Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Julnummer av Inblick i Trons Värld!


Julsäsongen för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning? Julnumret innehåller ​​sju ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar jul och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 

ITV jul 2019_Framsida hemsida

Jul 2019

Nu finns julnumret av Inblick i Trons Värld ​tillgängligt. Tidningen är ett utmärkt hjälpmedel i evangelisationen för församlingar och enskilda kristna som vill nå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus.

Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Maria som förlät sin förgripare, Josef som var pokerproffs och Kiaan Malek som blev frälst i en fyllecell är bara tre exempel.

16 sidor, vikt 60 gram      


ITV sommar 2019_framsida_hemsida

Sommar 2019

Nu finns sommarnumret av Inblick i Trons Värld ​tillgängligt. Tidningen är ett utmärkt hjälpmedel i evangelisationen för församlingar och enskilda kristna som vill nå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus.

Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Linda som var arg på Gud och Kjell som hittade en inre styrka är bara två exempel.

16 sidor, vikt 60 gram            

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram      
20 feb, 2020
13 feb, 2020
06 feb, 2020

Antalet vräkningar av barnfamiljer fortsätter öka

Göran Jacobson | 07 mar , 2019
448 barn vräktes från sina bostäder under 2018, enligt färska siffror som Kronofogden redovisar. Det är en mycket kraftfull ökning jämfört med året innan då 392 barn berördes av vräkningar. Antalet barnvräkningar fortsätter alltså att öka, trots Nollvisionen för vräkningar av barnfamiljer som infördes 2008 av regeringen Reinfeldt. – Regeringen ser med oro på att barn berörs av avhysning och följer Kronofogdens statistik som visar utvecklingen över tid och analyserar orsakerna, säger socialförsäkringsminister Lena Hallengren (S) till Inblick.
Antalet_vrakningar_av_barnfamiljer_fortsatter_oka
Enligt färska siffror från Kronofogden fortsätter antalet vräkningar, eller avhysningar som myndigheten kallar det, av barnfamiljer att öka. Under 2018 vräktes 448 barn från sina bostäder. Det är en kraftfull ökning av barnvräkningar jämfört med året innan då 392 barn berördes av vräkningar. 2016 blev 387 barn vräkta från sina bostäder.
Malmö ligger i topp som ohotad etta på listan över kommuner där avhysningar med barn som är berörda är som störst. Under 2018 blev 20 barn vräkta från sina bostäder i Malmö.

Stort mörkertal

Ingen vet exakt hur många av de barn som berörts av vräkningar som hamnat i hemlöshet på gatan. Mörkertalet kan i praktiken vara hur stort som helst. 
Detta är statistik som går stick i stäv med den så kallade Nollvisionen för vräkningar av barnfamiljer som den borgerliga regeringen införde 2008 och visar på en oroande utveckling. Enligt Kronofogden är den vanligaste orsaken till att en barnfamilj vräks nämligen att man inte har betalat sin hyra. Den rödgröna regeringen oroas av detta faktum.
– Regeringen ser med oro på att barn berörs av avhysning och följer Kronofogdens statistik som visar utvecklingen över tid och analyserar orsakerna, säger socialförsäkringsminister Lena Hallengren (S) till Inblick.
– Barnens bästa ska alltid vara vägledande i socialtjänstens arbete, fortsätter Lena Hallengren.

Vad vill regeringen göra i syfte att förebygga vräkningar av barnfamiljer?
– Som stöd till kommunerna har Socialstyrelsen publicerat en aktuell vägledning hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga avhysningar från bostäder. Vägledningen tar upp socialtjänstens möjligheter och ansvar, processen för avhysningar och regelverken som styr. Stödet innehåller även en vägledning för handläggning av ärenden vid hot om avhysning i enskilda ärenden.

Enligt FN:s barnkonvention ska barnens bästa beaktas vid alla beslut som rör barn. Sverige har ratificerat barnkonventionen. Anser statsrådet att det är förenligt med barnkonventionen att vräka barn och ställa dem på gatan?
– Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att människor som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Här har kommunerna olika sätt att lösa de uppkomna situationerna. Barnets bästa ska vara i fokus, säger socialförsäkringsminister Lena Hallengren.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se


”Inte värdigt ett land som  Sverige”

Det är ord och inga visor när Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost, rasar mot kommunernas hantering av vräkningarna av barnfamiljer. 
– Det är inte värdigt att barn blir utkastade från sina hem i ett land som Sverige, vi har både resurser och beredskap för att det inte ska behöva ske. Det måste gå att skapa rutiner för kommuner och andra berörda för att man ska kunna förhindra detta, säger Björn Johansson till Inblick.


Att bli avhyst från sitt eget hem är något av det värsta som kan hända en människa. Om det finns barn med i bilden när vräkningen sker blir katastrofen betydligt värre. I Sverige fortsätter vräkningarna av barnfamiljer att öka, trots att man från regeringshåll arbetar för att de istället ska minska.
Hyresgästföreningen får dagligen samtal från oroliga medlemmar som blivit meddelade om uppsägning av sina hyreskontrakt, eller redan har blivit utkastade på gatan.

”Gör vad vi kan”

– Som i andra fall där hyresgästen har fått en uppsägning av hyreskontraktet gör vi vad vi kan för att hyresgästen i fråga, vår medlem, inte ska förlora sin bostad. Vi agerar utifrån gällande lagstiftning och agerandet kan bland annat vara diskussion med hyresvärden eller att vi biträder i hyresnämnd och domstol, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost, till Inblick. 
– I de fall det har gått så långt att det finns ett beslut eller en dom på att hyresavtalet har upphört och en avhysning är aktuell kan vi oftast tyvärr inte göra något för att förhindra det. Då hänvisar vi till socialförvaltningen på orten, fortsätter Björn Johansson.
Hyresgästföreningen kan dock enbart hjälpa sina egna medlemmar. Personer som inte är medlemmar i föreningen kan ändå få viss vägledning och hjälp i den akuta situation man befinner sig i via Hyresgästföreningens hemsida. 
– Vi kan bara hjälpa de som är medlemmar, men det finns ändå mycket information om vad som gäller att hitta på vår hemsida som alla kan läsa. Där kan man till exempel läsa vad som gäller om hyresvärden säger upp ens hyresavtal.

Starkt kritisk

Björn Johansson är starkt kritisk till hur myndigheter och hyresvärdar har hanterat vräkningarna av barnfamiljer och ser stora brister i målsättningen med att uppnå det utsatta målet med Nollvisionen. 
– Man borde se över reglerna och skärpa dem för att undvika detta. Kommunerna borde även jobba mer förebyggande för att hindra att det går så pass långt som till vräkning. Även hyresvärdarna kan bli bättre på att jobba förebyggande och se till att uppmärksamma problemen i ett tidigt skede då det ofta är enklare att komma tillrätta med dem, säger han.

Vad skulle du vilja säga till ansvariga ministrar i regeringen angående tragedin med vräkta barn?
– Det är inte värdigt att barn blir utkastade från sina hem i ett land som Sverige, vi har både resurser och beredskap för att det inte ska behöva ske. Det måste gå att skapa rutiner för kommuner och andra berörda för att man ska kunna förhindra detta, säger Björn Johansson.
GÖRAN JACOBSON