Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Vart försvann miljonerna?

Ruben Agnarsson | 25 jan , 2018
I november 2002 vann hon en av Sveriges största ekobrottframgångar när Svea Hovrätt slog fast att ett antal kändisadvokater hade plundrat ett antal skalbolag, vilket resulterat i att drygt 120 miljoner skattekronor saknades. Gunnel Skeppholm har sedan i våras förgäves försökt att få klarhet i om staten verkligen fick de pengar som stulits från skalbolagen och som skulle täcka skatteskulden på 120 miljoner kronor.
Vart_forsvann_miljonerna
I april förra året skrev Inblick om Gunnel Skeppholm, som i egenskap av statsåklagare vann stora framgångar i en av Ekobrottsmyndighetens (EBM) mest komplicerade och omfattande brottsutredningar.
Det var chefen för Specialrevisionen på Skatteverket och en skatterevisor från samma myndighet som hade överlämnat en gedigen och omfattande sammanställning till EBM.
Den ursprungliga brottsanmälan, som avsåg grov ekonomisk brottslighet i 78 aktiebolag och 11 handels- och kommanditbolag och som överlämnades personligen, visade att skatt på omkring 120 miljoner kronor hade undanhållits staten och stulits ur bolagen.
Gunnel Skeppholm vann, mot alla odds, i Svea hovrätt efter åtta månaders förhandling i november 2002. En dom som senare fastsställdes av Högsta domstolen.
Fem personer dömdes. En person fick fängelse i 3,5 år, en annan fick fängelse i 2,5 år, två personer fick fängelse i ett år och den femte personen fick böter.

Började leta efter pengarna

När Högsta domstolen den 28 juni 2005 beslutade att inte ge prövningstillstånd i målet hade det gått nio år och en månad sedan EBM hade gett henne uppdraget att leda förundersökningen. I Inblick berättade hon i våras att konsekvensen av hennes framgångar blev långtgående trakasserier från Sveriges rättsväsende.
I samband med att Inblick förra året började skriva om Gunnel Skeppholms framgång som statsåklagare, började hon även leta efter de pengar som staten skulle ha fått som ett resultat av att hon vann i hovrätten.
Hon kontaktade både Skatteverket och Kronofogdemyndigheten utan att få något svar. Domen fastställdes av Svea Hovrätt sommaren 2005 och innebar att skalbolagen skulle betala 120 miljoner i skatt.
Hade dessa miljoner verkligen betalats tillbaka i enlighet med domen i Svea Hovrätt, undrade Gunnel Skeppholm.

Stefan Lindskog anlitades

I samband med att domen fastställdes aktiverades de stämningsansökningar som konkurförvaltaren Acko Schager, en av Sveriges mest kända konkursförvaltare, riktat mot de advokater som hade tömt skalbolagens konkursbon.
Acko Schager satte igång att driva in totalt 95.923 kronor , vilka skalbolagen plundrats på. Motpart var de stämda advokatbyrån Lagerlöf och Leman och Zürich försäkringsbolag.
I maj 2006 anlitade Acko Schager nuvarande ordförande för Högsta domstolen, Stefan Lindskog, som juridiskt ombud, som i december 2006 och september 2007 lämnade in nya stämningsansökningar. I dessa skriver Lindskog att staten i avtal den 24 maj 2000 har överlåtit sina anspråk på skadeersättning till respektive konkursbo.

Förlikningarna

År 2009 kom den första förlikningen mellan Lagerlöf & Leman och försäkringsbolaget Zürich på 10 miljoner kr. Stefan Lindskog anvisade att de förlikta pengarna skulle betalas av Lagerlöf och Leman till konto hos advokatbyrå Wistrand - inte till Schager eller Kronofogdemyndigheten
2010 kom nästa förlikning på 30 miljoner kronor, även där saknade Gunnel Skeppholm underlag
Göran Erixon på Kronofogdemyndigheten hade en central roll i det aktuella fallet. Han kan i dag inte svara Gunnel Skeppholm på var och hur pengarna från förlikningarna, drygt 40 miljoner, betalats in utan hänvisar till Skatteverket.
Inte heller Alexandra Rost Virdung, skatteombud på Skatteverket, kan svara Gunnel Skeppholm om de drygt 40 miljonerna har betalats in till staten. De kan heller inte svara på vem från statens sida som i avtalet den 24 maj 2000 har överlåtit statens anspråk på skadeersättning till respektive konkursbo.

Vem efterskänkte?

– Vem på Skatteverket som via gåvobrevet från den 24 maj 2000 har efterskänkt 95.923 046 kronor? Hur man göra så? frågar sig Gunnel Skeppholm, som har försökt att få fram vem på Skatteverket som har efterskänkt den aktuella skatteskulden på 120 miljoner kronor.
– Det borde vara enkelt att svara på när pengarna betalats in via skatteverkets databas och kontoutdrag. Det här är ju min framgång. Jag har gett Kronofogdemyndigheten denna framgång, jag har gett EBM/Åklagarmyndigheten dess största ekobrottframgång och så vet man inte var pengarna är? Hur kan man göra så?
– Skatteverket, svenska folkets myndighet, jagar vanliga hyggliga med hot om viten med mera men avstår från 120 miljoner kronor till förmån för de som redan har tillräckligt, avslutar Gunnel Skeppholm.
RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se


Stefan_Lindskog
Just nu pågår en förundersökning mot Högsta Domstolens ordförande, justitierådet Stefan Lindskog. Foto: Högsta Domstolen

HD-domare polisutreds

Justitieombudsmannen (JO) har beslutat om att inleda en förundersökning mot Högsta Domstolens ordförande, justitierådet Stefan Lindskog för tjänstefel.
Han har bara betalat en procent i bolagsskatt på bolagsvinster på 83 miljoner.


Förundersökningen kommer att ledas av Justitieombudsmannen Lars Lindström och åklagaren för särskilda åklagarkammaren Anders Jakobsson.
Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar har på eget initiativ utrett Lindskog och skickat en 394 sidor tjock anmälan till åklagare Anders Jakobsson på särskilda åklagarkammaren.
Jakobsson skickade i sin tur utredningen vidare till Riksåklagaren som skickade ärendet vidare till justitiekansler Anna Skarhed, skrev Expressen.
Men då Skarhed, som tidigare var kollega med Lindskog på Högsta domstolen, ansåg sig vara jävig skickade hon ärendet vidare till Justitieombudsmannen för beslut.
Expressen skrev att ett av Lindskogs bolag inte har betalat en enda krona i skatt på sina mångmiljonvinster. Sammanlagt har han betalat bara en procent i bolagsskatt på bolagsvinster på 83 miljoner.
– Förfarandet strider mot lagens anda, sade Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.
Lindskog förnekade att det rörde sig om skatteplanering.
RUBEN AGNARSSON

Forsvann_skattepengarna_i_advokatarvoden?
Affärsvärlden skriver om hur Schager advokatbyrå toppar listan över konkursförvaltarnas högsta arvoden, efter att ha skickat en faktura på 103 miljoner för ett uppdrag där motparten är International Credit Insurance Corporation. Faksimil: Affärsvärlden 23 oktober 2009

Försvann skattepengarna i advokatarvoden?

I november 2002 vann Gunnel Skeppholm ett mål där Svea Hovrätt slog fast att bland annat advokaten Martin André på Lagerlöf och Leman hade plundrat ett antal skalbolag, vilket resulterat i att drygt 120 miljoner skattekronor saknades.Frågan är om pengarna som försäkringsbolaget betalade ut för Lagerlöf och Lemans räkning som ett resultat av domen, i själva verket hamnade hos kändisadvokaternas kollegor: konkursförvaltarna?

I en artikel i tidningen Affärsvärlden i oktober 2009 som granskar konkursförvaltarnas arvoden, presenteras en lista över de 20 mest kostsamma konkurserna. På listan ligger Schager advokatbyrå överlägset i topp för att ha skickat en faktura på 103 miljoner för ett uppdrag där motparten är International Credit Insurance Corporation.
Benämningen syftar möjligen på International Credit Insurance & Surety Association – där försäkringsbolaget Zürich är medlem. International Credit Insurance & Surety Association samlar världens ledande försäkringsbolag som tillhandahåller handelskreditförsäkringar.
Listan över de tre senaste årens högsta arvoden 2007-2009 toppades av Acko Schagers advokatbyrå från en avslutad konkurs i Stockholms tingsrätt den 31 oktober 2007.
– Det är mycket pengar men de är väl motiverade och de fastställs dessutom alltid av domstol, sade Lars-Henrik Andersson på Lindahl till Affärsvärlden.

103 miljoner i arvode

Frågan är nu om det rekordhöga arvodet på 103 miljoner kronor till Acko Schagers byrå motsvaras av de miljoner som egentligen skulle ha betalats tillbaka till Skatteverket. Eller har de har försvunnit via andra advoktatarvoden till Stefan Lindskog på Wistrands Advokatbyrå eller till Acko Schagers byrå?
– Jag vågar inte ha någon uppfattning om de 103 miljonerna i arvode ej heller om bolaget International Credit Insurance Corporation, säger Gunnel Skeppholm.
– Som jag förstått det fråntogs Schager rätten att vara konkursförvaltare år 2001. Frågan är varför? Och hur kan han ändå fortsätta och få 103 miljoner i arvode?
– Kronofogden bör kunna ta fram relevanta dokument. Av artikeln i affärvärlden framgår att en advokat sade: ”har man gjort ett bra resultat i en konkurs motiverar det ett högre arvode” och ”vi tar betalt efter arbetsmängd och komplexitet”.
– Det var fråga om ett 90-tal skalbolag, utan tillgångar men med 120 miljoner i skatteskuld. Skatteverket och EBM gjorde det tunga jobbet med att söka efter bevisen i världen och hålla polisförhör. Inte Schager. Skalbolagen var just det, dvs SKAL utan någon verksamhet. Så var är pengarna? frågar sig Gunnel Skeppholm.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
Hade_Israel_funnits_hade_inte_sa_manga_mordats
nov 08, 2018
De sista överlevande från Förintelsen är omkring nittio år gamla och kan som förstahandsvittnen fortfarande berätta om vad som skedde i Hitlers dödsläger. Inblick besökte den aktuella utställningen ”Witnesses” tillsammans med Franziska Levy, 90, som inte fanns med när 97svenska vittnen från Förintelsen nu berättar sin historia.
eBlick
nov 08, 2018
I förra veckan var det releaseparty för det animerade barnprogrammet Superbook på Kanal 10 i Älmhult. Under partyt visades de två första nyöversatta avsnitten i serien. – Stämningen var bra och gästerna var väldigt intresserade av att se filmerna, berättade Camilla Larsson som är barnprogramproducent på Kanal 10.
eBlick
nov 08, 2018
Stefan Samuelsson tillhör de cirka 500 000 svenskar som lever med diabetes. I Stefans fall handlar det om diabetes typ 1, som han måste behandla med insulin varje dag. Med hjälp av en strikt disciplin lyckas han ändå hålla sjukdomen i schack. – Jag måste alltid ha sjukdomen i åtanke och alltid bära med mig druvsocker om blodsockret skulle sjunka, berättar Stefan Samuelsson för Inblick.
eBlick
nov 01, 2018
Just nu håller flygvapenchefen Mats Helgesson på att utreda om ny teknik kan öka sannolikheten att hitta kvarlevorna efter de fyra besättningsmän som fortfarande saknas efter att Sovjetunionen sköt ned den svenska DC-3:an i juni 1952. Försvinnandet var länge omgivet av omfattande desinformation från Sovjetunionen och likgiltighet från svenska myndigheter.
eBlick
nov 01, 2018
En maktkamp utkämpas i Norge. Den borgerliga regeringen Solberg står och faller med stödet från mittenpartiet Kristelig Folkeparti, vars partiledare Knut Arild Hareide nu vill byta politisk sida och bilda regering med Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, vilket satt hans parti i gungning. Vad som sker med partiet avgörs på ett extra landsmöte 2 november. – KrF är ett kristet parti på högersidan i norsk politik, säger nestorn Gunnar Prestegård till Inblick.
eBlick
nov 01, 2018
Allhelgonahelgen är dagar för att minnas och sörja vänner och släktingar som dött. Enligt läkare Ulla Söderström är det viktigaste i sorgearbetet att ha någon att prata med.
eBlick
okt 25, 2018
Den muslimska friskolan Kunskapsljuset i Norrköping har fått utstå mycket allvarlig kritik från Skolinspektionen. Diskrimineringsombudsmannen har även utrett skolan sedan vissa föräldrar till barn på skolan motsätter sig att deras barn sitter bredvid elever av motsatt kön. Det finns även pojkar på skolan som inte vill ta kvinnor i hand. Nu kan Inblick avslöja att eleverna på den muslimska skolan även är strikt könsuppdelade på rasterna.
eBlick
okt 25, 2018
Utrikesutskottet debatterade under veckan svensk utrikespolitik och dess värdegrund. Mellanösternpolitiken kom att stå i starkt fokus. Lars Adaktusson, (KD) gjorde sitt jungfrutal likaså Alexander Christiansson (SD) som båda valde att lyfta fram de förföljda kristnas situation i världen.
eBlick
okt 25, 2018
Antalet representanter från UD som reste till New York tillsammans med Margot Wallström var fler än departementssekreterare Hannes Raaf tidigare redovisat för Inblick. Efter en JO-anmälan om sen handläggning har Inblick fått ut passagerarlista, liksom faktura, för statsflyget. De från regeringskansliet som reste reguljärt har UD fortfarande inte redovisat namn och kostnader för.
eBlick
okt 18, 2018
Ulrica Stigberg har i mer än 20 år verkat som präst för EFS i Fryshuset i Stockholm. Trots att hon jobbat bland ungdomar i så många år var hon länge helt okunnig om hur omfattande problemet pornografi på nätet är. När hon väl fått sina ögon öppnade insåg hon snart att denna förödande förförelse nått långt in i samhällskroppen.
eBlick
okt 18, 2018
Elidas solidaritetssegling till stöd för Israel som Mellanösterns enda demokrati och för att uppmärksamma förföljda kristna minoriteter i många muslimska länder i regionen fick ett stort genomslag i nyhetssändningarna i Israel. – Folkfest, stora skyltar där det står ”Välkommen” på svenska, svenska flaggor och hur mycket folk som helst, sammanfattar skepparen Stefan Abrahamsson mottagandet.