Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

När kåranda blir poliskorruption

Ruben Agnarsson | 08 dec, 2016

I veckan avlöjade TV4:s Kalla fakta att polisen medvetet undanhöll sanningen vid dödsskjutningen i Bagarmossen i somras. Den person som polisen sköt ihjäl hade inga vapen, var inte aggressiv och alla i hans närhet var skeptiska till polisens berättelse, som gick ut på att mannen klev ur fordonet och sköt mot poliserna som då besvarade beskjutningen.

Det visade sig att skotthålen i polisbilen var de skott som polisen sköt mot mannen, som enligt vittnen stod med uppräckta händer vid dödsskjutningen.

Det tog en månad innan polisen gick ut med korrekt information, trots att det omgående stod klart att mannen inte hade skjutit.

”Redan dag ett visste vi att det inte var försök till mord” berättar en polis i reportaget, men trots det tog det fyra månader att skriva av misstankarna. Och trots att polisen omgående visste att mannen inte hade ett riktigt vapen och heller inte hade skjutit, gjordes omgående en husrannsakan i den dödes lägenhet efter dödsskjutningen. Allt för att försöka hitta omständigheter som försvarade polisens agerande och stärkte eventuella misstankar mot den ihjälskjutne. Det inträffade är inget mindre än ren och skär poliskorruption.

 

I samma kvarter som mannen i Kalla Faktas reportage sköts ihjäl, bor ”Karin” som Inblick har berättat om i omgångar. ”Karin” berättade hösten 2009 i Kvällsöppet i TV4 att hon utsatts för våldtäkt av en polis. Trots att rikspolischef Bengt Svensson i TV4:s sändning bedyrade att en utredning mot polisen pågick, ledde hennes berättelse till att polisens brottsmisstankar istället vändes mot ”Karin” själv. Hon har av polisen sedan dess blivit utsatt för telefonavlyssning, husrannsakan och regelrätta hot. Hon har misstänkts för att rigga de hot som bland annat inneburit att hon fått grova övergreppsbilder till sin mobil. Polisens grundinställning har varit att ”Karins” anmälningar om hot har skett för att sätta dit den polis som anmäldes för våldtäkt. Alla anmälningar som ”Karin” har gjort, har regelmässigt lagts ned. Hennes desperation över att inte tas på allvar har tagits som en intäkt på att hon inte är trovärdig.

Det verkar som om båda dessa rättsfall avslöjar en inställning hos polis och åklagare som säger att poliser i Sverige inte kan begå brott. Det är en mycket allvarlig utveckling. När makten blir rätten håller nämligen en av demokratins viktigaste grundvalar på att raseras. Den mest allvariga konsekvensen blir att förtroendet för polisen och rättsväsendet i Sverige skadas.