Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Sommarnummer av Inblick i Trons Värld!


Sommar​säsongen för alltid med sig en massa tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning? Innehåller ​åtta ​goa livsberättelser, samt skriver om hur du kan få en relation med Gud.

Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 

ITV sommar 2019_framsida_hemsida

Sommar 2019

Nu finns sommarnumret av Inblick i Trons Värld ​tillgängligt. Tidningen är ett utmärkt hjälpmedel i evangelisationen för församlingar och enskilda kristna som vill nå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus.

Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Linda som var arg på Gud och Kjell som hittade en inre styrka är bara två exempel.

16 sidor, vikt 60 gram      


ITV_påsk_2019 Framsida

Påsk 2019

Nu finns påsknumret av Inblick i Trons Värld ute, som ett utmärkt hjälpmedel i evangelisationen för församlingar och enskilda kristna som vill nå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus. Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Camilla som försökte meditera men fann Gud och Jonathan som blev fri från hat och aggressivitet är bara två exempel.
20 sidor, vikt 75 gram
      

ITV_jul_2018 Framsida hemsida

Jul 2018

I det här julnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa nio livsberättelser som pekar på julfirandets  centralperson, Jesus. Detta kompletterat med utdrag ur julevangeliet en sida om hur man blir frälst.
20 sidor, vikt 75 gram

ITV_sommar_2018 Framsida​ Sommar 2018

I det här vårnumret av Inblick i  Trons Värld kan du läsa ​tolv livsberättelser som pekar på Jesus. 
​24 sidor, vikt 90 gram

ITV vår 2018_framsida

​Vår 2018

I det här vårnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa ​åtta livsberättelser som pekar på Jesus. 
​16 sidor, vikt 60 gram
ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 2 sommar 2017_framsida hemsidaSommar 2017

I det här sommarnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa Jerusalemsångaren Ulf Christianssons, Anita Barkers och ​tio andra livsberättelser som pekar på Jesus. 
Extra tjockt nummer med 28 sidor, vikt 105 gram

10 okt, 2019
03 okt, 2019
26 sep, 2019
26 sep, 2019

Misstänkt polisvåldtäkt uppe i riksdagsdebatt

Ruben Agnarsson | 04 apr , 2019
– Mannen grips på brottsplatsen, och kvinnan genomgår läkarundersökningar som visar tydliga skador. Mannen häktas inte och frias efter tre månader, sade Annika Qarlsson i en riksdagsdebatt förra veckan om den misstänkta polisvåldtäkten mot Jenny Örn.
Misstankt_polisvaldtakt_uppe_i_riksdagsdebatt
När riksdagen debatterade Arbetsmarknadsutskottets betänkande om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering i slutet av förra veckan, kom polisens hantering av våldtäkten mot Jenny Örn upp i riksdagens kammare.
Det var riksdagsledamoten Annika Qarlsson (C) som hänvisade till en en nyligen publicerad tillsynsrapport där polisens och åklagarens handläggning har granskats.
Rapporten konstaterar att brottsutredningar läggs ned, trots att det i många fall finns ytterligare åtgärder att vidta. Som ett exempel nämns att i vart tredje fall har den misstänkte gärningsmannen inte ens hörts.
Samma rapport visar att det är långa handläggningstider, vilket försvårar möjligheten att brottet klaras upp. Det skiljer dessutom stort beroende på var i landet man bor.

Jenny Örn som exempel

Annika Qarlsson hänvisade även till Europarådets expertgrupp Grevio som också tar upp problemet med de långa handläggningstiderna och få fällande domar i en färsk rapport.
– De uppmanar Sverige att vidta åtgärder inom rättsväsendet för att säkerställa en effektiv handläggning och utredning av alla brott mot kvinnor. De pekar också på att bristerna har påverkat förtroendet för rättsväsendets möjligheter att utreda, sade Annika Qarlsson, som exemplifierade med att beskriva hur två poliser ryckte ut efter Jenny Örns larmsamtal till SOS Alarm mitt under pågående våldtäkt.
– Mannen grips på brottsplatsen, och kvinnan genomgår läkarundersökningar som visar tydliga skador. Mannen häktas inte och frias efter tre månader. Kvinnan stämdes i stället för ringa narkotikabrott, sade Annika Qarlsson i riksdagsdebatten, men undvek att nämna att den misstänkte gärningsmannen är polis och att det var polisens internutredare som utredde fallet.

Finns stödbevisning

Hon fortsatte med att ifrågasätta om det aktuella provet var Jennys:
– Oklarheter kring när provet togs och om det ens är hennes har gjort att det åtalet nu är nedlagt. Denna våldtäkt handlar inte om en ord-mot-ord-situation. När ord står mot ord kan det vara svårt att leda något i bevis. Men det finns stödbevisning från det inspelade samtalet till SOS Alarm. Det finns bilder, och det finns provtagningar som gjordes direkt efter våldtäkten.
– Men utredarna förhörde inte ens Jenny om de uppgifter som de menade sänkte hennes trovärdighet och som de angav som anledning till att målet lades ned. Sammantaget finns det många frågetecken kring rättsväsendets agerande i detta fall, betonade Annika Qarlsson i riksdagsdebatten.
Det var i mitten av mars som åklagaren lade ned förundersökningen där Jenny Örn varit åtalad misstänkt för ringa narkotikabrott i Västerås. Förhandlingen i februari avbröts då det visade sig att provtagningstiden på det blodprov som Jesper Rundeberg på Särskilda utredningar skickat in var fel. Utredningen kompletterades därefter och åklagare lade därefter ned åtalet.

Lägger ned åtalet

– Nu har utredningen kompletterats och då framgår att provtagningen skedde den 18 februari 2018. Den tidigare angivna provtagningstiden var felaktig. Mot bakgrund av det och övriga omständigheter kan man på objektiva grunder inte förvänta sig en fällande dom. Därför lägger jag nu ned åtalet, säger assistentåklagare Joel Teran på Åklagarkammaren i Västerås.
Jenny Örn beskriver hur hon fick reda på beskedet att åtalet var nedlagt via medierna.
– Jag får inte ens veta att anklagelserna mot mig är nedlagda av Joel Teran. Jag och min advokat får höra om det via medier, säger hon till Inblick.
Inblick har uppmärksammat flera fall där poliser som begår sexualbrott inte döms utan snarare försvaras till varje pris av Särskilda utredningar (SU), som ska utreda när brott begås av poliser.
Leif Johanssson, som jobbat som polis i fyra decennier och i slutet av sin anställning ansvarade för utbildningar av poliser som arbetade mot övergrepp och sexualbrott, konstaterar att ingen från SU kom på de utbildningar som polismyndigheten anordnade för dem som ska jobba med sådana brott.
– De sågs aldrig till på dessa utbildningar, trots att de jobbar med dessa frågor, konstaterar han.
RUBEN AGNARSSON/TT
ruben@inblick.se

poliser
 
(Till vänster) För tio år sedan slog chefs-JO Mats Melin fast att svenska polisens hantering av informatörer skedde i ett laglöst land. Foto: Commons wikimedia
(Till höger) – Jag förstod att polisen inte kunde utreda sig själva och tillsatte därför en utredning, säger före detta inrikesminister Päivi Räisänen (KD). Foto: Kristdemokraterna

Polisens hantering av inform atörer illegal

Den finske polischefen Jari Aarnio – som fått 13 års fängelse – startade år 2001 ett hemligt företag tillsammans med chefen för informatörsverksamheten på länskriminalen i Stockholm.
Medan flera höga polischefer i Finland nu står inför rätta för sin hantering av informatörer, nöjde sig Sverige med att kritisera polisen via utredningar från JO och JK.


I Helsingfors tingsrätt var det i förra veckan slutpläderingar i den uppmärksammade polisrättegången mot fyra höga före detta och nuvarande polischefer i Finland.
Rättegången pågår i sviterna av knarkhärvan kring den förre chefen för narkotikapolisen i Helsingfors, Jari Aarnio. Poliserna anklagas för att ha känt till hans olagliga arbetsmetoder.
Bland annat ska polischeferna enligt åklagaren inte ha fört register över Aarnios tipsare, och ha försett verifikat över utgifter med falska brottskoder. På så sätt har man omöjliggjort övervakning av polisens verksamhet, rapporterar STT.
Centralkriminalpolisens chef Robin Lardot är en av de åtalade.
Jari Aarnio dömdes till sammanlagt 13 års fängelse för bland annat grovt narkotikabrott. Aarnio misstänks till och med ha känt till mordplanerna på en tungt belastad brottsling med kopplingar till Arlandarånet 2002 men låtit bli att ingripa, skriver Hufvudstadsbladet. Mannen lönnmördades i Helsingfors 2003.

Inga källor registrerades

Rättegången har gällt hur polisen i Helsingfors handskats med sina informationskällor. Under Aarnios ledning avlägsnade narkotikapolisen i Helsingfors sina källor ur registret och inga nya källor registrerades under flera år.
– Hur kan den här verksamheten ha fortsatt i flera år utan att någon ingripit? Som helhet ger det en dyster bild om vad som skett inom polisen och är en fläck på polisens rykte, sade häradsåklagare Harri Tiesmaa enligt Hufvudstadsbladet.
Åklagaren säger att de alla visste om missbruket och med avsikt försummade övervakningen. Alla polischefer nekar till brott.
Brottsligheten hos den finska polisen avslöjades när förra inrikesministern Päivi Räsänen (KD) år 2013 tillsatte en utredning eftersom hon insåg att polisen inte skulle klara av att utreda sig själva.

Svensk koppling

Jari Aarnio startade år 2001 ett hemligt företag tillsammans med Ali Lindholm, chefen för informatörsverksamheten på länskriminalen i Stockholm, vars hanterare jobbade som porrklubbsdirektör åt gangstern Mille Markovic, samtidigt som han rekryterade kriminella att arbeta under cover åt polisen.
I Sverige blev det i princip inga rättsliga följder efter avslöjanden av polisens illegala informatörsmetoder. Däremot tillsattes flera utredningar, som uttryckte skarp kritik.
En annan av Ali Lindholms underordnade, Olle Liljegren, fälldes hösten 2004 för grovt vapenbrott, grovt tjänstefel och medhjälp till grovt narkotikabrott. Domen blev fyra års fängelse, men överklagades till hovrätten, där Liljegren friades helt.
Riksåklagaren överklagade hovrättsdomen till HD, som dömde Liljegren till villkorlig dom. HD tog inte upp de tidigare misstankarna om narkotikahantering och om Liljegren hade använt sig av otillåten brottsprovokation.

Laglöst land

I slutet av juni 2008 släppte istället chefs-JO Mats Melin sin utredning om brotts- och bevisprovokationer, samt om polisens informatörer och infiltratörer. I sin utredning var han mycket kritisk till hur brottsprovokationer genomförts i Sverige.
– Det allmänna intryck man fått av fallet med Olle Liljegren och diskussionen i medierna är att det ser ut lite som vilda västern eller laglöst land på det här området, säger Mats Melin.
Samtidigt släppte JK Göran Lambertz en utredning som kritiserade Stockholmspolisens vapenhantering.
Utredningen konstaterade bland annat att vapen som hade omhändertagits av polisen och skulle ha förstörts, istället användes för nya brott.
– Min övertygelse är att det har lämnats vapen till kriminella, att man inte har varit så noga med det, utan har menat att det har tjänat sitt syfte att ibland låta kriminella komma över vapen som polisen tidigare omhändertagit. Det är absolut min bild att det var så det gick till, sade Göran Lambertz när han släppte sin utredning.
​RUBEN AGNARSSON/TT
ruben@inblick.se