Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Med ateism som statsreligion

Ruben Agnarsson | 03 jul, 2016
När nu Aftonbladets Jan Guillou och gymnasieminister Aida Hadzialic (S) föreslår ett förbud mot konfessionella skolor är det en påminnelse om en svunnen tid då Sverige präglades av kommunistdiktaturernas retorik. En tid som lärde oss att ateism och gudlöshet sannerligen inte är en garant för bildning, människovärde och respekt för mänskliga rättigheter.

Skolan i det socialdemokratiska Sverige präglades länge av konformism och influerades av kommunistdiktaturer som DDR (Östtyskland). ”Hur kommer det sig att skolsystemen i det socialistiska DDR och det kapitalistiska Sverige har så många gemensamma drag” sade den svenska enhetsskolans skapare Stellan Arvidsson, socialdemokrat och Christer Sturmarks företrädare som ordförande för Humanisterna, när han i sitt tacktal tog emot hedersdoktoratet vid DDR-universitetet i Rostock i november 1969.
I en rapport till kommunistregimens Politbyrå beskrevs Stellan Arvidssons övertygelse att läroböcker var viktiga medel för ateistisk skolning i statlig religionsundervisning. Arvidsson beskrevs som mycket intresserad av marxism-leninismen och framställdes av DDR som expert på ateistisk fostran.


Redan på 1950-talet inledde Sverige ett omfattande samarbete med DDR, med pedagogseminarier och studieresor för svenska skolledare och lärare, samt utbyte mellan läroboksförfattare, högskolor, skolor och skolmyndigheter.
Stellan Arvidsson ordnade med träffar med företrädare för DDR-ministeriet och såg till att DDR-lektorer medverkade i svensk undervisning och fortbildning. Skolpolitiker och lärarutbildare fick åka till DDR på studieresor och på 1980-talet fanns det statliga avtal på utbildningsområdet mellan de båda länderna och ministerbesöken avlöste varandra.
När utbildningsminister Margot Honecker besökte Stockholm i mars 1985 framförde Skolöverstyrelsen (SÖ) önskemål om att få direktkontakt mellan skolor i DDR och Sverige.
Honecker ställde sig positiv i samtal med generaldirektören Lennart Orehag, ministrarna Lena Hjelm Wallén och Bengt Göransson. Även Erland Ringborg och Stellan Arvidsson var med.
Först på 1990-talet införlivades Europakonventionen, om föräldrars rätt att välja skola till sina barn, i svensk lagstiftning.