Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Slite hamn intresserar Moskva, Washington och Bryssel - men inte Rosenbad

Ruben Agnarsson | 22 jun, 2016

Efter flera veckors rapportering i Inblick om de säkerhetspolitiska aspekterna kring hamnen i Slite, kom i veckan den första artikeln i riksmedia via Dagens Nyheter, som skriver: 

”I Bryssel, Washington och Moskva har planerna på en ny rysk gasledning utanför Gotland blivit storpolitik. Projektet ”Nord Stream 2” kritiseras för att hota säkerheten och stabiliteten i Europa.

Men på Gotland välkomnas projektets många miljoner – enda oron gäller säkerheten vid skolbarnens övergångsställe i Slite.


Förra veckan hade Inblick följande artikel i papperstidningen:

Nord Stream får Tekniska nämnden att flytta militärutrymme och kustbevakning från Slite

Regeringen: ”Kommunen är i sin fulla rätt att flytta”

Inför Nord Streams eventuella lån av hamnen i Slite nästa år vill nu Tekniska nämnden på Gotland – med stöd av regeringen – flytta kustbevakningens fartyg och Försvarsmaktens baseringsmöjlighet till Visby.
- Sådana beslut bör inte fattas ensamt av en kommunal nämnd, menar försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L).

Tekniska nämnden på Gotland beslutade under sitt sammanträde den 17 februari att kustbevakningens fartyg i Slite ska flyttas till den västra sidan av ön under de 18 månader som etapp två av det ryska gasledningsprojektet i Östersjön pågår: ”Vad gäller kajplatsfrågorna så bör även de hanteras som förra gången vilket innebär att Kustbevakningen erbjuds alternativ plats i Visby hamn” löd nämndens beslut.

Dessutom ska även Försvarsmaktens tillfälliga baseringsmöjlighet i Slite flyttas.

Åsa Lindestam, vice ordförande i försvarsutskottet för regeringspartiet Socialdemokraterna, backar upp Tekniske nämndens beslutanderätt i frågan om var Kustbevakningen och Försvaret ska få ha sin verksamhet.

- Kommunen har självstyre och beslutar så här i denna fråga. De är i sin fulla rätt att flytta Kustbevakningens båtar och anvisa ny plats, förklarar hon.

- När det gäller säkerhetspolitiken rustar vi upp enligt försvarsberedningens förslag och sedemera riksdagens beslut om hur vi ska hantera Sveriges säkerhet och försvarspolitik. Gotland satsar vi på, enligt detta beslut, tillägger Åsa Lindestam.

 

Sanktioner

Allan Widman, försvarsutskottets ordförande och Liberalernas försvarspolitiske talesperson, är däremot kritisk.

- Om jag förstår sammanhanget rätt kommer även Försvarsmaktens tillfälliga baseringsmöjlighet i Slite att också behöva flytta. Den ligger vägg i vägg med KBV vid samma kaj, påpekar han.

- Sådana beslut bör inte fattas ensamt av en kommunal nämnd. Berörda statliga myndigheter måste höras dessförinnan. Nordstream II är som projekt av säkerhetspolitisk betydelse även på europeisk nivå. Vårt beroende av rysk energi ökar, konstaterar Widman, och tillägger:

- Ryssland är, inte utan goda skäl, föremål för internationella sanktioner. Mot den bakgrunden verkar det politiska styret på Gotland märkligt beredvilligt och lyhört för de ryska önskemålen.

Får använda när kajen är ledig

Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson för Centerpartiet, vars miljöminister Andreas Carlgren godkände Nordstreams ansökan förra gången, har inga invändningar mot Tekniska nämndens beslut att flytta Kustbevakningen från Slite.

- Det kommunen beslutat är att hyra ut kajplats åt Nordstream precis som förra gången. Försvaret och kustbevakningen är informerade och har inget att invända. Kustbevakningen abonnerar som jag förstår det dessutom ingen kajplats i Slite, men har tillstånd att nyttja kajen när den är ledig, berättar Daniel Bäckström.

- Detta innebär att kustbevakningen också under gasledningsbygget får använda kajen i Slite, men kan inte ligga still där lika mycket eftersom den inte är ledig i samma utsträckning när den är uthyrd. Kommunens del i detta handlar om det rent affärsmässiga, det vill säga att hyra ut kajplatsen, och man har inte fattat några säkerhetspolitiska beslut, betonar Bäckström.

 

Vänsterpartiet stödjer

Även Stig Henriksson, försvarspolitisk talesperson för vänsterpartiet, stödjer det kommunala beslutet.

- Kustbevakningen är ju en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss vilket betyder att de säkerhetspolitiska implikationerna får ses mot det uppdrag man har, menar han.

- Under förutsättning att detta kommunicerats och det inte innebär några men för Kustbevakningen – och jag förutsätter att detta har gjorts – då är det inget orimligt i beslutet.

Inblick har även sökt Mikael Oscarsson, försvarspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, som har valt att inte svara.

Kustbevakningen är inte en officiell del av försvaret, utan lyder under Justitiedepartementet. Kustbevakningstjänstemän bär liksom poliser pistol, pepparspray, batong och handfängsel. Till skillnad från polisen har Kustbevakningen en vapenlagstiftning som leder till att de endast får använda pistolen vid direkt nödvärn.

Ruben Agnarsson
ruben@inblick.se