Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Sommarnummer av Inblick i Trons Värld!


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning? Påsknumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


                  

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      
ITV sommar 2019_framsida_hemsida

Sommar 2019

Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Linda som var arg på Gud och Kjell som hittade en inre styrka är bara två exempel.

16 sidor, vikt 60 gram


14 sep, 2020

24 barn är försvunna från Norrköpings skolor

Göran Jacobson | 17 okt , 2019
När skolorna i Norrköping startade upp höstterminen i augusti visade det sig att 24 elever saknades. Det handlar om flickor som blivit bortförda av sina föräldrar till andra länder för att giftas bort eller könsstympas men även om pojkar som skickas iväg på ”uppfostringsläger” på grund av att de har blivit försvenskade. Nu vill Norrköpings kommun inleda samtal med andra aktörer i syfte att motverka att barn förs bort från skolorna i Norrköping.
24_barn_ar_forsvunna_fran_Norrkopings_skolor
Problemet med skolbarn som är försvunna när det nya skolåret drar igång efter sommarlovet har blivit en följetong de senaste åren i svenska skolor. När höstterminen startade i augusti i Norrköping visade det sig att 24 elever var försvunna. Förra året saknades 14 elever i Norrköpings kommun efter sommarlovet. En del kom tillbaka efter en tid, andra inte.
– Helt oacceptabelt, säger kommunalrådet Kikki Liljeblad (S) till Inblick.
Enligt Kikki Liljeblad kommer inte de flickor som gifts bort tillbaka, men flickorna som könsstympats och pojkarna som skickats på ”uppfostringsläger” kommer tillbaka. Dessa mår fruktansvärt dåligt.

Kommunen jobbar aktivt

Kommunalrådet säger till Inblick att kommunledningen jobbar aktivt i syfte att förhindra att fler skolungdomar försvinner från Norrköpings skolor. Hon nämner ett flertal exempel på detta.
– Skolsköterskor och kuratorer lyfter återkommande frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck där könsstympning, uppfostringsresor och barn och tvångsäktenskap ingår, säger Kikki Liljeblad.
– Förskole- och skolpersonal får återkommande utbildning för att kunna identifiera våra barn och elever som lever i en utsatthet. Socialtjänsten erbjuder klargörande samtal på skolan och det görs en bedömning utifrån ålder och mognad, fortsätter hon.
– BVC, öppna förskolor, mobila förskoleteamet genomför samtal med föräldrar och barn. Kommunen har utbildningar på språkintro och Svenska för invandrare för att nå föräldrarna. När barn och elever vet att vi kan hjälpa dem så är det lättare att berätta.

Tidiga insatser

Den konsultativa gruppen mot våld är ett annat exempel på motåtgärder, där kommunens samordnare, socialkontoret samt hälso- och sjukvården ingår. Syftet med denna grupp är att alla som arbetar med barn ska kunna komma tidigt och dra ett ärende anonymt. Sedan ska den berörda personalen få stöd i sitt fortsatta arbete, så att insatserna kan sättas in så tidigt som möjligt. 

I en intervju med SVT Öst i september nämnde du om tankar på att inleda samarbete med andra aktörer för att förhindra att skolbarn förs bort från Norrköping. Hur konkretiseras ett sådant samarbete? Vilka andra aktörer samtalar du med i frågan?
– Vi jobbar just nu med att förbereda en hearing med många olika parter, både från kommunen, myndigheter och civila samhället. Tanken är att ses, lyssna på varandras erfarenheter och kompetenser för att ge exempel på hur olika instanser arbetar och hitta sätt att jobba tillsammans och hitta nya idéer. 
– Tanken är också att identifiera var vi brister och eventuellt och komma med förslag på beslut som vi politiker i kommunen kan ta men också förändra arbetssätt, säger Kikki Liljeblad, socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping, till Inblick.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se 


Unga pojkar skickas på 
”uppfostringsläger” utomlands'

Enligt interna dokument som skickats till Utrikesdepartementet (UD) från den svenska ambassaden i Nairobi i Kenya har det blivit allt vanligare att unga svenska pojkar, de flesta från utsatta områden, av sina föräldrar skickas på ”uppfostringsläger” i Kenya eller Somalia. Orsaken kan vara att föräldrarna upplever att sonen har blivit försvenskad eller fastnat i kriminalitet. 

Enligt Svenska Dagbladet, som tagit del av ett flertal interna dokument som har skickats från den svenska ambassaden i Nairobi till UD i Stockholm, har det blivit allt vanligare med så kallade ”uppfostringsläger” i Somalia och Kenya. Detta fenomen kallas för ”dhaqan celis”, vilket på somaliska betyder ”åter till kulturen”.

Blivit försvenskade

Det handlar om att föräldrar som upplever missnöje med sina söner på grund av att de slutat följa familjens kultur och blivit försvenskade, förlorat familjens ursprungliga språk, fastnat i kriminalitet, börjat med droger eller blivit förälskade i svenska flickor skickar iväg sina pojkar till dessa läger i hemlandet.
Inledningsvis luras ungdomarna till att tro att de ska få åka iväg på semester, men vid ankomsten till familjens ursprungsland beslagtas deras pass och därefter överlämnas de till släktingar eller blir inlåsta dygnet runt på fängelseliknande institutioner där de löper risk att bli utsatta för både psykiskt och fysiskt våld. I värsta fall riskerar de även att kedjas fast.

Utsatta områden

Under 2018 kontaktades den svenska ambassaden i Kenya av ett tjugotal ungdomar som berättade att de lurats i väg från Sverige på så kallade uppfostringsresor. Under det nuvarande årets fem första månader hade ambassaden kontakt med tolv svenskar. Hälften av dem hade lurats till Kenya och hälften till Somalia.
Det har visat sig att en majoritet av de unga personerna är hemmahörande i svenska områden som polisen klassar som ”särskilt utsatta”, samt att socialtjänsten har haft kännedom om de aktuella familjerna i mer än hälften av fallen.
GÖRAN JACOBSON