Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Sommarnummer av Inblick i Trons Värld!


Sommar​säsongen för alltid med sig en massa tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning? Innehåller ​åtta ​goa livsberättelser, samt skriver om hur du kan få en relation med Gud.

Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 

ITV sommar 2019_framsida_hemsida

Sommar 2019

Nu finns sommarnumret av Inblick i Trons Värld ​tillgängligt. Tidningen är ett utmärkt hjälpmedel i evangelisationen för församlingar och enskilda kristna som vill nå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus.

Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Linda som var arg på Gud och Kjell som hittade en inre styrka är bara två exempel.

16 sidor, vikt 60 gram      


ITV_påsk_2019 Framsida

Påsk 2019

Nu finns påsknumret av Inblick i Trons Värld ute, som ett utmärkt hjälpmedel i evangelisationen för församlingar och enskilda kristna som vill nå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus. Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Camilla som försökte meditera men fann Gud och Jonathan som blev fri från hat och aggressivitet är bara två exempel.
20 sidor, vikt 75 gram
      

ITV_jul_2018 Framsida hemsida

Jul 2018

I det här julnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa nio livsberättelser som pekar på julfirandets  centralperson, Jesus. Detta kompletterat med utdrag ur julevangeliet en sida om hur man blir frälst.
20 sidor, vikt 75 gram

ITV_sommar_2018 Framsida​ Sommar 2018

I det här vårnumret av Inblick i  Trons Värld kan du läsa ​tolv livsberättelser som pekar på Jesus. 
​24 sidor, vikt 90 gram

ITV vår 2018_framsida

​Vår 2018

I det här vårnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa ​åtta livsberättelser som pekar på Jesus. 
​16 sidor, vikt 60 gram
ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 2 sommar 2017_framsida hemsidaSommar 2017

I det här sommarnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa Jerusalemsångaren Ulf Christianssons, Anita Barkers och ​tio andra livsberättelser som pekar på Jesus. 
Extra tjockt nummer med 28 sidor, vikt 105 gram

31 maj, 2019

RFSL hbtq-certifierar Sveriges arbetsplatser och organisationer

Göran Jacobson | 20 dec , 2018
Lobbyorganisationen RFSL har de senaste tio åren tjänat hundratals miljoner kronor på den så kallade hbtq-certifiering som man erbjuder arbetsplatser och organisationer. Målet med denna certifiering ”innebär att verksamheten får ett normkritiskt tänkande och skapar förutsättningar för ett öppet och inkluderande bemötande ur ett hbtq-perspektiv”, enligt RFSL:s egen beskrivning på sin hemsida. Sedan starten 2008 har nästan 500 arbetsplatser och organisationer runtom i Sverige genomgått lobbyorganisationens hbtq-certifiering av sin verksamhet.
RFSL_hbtq_certifierar_Sveriges _arbetsplatser_och_organisationer
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, eller RFSL som organisationen brukar kallas, har de senaste tio åren dragit in hundratals miljoner kronor på att hbtq-certifiera arbetsplatser och organisationer runtom i Sverige. Förkortningen hbtq står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner och syftar på personer med olika sexuella böjelser.
RFSL grundades 1950 och har sedan dess utvecklats till en lobbyorganisation med enormt inflytande i svensk inrikes- och utrikespolitik. Att dansa med i Pridetåget, som är höjdpunkten på RFSL-organiserade festivalen Stockholm Pride, varje år är numera något som anses självklart av partiledarna i Riksdagen, utom möjligen hos Sverigedemokraterna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor har å sin sida fått utstå intern kritik för sitt deltagande i Pridetåget.

En kassako

Lobbyorganisationens hbtq-certifiering startade 2008 och har blivit en veritabel kassako för RFSL. I dagsläget har man certifierat, det vill säga hbtq-anpassat, nästan 500 arbetsplatser och organisationer från Kiruna i norr till Malmö i söder, enligt en lång lista på RFSL:s hemsida. Här bredvid kan du läsa mer om hur en hbtq-certifiering går till.
Men smakar det så kostar det också. Att hbtq-certifiera en grupp på 25 personer kostar 125 000 kronor plus moms. Stora flertalet av de nästan 500 verksamheter som RFSL har certifierat sedan 2008 har långt fler än 25 medarbetare, inte minst de lasarett och kommunala organisationer som låtit sig anpassas efter de normer som gäller för en hbtq-certifierad verksamhet. Enkel matematik ger alltså vid handen att det handlar om enormt stora summor som RFSL har dragit in på certifieringen.

Tjänar grova pengar

RFSL sticker inte under stol med att man tjänar pengar på hbtq-certifieringen. Grova pengar. På hemsidan kan man nämligen läsa  att ”överskottet från RFSL:s hbtq-certifieringar används för att finansiera delar av RFSL:s verksamheter för hbtq-personers rättigheter i Sverige och i världen. Just nu finansierar den stora delar av RFSL Newcomers, en stödverksamhet för asylsökande och nyanlända hbtq-personer.”
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se

Så här går en hbtq-certifiering till

Lobbyorganisationen RFSL har som målsättning att alla arbetsplatser och organisationer i Sverige ska hbtq-certifieras. Här får du veta hur en sådan certifieringsprocess går till rent praktiskt.

Certifieringen leds av en utbildare från RFSL och genomförs under cirka fem månader. Samtliga anställda i verksamheten genomgår utbildningen och är delaktiga i utvecklingsarbetet.
Under certifieringen kommer verksamheten att bilda en hbtq-grupp som driver arbetet med att ta fram en handlingsplan. RFSLs utbildare stöttar hbtq-gruppen i arbetet med att undersöka möjligheter, normer och risker i den egna verksamheten, samt med att formulera insatser för fortsatt arbete.
Certifieringen har en tydlig start och ett avslut, men processen lägger grunden för ett arbete som kommer att fortsätta långt efter att verksamheten fått sitt certifikat.

Målsättning

Efter avslutad hbtq-certifiering ska de anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer. Verksamheten ska ha påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö samt ett välkomnande bemötande av besökare utifrån ett hbtq-perspektiv.

Upplägg

Inledande och avslutande möte med ledning, HR, fack och sammankallande i den hbtq-grupp som verksamheten bildar.
Fyra halvdagars utbildningstillfällen med all personal i verksamheten.
Två workshops med verksamhetens hbtq-grupp (mellan fem och tio strategiskt utvalda personer i verksamheten).
Handledning i arbetet med att undersöka normer och risker i verksamheten, samt att ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete.
Uppföljning av handlingsplanen ett år efter avslutad certifieringsprocess.
För de verksamheter som vill få dokumenterat vad hbtq-certifieringen lett till, finns möjligheten att beställa en bas- och eftermätning samt en skriftlig rapport över resultatet av hbtq-certifieringen.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se

Östersunds bibliotek 
hbtq-certifierades 2016

Det är påfallande många bibliotek, lasarett och vårdinrättningar som har blivit hbtq-certifierade av RFSL, enligt den lista på nästan 500 certifierade verksamheter som lobbyorganisationen redovisar på sin hemsida. Inblick har varit i kontakt med Östersunds bibliotek för att ställa frågor om resultatet av hbtq-certifieringen som man genomgick för ganska precis två år sedan.

När blev Östersunds bibliotek hbtq-certifierat?
– I december 2016 fick vi vårt certifikat av RFSL. Vi genomförde utbildningarna och certifieringen under 2016 där all personal deltog, säger Maj Eriksson, bibliotekschef i Östersunds kommun, till Inblick.

Vad var det som gjorde att ni bestämde er för att låta biblioteket bli certifierat av rfsl?
– Östersunds kommun centralt genomförde ett projekt, eller politiskt uppdrag, för att låta några verksamheter och enheter hbtq-certifieras och vi var en av dessa enheter. Det politiska uppdraget att hbtq-certifiera kommunala verksamheter är starkt kopplat till hållbar tillväxt i Östersunds kommun. Detta handlar bland annat om att alla i kommunen får tillgång till en god hälsa på lika villkor, en hälsofrämjande miljö och att kommunen stödjer människor i att må bra och träffas i vardagen. Därför är det viktigt att omgivningen accepterar att alla är olika men lika mycket värda, och att alla får vara sig själva.

Hur mycket kostade hbtq-certifieringen?
– Kostnaden för detta togs av centrala medel och ansvarig för detta var kommunens tillgänglighetsstrateg.

Var det värt pengarna?

– Eftersom det var centrala medel som avsattes för detta så belastade det inte bibliotekets budget. Jag anser dock att detta är en viktig fråga för att alla ska känna sig välkomna till biblioteket och vår verksamhet. Bra med en kompetenshöjning i denna fråga för all personal.

Vilken effekt har certifieringen fått för er verksamhet?
– Personalens kompetenshöjning i hbtq-frågor, ökad medvetenhet, vi har startat en hbtq-grupp, vi har även forum för dessa frågor bland personalen med träffar. Vi har också personal som deltar i Svensk biblioteksförenings nätverksträffar för hbtq-frågor.

Vilken är den största förändringen i er verksamhet sedan biblioteket blev hbtq-certifierat?
Medvetenhet och kompetenshöjning hos all bibliotekspersonal i hbtq-frågor. Vi deltar i pridetåg och vår programverksamhet har förändrats då vi tänker inkluderande för alla. Vi har regnbågshylla och regnbågsmärkning av böcker. Personalen har ett inkluderande tänkesätt vid inköp av media och i vår verksamhet, avslutar Maj Eriksson, bibliotekschef i Östersunds kommun.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se