Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Sena aborter splittrar läkarkåren

Ruben Agnarsson | 31 aug , 2017
Sveriges gynekologer vill inte avliva långt gångna foster och Sveriges barnläkare envisas med att försöka rädda sent aborterade foster. – Det är inte brottsligt att försöka rädda barnen, säger Göran Ewerlöf, ordförande för Socialstyrelsens rättsliga råd, och uppmanar gynekologerna att snabba på abortprocessen med en kaliumspruta i fostrets hjärta.
Sena_aborter_splittrar_lakarkaren
Barnläkaren som försökte rädda ett aborterat foster som föddes i vecka 22 på Mälarsjukhuset i Eskilstuna fick kritik av Sveriges gynekologer för sina livräddningsförsök. Svensk förening för obstetrik och gynekologi menade att det är fel att rädda livet på ett foster som är tänkt att aborteras.
Socialstyrelsens rättsliga råd slog då fast att inget fel gjordes, eftersom fostret hade hjärta, lungor och andades, samt rörde sig och pep lite grann.
”Det är ju en läkares grunduppgift att försöka rädda foster som lever”, sade rådets ordförande Göran Ewerlöf till Sveriges Television (SVT).
Göran Ewerlöf uppmanade istället gynekologerna att avliva barnet i vecka 21 , genom att spruta kaliumlösning genom kvinnans mage och in i fostrets hjärta. Något som i sin tur gynekologerna vägrar att göra.
Göran Ewerlöf menade att det är den abortläkare som låter ett foster stötas ut levande i vecka 22 som bryter mot lagen.
– Då har läkaren som gjort aborten inte följt abortlagens bestämmelser. Det är min uppfattning, sade han till SVT.

Mellan två stolar

Abortlagens och socialstyrelsens krav hamnar alltså mellan två stolar: Gynekologerna vill inte avliva långt gångna foster och barnläkarna envisas med att försöka rädda sent aborterade foster.
– Ja, så kan man beskriva det, bekräftar Göran Ewerlöf för Inblick.

Lagen ger alltså stöd för barnläkare som försöker rädda barn som via en abort kommer ut i vecka 22?
– Det är inte brottsligt att försöka rädda barnen, men den här inställningen gäller inte på alla platser. Det är lite olika uppfattningar på olika platser i landet. I Uppsala och Umeå har man den här inställningen att man ska försöka rädda barnet. I Stockholm och i södra delen av landet har man en annan uppfattning.

Du är samtidigt kritisk till att gynekologerna inte avslutar aborterna innan 21:a veckans utgång?

– Ja, där har vi ju tolkat lagen så att aborten ska vara avslutad innan graviditeten har passerat 21 veckor och sex dagar. Jag har uttryckt kritik på så sätt att vi har påpekat att aborten ska vara avslutad innan dess.

Kan du förstå att gynekologerna inte vill göra detta?
– Ja, det är det här som är det stora dilemmat, kvinnors rätt mot fostrets rätt. Från vecka 22 så tar fostrets rätt över.

Vill träffa Socialstyrelsen

Sveriges gynekologer och barnmorskor vill nu träffa Socialstyrelsen för att samtala om de sena aborterna. Sveriges barnläkare är dock inte inbjudna.
– Vi kontaktade gemensamt Socialstyrelsen för att få en dialog kring hur man bäst lägger upp handläggning av sena aborter. Med anledning av den debatt som har varit, säger Andreas Herbst, ordförande i Svensk förening för gynekologi och obstetrik, SFOG, till Dagens Medicin.
Brevet till Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell är dock endast undertecknat av Andreas Herbst och Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet.
– Tanken är att det är gynekologer och barnmorskor som handlägger aborter och vi gjorde gemensam sak och kontaktade Socialstyrelsen. Det var inte så att vi valde bort barnläkarna i det här sammanhanget utan det var vi som gemensamt vårdar patienten i samband med abort som tog kontakten, säger Andreas Herbst till Dagens Medicin.
Olivia Wigzell betonar i tidningen att Socialstyrelsen gärna bjuder in till ett möte för alla berörda aktörer, vilket även Andreas Herbst ställer sig positiv till.

Arbetsgrupp

För att undvika att liknande situationer uppstår igen har gynekologer och neonatalläkare skapat en gemensam arbetsgrupp för att ”förbättra rutinerna”.
Neonatalläkaren Katarina Strand Brodd, som försökt rädda aborterade foster i vecka 22, deltar i arbetsgruppen. Hon önskar att alla aborter var avslutade i vecka 22.
– Efter det har vi en ny patient som är ett barn. Och som generellt, om man ser till barn som är födda i vecka 22, inte är ett hopplöst fall — utan har en 40-procentig överlevnad i Sverige, säger Katarina Strand Brodd till Dagens Medicin.
Det kan samtidigt innebära att abortgränsen måste sänkas.
– Ska aborten vara avslutad vecka 21+6 måste den påbörjas senast vecka 21+2 kanske. Då sänker man i praktiken abortgränsen några dagar, säger hon till tidningen.
Ingrid Bergelin, läkare vid Mora lasarett och som representerar gynekologerna i läkarnas gemensamma arbetsgrupp, anser å sin sida att aborträtten är mycket viktig.
– Det här är svåra etiska frågeställningar och vi har en abortlag att förhålla oss till, men vi hoppas kunna nå en samsyn vad gäller det här mycket svåra gränsområdet, säger hon.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
 
eBlick
IB_man_i_nya_Palme_förhör
nov 16, 2017
Han jobbade för IB och dess efterföljare fram till mitten av 1990-talet, har dykt efter Palme-vapnet och har försökt att förmedla kontakt mellan Christer Pettersson och Mårten Palme. För några veckor sedan var Donald Forsberg kallad till ett tre timmar långt förhör med Palme-gruppen.
eBlick
nov 16, 2017
Varje år genomförs 38 000 aborter i Sverige, många av dem är tonårsaborter. Molly var bara 15 år när hon blev gravid och mot sin vilja tvingades till abort. – Två starka personer högg tag i varsin arm på mig och släpade mig fram till stolen där de tvingade ner mig och höll fast mig, med våld, berättar Molly.
eBlick
nov 15, 2017
I förra veckan tog Nuri Kino, inför libanesiska statsråd, arméofficerare, celebriteter och finanstoppar, emot ett pris av Syriac League, vars ordförande Habib Afram är rådgivare åt president Michel Aoun. I en exklusiv artikel för Inblick beskriver Nuri Kino sina intryck från resan i Mellanöstern.
eBlick
nov 09, 2017
Hon blev republikan på sin första SSU-kurs och blev ordförande för Republikanska föreningen efter att ha tackat nej till att äta middag med kungen. Riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S) tror att en majoritet av Sveriges befolkning är för monarki på grund av sin okunnighet.
eBlick
nov 02, 2017
Den 10 oktober inföll "Världsdagen för psykisk ohälsa" och 46 procent av sjukskrivningarna i Sverige är av psykisk art. – Man kan skylla på arbetsgivaren, men det är bara du själv som kan förändra situationen. Att våga ge dig ut och flyga, säger företagssköterska Lennart Pettersson, till Inblick. – Ibland kraschlandar vi. Det gör lite ont, men det gäller att ta sig upp och göra så att själen mår bra, fortsätter Lennart som själv kraschlandade för några år sedan.
eBlick
okt 26, 2017
Nästa vecka är det 100 år sedan Balfourdeklarationen offentliggjordes, vilken gav brittiskt stöd för att bilda ett ”nationellt hem för det judiska folket” i det dåvarande Palestina. Området har sedan dess delats upp i omgångar, år 1922 fick Jordanien 78 procent av området och år 1948 delade FN upp de återstående 22 procenten mellan Israel och araberna i området.
eBlick
okt 26, 2017
Han har precis träffat kung Carl Gustaf och under en högtidlig ceremoni lämnat över sitt kreditivbrev till den svenske statschefen, som därmed gett Ilan Ben-Dov formell rätt att verka i Sverige. Inblick har tagit pulsen på Israels nye ambassadör i Sverige och bad honom samtidigt kommentera nästa veckas stora 100-årsjubiléum, till minne av Balfourdeklarationen.
eBlick
okt 19, 2017
”Schori påverkade mordutredningen”, sade Olof Frånstedt i det samtal med Bo Theutenberg och Svante Winqvist som refereras i boken ”Dagbok från UD, volym 3”. Men Pierre Schori var inte ensam om att försöka påverka utredningen efter mordet på Olof Palme i den krets kring Palme som hade intima KGB-kontakter.
eBlick
okt 19, 2017
Officiellt ägnade sig Birger Elmér åt att spionera på kommunister som misstänktes för samröre med Sovjet under kalla kriget. I praktiken var han själv kommunist när han värvades till försvaret och pekas nu ut som KGB-man.
eBlick
okt 12, 2017
Som de flesta butiker i Sverige har Anemonen i Älmhult följt den nya lagen och satt upp information om att använda färre plastpåsar. Det har blivit ett samtalsämne i butiken. – Det är egentligen vår generation som varit sämst och vi har fått börja tänka om, säger Marlén Lange som driver blomsteraffären.
eBlick
okt 12, 2017
Chefsåklagare Krister Petersson har begärt uppgifter från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) angående mordet på Olof Palme. På senare år har tanken på att en utländsk underrättelsetjänst låg bakom Palmemordet diskuterats allt oftare.