Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Skolmobbing som leder till segregation

Ruben Agnarsson | 12 sep, 2016

De kristna friskolorna uppvisar goda studieresultat, jobbar effektivt mot mobbing, trakasserier och klotter, har välutbildad personal och växer i popularitet. Kanske är det därför som dessa friskolor väcker ont blod hos vissa skolpolitiker som själva misslyckats med att skapa just detta.

Nu senast är det Liberalerna som i ett populistiskt utspel på DN Debatt vill mobba ut och förbjuda religiösa friskolor. Även om udden tydligt är riktad mot muslimska friskolor, drabbas även de kristna friskolorna av artikelförfattarnas resonemang, när de hävdar att ”skolan aldrig får bli en förlängning av föräldrarnas kulturella och religiösa uppfattningar – den svenska skolan ska vara en fristad från just detta”.

Makthavare med fördomsfulla och intoleranta beskrivningar av verkligheten är knappast rätt väg för att främja integration. Det är ju i själva verket det som skapar ett segregerat samhälle.

När nu Liberalerna vill införa sekulärhumanism och ateism som statsreligion i Sverige, bortser man från FN:s deklaration och Europakonventionerna om mänskliga rättigheter som legat till grund för Västvärldens samhällsbygge och som tillkom efter andra världskriget som en reaktion mot statlig skolindoktrinering i Sovjetunionen och Nazityskland.

Dessa konventioner slog nämligen fast att staten ska ”respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”.

Tvång, förbud och likriktning är knappast något man förknippar med begreppet liberal. Så motsägelsefull kan debatten bli när desperationen efter högre opinionssiffror blir akut.