Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Försvaret, polisen och låset på ytterdörren

Ruben Agnarsson | 01 sep, 2015
Att hävda att vi ska avskaffa försvaret är lika logiskt som att hävda att vi ska avskaffa polisen eller sluta låsa ytterdörren. Dessa företeelser har alla uppgiften att hålla ordning och reda, stänga ute obehöriga gäster, samt värna och skydda liv och egendom.
Sveriges försvar syftar till att försvara vårt lands gränser och landets befolkning. Det finns ingen aggressiv försvarsretorik bakom den svenska militärens uppgifter. Den svenska polisens och militärens uppgift är att skydda liv, inte i första hand att ta liv.
Att hävda att enbart icke-kristna ska offra sina liv för att försvara vårt land, våra familjer och vår befolkning vid ett fientligt angrepp blir därmed varken logiskt eller trovärdigt.