Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Sena aborter splittrar läkarkåren

Ruben Agnarsson | 31 aug , 2017
Sveriges gynekologer vill inte avliva långt gångna foster och Sveriges barnläkare envisas med att försöka rädda sent aborterade foster. – Det är inte brottsligt att försöka rädda barnen, säger Göran Ewerlöf, ordförande för Socialstyrelsens rättsliga råd, och uppmanar gynekologerna att snabba på abortprocessen med en kaliumspruta i fostrets hjärta.
Sena_aborter_splittrar_lakarkaren
Barnläkaren som försökte rädda ett aborterat foster som föddes i vecka 22 på Mälarsjukhuset i Eskilstuna fick kritik av Sveriges gynekologer för sina livräddningsförsök. Svensk förening för obstetrik och gynekologi menade att det är fel att rädda livet på ett foster som är tänkt att aborteras.
Socialstyrelsens rättsliga råd slog då fast att inget fel gjordes, eftersom fostret hade hjärta, lungor och andades, samt rörde sig och pep lite grann.
”Det är ju en läkares grunduppgift att försöka rädda foster som lever”, sade rådets ordförande Göran Ewerlöf till Sveriges Television (SVT).
Göran Ewerlöf uppmanade istället gynekologerna att avliva barnet i vecka 21 , genom att spruta kaliumlösning genom kvinnans mage och in i fostrets hjärta. Något som i sin tur gynekologerna vägrar att göra.
Göran Ewerlöf menade att det är den abortläkare som låter ett foster stötas ut levande i vecka 22 som bryter mot lagen.
– Då har läkaren som gjort aborten inte följt abortlagens bestämmelser. Det är min uppfattning, sade han till SVT.

Mellan två stolar

Abortlagens och socialstyrelsens krav hamnar alltså mellan två stolar: Gynekologerna vill inte avliva långt gångna foster och barnläkarna envisas med att försöka rädda sent aborterade foster.
– Ja, så kan man beskriva det, bekräftar Göran Ewerlöf för Inblick.

Lagen ger alltså stöd för barnläkare som försöker rädda barn som via en abort kommer ut i vecka 22?
– Det är inte brottsligt att försöka rädda barnen, men den här inställningen gäller inte på alla platser. Det är lite olika uppfattningar på olika platser i landet. I Uppsala och Umeå har man den här inställningen att man ska försöka rädda barnet. I Stockholm och i södra delen av landet har man en annan uppfattning.

Du är samtidigt kritisk till att gynekologerna inte avslutar aborterna innan 21:a veckans utgång?

– Ja, där har vi ju tolkat lagen så att aborten ska vara avslutad innan graviditeten har passerat 21 veckor och sex dagar. Jag har uttryckt kritik på så sätt att vi har påpekat att aborten ska vara avslutad innan dess.

Kan du förstå att gynekologerna inte vill göra detta?
– Ja, det är det här som är det stora dilemmat, kvinnors rätt mot fostrets rätt. Från vecka 22 så tar fostrets rätt över.

Vill träffa Socialstyrelsen

Sveriges gynekologer och barnmorskor vill nu träffa Socialstyrelsen för att samtala om de sena aborterna. Sveriges barnläkare är dock inte inbjudna.
– Vi kontaktade gemensamt Socialstyrelsen för att få en dialog kring hur man bäst lägger upp handläggning av sena aborter. Med anledning av den debatt som har varit, säger Andreas Herbst, ordförande i Svensk förening för gynekologi och obstetrik, SFOG, till Dagens Medicin.
Brevet till Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell är dock endast undertecknat av Andreas Herbst och Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet.
– Tanken är att det är gynekologer och barnmorskor som handlägger aborter och vi gjorde gemensam sak och kontaktade Socialstyrelsen. Det var inte så att vi valde bort barnläkarna i det här sammanhanget utan det var vi som gemensamt vårdar patienten i samband med abort som tog kontakten, säger Andreas Herbst till Dagens Medicin.
Olivia Wigzell betonar i tidningen att Socialstyrelsen gärna bjuder in till ett möte för alla berörda aktörer, vilket även Andreas Herbst ställer sig positiv till.

Arbetsgrupp

För att undvika att liknande situationer uppstår igen har gynekologer och neonatalläkare skapat en gemensam arbetsgrupp för att ”förbättra rutinerna”.
Neonatalläkaren Katarina Strand Brodd, som försökt rädda aborterade foster i vecka 22, deltar i arbetsgruppen. Hon önskar att alla aborter var avslutade i vecka 22.
– Efter det har vi en ny patient som är ett barn. Och som generellt, om man ser till barn som är födda i vecka 22, inte är ett hopplöst fall — utan har en 40-procentig överlevnad i Sverige, säger Katarina Strand Brodd till Dagens Medicin.
Det kan samtidigt innebära att abortgränsen måste sänkas.
– Ska aborten vara avslutad vecka 21+6 måste den påbörjas senast vecka 21+2 kanske. Då sänker man i praktiken abortgränsen några dagar, säger hon till tidningen.
Ingrid Bergelin, läkare vid Mora lasarett och som representerar gynekologerna i läkarnas gemensamma arbetsgrupp, anser å sin sida att aborträtten är mycket viktig.
– Det här är svåra etiska frågeställningar och vi har en abortlag att förhålla oss till, men vi hoppas kunna nå en samsyn vad gäller det här mycket svåra gränsområdet, säger hon.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
 
eBlick
Lidman (4)
jul 19, 2018
Förskoleupproret visar att den svenska barnomsorgsmodellen har kapsejsat. – Redan för 18 år sedan varnade Barnombudsmannen och sade att förskolan inte hade rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Jag upplever att vi är marinerade i socialism, menar Madelein Lidman på Power to Parents 2018
eBlick
jul 19, 2018
Mona Lundin hade fått ett längre vikariat på ett daghem i Örnsköldsvik. Ganska snart upptäckte hon ett flertal allvarliga säkerhetsbrister på avdelningen hon jobbade på. När Mona påtalade detta för sin chef fick hon inte det stöd hon hade hoppats på. Istället blev hon avskedad med omedelbar verkan. I arbetsgivarintyget skrev chefen att Mona saknade samarbetsförmåga. Foto:
eBlick
jul 19, 2018
Den tidigare chefen för Helsingfors narkotikapolis Jari Aarnio misstänks för inblandning i ett mord i Helsingfors år 2003. Han ska ha känt till mordplanerna, men låtit bli att ingripa, enligt finska medier.
eBlick
jul 05, 2018
Tusentals sjukskrivna som fått sin sjukpenning indragen av Försäkringskassan har fått nog. Nu sprider sig protestaktionen #sickasfk på nätets sociala forum. – Tanken är att väcka uppmärksamhet och opinion. Det är valår och opinion skrämmer politiker. Med tillräckligt mycket uppmärksamhet kan de inte längre behandla sjuka människor så här. Då tvingas de ändra sig, säger initiativtagaren Åsa E Melander till Inblick.
eBlick
jun 28, 2018
För att täcka behoven inom framtidens äldreomsorg behöver 146 000 personer nyanställas de närmaste åtta åren. Samtidigt är det redan nu svårt att hitta personer som ska jobba inom äldreomsorgen och de som jobbar där funderar på att sluta.
eBlick
jun 21, 2018
Det är sommarlov och det har precis varit skolavslutningar i Sverige. Av landets skolavslutningar så firar numera bara 35 procent av landets grundskolor dem i kyrkan, trots att 78 procent vill ha kvar skolavslutningarna i kyrkan. – Staten har antagit ett tydligt ateistiskt, sekulärt religionsbegrepp som nedvärderar religion, menar forskaren och universitetslektorn Viktor Aldrin.
eBlick
jun 21, 2018
Uppropet #pressatläge är ett förskoleuppror om situationen i den svenska förskolan. Under två månader i början av det här året har förskoleupproret sammanställt förskolechefers och förskollärares berättelser från hela landet. Uppropet resulterade i en nästan 700 sidor lång larmrapport där personalen återger dramatiska beskrivningar om situationen på Sveriges förskolor.
eBlick
jun 21, 2018
Inför den här veckans internationella yogadag har Indiens premiärminister Narendra Modi släppt filmer med sina dagliga yogaövningar på YouTube. Övningarna genomförs vördnadsfullt inför en buddhastaty och avslutas med det klassiska mantrat ”aum”, ett religiöst uttryck som representerar de hinduiska gudarna Brahma, Vishnu och Shiva.
eBlick
jun 14, 2018
Förra helgen spelade Sveriges Television in programmet Maträddarna under Matsvinnsfestivalen i Malmö. Kockarna Paul Svensson och Tareq Taylor bakade pizza på kasserade råvaror, som de och programledaren Anne Lundberg bjöd festivalbesökarna på. – På världsbasis räknar man med att en tredjedel av all mat som odlas slängs, berättade Anne Lundberg för Inblick.
eBlick
jun 14, 2018
Inför höstens riksdagsval kommer Inblick att intervjua en rad politiker från olika partier i riksdagen. Turen har nu kommit till Daniel Bäckström, riksdagsledamot för Centerpartiet. – Den naiva försvarspolitiken som Sverige fört med skrotandet av försvarsmateriel och nedläggning av förband gick för långt och måste vändas, säger han till Inblick.
eBlick
jun 08, 2018
Lars Stjernkvist är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Han är dessutom något av en galjonsfigur för Socialdemokraterna på riksplanet. I en exklusiv intervju berättar han för Inblick om hur han ser på det kommande valet samt hur hans Sverige ser ut om tio år.