Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Sommarnummer av Inblick i Trons Värld!


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning? Påsknumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


                  

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      
ITV sommar 2019_framsida_hemsida

Sommar 2019

Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Linda som var arg på Gud och Kjell som hittade en inre styrka är bara två exempel.

16 sidor, vikt 60 gram


14 sep, 2020

– Många nackdelar med bankunionen i EU

Robin Olsson | 22 maj , 2020
Riksbanken förordar svenskt medlemskap i EU:s bank- union. Forum för EU-debatt har en diametralt motsatt åsikt. – Detta är ett sätt att frånta Sverige mer makt över våra banker och knyta oss närmare Euron, säger Nils Lundgren, som är debattör och ekonom, till Inblick.
–_Manga_nackdelar_med_bankunionen_i_EU
– Vi på Forum för EU-debatt anser att nackdelarna med ett medlemskap överväger och att risken är stor att Sverige får stå för notan, säger Nils Lundgren. 
Forum för EU-debatt anser i sitt remissvar att det gemensamma regelverk som eurozonen byggt upp riskerar att leda till långsamma beslut och segdragna förhandlingar där de starkaste parterna blir dominerande aktörer. 
Beslutet om ett medlemskap i EU:s bankunion fattas inte formellt av Riksbanken utan av riksdagen. Utredningen belyser dock frågan och förslaget kommer att utarbetas så småningom när alla remissinstanser sagt sitt.

Påverkas av coronakrisen

– Europas ekonomier står inför en mycket djup kris, med svåra och oförutsägbara konsekvenser för de olika medlemsländernas finansiella sektorer, säger Lundgren.
Forum för EU-debatt skriver i slutet av sitt svar att förslaget utarbetats före coronakrisen och att det i dagsläget är omöjligt att bedöma hur djup och långvarig denna kris kommer att bli. De antar dock att det ofrånkomligt kommer leda till ett snabbt växande antal konkurser. Det handlar om: “En kombinerad utbuds- och efterfrågechock som kan förväntas leda till en drastisk ökning av nödlidande lån inom det europeiska bankväsendet”. 
Nils Lundgren anser att Sverige skiljer ut sig i klassen då vi har väl kapitaliserade banker och förhållandevis stort finanspolitiskt handlingsutrymme.
– Den nuvarande osäkerheten kring coronakrisens ekonomiska och politiska konsekvenser förstärker de principiella argument vi anför mot ett svenskt medlemskap i bankunionen. Risken är överhängande att Sverige med sina goda finanser vid ett medlemskap får stå för notan, säger Nils Lundgren som drar sig till minnes hur det var för tio år sedan då EU löste ut bland annat tyska banker som gjort dåliga affärer i Grekland och Spanien genom köp av obligationer. 

Riksbanken ser fördelar

Riksbanken förordar ett svenskt medlemskap i EU:s bankunion med motivieringen: “Vi lever i en alltmer globaliserad värld med gränsöverskridande bankverksamhet. Ur Riksbankens perspektiv har ett medlemskap i bankunionen goda förutsättningar att fungera väl för Sverige. Den svenska banksektorn har en hög grad av gränsöverskridande verksamhet. Det innebär att en EU-gemensam tillsyn passar den svenska banksektorn, som blivit alltmer internationell, bättre än nationell sådan”, skriver de i sitt remissvar. 
Kritikerna menar att detta är ett led i centraliseringen av makt till Bryssel och Frankfurt.
– Detta är ett sätt att frånta Sverige mer makt över våra banker och knyta oss närmare Euron, säger Nils Lundgren. Han jobbar på en bok om EU-kritiska Junilistan som han var framgångsrik partiledare för då han satt i EU-parlamentet mellan 2004-2009. 
Finansinspektionen som eventuellt flyttas är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som leds av generaldirektör Erik Thedéen. Den sorterar under Finansdepartementet med ansvarar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning som rör finansiella marknader och finansiella företag. På deras hemsida står att läsa: “Vårt uppdrag från allmänheten – riksdag och regering – är att bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter”.

Tysk domstol kritisk

– Idén bakom bankunionen är sprungen ur EMU, den monetära unionen och den stora kris denna genomlevde 2008-2009 berättar Lundgren. Han känner visst stöd i sin kamp genom att den tyska författningsdomstolen har gett den Europeiska centralbanken (ECB) backning för de statsobligationer som de köpt under krisen. 
Den femte maj slog den tyska författningsdomstolen fast att Europ-eiska centralbanken ECB:s stödköp av euroländers statsobligationer delvis strider mot den tyska konstitutionen eftersom varken landets regering eller parlament godkänt dem. Målsägandena, bland annat den tidigare ledaren för högerpopulistiska Alternativ för Tyskland, Bernd Lucke, menar att ECB:s stödköp bryter mot EU-fördraget som säger att euroländer inte får subventionera andra euroländers statsskulder, detta enligt nyhetssajten Europaportalen.
Denna bakgrund framkommer delvis i Riksbankens remissvar och detta kan nu enligt Lundgren “sätta käppar i hjulet” för hela projektet. 

“All makt till Bryssel”

Riksbanken skriver: “Bankunionen bildades som ett akut svar på eurokrisen, för att bryta det skadliga samberoendet mellan bank och stat: svaga statsfinanser bidrog till att försvaga förtroendet för bankerna, bland annat eftersom bankerna ofta ägde en stor andel av statsskulden. Samtidigt innebar de svaga banksystemen att förtroendet för de offentliga finanserna försvagades, eftersom krisande banker ofta har medfört stora kostnader för staten. Att lyfta av kostnaderna för fallerande banker från den egna staten skulle bidra till att bryta denna onda cirkel.” 
Lundgren som är Filosofie doktor i nationalekonomi har förutom partiledare och ledamot i Europaparlamentet även varit chefsekonom på Nordbanken, nuvarande Nordea mellan 1980-1999. Han hoppas på tysk hjälp nu när Storbritannien lämnat EU. 
– Etablissemanget har ett allenarådande mål: “All makt till Bryssel!”. Solidaritet i det här avseendet är att de som misskött sig ska slippa ta ansvar för vad de har gjort”, avslutar han. 
R​OBIN OLSSON