Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Nu börjar största militärövningen på 20 år

Ruben Agnarsson | 07 sep , 2017
Allmänheten i Göteborg, Storstockholm, Mälardalen och på Gotland kommer att märka av den stora militärövning som inleds i Sverige nästa vecka. Om två veckor kommer stora mängder militära fordon att röra sig genom Stockholm.
Nu_borjar_storsta_militarovningen_pa_20_ar
Nu på måndag inleder Försvarsmakten militärövningen Aurora 17, den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta.
Dessutom deltar ett flertal myndigheter samt förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA.
Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras, men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Flyg dygnet om

I Uppsala handlar det om ökad verksamhet med helikopter och stridsflyg på Ärna flygplats med början om en dryg vecka, då flygning tidvis sker dygnet runt.
Om två veckor kommer många förband att omgruppera från Enköpingsområdet mot Uppsala och området norr om Stockholm, vilket medför större belastning på bland annat E18 och riksväg 55.
Under helgen om två veckor kommer stora mängder militära fordon att röra sig genom Stockholm, från Arlanda till Södertälje. Allmänheten uppmanas då att lämna bilen hemma. Under helgen genomförs en Försvarsdag på Gärdet och Försvarsmakten kommer även att använda sig av bron över Erikssund för att förflytta förband.
Övnings- och skjutfältet i Kungsängen stängs av samma helg och det blir då inte tillåtet att vistas på eller passera över fältet, varken med fordon eller till fots. Därefter kommer Södertälje att beröras av militär trafik och övning på allmänna vägar. Därtill kommer förband även att röra sig på civil mark, efter avtal med markägare.
Ökad verksamhet på Gotland
På Gotland kommer det att vara en ökad verksamhet med transport- och stridsflyg från Visby flygplats 18 – 27 september då flygning tidvis sker dygnet runt. Under samma period pågår en ökad verksamhet med svenskt och utländskt helikopterflyg på norra Gotland och marina övningar som innebär ökad sjötrafik i mellersta och norra Östersjön, samt runt Gotland.

Utländska förband i Göteborg

I Göteborg tas utländska förband emot mellan 11-20 september och militär verksamhet pågår på Landvetter flygplats, på Hisingen och i Göteborgs hamn. 
Utländska luftvärnsförband kommer att gruppera på Hisingen i drygt en vecka för att sedan att omgruppera till andra delar av Sverige. Tunga transporter kommer att ske i dessa områden, men de anpassas till tidpunkter då det stör trafiken minst.
Även på Såtenäs flygplats pågår en ökad verksamhet med transport- och stridsflyg, tidvis även dygnet runt.

Överraskande angrepp

Scenariot för Aurora 17 är ett överraskande angrepp mot Sverige, vilket Försvarsmakten i dagsläget inte anser som sannolikt men inte kan uteslutas.
”Scenariot för övningen är valt med anledning av riksdagens nya inriktning av försvaret - att i första hand kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Syfte med Aurora 17 är därför att samträna stridskrafterna och öka Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett angrepp mot Sverige”, skriver Försvarsmaktens på sin hemsida och informerar allmänheten om att övningen kommer att både synas och höras.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se


100 000 s oldater i rysk militärövning

Putin Litvinenko
Presidenterna Vladimir Putin och Alexander Lukashenko inspekterar trupperna i samband med militärövningen Zapad-2013 för fyra år sedan, då omkring 70 000 soldater övade i Ryssland och Vitryssland. Foto: Kreml


Samtidigt som Aurora 2017 pågår i Sverige, inleder Ryssland sin militärövning Zapad 2017 tillsammans med Vitryssland, vid gränsen till Västeuropa.
Övningen inleds strax efter att Ryssland och Kina för första gången genomfört en gemensam militärövning i Östersjön.


Zapad 2017 börjar nästa torsdag och pågår en vecka. Det verkliga antalet deltagare blir enligt västliga bedömare över 100 000 soldater. Ukrainas säkerhetsråd har istället gått ut med en uppskattning om att totalt 230 000 till 240 000 man kommer att medverka.
Ryssland anordnar flera parallella manövrer och hävdar att de inte hänger ihop, för att slippa insyn. Inspektörer ska enligt OSSE nämligen tillåtas om antalet deltagare överstiger 13 000.
När försvarsminister Peter Hultqvist (S) skrev om den svenska militärövningen Aurora 2017 på DN Debatt i somras, varnade han för påverkans- och informationsoperationer i anslutning till övningen, med syftet att sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning, att skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för svenska myndigheter.
”Flera stora övningar pågår ungefär samtidigt, däribland den rysk/vitryska övningen Zapad 17 som genomförs i det västra ryska militärdistriktet. Det understryker än mer behovet av öppenhet, förutsägbarhet och korrekt information”, betonade försvarsministern.

Flygande inspektion

Medan OSSE reglerar rätten att granska militärövningar, ger CFE-avtalet rätten att inspektera och utvärdera militära avdelningar. För tio år sedan, i juni 2007, kontaktade Rysslands militärledning den svenska Försvarsmakten med en önskan om att på kort varsel få göra en inspektion av Sveriges försvar i Mälardalen. 
Mälardalens regementen öppnades därmed för en flygande inspektion av rysk militär. Inspektionen inleddes redan den första vardagen efter att regementena fått reda på att det ryska försvaret ville göra inspektionen: Livgardet i Kungsängen, Ledningsregementet i Enköping och Försvarsmaktens Luftstridsskola i Uppsala, det som tidigare var F16, inspekterades.
En månad efter besöket i Sverige, den 14 juli 2007, meddelade Ryssland att landet avbröt avtalet om ömsesidiga inspektioner enligt CFE-avtalet.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
IB_man_i_nya_Palme_förhör
nov 16, 2017
Han jobbade för IB och dess efterföljare fram till mitten av 1990-talet, har dykt efter Palme-vapnet och har försökt att förmedla kontakt mellan Christer Pettersson och Mårten Palme. För några veckor sedan var Donald Forsberg kallad till ett tre timmar långt förhör med Palme-gruppen.
eBlick
nov 16, 2017
Varje år genomförs 38 000 aborter i Sverige, många av dem är tonårsaborter. Molly var bara 15 år när hon blev gravid och mot sin vilja tvingades till abort. – Två starka personer högg tag i varsin arm på mig och släpade mig fram till stolen där de tvingade ner mig och höll fast mig, med våld, berättar Molly.
eBlick
nov 15, 2017
I förra veckan tog Nuri Kino, inför libanesiska statsråd, arméofficerare, celebriteter och finanstoppar, emot ett pris av Syriac League, vars ordförande Habib Afram är rådgivare åt president Michel Aoun. I en exklusiv artikel för Inblick beskriver Nuri Kino sina intryck från resan i Mellanöstern.
eBlick
nov 09, 2017
Hon blev republikan på sin första SSU-kurs och blev ordförande för Republikanska föreningen efter att ha tackat nej till att äta middag med kungen. Riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S) tror att en majoritet av Sveriges befolkning är för monarki på grund av sin okunnighet.
eBlick
nov 02, 2017
Den 10 oktober inföll "Världsdagen för psykisk ohälsa" och 46 procent av sjukskrivningarna i Sverige är av psykisk art. – Man kan skylla på arbetsgivaren, men det är bara du själv som kan förändra situationen. Att våga ge dig ut och flyga, säger företagssköterska Lennart Pettersson, till Inblick. – Ibland kraschlandar vi. Det gör lite ont, men det gäller att ta sig upp och göra så att själen mår bra, fortsätter Lennart som själv kraschlandade för några år sedan.
eBlick
okt 26, 2017
Nästa vecka är det 100 år sedan Balfourdeklarationen offentliggjordes, vilken gav brittiskt stöd för att bilda ett ”nationellt hem för det judiska folket” i det dåvarande Palestina. Området har sedan dess delats upp i omgångar, år 1922 fick Jordanien 78 procent av området och år 1948 delade FN upp de återstående 22 procenten mellan Israel och araberna i området.
eBlick
okt 26, 2017
Han har precis träffat kung Carl Gustaf och under en högtidlig ceremoni lämnat över sitt kreditivbrev till den svenske statschefen, som därmed gett Ilan Ben-Dov formell rätt att verka i Sverige. Inblick har tagit pulsen på Israels nye ambassadör i Sverige och bad honom samtidigt kommentera nästa veckas stora 100-årsjubiléum, till minne av Balfourdeklarationen.
eBlick
okt 19, 2017
”Schori påverkade mordutredningen”, sade Olof Frånstedt i det samtal med Bo Theutenberg och Svante Winqvist som refereras i boken ”Dagbok från UD, volym 3”. Men Pierre Schori var inte ensam om att försöka påverka utredningen efter mordet på Olof Palme i den krets kring Palme som hade intima KGB-kontakter.
eBlick
okt 19, 2017
Officiellt ägnade sig Birger Elmér åt att spionera på kommunister som misstänktes för samröre med Sovjet under kalla kriget. I praktiken var han själv kommunist när han värvades till försvaret och pekas nu ut som KGB-man.
eBlick
okt 12, 2017
Som de flesta butiker i Sverige har Anemonen i Älmhult följt den nya lagen och satt upp information om att använda färre plastpåsar. Det har blivit ett samtalsämne i butiken. – Det är egentligen vår generation som varit sämst och vi har fått börja tänka om, säger Marlén Lange som driver blomsteraffären.
eBlick
okt 12, 2017
Chefsåklagare Krister Petersson har begärt uppgifter från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) angående mordet på Olof Palme. På senare år har tanken på att en utländsk underrättelsetjänst låg bakom Palmemordet diskuterats allt oftare.