Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Säpo i KU om Transportstyrelsens it-skandal

Ruben Agnarsson | 25 jan , 2018
I dag, torsdag, frågar Konstitutionsutskottet (KU) ut Säpo om it-läckan i Transportstyrelsen. I centrum står Tuve Skånberg, som i somras begärde att KU skulle kallas in från sin ledighet för att börja jobba med frågan redan i augusti. Inblick träffade riksdagsledamoten som varje morgon och kväll ber att han med sitt exempel ska få gestalta ett liv i Jesu efterföljd.
Sapo_i_KU_om_transportstyrelsens_it_skandal
Vi slår oss ned i de sköna fåtöljerna precis utanför plenisalen i riksdagshuset. Precis när intervjun ska börja ringer en tv-kanal och vill att Tuve Skånberg ska ställa upp i en direktsänd debatt samma dag. Eftersom han redan är uppbokad under kvällen blir svaret nej.

Varför blev du riksdagsledamot och inte pastor?
– Jag är fortfarande pastor. Jag predikade nu i söndags hemma i Skillinge missionshus och det har jag gjort sedan jag blev invald i riksdagen 1991. Jag talade om att Jesus ger tro, utifrån Matteus 8 om officeren och hans tjänare. Jag uppehåller fortfarande en liten tjänst, berättar Tuve Skånberg och beskriver den stora omställningen som det var att ta sig till Stockholm.
Han blev som ordförande för partiets lokalförening i Simrishamn tillfrågad december 1990 om att kandidera till riksdagen, men tackade nej.
När frågan kom tillbaka från valberedningens ordförande, bad han och funderade, samt reste upp till Stockholm för att träffa andra riksdagsledamöter. Insikten om behovet av kristna riksdagsledamöter fick honom att anta utmaningen.
Åren från 2006 till 2010 lämnade han riksdagen, för att – som han trodde – inte återkomma. Han jobbade som professor i kyrkohistoria i Los Angeles och uppehöll inte heller tjänsten om pastor i Skillinge missionshus.

Varför slutade du?
– Jag tänkte att de inte ville ha mig. Men frågan kom tillbaka, bland annat undrade partiet om jag ville kandidera till EU-valet år 2009.
Telefonen ringer igen och nu är det är en medarbetare på en stor tidningsredaktion som vill veta hur det gick med ett av dagens politiska beslut.
– Det kan jag inte uttala mig om, svarar Tuve Skånberg vänligt, med hänvisning till att beslutet ännu inte blivit offentligt.
När han lägger på luren lämnar utbildningsminister Gustav Fridolin precis plenisalen bredvid oss.

Sju-åtta procent

Från slutet av 1990-talet när personvalet infördes har Skånberg legat på sju-åtta procent personkryss i varje val, någon gång har han fått upp till tolv procent.
– Väljarna har varit vänliga nog att kryssa, och KD:s väljare kryssar ganska mycket. Det är ideologiskt medvetna människor som inte bara vill ha ett visst parti, de vill också ha en viss företrädare.

Till sommaren har du suttit 23 år i riksdagen. Vad är du mest nöjd med under dessa år?
– En sak som står mer än något annat är att vi fick in den kristna etiken i styrdokumenten för läroplanerna. Jag satt i utbildningsutskottet då och vi fick avbryta ett sammanträde efter att jag yrkade på att få lyfta frågan till partiledarnivå.
Folkpartiet, som Liberalerna hette då, stretade emot, men Alf Svensson fick till slut med sig övriga partier.
– Ja, de fick ge sig.

Tre mandatperioder

Tuve Skånberg sitter på sin tredje mandatperiod i Konstitutionsutskottet (KU). Utskottet granskar riksdagens budget, regeringskansliets budget och UD:s budget, samt alla grundlagsfrågor. Dessutom granskas regeringen och statsråden.
IT-skandalen på Transportstyrelsen som briserade i medier i juli 2017, har KU på Tuve Skånbergs begäran arbetat med sedan i augusti. Granskningen beräknas vara klar nu i maj. I dag, torsdag, blir Säpo utfrågat av KU i ett hemligt förhör i den här affären.
– Vi hoppas att vi ska få fram vem som var ansvarig för att ta ansvar för den information som Säpo gav regeringen. Vi hoppas kunna vända på alla stenar.

Blir det klarlagt vad som faktiskt har hänt?
– Det utgår jag från. Vi har alla de befogenheter som behövs för att få fram det. Det finns inga indikationer på att vi inte ska kunna klara det.

KU har ju en parlamentarisk sammansättning, blir det inte lätt partipolitik av dessa granskningar?
– Under en hel mandatperiod har vi ansträngt oss för att det inte ska bli så. Det innebär en tyngre börda för mig som sitter i opposition, men vi har lyckats hittills. KU:s granskning har inte varit politiserad.

Hur många av dina gråa hår beror på ditt arbete i KU?
– Hade jag inte varit i riksdagen hade jag inte varit gråhårig nu, det kan man nog gissa. Det är ju genetiskt betingat så man vet ju inte riktigt, men pappa blev inte gråhårig så snabbt. Det är stressrelaterat, det är fullt upp.
– KU är det mest arbetsbelastade utskottet. Vi har sex gånger mer sammanträdestid än ett normalt utskott och tre gånger så lång sammanträdestid än vad nummer två har. Vi känner varandra väl.

Tränar du något?
– Jag promenerar varje dag, 30 minuter är ett minimum, men det får gärna bli en eller en och en halv timme. Det ska vara svett i pannan.
Tuve Skånbergs fritidsintressen är böcker, att lyssna på musik – och bildkonst. Hans farfars kusin hette Carl Skånberg och var en känd svensk konstnär.
– Jag hade en utställning nyligen där jag sålde 27 inramade fotografier. Det var roligt, tillägger han.

Varför står du till förfogande nu i höst?
– Jag tror att jag fortfarande har kunskaper, erfarenheter och kvalitéer som partiet behöver, väljarna efterfrågar och som riksdagen har glädje av, sammanfattar han.
– Så länge jag har hälsa, krafter och förtroende så vill jag göra detta färdigt.

Vilka frågor vill du fortfarande förändra?
– Det är mycket som jag skulle vilja se annorlunda i Sverige. Allt går inte att förändra med politiska medel. Lagstiftning kan inte ge oss en andlig öppenhet, det är omöjligt att lagstifta fram. Pengar kan inte betala ett intresse för vad som är livets realiteter.
– Men jag är väldigt orolig och bedrövad när jag ser hur människor far illa. De far illa för att de inte har tid att ta hand om sina barn. Barnen lämnas motvilligt bort i tidig ålder – kanske bara ett år gammal – av gråtande föräldrar.
– Där hade jag velat se en annan valfrihet att familjerna fick större möjligheter. Det har vi inte lyckats med. Jag skulle väldigt gärna vilja se att familjerna faktiskt fick större möjlighet att bestämma om hur vi kan hjälpa barnen att få den bästa starten i livet. Att det inte är barnen som får betala välfärden. Vad är välfärd, om inte våra barns framtid?
– Sedan har jag genom åren försökt att ge röst åt dem som inte själva kan prata för sig. Det kan vara handikappade, det kan vara äldre i livets slutskede, ofödda barn, barn som föds med skador från alkoholmissbruk. Det är bara att konstatera att där har situationen inte blivit bättre. Det är fler barn som går på psykofarmaka nu än när jag började. Det är illavarslande.
Abortfrågan är en fråga där det är mer kontroversiellt att avvika från partilinjen än i övriga frågor. Barbro Westerholm och Staffan Danielsson kan stå för dödshjälp och driva denna fråga tvärt emot partilinjen, utan att bli isolerade i sina partier.

Varför är det så känsligt att stå för livet och så laddat att prata om de ofödda barnen?
– Abort handlar om en målkonflikt. Det är att väga barnens intresse av att få leva och mammans intresse av att inte bära fram ett oönskat barn. Den målkonflikten är svår. Jag är glad över att jag – och även kristdemokraterna – har varit med om att lyfta fram extremsituationerna som exempelvis abort på grund av fel kön, en flicka. Det finns invandrarfamiljer som önskar sig söner och som väljer abort när könsindikationerna pekar på en flicka. Det är helt oacceptabelt.
– En annan sak som är oerhört upprörande är att det kan vara en abort av ett foster i vecka 22 i ett rum och i ett angränsande rum så räddas någon till livet i vecka 22. När så kallad livsduglighet utanför kvinnans kropp överlappar varandra blir det i bjärt kontrast att det här är en människa – som skulle definieras som en människa efter alla kriterier vi har – men som inte får födas. Det är oerhört provocerande.

Du har varit en frispråkig politiker genom åren. Hur högt till tak är det inom kristdemokraterna? Du borde vara en som kan avgöra det, eftersom du antagligen har slagit huvudet i taket några gånger…
– Sveriges demokrati bygger på ett starkt partiväsende. Man röstar demokratiskt fram ett handlingsprogram i varje parti och sedan förväntas företrädare vara lojala med det och när de inte kan vara lojala mot någonting så kan de vara tysta och avstå från att höja sin röst, men det finns också utrymme för debatt. Det finns ett utrymme för att vara med och påverka och på det viset drivs ju partiernas program framåt och förändras.
– Jag har bidragit i mitt parti till att frågorna om medicinsk etik aldrig glöms.

Är det lättare att profilera sig och bekänna färg som politiker i en valrörelse?
– Ja. Jag kan alltid bekänna färg och vara den jag är och det finns inga restriktioner från dagen efter jag är vald till slutet av en mandatperiod då det handlar om att väljas igen. Det är inget problem att vara tydlig. Men det är klart att en valrörelse innebär större möjligheter till mediaexponering och du har större möjlighet att tala om ”här är jag”, jag har kvaliteter som gör att väljarna ska ge sitt stöd till mig och mitt parti.

Vilka frågor ska du profilera i årets valrörelse?
– Jag kommer att gå till val med en valaffisch där det står: ”För en god etik”. Det sammanfattar vad som är min drivkraft, vare sig det handlar om korruption, maktmissbruk eller det hotade människovärdet.
– Vilken fråga du än väljer så finns det en etisk dimension och jag vill stå för en god etik och den är förankrad i den kristna etiken. Den är sammanfattad av Jesus ”Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni göra dem.” Och vi har tio Gud bud. Det är den etiken som jag bottnar i.

Vilken plats har bönen i ditt liv?
– Jag börjar och slutar dagen med att be och läsa Bibeln, det har jag alltid gjort sedan jag blev kristen. Sedan ber jag också under dagen inför viktiga möten och beslut som vi ska ta. Morgon och kväll ber jag om att Jesus inte ska bli besviken på mitt sätt att vara, utan att jag ska kunna gestalta ett liv i hans efterföljd med mitt exempel.

Du är borta tre dagar i veckan från hemmet. Vad säger din fru om det?
– Hon tycker det är skönt, hon tycker det är jättebra. Hon har sagt flera gånger att det svåra blir när jag kommer hem och vi ska andas samma luft igen, säger Tuve Skånberg och skrattar.
– Hon har sin värld och sina uppgifter, med diakonin och som kantor i församlingen. Vi har hittat ett bra sätt när det gäller rollfördelning.
RUBEN AGNARSSON
 
eBlick
Demker_ifragasatter_KDs_mojlighet_att_komma_in_i_Riksdagen
feb 15, 2018
I Svenska Dagbladet (SvD) i helgen ifrågasatte Maria Demker Kristdemokraternas (KD) möjlighet att komma in i riksdagen. Demker har varit med i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, samt sitter med i vänsterinfluerade Arena Idés vetenskapliga råd. – Vi kom fram till att vi inte behöver redovisa hennes politiska bakgrund i det här fallet, säger SvD:s reporter Annakaisa Suni.
eBlick
feb 15, 2018
Omkring 70 000 personer råkar ut för så kallad adresskapning varje år. Adresskapning innebär att en främmande person, i de flesta fall en kriminellt belastad person, mantalsskriver sig på din adress – utan att du kan göra något åt det. – När jag ringde till Skatteverket för att fråga om hjälp så fick jag veta att de behövde minst ett halvår innan de kunde hjälpa mig. Jag var förtvivlad och grät i telefonen, men de brydde sig inte om mina tårar utan hänvisade bara till att utredningar av det här slaget inte var prioriterade och att det skulle ta minst sex månader, berättar Elin för Inblick.
eBlick
feb 08, 2018
Kristdemokraterna (Kd) osynliggörs i medier och ligger på rekordlåga opinionssiffror, men partiet har historiskt sett fått högre andel väljare i riksdagsvalet än vad opinionsmätningarna inför valet antyder.
eBlick
feb 08, 2018
Programledaren och tv-profilen Martin Timell tvingades i höstas under mycket uppmärksammade former att lämna alla sina uppdrag på TV4 efter att det i samband med MeToo-uppropet blev känt att det riktats anklagelser om sexuella trakasserier mot honom. Nu slår Timell tillbaka genom att anmäla TV4, SVT och SR till Granskningsnämnden för att dessa namngivit honom och därmed orsakat honom och hans familj publicistisk skada.
eBlick
feb 01, 2018
Ingvar Kamprad har lämnat oss. Vi som bor i Älmhult sörjer denne man som har betytt så oerhört mycket för hela bygden. Vi tänker särskilt mycket på hans familj och den sorg de nu går igenom.
eBlick
feb 01, 2018
Hennes mamma var sprutnarkoman som gick på heroin, hennes biologiska pappa var oförmögen att ta hand om sin dotter och mammans pojkvän hotade den endast treåriga styvdottern till livet. Läs den gripande historien om Josefin, 21, som trots en lång, mörk tunnel av institutionsvistelser, rymningar och tvångsplaceringar i dag har fått ordning på sitt liv.
eBlick
jan 25, 2018
I november 2002 vann hon en av Sveriges största ekobrottframgångar när Svea Hovrätt slog fast att ett antal kändisadvokater hade plundrat ett antal skalbolag, vilket resulterat i att drygt 120 miljoner skattekronor saknades. Gunnel Skeppholm har sedan i våras förgäves försökt att få klarhet i om staten verkligen fick de pengar som stulits från skalbolagen och som skulle täcka skatteskulden på 120 miljoner kronor.
eBlick
jan 25, 2018
I dag, torsdag, frågar Konstitutionsutskottet (KU) ut Säpo om it-läckan i Transportstyrelsen. I centrum står Tuve Skånberg, som i somras begärde att KU skulle kallas in från sin ledighet för att börja jobba med frågan redan i augusti. Inblick träffade riksdagsledamoten som varje morgon och kväll ber att han med sitt exempel ska få gestalta ett liv i Jesu efterföljd.
eBlick
jan 18, 2018
Den lilla nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen försöker sprida sin hatpropaganda på olika sätt. Under hösten spred rörelsens medlemmar en halv miljon flygblad där man med namn och bild hängde ut fyra så kallade ”parasiter” som man anser styr våra liv. Alla fyra är personer med koppling till den internationella finansmarknaden. Men det finns fler, enligt organisationen. – Även i Sverige, säger Martin Saxlind, redaktör för rörelsens medlemstidning Nordfront.
eBlick
jan 18, 2018
I början av 1980-talet använde Sverige omkring tre procent av BNP för att upprätthålla vårt lands militära försvar. I dag är endast en tredjedel kvar av Sveriges försvarsbudget. I veckan samlades Sveriges försvarspolitiker i Sälen för att diskutera hur vi så snabbt som möjligt kan återfå vårt lands försvarsförmåga. Frågan blir då: Hur hamnade vi egentligen där vi är idag?
eBlick
jan 11, 2018
USA hotar med att dra in stödet till UNRWA, FN:s flyktingorgan för palestinska flyktingar. UNRWA understödjer i dag fyra generationer flyktingar i Syrien, Libanon, Jordanien, Västbanken och Gaza och fungerar i praktiken – tillsammans med terrororganisationen Hamas – som regering på Gazaremsan.