Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Sommarnummer av Inblick i Trons Värld!


Sommar​säsongen för alltid med sig en massa tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning? Innehåller ​åtta ​goa livsberättelser, samt skriver om hur du kan få en relation med Gud.

Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 

ITV sommar 2019_framsida_hemsida

Sommar 2019

Nu finns sommarnumret av Inblick i Trons Värld ​tillgängligt. Tidningen är ett utmärkt hjälpmedel i evangelisationen för församlingar och enskilda kristna som vill nå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus.

Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Linda som var arg på Gud och Kjell som hittade en inre styrka är bara två exempel.

16 sidor, vikt 60 gram      


ITV_påsk_2019 Framsida

Påsk 2019

Nu finns påsknumret av Inblick i Trons Värld ute, som ett utmärkt hjälpmedel i evangelisationen för församlingar och enskilda kristna som vill nå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus. Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Camilla som försökte meditera men fann Gud och Jonathan som blev fri från hat och aggressivitet är bara två exempel.
20 sidor, vikt 75 gram
      

ITV_jul_2018 Framsida hemsida

Jul 2018

I det här julnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa nio livsberättelser som pekar på julfirandets  centralperson, Jesus. Detta kompletterat med utdrag ur julevangeliet en sida om hur man blir frälst.
20 sidor, vikt 75 gram

ITV_sommar_2018 Framsida​ Sommar 2018

I det här vårnumret av Inblick i  Trons Värld kan du läsa ​tolv livsberättelser som pekar på Jesus. 
​24 sidor, vikt 90 gram

ITV vår 2018_framsida

​Vår 2018

I det här vårnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa ​åtta livsberättelser som pekar på Jesus. 
​16 sidor, vikt 60 gram
ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 2 sommar 2017_framsida hemsidaSommar 2017

I det här sommarnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa Jerusalemsångaren Ulf Christianssons, Anita Barkers och ​tio andra livsberättelser som pekar på Jesus. 
Extra tjockt nummer med 28 sidor, vikt 105 gram

10 okt, 2019
03 okt, 2019
26 sep, 2019
26 sep, 2019

Nordiska försvarsministrar på Gotland

Ruben Agnarsson | 11 apr , 2019
Regeringen hoppas på ett nordiskt försvarssamarbete och tog i veckan emot nordiska försvarsministrar på Gotlands regemente – vars skjutövningar Region Gotland vill förhindra på grund av bullerrisken. Samtidigt är Försvarsberedningen – som ska lägga sin rapport senast 14 maj – oenig om hur mycket pengar försvaret ska få.
Nordiska_farsvarsministrar_pa_Gotland
Försvarsminister Peter Hultqvist var denna vecka värd för ett nordiskt försvarsministermöte på Gotland. De nordiska försvarsministrarna möttes på ön inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.
På programmet stod bland annat totalförsvarsfrågor, regional säkerhet och uppföljning av visionen för det nordiska försvarssamarbetet. Ett avtal om försörjningstrygghet undertecknades av Sverige, Norge och Finland i anslutning till mötet. Samtidigt gav Danmark en avsiktsförklaring om att signera avtalet.
– Vi ska kunna bistå varandra med materialleveranser och produktion om ett land begär det med hänvisning till krisläge. Det handlar om att kunna stötta varandra där. Drabbas ett land av en kris av det här slaget påverkas alla vi andra också, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till TT.
Nordefco firar i år tioårsjubileum och arbetar bland annat för att det ska bli lättare att flytta materiel mellan länderna, utbyta information och tillsammans bygga säkerhet mot cyberhot. Samarbetet bildades efter kriget mellan Georgien och Ryssland 2008 och fördjupades efter Rysslands annektering av Krimhalvön i Ukraina 2014.

Gotland ingen slump

Det är därför ingen slump att mötet hölls just på Gotland.
– Vi har sett en utveckling på den ryska sidan med annekteringen av Krim, aggressionen mot Georgien och det pågående kriget i Ukraina. Sedan har vi en lång rad övningsverksamheter och provokativa uppträdanden i Östersjöområdet. Att lägga mötet där är ett sätt för oss att visa Gotlands säkerhetspolitiska betydelse, fortsätter Peter Hultqvist.
Sverige är under 2019 ordförandeland i Nordefco och står värd för två försvarsministermöten under året. Vid mötet på Gotland deltog Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen, kanslichefen vid Finlands försvarsministerium Jukka Juusti och Arnór Sigurjónsson från det isländska utrikesministeriet.
Under mötet diskuterade representanterna från de nordiska länderna frågor som prioriteras under det svenska ordförandeskapet, bland annat ett möjligt samarbete inom totalförsvarsområdet, samarbete på försvarsmaterielområdet, samarbete inom ramen för militär övningsverksamhet och ett fördjupat nordisk-transatlantiskt samarbete.

Tillsammans i Vita huset

Den upptrappade säkerhetssituationen i Östersjön var även i fokus när de nordiska stats- och regeringscheferna för första gången någonsin i en gemensam delegation besökte Vita huset och president Barack Obama för knappt tre år sedan.
Ryssland var även då i fokus när de nordiska stats- och regeringscheferna fick en heldag med USA:s förre president, ett halvår innan Donald Trump valdes till USA:s statschef.
Den gemensamma deklarationen som förhandlats fram innan mötet inledde även då med att beskriva den upptrappade säkerhetssituationen i Östersjön. Ryssland kritiseras i skarpa ordalag för sin ”olagliga ockupation och annektering av Krim” innan den gemensamma deklarationen återvänder till Östersjön: 
”USA och de nordiska länderna berörs av Rysslands växande militära närvaro i Östersjöregionen, dess utplacering av kärnvapenplacering , dess oanmälda övningar, och provokativa åtgärder från ryska flygplan och krigsfartyg. Vi uppmanar Ryssland att se till att dess militära manövrar och övningar är i full överensstämmelse med sina internationella skyldigheter och åtaganden till säkerhet och stabilitet.”

Stärka försvar och samarbete

”De nordiska länderna står i dag inför liknande säkerhetspolitiska utmaningar och behöver därför eftersträva ett nära, effektivt och kostnadseffektivt samarbete för att stärka sina respektive nationella försvar och förmågan att agera tillsammans”, skrev regeringen på sin hemsida inför veckans nordiska möte på Gotland och hänvisade till den vision för det nordiska försvarssamarbetet som antogs 2018 där det framgår att det nordiska försvarssamarbetet utöver fredstid även ska innefatta samarbete i kris och konflikt:
”Ett första steg blir att utarbeta tydliga former och riktlinjer för hur länderna ska kunna konsultera varandra i händelse av kris eller konflikt. Ambitionen är att det nordiska försvarssamarbetet genom Nordefco ska vara en plattform för att förstärka den regionala säkerheten.”
Under mötet genomfördes ett besök på Gotlands regemente (P 18) där totalförsvarsfrågor var fokus för diskussionerna. Länsstyrelsen Gotland och Försvarsmakten uppdaterade ministrarna om det arbete som bedrivs av totalförsvaret på Gotland.

Fyra förband lades ned

I början på 1990-talet fanns det 25 000 krigsplacerade personer på Gotland. De regementen som fanns på ön var Kustartilleriregementet, Luftvärnsbataljonen, Artilleriregementet, samt Gotlands regemente P 18. Efter de socialdemokratiska försvarsbesluten år 1996, år 2000 respektive år 2004 försvann alla och det fanns endast fyra minnesstenar kvar på Gotland, som en påminnelse om de förband som ön en gång hade.
Som en arbetsmarkndspolitisk åtgärd byttes den militära personalen ut mot personal från Riksantikvarieämbetet, samt Riksutställningar, när 500 statstjänstemän ersatte försvarets personalstyrka.
Resultatet blev att Gotland – Östersjöns mest militärstrategiska ö – helt saknade förband för första gången sedan Rysslands invasion av Gotland för mer än 200 år sedan.
Istället fick det statliga ryskägda Gazprom bygga en egen hamn i Slite på norra Gotland, utan de annars obligatoriska sprängkistorna som skulle förstöra hamnen vid en eventuell invasion. Företaget har ett eget avspärrat område i hamnen med stabila kajer och vägar med stor bärkraft, enligt Gunnar Hökmark (M).

Bullereffekt kan stoppa

För knappt ett år sedan återinvigde Försvarsmakten Gotlands regemente P18 i närvaro av kung Carl Gustaf, statsminister Stefan Löfvén, försvarsminister Peter Hultqvist samt överbefälhavare Micael Bydén. När Gotlands regemente är återuppbyggt år 2020 kommer cirka 350 svenska soldater att finnas på plats, vilket ska jämföras med de 25 000 soldater som fanns på Gotland för 25 år sedan.
Nu återstår det att se i vilken grad försvaret får öva på regementet. Den 20 december i fjol beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att ge Försvarsmakten tillstånd enligt miljöbalken för skjut- och övningsverksamhet på Tofta skjutfält, trots att regionstyrelsen i juni förra året ville avslå Försvarsmaktens ansökan om miljötillstånd.
– Tyvärr går det inte att överblicka vilka konsekvenser verksamheten på Tofta skjutfält kommer att få för bland annat möjligheten att bo och bygga i ett av Gotlands mest expansiva områden, sade regionstyrelsens vice ordförande Filip Reinhag (S).
Regionstyrelsen har nu överklagat Länsstyrelsens tillstånd att ge Försvaret tillstånd att öva.
– Underlaget är så bristfälligt att det är omöjligt att utläsa vilka bullereffekter verksamheten ger i det omgivande samhället, menade regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

Oenig Försvarsberedning

Det nordiska mötet på Gotland hålls en dryg månad innan Försvarsberedningen ska lämna sin försvars- och säkerhetspolitiska rapport till regeringen. Senast den 14 maj 2019 ska beredningen lämna sitt betänkade, som kommer att vara ett viktigt underlag inför nästa års försvarsbeslut.
För första gången på över 40 år ska det svenska försvaret nu växa, är samtliga åtta riksdagspartier överens om. Ökningen av försvarsanslaget bestäms av politiska förhandlingar mellan en riksdagsmajoritet bestående av M, SD, C, KD och L.
Förslaget som Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow enligt Dagens Nyheter har förhandlat fram gäller för åren 2021–2025 och har beräknats på att utgiftsposten ”Försvar och samhällets krisberedskap” höjs från dagens 1 procent av BNP till 1,5 procent.
Enligt tillförlitliga källor till Inblick har Björn von Sydow inte helt förankrat höjningen av försvarsanslaget inom sitt eget parti Socialdemokraterna, vilket gör att det är osäkert om Försvarsberedningen i slutändan verkligen kommer kunna att enas om den överenskomna höjningen.
​RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se