Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

S nedrustade Sverige!

Ruben Agnarsson | 01 sep, 2015
I debatten om Sveriges försvar hävdar försvarsminister Peter Hultqvist (S) gång på gång att Alliansen under sina åtta år vid makten inte såg det hot som Rysslands upprustning innebar.
Försvarsministern glömmer då att den rödgröna oppositionen så sent som inför riksdagsvalet år 2010 krävde att försvarsanslagen skulle minskas med två (2) miljarder kronor i jämförelse med Alliansens försvarsbudget.
Han glömmer dessutom att socialdemokratiska försvarsministrar som Thage G. Peterson, Björn von Sydow och Leni Björklund har huvudansvaret för de dramatiska nedskärningar av Sveriges försvar som medfört att Sverige idag endast har en tredjedel kvar av den försvarskapacitet som vi hade på 1980-talet. 
Att Alliansen så småningom accepterade den socialdemokratiska försvarsretoriken, fråntar inte Socialdemokraterna huvudansvaret för Sveriges nedrustning. Socialdemokraterna genomförde de största nedskärningarna av försvaret i modern tid, samtidigt som Vladimir Putin kom till makten.