Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Nu börjar största militärövningen på 20 år

Ruben Agnarsson | 07 sep , 2017
Allmänheten i Göteborg, Storstockholm, Mälardalen och på Gotland kommer att märka av den stora militärövning som inleds i Sverige nästa vecka. Om två veckor kommer stora mängder militära fordon att röra sig genom Stockholm.
Nu_borjar_storsta_militarovningen_pa_20_ar
Nu på måndag inleder Försvarsmakten militärövningen Aurora 17, den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta.
Dessutom deltar ett flertal myndigheter samt förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA.
Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras, men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Flyg dygnet om

I Uppsala handlar det om ökad verksamhet med helikopter och stridsflyg på Ärna flygplats med början om en dryg vecka, då flygning tidvis sker dygnet runt.
Om två veckor kommer många förband att omgruppera från Enköpingsområdet mot Uppsala och området norr om Stockholm, vilket medför större belastning på bland annat E18 och riksväg 55.
Under helgen om två veckor kommer stora mängder militära fordon att röra sig genom Stockholm, från Arlanda till Södertälje. Allmänheten uppmanas då att lämna bilen hemma. Under helgen genomförs en Försvarsdag på Gärdet och Försvarsmakten kommer även att använda sig av bron över Erikssund för att förflytta förband.
Övnings- och skjutfältet i Kungsängen stängs av samma helg och det blir då inte tillåtet att vistas på eller passera över fältet, varken med fordon eller till fots. Därefter kommer Södertälje att beröras av militär trafik och övning på allmänna vägar. Därtill kommer förband även att röra sig på civil mark, efter avtal med markägare.
Ökad verksamhet på Gotland
På Gotland kommer det att vara en ökad verksamhet med transport- och stridsflyg från Visby flygplats 18 – 27 september då flygning tidvis sker dygnet runt. Under samma period pågår en ökad verksamhet med svenskt och utländskt helikopterflyg på norra Gotland och marina övningar som innebär ökad sjötrafik i mellersta och norra Östersjön, samt runt Gotland.

Utländska förband i Göteborg

I Göteborg tas utländska förband emot mellan 11-20 september och militär verksamhet pågår på Landvetter flygplats, på Hisingen och i Göteborgs hamn. 
Utländska luftvärnsförband kommer att gruppera på Hisingen i drygt en vecka för att sedan att omgruppera till andra delar av Sverige. Tunga transporter kommer att ske i dessa områden, men de anpassas till tidpunkter då det stör trafiken minst.
Även på Såtenäs flygplats pågår en ökad verksamhet med transport- och stridsflyg, tidvis även dygnet runt.

Överraskande angrepp

Scenariot för Aurora 17 är ett överraskande angrepp mot Sverige, vilket Försvarsmakten i dagsläget inte anser som sannolikt men inte kan uteslutas.
”Scenariot för övningen är valt med anledning av riksdagens nya inriktning av försvaret - att i första hand kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Syfte med Aurora 17 är därför att samträna stridskrafterna och öka Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett angrepp mot Sverige”, skriver Försvarsmaktens på sin hemsida och informerar allmänheten om att övningen kommer att både synas och höras.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se


100 000 s oldater i rysk militärövning

Putin Litvinenko
Presidenterna Vladimir Putin och Alexander Lukashenko inspekterar trupperna i samband med militärövningen Zapad-2013 för fyra år sedan, då omkring 70 000 soldater övade i Ryssland och Vitryssland. Foto: Kreml


Samtidigt som Aurora 2017 pågår i Sverige, inleder Ryssland sin militärövning Zapad 2017 tillsammans med Vitryssland, vid gränsen till Västeuropa.
Övningen inleds strax efter att Ryssland och Kina för första gången genomfört en gemensam militärövning i Östersjön.


Zapad 2017 börjar nästa torsdag och pågår en vecka. Det verkliga antalet deltagare blir enligt västliga bedömare över 100 000 soldater. Ukrainas säkerhetsråd har istället gått ut med en uppskattning om att totalt 230 000 till 240 000 man kommer att medverka.
Ryssland anordnar flera parallella manövrer och hävdar att de inte hänger ihop, för att slippa insyn. Inspektörer ska enligt OSSE nämligen tillåtas om antalet deltagare överstiger 13 000.
När försvarsminister Peter Hultqvist (S) skrev om den svenska militärövningen Aurora 2017 på DN Debatt i somras, varnade han för påverkans- och informationsoperationer i anslutning till övningen, med syftet att sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning, att skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för svenska myndigheter.
”Flera stora övningar pågår ungefär samtidigt, däribland den rysk/vitryska övningen Zapad 17 som genomförs i det västra ryska militärdistriktet. Det understryker än mer behovet av öppenhet, förutsägbarhet och korrekt information”, betonade försvarsministern.

Flygande inspektion

Medan OSSE reglerar rätten att granska militärövningar, ger CFE-avtalet rätten att inspektera och utvärdera militära avdelningar. För tio år sedan, i juni 2007, kontaktade Rysslands militärledning den svenska Försvarsmakten med en önskan om att på kort varsel få göra en inspektion av Sveriges försvar i Mälardalen. 
Mälardalens regementen öppnades därmed för en flygande inspektion av rysk militär. Inspektionen inleddes redan den första vardagen efter att regementena fått reda på att det ryska försvaret ville göra inspektionen: Livgardet i Kungsängen, Ledningsregementet i Enköping och Försvarsmaktens Luftstridsskola i Uppsala, det som tidigare var F16, inspekterades.
En månad efter besöket i Sverige, den 14 juli 2007, meddelade Ryssland att landet avbröt avtalet om ömsesidiga inspektioner enligt CFE-avtalet.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
Lidman (4)
jul 19, 2018
Förskoleupproret visar att den svenska barnomsorgsmodellen har kapsejsat. – Redan för 18 år sedan varnade Barnombudsmannen och sade att förskolan inte hade rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Jag upplever att vi är marinerade i socialism, menar Madelein Lidman på Power to Parents 2018
eBlick
jul 19, 2018
Mona Lundin hade fått ett längre vikariat på ett daghem i Örnsköldsvik. Ganska snart upptäckte hon ett flertal allvarliga säkerhetsbrister på avdelningen hon jobbade på. När Mona påtalade detta för sin chef fick hon inte det stöd hon hade hoppats på. Istället blev hon avskedad med omedelbar verkan. I arbetsgivarintyget skrev chefen att Mona saknade samarbetsförmåga. Foto:
eBlick
jul 19, 2018
Den tidigare chefen för Helsingfors narkotikapolis Jari Aarnio misstänks för inblandning i ett mord i Helsingfors år 2003. Han ska ha känt till mordplanerna, men låtit bli att ingripa, enligt finska medier.
eBlick
jul 05, 2018
Tusentals sjukskrivna som fått sin sjukpenning indragen av Försäkringskassan har fått nog. Nu sprider sig protestaktionen #sickasfk på nätets sociala forum. – Tanken är att väcka uppmärksamhet och opinion. Det är valår och opinion skrämmer politiker. Med tillräckligt mycket uppmärksamhet kan de inte längre behandla sjuka människor så här. Då tvingas de ändra sig, säger initiativtagaren Åsa E Melander till Inblick.
eBlick
jun 28, 2018
För att täcka behoven inom framtidens äldreomsorg behöver 146 000 personer nyanställas de närmaste åtta åren. Samtidigt är det redan nu svårt att hitta personer som ska jobba inom äldreomsorgen och de som jobbar där funderar på att sluta.
eBlick
jun 21, 2018
Det är sommarlov och det har precis varit skolavslutningar i Sverige. Av landets skolavslutningar så firar numera bara 35 procent av landets grundskolor dem i kyrkan, trots att 78 procent vill ha kvar skolavslutningarna i kyrkan. – Staten har antagit ett tydligt ateistiskt, sekulärt religionsbegrepp som nedvärderar religion, menar forskaren och universitetslektorn Viktor Aldrin.
eBlick
jun 21, 2018
Uppropet #pressatläge är ett förskoleuppror om situationen i den svenska förskolan. Under två månader i början av det här året har förskoleupproret sammanställt förskolechefers och förskollärares berättelser från hela landet. Uppropet resulterade i en nästan 700 sidor lång larmrapport där personalen återger dramatiska beskrivningar om situationen på Sveriges förskolor.
eBlick
jun 21, 2018
Inför den här veckans internationella yogadag har Indiens premiärminister Narendra Modi släppt filmer med sina dagliga yogaövningar på YouTube. Övningarna genomförs vördnadsfullt inför en buddhastaty och avslutas med det klassiska mantrat ”aum”, ett religiöst uttryck som representerar de hinduiska gudarna Brahma, Vishnu och Shiva.
eBlick
jun 14, 2018
Förra helgen spelade Sveriges Television in programmet Maträddarna under Matsvinnsfestivalen i Malmö. Kockarna Paul Svensson och Tareq Taylor bakade pizza på kasserade råvaror, som de och programledaren Anne Lundberg bjöd festivalbesökarna på. – På världsbasis räknar man med att en tredjedel av all mat som odlas slängs, berättade Anne Lundberg för Inblick.
eBlick
jun 14, 2018
Inför höstens riksdagsval kommer Inblick att intervjua en rad politiker från olika partier i riksdagen. Turen har nu kommit till Daniel Bäckström, riksdagsledamot för Centerpartiet. – Den naiva försvarspolitiken som Sverige fört med skrotandet av försvarsmateriel och nedläggning av förband gick för långt och måste vändas, säger han till Inblick.
eBlick
jun 08, 2018
Lars Stjernkvist är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Han är dessutom något av en galjonsfigur för Socialdemokraterna på riksplanet. I en exklusiv intervju berättar han för Inblick om hur han ser på det kommande valet samt hur hans Sverige ser ut om tio år.