Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Nu ska avtalet om Slite hamn behandlas

Ruben Agnarsson | 15 dec , 2016
På förmiddagen i dag, torsdag, kommer Tekniska nämnden på Gotland att ta beslut om Ryssland ska få använda Slite hamn. Teknikförvaltningens förslag är att Tekniska nämnden godkänner avtalet, men efter påtryckningar från regeringen kommer beslutet att bli nej. Margot Wallström (S) träffade i tisdags Gotlands regionalråd för att ge UD:s syn på projektet.

nu_ska_avtalet_om_slite_hamn_godkannas
Tekniska nämnden gör ingen säkerhetspolitisk bedömning, utan förutsätter att ”dessa frågor behandlas på ett nationellt plan i tillståndsprocessen”.

Avtalet skulle egentligen ha godkänts redan på Tekniska nämndens oktobermöte, men har försenats och blev klart först i förra veckan.

Förseningen innebär att arbetsutskottet inte har hunnit titta på avtalet innan det behandlas av Tekniska nämndens ledamöter, vilket inte är enligt vanliga rutiner.

– Nej, det är inte vanligt. Vår normala gång är att det ska gå genom arbetsutskottet först, säger Marianne Norrby, nämndsekreterare.

Övriga beslut under torsdagen är exempelvis upprustning av köket i Verkstadsskolan, Gotlandsmusikens evenemang Wisby Strand juni 2017 och omdisponering av medel för lek-utrustning.

Förvaltningen har föreslagit Patric Thored (M) som justeringsledamot under dagens beslut.

– Det var ett rent logistiskt beslut, om det är möjligt att genomföra det här eller inte, sade Patrik Thored (M) till Inblick redan i somras.

Gotlands regionråd  Björn Jansson (S) och Karlshamns kommunalråd Per-Ola Mattsson (S) kallades i tisdags till Stockholm av partikollegan Margot Wallström (S) för att informeras om regeringens säkerhetspolitiska analys angående projektet.

 

Inget säkerhetspolitiskt hot

Inom regeringen ifrågasätts om det verkligen är något säkerhetspolitiskt hot för Sverige att hyra ut Slite hamn, berättade Ekot i tisdags.

Regeringen fick i somras ett underlag från Försvarsmakten som granskade planerna på gasledningen Nord Stream 2. Men utrikesdepartementet ansåg, enligt uppgift till Ekot, att det inte var tillräckligt för att påstå att uthyrning av hamnen i Slite utgör ett säkerhetspolitiskt hot.

Ekot berättade att Försvarsmakten efter diskussion fick ett nytt uppdrag att lämna ytterligare information. Det kom in för tre veckor sedan  till regeringen. Men inte heller det räckte för att övertyga utrikesdepartementet.

Det blev slutligen försvarsminister Peter Hultqvist (S) som övertygade partikollegan Björn Jansson på Gotland att Sveriges försvar påverkas negativt av att hyra ut Slite hamn till Nord Stream.

 

6 000 rör

Nord Stream 2 vill använda Slite hamn samt markområden i hamnen för hantering av rör för att bygga två nya rörledningar i Östersjön.

Nord Stream vill lagra cirka 6 000 rör på 24 ton vardera från den 1 oktober 2017.

Det är ledningskontoret som tillsammans med Teknikförvaltningen har förhandlat med Nord Stream.

Avtalet innebär hamnintäkter på cirka 25 miljoner kronor, men kan bli det dubbla om Slite nyttjas för båda rörledningarna.

Krig, epidemi, flodvåg och åsknedslag är exempel på händelser som gör att avtalet inte gäller.

De två förtöjningsplatserna i Slite hamn ska enligt krav från Nord Stream ha en längd av 150 meter respektive 120 meter, samt ha ett vattendjup på 8,0 respektive 7,6 meter.

Inlastning ska pågå under minst tjugofyra månader från den 1 oktober 2017, men Nord Stream har rätt att förlänga förtöjningsperioden med ytterligare tolv månader.

Om beslut av regering eller riksdag förhindrar Region Gotlands åtaganden har regionen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

​RUBEN AGNARSSON

ruben@inblick.se

Gotland lovar Nord Stream tystnadsplikt och tips om frågeställare

I det avtal som Tekniska nämnden ska ta beslut om denna vecka lovar Region Gotland att begränsa den information som lämnas ut om gasledningsprojektet.

När en sådan begäran från exempelvis medier lämnas in, lovar regionen att underrätta Nord Stream.

 

Region Gotland förbinder sig i avtalet att hänvisa alla eventuella förfrågningar från massmedia och tredje parter angående gasledningen till Nord Stream.

Regionen har enligt avtalet inte heller rätt att utan föregående skriftliga godkännande från Nord Stream på egen hand besvara kommunikation av sådant slag.

All information som delges mellan Region Gotland och Nord Stream ska var konfidentiell och får inte delges tredje part. Undantag gäller för sådan information som Region Gotland enligt domstol måste lämna ut.

Nämndsekreterare Marianne Norrby tror inte att Inblicks förfrågan om att få ut avtalet från Tekniska nämnden kommer att vidarebefordras till Nord Stream.

 

Avtalet lämnas ut

– Det tror jag inte, jag kommer i alla fall inte själv att meddela dem.

Jag har fått besked att jag ska leverera ut avtalet till alla som frågar, säger hon och hänvisar övriga frågor om överenskommelsen med Nord Stream till  hamnchefen Mats Eriksson.

Han menar i sin tur att avtalet är helt oproblematiskt.

– Det här är inga konstigheter, det handlar om en helt vanlig avtalstext, där vi förhåller oss till den svenska offentlighetsprincipen, men där vi samtidigt hänvisar till Nord Stream när det gäller frågor om själva gasledningsprojektet, betonar Mats Eriksson.

I dag, torsdag klockan 13<s.30 håller Tekniska nämnden på Gotland presskonferens i Rådhuset i Visby med anledning av nämndens beslut angående avtalet med Nord Stream.

​RUBEN AGNARSSON

 

Nord Stream-chef var Stasi-spion med Putin

Matthias Warnig, vd för Nord Stream, har ett förflutet som Stasi-spion. Enligt Wall Street Journal träffade han Vladimir Putin i Dresden när Rysslands president rekryterade tyskar till KGB i mitten av 1980-talet.

 

Nord Streams vd Matthias Warnig gick med i Stasi när han var 18 år gammal, i april 1975.

Enligt flera källor som Wall Street Journal redovisade i sin mer än tio år gamla artikel, arbetade han dessutom tillsammans med den dåvarande KGB-spionen Vladimir Putin i Dresden i mitten av 1980-talet.

Som Stasi-officer flyttade han därefter till Dusseldorf, Västtyskland, där han utåt sett blev fackföreningskämpe, men var i själva verket var verksam som spion med kodnamnet Arthur.

 

Stasis högkvarter

Strax innan muren föll kallades Warnig hem till DDR och fick jobb i Stasis högkvarter i Östberlin.

Flera namngivna uppgiftslämnare berättar i Wall Street Journal om samarbetet mellan Warnig och Putin på 1980-talet, då de båda arbetade för Warszawapaktens säkerhetstjänster, Stasi och KGB.

Efter Berlinmurens fall, och i egenskap av bankdirektör, blev Warnigs Dresdner bank den första västerländska banken som fick öppna i Ryssland.

​RUBEN AGNARSSON

 
eBlick
palme
okt 29, 2020
Olof Palme, Anders Thunborg, Lennart Ljung, Per Rudberg och Bo Theutenberg förvaltade Sveriges hemliga livlina till Nato. Palmemordet skedde under en period då Bo Theutenberg manövrerades bort från UD, Anders Thunborg slutade som försvarsminister, marinchefen Per Rudberg pensionerades och Lennart Ljung byttes ut som överbefälhavare.
eBlick
okt 16, 2020
I slutet av september anordnade Israels Vänner en debatt mellan politiker om antisemitism i Malmö. Alla politikerna hade stött på problemet och var överens om att det främst finns bland grupper inflyttade från Mellanöstern. Samtidigt betonades att det finns antisemitism i alla extrema grupper och även en vardagsantisemitism i samhället.
eBlick
okt 16, 2020
Fler och fler arabländer överger den heliga kon Palestina. Inom loppet av en månad slöt två arabiska gulfstater, Förenade Arabemiraten och Bahrain, normaliseringsavtal med Israel. För Israel är det livsviktigt att accepteras av sina grannar. Men det palestinska ledarskapet fördömer avtalet och känner sig övergivna.
eBlick
okt 09, 2020
I slutet av september arrangerade Israels vänner en konferens mot antisemitism i Malmö. Fredrik Sieradzki från judiska församlingen var inbjuden för att berätta hur han ser på problemet och vad som görs för att vända trenden.
eBlick
okt 01, 2020
Tillsammans med övriga anställda och frilansare på redaktionen ser Inblicks redaktionsledning till att ta fram Inblicks innehåll varje vecka. Här är en presentation av redaktionsledningens medarbetare.
eBlick
sep 24, 2020
Fredsavtalet mellan Israel och de två arabstaterna Förenade Arabemiraten och Bahrein undertecknades i förra veckan i Vita huset i Washington, DC. Strax innan meddelade Bahrein att de som den fjärde arabiska staten erkände Israel, några veckor efter att Förenade Arabemiraten fattat samma beslut.
eBlick
sep 14, 2020
Han säger i polisförhören att han kände ett tvång att döda två människor för att få inre frid. Daniel Nyqvist har varken före eller efter det brutala dubbelmordet i Linköping 2004 varit i klammeri med rättvisan. I 16 år levde han under radarn. I nästa vecka ställs han inför rätta åtalad för ett dubbelmord han erkänt sig skyldig till.
eBlick
sep 14, 2020
Förra måndagen presenterade Olle Eriksson projektet Ung inlåst under ett digitalt seminarium från Skyddsvärnets lokaler i Stockholm. – Vår fulla övertygelse är att om vi ska lyckas nå dem som fått en tråkig och tuff start i livet behöver de få en tilltro till vuxenvärlden, berättade Olle Eriksson.
eBlick
sep 11, 2020
Rinkeby Folkets hus var oroliga för att barnen glömdes bort under coronakrisen. Därför startade man tillsammans med Rädda Barnen initiativet Pysselakuten i maj i år. Drygt en månad senare greps och anhölls Rinkeby Folkets hus ordförande av polis, misstänkt för våldtäkt mot barn och barnpornografibrott.
eBlick
sep 03, 2020
Cajsa Tengblad kom nyligen ut med boken "Kroppsnöjd och själsstark." På ett personligt sätt beskriver hon sin väg till att bli nöjd med sin kropp och ger tips på vad själen behöver för att må bra. – Att bli vän med sig själv och stärka den psykiska motståndskraften är livsviktigt, säger hon.
eBlick
sep 03, 2020
Professionella artister och musiker har drabbats hårt av restriktionerna som följt av pandemin med förlorade speltillfällen och intäkter. Nu visar en ny enkätundersökning att var tredje musiker är på väg att lämna yrket. – Den verkliga siffran är mycket högre, säger musikern Simon Ådahl till Inblick.