångernas kristna texter. Medverkar tillsammans med Talking Musics erfarne skivbolagsdirektör Leif Cederfjord.

 

Lördag 30 sept. kl. 10.00-10.30

Lars Brandström: Föräldrar eller staten – vem ska välja skola?

Tidigare utbildningschef på Musikhögskolan i Göteborg och idag styrelseledamot i Kristna friskoleförbundet och i Idéburna skolor riksförbund.

Vad säger internationella konventioner och svensk lagstiftning? Går igenom friskolornas historik, samt kommenterar den pågående debatten om kristna friskolor.

Lördag 30 sept. kl. 13.00-13.30

Sebastian Stakset: Det stora skiftet​ - från hat till kärlek

Artisten Sebbe Staxx kastade maskerna, lämnade musikgruppen Kartellen och återtog sitt ursprungliga namn Sebastian Stakset när han mötte Jesus. Nu har han precis släppt en ny cd, där låten ”Jag vill ge dig allt” redan har spelats 2 miljoner gånger på Spotify.

Berättar om sin förvandling, om sin vision för Sverige och för unga rotlösa människor.

 

Lördag 30 sept. kl. 15.00-16.00

Bo Theutenberg: Palmemordet & gränsbråket vid Gotland

Olof Palmes chefsförhandlare mot Sovjet om gränsen utanför Gotland och skulle ha följt Palme till Moskva i april 1986. Professor och folkrättsexpert Bo J Theutenbergs uppdrag undergrävdes av Pierre Schori, som förhandlade på egen hand med KGB och reste ensam till Moskva strax före Palme-mordet. Svante Winqvist medverkar under sista halvtimmen.