Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Gotlands sak är vår

Ruben Agnarsson | 06 jun, 2016

Gotlands tekniska nämnd med Tommy Gardell (S) i spetsen vill nu flytta Kustbevakningens fartyg som är stationerat i Slite hamn för att nästa år ge plats år ryskägda Nord Stream, som vill använda hamnen för att lägga ytterligare gasledningar i Östersjön strax utanför Gotland.

Tekniska nämnden beslutade nämligen den 17 februari att kustbevakningens fartyg i Slite ska flyttas till den västra sidan av ön under de 18 månader som projektet pågår: ”Vad gäller kajplatsfrågorna så bör även de hanteras som förra gången vilket innebär att Kustbevakningen erbjuds alternativ plats i Visby hamn”, lyder beslutet.

Inte heller Gotlands hamnchef Mats Eriksson bekymrar sig för de säkerhetspolitiska aspekterna av beslutet, utan konstaterar i Gotlands tidningar: ”Lärdomar från förra gången Nordstream använde hamnen är enligt hamnchefen Mats Eriksson att man måste sopa bättre på vägarna.”

Dammet på vägarna är alltså den största utmaningen för den kommunala byråkratin på Gotland. När tekniska nämnden den 26 augusti i fjol behandlade en motion från Ulf Karlsson (L) om att bygga sprängkistor och sprängtunnlar i Slite hamn, blev beslutet nej.

Läs hela nyhetsartikeln om denna säkerhetspolitiskt glödheta fråga här.