Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Nu ska avtalet om Slite hamn behandlas

Ruben Agnarsson | 15 dec , 2016
På förmiddagen i dag, torsdag, kommer Tekniska nämnden på Gotland att ta beslut om Ryssland ska få använda Slite hamn. Teknikförvaltningens förslag är att Tekniska nämnden godkänner avtalet, men efter påtryckningar från regeringen kommer beslutet att bli nej. Margot Wallström (S) träffade i tisdags Gotlands regionalråd för att ge UD:s syn på projektet.

nu_ska_avtalet_om_slite_hamn_godkannas
Tekniska nämnden gör ingen säkerhetspolitisk bedömning, utan förutsätter att ”dessa frågor behandlas på ett nationellt plan i tillståndsprocessen”.

Avtalet skulle egentligen ha godkänts redan på Tekniska nämndens oktobermöte, men har försenats och blev klart först i förra veckan.

Förseningen innebär att arbetsutskottet inte har hunnit titta på avtalet innan det behandlas av Tekniska nämndens ledamöter, vilket inte är enligt vanliga rutiner.

– Nej, det är inte vanligt. Vår normala gång är att det ska gå genom arbetsutskottet först, säger Marianne Norrby, nämndsekreterare.

Övriga beslut under torsdagen är exempelvis upprustning av köket i Verkstadsskolan, Gotlandsmusikens evenemang Wisby Strand juni 2017 och omdisponering av medel för lek-utrustning.

Förvaltningen har föreslagit Patric Thored (M) som justeringsledamot under dagens beslut.

– Det var ett rent logistiskt beslut, om det är möjligt att genomföra det här eller inte, sade Patrik Thored (M) till Inblick redan i somras.

Gotlands regionråd  Björn Jansson (S) och Karlshamns kommunalråd Per-Ola Mattsson (S) kallades i tisdags till Stockholm av partikollegan Margot Wallström (S) för att informeras om regeringens säkerhetspolitiska analys angående projektet.

 

Inget säkerhetspolitiskt hot

Inom regeringen ifrågasätts om det verkligen är något säkerhetspolitiskt hot för Sverige att hyra ut Slite hamn, berättade Ekot i tisdags.

Regeringen fick i somras ett underlag från Försvarsmakten som granskade planerna på gasledningen Nord Stream 2. Men utrikesdepartementet ansåg, enligt uppgift till Ekot, att det inte var tillräckligt för att påstå att uthyrning av hamnen i Slite utgör ett säkerhetspolitiskt hot.

Ekot berättade att Försvarsmakten efter diskussion fick ett nytt uppdrag att lämna ytterligare information. Det kom in för tre veckor sedan  till regeringen. Men inte heller det räckte för att övertyga utrikesdepartementet.

Det blev slutligen försvarsminister Peter Hultqvist (S) som övertygade partikollegan Björn Jansson på Gotland att Sveriges försvar påverkas negativt av att hyra ut Slite hamn till Nord Stream.

 

6 000 rör

Nord Stream 2 vill använda Slite hamn samt markområden i hamnen för hantering av rör för att bygga två nya rörledningar i Östersjön.

Nord Stream vill lagra cirka 6 000 rör på 24 ton vardera från den 1 oktober 2017.

Det är ledningskontoret som tillsammans med Teknikförvaltningen har förhandlat med Nord Stream.

Avtalet innebär hamnintäkter på cirka 25 miljoner kronor, men kan bli det dubbla om Slite nyttjas för båda rörledningarna.

Krig, epidemi, flodvåg och åsknedslag är exempel på händelser som gör att avtalet inte gäller.

De två förtöjningsplatserna i Slite hamn ska enligt krav från Nord Stream ha en längd av 150 meter respektive 120 meter, samt ha ett vattendjup på 8,0 respektive 7,6 meter.

Inlastning ska pågå under minst tjugofyra månader från den 1 oktober 2017, men Nord Stream har rätt att förlänga förtöjningsperioden med ytterligare tolv månader.

Om beslut av regering eller riksdag förhindrar Region Gotlands åtaganden har regionen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

​RUBEN AGNARSSON

ruben@inblick.se

Gotland lovar Nord Stream tystnadsplikt och tips om frågeställare

I det avtal som Tekniska nämnden ska ta beslut om denna vecka lovar Region Gotland att begränsa den information som lämnas ut om gasledningsprojektet.

När en sådan begäran från exempelvis medier lämnas in, lovar regionen att underrätta Nord Stream.

 

Region Gotland förbinder sig i avtalet att hänvisa alla eventuella förfrågningar från massmedia och tredje parter angående gasledningen till Nord Stream.

Regionen har enligt avtalet inte heller rätt att utan föregående skriftliga godkännande från Nord Stream på egen hand besvara kommunikation av sådant slag.

All information som delges mellan Region Gotland och Nord Stream ska var konfidentiell och får inte delges tredje part. Undantag gäller för sådan information som Region Gotland enligt domstol måste lämna ut.

Nämndsekreterare Marianne Norrby tror inte att Inblicks förfrågan om att få ut avtalet från Tekniska nämnden kommer att vidarebefordras till Nord Stream.

 

Avtalet lämnas ut

– Det tror jag inte, jag kommer i alla fall inte själv att meddela dem.

Jag har fått besked att jag ska leverera ut avtalet till alla som frågar, säger hon och hänvisar övriga frågor om överenskommelsen med Nord Stream till  hamnchefen Mats Eriksson.

Han menar i sin tur att avtalet är helt oproblematiskt.

– Det här är inga konstigheter, det handlar om en helt vanlig avtalstext, där vi förhåller oss till den svenska offentlighetsprincipen, men där vi samtidigt hänvisar till Nord Stream när det gäller frågor om själva gasledningsprojektet, betonar Mats Eriksson.

I dag, torsdag klockan 13<s.30 håller Tekniska nämnden på Gotland presskonferens i Rådhuset i Visby med anledning av nämndens beslut angående avtalet med Nord Stream.

​RUBEN AGNARSSON

 

Nord Stream-chef var Stasi-spion med Putin

Matthias Warnig, vd för Nord Stream, har ett förflutet som Stasi-spion. Enligt Wall Street Journal träffade han Vladimir Putin i Dresden när Rysslands president rekryterade tyskar till KGB i mitten av 1980-talet.

 

Nord Streams vd Matthias Warnig gick med i Stasi när han var 18 år gammal, i april 1975.

Enligt flera källor som Wall Street Journal redovisade i sin mer än tio år gamla artikel, arbetade han dessutom tillsammans med den dåvarande KGB-spionen Vladimir Putin i Dresden i mitten av 1980-talet.

Som Stasi-officer flyttade han därefter till Dusseldorf, Västtyskland, där han utåt sett blev fackföreningskämpe, men var i själva verket var verksam som spion med kodnamnet Arthur.

 

Stasis högkvarter

Strax innan muren föll kallades Warnig hem till DDR och fick jobb i Stasis högkvarter i Östberlin.

Flera namngivna uppgiftslämnare berättar i Wall Street Journal om samarbetet mellan Warnig och Putin på 1980-talet, då de båda arbetade för Warszawapaktens säkerhetstjänster, Stasi och KGB.

Efter Berlinmurens fall, och i egenskap av bankdirektör, blev Warnigs Dresdner bank den första västerländska banken som fick öppna i Ryssland.

​RUBEN AGNARSSON

 
eBlick
Skilsmassorna_okar_i_Sverige
feb 13, 2020
Under 2018 ägde 24 958 skilsmässor rum i Sverige, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är nästan 1 000 fler skilsmässor än året innan. Samtidigt gifte sig drygt 50 000 personer. – De höga skilsmässotalen kan vara en konsekvens av samhällets ändrade värderingar, säger prästen Ole Olsen, till Inblick.
eBlick
feb 13, 2020
Varje år äger en mycket speciell försoningskonferens rum vars syfte är att sammanföra dem som inte skulle kunna samlas under några andra omständigheter: judiska och arabiska troende från hela Mellanöstern.
eBlick
feb 13, 2020
Hans och Eva Marklund vill på Alla hjärtans dag starta ett upprop på nätet för äktenskapet, We two, Vi två. – Vi behöver lyfta fram äktenskapet betydelse i vårt samhälle idag, när cirka 50 procent av alla äktenskap går sönder, säger Hans till Inblick.
eBlick
feb 06, 2020
I dagarna tvingas hundratals personer, en majoritet av dem är ensamkommande ungdomar, lämna Migrationsverkets boende. En i allra högsta grad osäker tillvaro i hemlöshet, utsatthet och kriminalitet är vad som väntar dem när de nu slängs ut på gatan.
eBlick
feb 06, 2020
Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta stämmer inte överens med verkligheten. Två frågor som behövs ställas är: Finns det ett historiskt, självständigt land som heter Palestina och vad är i så fall det landets historia och dess gränser?
eBlick
feb 06, 2020
USA:s historiska förslag till fredsplan för Mellanösternkonflikten tillkännagavs av Donald Trump och Benjamin Netanyahu i Washington DC förra veckan. Planen har som väntat fått delade reaktioner då USA erkänner Israels rätt till landområden som av FN anses vara ockuperat. – Det här är en historisk dag, sade Benjamin Netanyahu.
eBlick
jan 31, 2020
Sveriges statsminister Stefan Löfven höll tal vid konferensen World Holoccaust Forum 2020 i Yad Vashem i Jerusalem inför minnesdagen för Förintelsen.
eBlick
jan 31, 2020
Tre terminer i stället för två och ett kortare sommarlov. Det kan bli verklighet i Malmö då grundskolenämnden vill testa detta under en försöksperiod. En ansökan kommer att lämnas in till regeringen. – Både barn och lärare behöver den återhämtning och den morot ett sommarlov är, säger läraren Kerstin Carlsson, som jobbat många år i Malmö till Inblick
eBlick
jan 31, 2020
Karin, som under 12 års tid blivit hotad och trakasserad efter en våldtäktsanmälan mot en polis, bor sedan några veckor återigen på skyddat boende. Denna gång kommer hoten från en nära anhörig, som kan ha varit källan till de personliga detaljer om Karin som lades ute på förtalsbloggar strax efter våldtäktsanmälan.
eBlick
jan 16, 2020
Den 4 januari hölls minnesgudstjänsten för Reinhard Bonnke i USA. Owe Carlsson från Citykyrkan i Älmhult fick en speciell inbjudan och var på plats. – Det var ett privilegium för mig att känna Reinhard Bonnke, den tyska evangelisten som påverkade så många i världen. Jag fick en speciell inbjudan till minnesgudstjänsten. Det var en stor förmån, säger Owe Carlsson som här berättar om sitt samarbete med Bonnke.
eBlick
jan 16, 2020
Digitala medier tar mer och mer av vår tid och inkräktar på behov av sömn, motion och sociala relationer. Det kan leda till psykisk ohälsa. – Vi ska inte backa utvecklingen, det går inte. Men vi ska använda våra digitala verktyg på ett smartare sätt och inse att det finns en baksida med dem, sa Anders Hansen till Inblick under en föreläsning om välmående.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019
Christian Mölk | 30 okt, 2019
Christian Mölk | 13 aug, 2019
Ruben Agnarsson | 23 maj, 2019
Christian Mölk | 08 maj, 2019