Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Sommarnummer av Inblick i Trons Värld!


Sommar​säsongen för alltid med sig en massa tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning? Innehåller ​åtta ​goa livsberättelser, samt skriver om hur du kan få en relation med Gud.

Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 

ITV sommar 2019_framsida_hemsida

Sommar 2019

Nu finns sommarnumret av Inblick i Trons Värld ​tillgängligt. Tidningen är ett utmärkt hjälpmedel i evangelisationen för församlingar och enskilda kristna som vill nå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus.

Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Linda som var arg på Gud och Kjell som hittade en inre styrka är bara två exempel.

16 sidor, vikt 60 gram      


ITV_påsk_2019 Framsida

Påsk 2019

Nu finns påsknumret av Inblick i Trons Värld ute, som ett utmärkt hjälpmedel i evangelisationen för församlingar och enskilda kristna som vill nå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus. Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Camilla som försökte meditera men fann Gud och Jonathan som blev fri från hat och aggressivitet är bara två exempel.
20 sidor, vikt 75 gram
      

ITV_jul_2018 Framsida hemsida

Jul 2018

I det här julnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa nio livsberättelser som pekar på julfirandets  centralperson, Jesus. Detta kompletterat med utdrag ur julevangeliet en sida om hur man blir frälst.
20 sidor, vikt 75 gram

ITV_sommar_2018 Framsida​ Sommar 2018

I det här vårnumret av Inblick i  Trons Värld kan du läsa ​tolv livsberättelser som pekar på Jesus. 
​24 sidor, vikt 90 gram

ITV vår 2018_framsida

​Vår 2018

I det här vårnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa ​åtta livsberättelser som pekar på Jesus. 
​16 sidor, vikt 60 gram
ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 2 sommar 2017_framsida hemsidaSommar 2017

I det här sommarnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa Jerusalemsångaren Ulf Christianssons, Anita Barkers och ​tio andra livsberättelser som pekar på Jesus. 
Extra tjockt nummer med 28 sidor, vikt 105 gram

26 apr, 2019

SD:are vill flytta Sveriges Israelambassad till Jerusalem

Robin Olsson | 22 nov , 2018
Den nye SD-ledamoten Alexander Christiansson har skrivit en motion till Sveriges riksdag där han anför att Sverige bör följa USA:s och andra länders exempel och flytta ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Vidare vill han säkerställa att det svenska biståndet till Palestina går till rätt ändamål. Ambassadmotionen är Christianssons första som riksdagsledamot och faller sig naturligt då han själv vuxit upp i “Jerusalem”.
SDare_vill_flytta _Sveriges_Israelambassad_till_Jerusalem
– Det känns speciellt och viktigt att lyfta denna fråga nu när Israel och palestinierna ånyo strider på Gaza-remsan och man från svensk sida ensidigt ger sitt stöd till Palestina, säger Alexander Christiansson till Inblick. 

Dålig relation

Alexander Christiansson var på semester med familjen i Jerusalem förra hösten och tycker mycket om staden och landet som har betytt så mycket för hela världen. Han säger till Inblick att Sveriges relation till Israel är historiskt dålig och att motionen syftar till att återupprätta denna relation. 
– Jag är glad att jag kunnat skriva denna motion och att mitt parti stödjer det som anförs i den. Min plats i riksdagen ser jag som mycket viktig för de frågor som jag brinner för; hjälp till förföljda kristna och att stärka Sveriges relationer till Mellanösterns enda demokrati, Israel. 

Kontroll på biståndet

Christiansson har även lämnat in en motion om att frysa svenskt bistånd till den palestinska myndigheten. I motionen talar han om att: “Under år 2017 uppskattades det svenska biståndet till Palestina uppgå till cirka 300 miljoner kronor. Det samlade biståndet från Sverige mellan år 2015 till 2019 uppskattas uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor”. 
Han fortsätter med att konstatera att andra länder, däribland USA, dragit ner på sitt bistånd på grund av att det tros finansiera terror. “Det vore förödande om svenskt bistånd går till att underblåsa terrorism”. Han avslutar med att konstatera: “Genom att stoppa allt ekonomiskt bistånd till den palestinska myndigheten och samtidigt tydliggöra orsaken därtill för myndigheten, sänder vi istället en signal om att terrorism inte är en framkomlig väg till fred i den mycket komplicerade konflikten”.

Länder följer efter

Som anförs i ambassadmotionen har flera länder med USA och Donald Trump i spetsen flyttat sina ambassader till Jerusalem. Nyligen tillkännagav även Brasilien, under nyvalde konservative presidenten Jair Bolsonaro, att man ämnar göra det samma, rapporterar brittiska The Telegraph.

”Wallströmdoktrinen”

När alliansregeringen förlorade valet 2014 blev en av de första frågor som Löfvenregeringen tog tag i att anamma “Wallströmdoktrinen”. Det vill säga att utan riksdagens godkännande ensidigt erkänna staten Palestina i FN, trots att man, som Carl Bildt anförde, när Sverige 2012 röstade nej, inte uppfyller de av folkrätten givna kriterierna för statsbildning. 

Uppfyller inte krav

I en debatt 2012 mellan Urban Ahlin (S) och utrikesminister Carl Bildt (M) framkom att Sverige inte kunde erkänna en palestinsk stat.
– Den israeliska ockupationen förvägrar palestinierna rätten till ett land. Fredsförhandlingar om en tvåstatslösning inom säkra och erkända gränser är den enda vägen till fred och förbättrade livsvillkor i regionen. Men Israel motsätter sig förhandlingar. Palestinierna är redo för självständighet. Vi socialdemokrater har länge varit mycket tydliga i vår hållning, sade Ahlin. 
– Det finns enligt folkrätten tre traditionella kriterier för erkännande av en stat och det är också dessa som svensk politik under lång tid grundat sig på. En självständig stat kräver ett territorium, en befolkning som är huvudsakligen permanent och en regering som har möjlighet att uppvisa kontroll, upprätthålla en viss inre stabilitet och ha effektiv kontroll över statens territorium och dess befolkning. Dessutom ska den ha möjlighet att ingå och uppfylla internationella förpliktelser. Av min beskrivning framgår att ett erkännande fullt ut av Palestina som självständig stat inte är förenligt med dessa kriterier, kontrade Carl Bildt. 

Alliansen och SD kritiska

Liberalernas Jan Björklund var en av de i Alliansen som var mest kritisk till ”Wallströmdoktrinen” då han ansåg att ett sådant viktigt beslut skulle ha stöd i riksdagen.
 – Världssamfundet bör erkänna Palestina den dagen ett enat Palestina är berett att erkänna staten Israel. Hamas är stämplat som terroristorganisation av bland annat EU, och vägrar att erkänna Israel som en självständig stat, sade Björklund.
– Att flytta ambassaden är en viktig symbol på vårt stöd till Israel, säger Alexander Christiansson som inte hyser särskilt stort hopp om att få genomslag för sin motion om det inte på sikt blir en M-KD regering med stöd av SD. Något som riksdagen förra veckan röstade nej till.
– Blir det en M-KD regering med vårt stöd, där eventuellt Lars Adaktusson blir utrikesminister kan det ju ske att min motion antas, säger Christiansson som själv växte upp i Jerusalem. 

Uppväxt i “Jerusalem”

– Ja det kan man ju säga, min pappa Ulf startade bandet Jerusalem, så det har varit en stor del av min barndom, avslutar Alexander Christiansson som varit manager för bandet sedan 2000.
ROBIN OLSSON