Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

När fakta skapar kaos

Ruben Agnarsson | 11 feb, 2016
Inblick har följt upp Uppdrag gransknings program i höstas som påstod att det förekom stora kontantgåvor på Livets ord. Inblick har redovisat två sakförhållanden:

1. Den stora personliga gåvan i Norge som nämndes i programmet var i själva verket en bankinsättning, bekräftad av församlingens pastor Gunnar Jeppestöl.

2. De två övriga uppgiftslämnarna är pastorer med ett kontroversiellt förflutet, där det bland annat finns en fällande dom (böter) för olaglig penninginsamling i Kouvola hovrätt (numera Östra Finlands hovrätt) från den 5 nov 2013, vilket gör att anklagelser om felaktig penninginsamling inte blir särskilt trovärdiga.

Inblick har försökt att få svar från Uppdrag granskning Anna Lindman på dessa två punkter. Hon har hittills valt att göra sig otillgänglig.

Och såväl bloggen Aletheia och den pastor som kan knytas till domen i Finland (och som framträdde i Uppdrag granskning), har hotat med en polisanmälan av Inblick för att tidningen lyfter fram dessa fakta. Dessutom har det massproducerats konspiratoriska och helt missvisande inlägg och artiklar på både facebook och bloggar om Inblick, om allt mellan himmel och jord.

Inblick kommer inte bemöta dessa artiklar. Vi vill endast i all vänlighet lyfta fram det faktum att det inte är särskilt lyckosamt att bekämpa kyrkopolitik med kyrkopolitik.