Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Gotland lovade Nord Stream tystnadsplikt och att tipsa om frågeställare

Ruben Agnarsson | 15 dec, 2016

Efter regeringens örfil säger Tekniska nämnden i dag med all sannolikhet nej till det avtal som ledningskontoret och Teknikförvaltningen förhandlat fram med Nord Stream. I avtalet lovade Region Gotland att begränsa den information som lämnades ut om gasledningsprojektet.

När en sådan begäran från exempelvis medier lämnades in, lovade regionen att underrätta Nord Stream.

Region Gotland förband sig även i avtalet att hänvisa alla eventuella förfrågningar från massmedia och tredje parter angående gasledningen till Nord Stream.

Regionen hade enligt avtalet inte heller rätt att utan föregående skriftliga godkännande från Nord Stream på egen hand besvara kommunikation av sådant slag.

All information som delgavs mellan Region Gotland och Nord Stream skulle vara konfidentiell och fick inte delges tredje part. Undantag gällde för sådan information som Region Gotland enligt domstol måste lämna ut.

Läs hela artikeln om avtalet på denna länk.