Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Vart försvann miljonerna?

Ruben Agnarsson | 25 jan , 2018
I november 2002 vann hon en av Sveriges största ekobrottframgångar när Svea Hovrätt slog fast att ett antal kändisadvokater hade plundrat ett antal skalbolag, vilket resulterat i att drygt 120 miljoner skattekronor saknades. Gunnel Skeppholm har sedan i våras förgäves försökt att få klarhet i om staten verkligen fick de pengar som stulits från skalbolagen och som skulle täcka skatteskulden på 120 miljoner kronor.
Vart_forsvann_miljonerna
I april förra året skrev Inblick om Gunnel Skeppholm, som i egenskap av statsåklagare vann stora framgångar i en av Ekobrottsmyndighetens (EBM) mest komplicerade och omfattande brottsutredningar.
Det var chefen för Specialrevisionen på Skatteverket och en skatterevisor från samma myndighet som hade överlämnat en gedigen och omfattande sammanställning till EBM.
Den ursprungliga brottsanmälan, som avsåg grov ekonomisk brottslighet i 78 aktiebolag och 11 handels- och kommanditbolag och som överlämnades personligen, visade att skatt på omkring 120 miljoner kronor hade undanhållits staten och stulits ur bolagen.
Gunnel Skeppholm vann, mot alla odds, i Svea hovrätt efter åtta månaders förhandling i november 2002. En dom som senare fastsställdes av Högsta domstolen.
Fem personer dömdes. En person fick fängelse i 3,5 år, en annan fick fängelse i 2,5 år, två personer fick fängelse i ett år och den femte personen fick böter.

Började leta efter pengarna

När Högsta domstolen den 28 juni 2005 beslutade att inte ge prövningstillstånd i målet hade det gått nio år och en månad sedan EBM hade gett henne uppdraget att leda förundersökningen. I Inblick berättade hon i våras att konsekvensen av hennes framgångar blev långtgående trakasserier från Sveriges rättsväsende.
I samband med att Inblick förra året började skriva om Gunnel Skeppholms framgång som statsåklagare, började hon även leta efter de pengar som staten skulle ha fått som ett resultat av att hon vann i hovrätten.
Hon kontaktade både Skatteverket och Kronofogdemyndigheten utan att få något svar. Domen fastställdes av Svea Hovrätt sommaren 2005 och innebar att skalbolagen skulle betala 120 miljoner i skatt.
Hade dessa miljoner verkligen betalats tillbaka i enlighet med domen i Svea Hovrätt, undrade Gunnel Skeppholm.

Stefan Lindskog anlitades

I samband med att domen fastställdes aktiverades de stämningsansökningar som konkurförvaltaren Acko Schager, en av Sveriges mest kända konkursförvaltare, riktat mot de advokater som hade tömt skalbolagens konkursbon.
Acko Schager satte igång att driva in totalt 95.923 kronor , vilka skalbolagen plundrats på. Motpart var de stämda advokatbyrån Lagerlöf och Leman och Zürich försäkringsbolag.
I maj 2006 anlitade Acko Schager nuvarande ordförande för Högsta domstolen, Stefan Lindskog, som juridiskt ombud, som i december 2006 och september 2007 lämnade in nya stämningsansökningar. I dessa skriver Lindskog att staten i avtal den 24 maj 2000 har överlåtit sina anspråk på skadeersättning till respektive konkursbo.

Förlikningarna

År 2009 kom den första förlikningen mellan Lagerlöf & Leman och försäkringsbolaget Zürich på 10 miljoner kr. Stefan Lindskog anvisade att de förlikta pengarna skulle betalas av Lagerlöf och Leman till konto hos advokatbyrå Wistrand - inte till Schager eller Kronofogdemyndigheten
2010 kom nästa förlikning på 30 miljoner kronor, även där saknade Gunnel Skeppholm underlag
Göran Erixon på Kronofogdemyndigheten hade en central roll i det aktuella fallet. Han kan i dag inte svara Gunnel Skeppholm på var och hur pengarna från förlikningarna, drygt 40 miljoner, betalats in utan hänvisar till Skatteverket.
Inte heller Alexandra Rost Virdung, skatteombud på Skatteverket, kan svara Gunnel Skeppholm om de drygt 40 miljonerna har betalats in till staten. De kan heller inte svara på vem från statens sida som i avtalet den 24 maj 2000 har överlåtit statens anspråk på skadeersättning till respektive konkursbo.

Vem efterskänkte?

– Vem på Skatteverket som via gåvobrevet från den 24 maj 2000 har efterskänkt 95.923 046 kronor? Hur man göra så? frågar sig Gunnel Skeppholm, som har försökt att få fram vem på Skatteverket som har efterskänkt den aktuella skatteskulden på 120 miljoner kronor.
– Det borde vara enkelt att svara på när pengarna betalats in via skatteverkets databas och kontoutdrag. Det här är ju min framgång. Jag har gett Kronofogdemyndigheten denna framgång, jag har gett EBM/Åklagarmyndigheten dess största ekobrottframgång och så vet man inte var pengarna är? Hur kan man göra så?
– Skatteverket, svenska folkets myndighet, jagar vanliga hyggliga med hot om viten med mera men avstår från 120 miljoner kronor till förmån för de som redan har tillräckligt, avslutar Gunnel Skeppholm.
RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se


Stefan_Lindskog
Just nu pågår en förundersökning mot Högsta Domstolens ordförande, justitierådet Stefan Lindskog. Foto: Högsta Domstolen

HD-domare polisutreds

Justitieombudsmannen (JO) har beslutat om att inleda en förundersökning mot Högsta Domstolens ordförande, justitierådet Stefan Lindskog för tjänstefel.
Han har bara betalat en procent i bolagsskatt på bolagsvinster på 83 miljoner.


Förundersökningen kommer att ledas av Justitieombudsmannen Lars Lindström och åklagaren för särskilda åklagarkammaren Anders Jakobsson.
Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar har på eget initiativ utrett Lindskog och skickat en 394 sidor tjock anmälan till åklagare Anders Jakobsson på särskilda åklagarkammaren.
Jakobsson skickade i sin tur utredningen vidare till Riksåklagaren som skickade ärendet vidare till justitiekansler Anna Skarhed, skrev Expressen.
Men då Skarhed, som tidigare var kollega med Lindskog på Högsta domstolen, ansåg sig vara jävig skickade hon ärendet vidare till Justitieombudsmannen för beslut.
Expressen skrev att ett av Lindskogs bolag inte har betalat en enda krona i skatt på sina mångmiljonvinster. Sammanlagt har han betalat bara en procent i bolagsskatt på bolagsvinster på 83 miljoner.
– Förfarandet strider mot lagens anda, sade Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.
Lindskog förnekade att det rörde sig om skatteplanering.
RUBEN AGNARSSON

Forsvann_skattepengarna_i_advokatarvoden?
Affärsvärlden skriver om hur Schager advokatbyrå toppar listan över konkursförvaltarnas högsta arvoden, efter att ha skickat en faktura på 103 miljoner för ett uppdrag där motparten är International Credit Insurance Corporation. Faksimil: Affärsvärlden 23 oktober 2009

Försvann skattepengarna i advokatarvoden?

I november 2002 vann Gunnel Skeppholm ett mål där Svea Hovrätt slog fast att bland annat advokaten Martin André på Lagerlöf och Leman hade plundrat ett antal skalbolag, vilket resulterat i att drygt 120 miljoner skattekronor saknades.Frågan är om pengarna som försäkringsbolaget betalade ut för Lagerlöf och Lemans räkning som ett resultat av domen, i själva verket hamnade hos kändisadvokaternas kollegor: konkursförvaltarna?

I en artikel i tidningen Affärsvärlden i oktober 2009 som granskar konkursförvaltarnas arvoden, presenteras en lista över de 20 mest kostsamma konkurserna. På listan ligger Schager advokatbyrå överlägset i topp för att ha skickat en faktura på 103 miljoner för ett uppdrag där motparten är International Credit Insurance Corporation.
Benämningen syftar möjligen på International Credit Insurance & Surety Association – där försäkringsbolaget Zürich är medlem. International Credit Insurance & Surety Association samlar världens ledande försäkringsbolag som tillhandahåller handelskreditförsäkringar.
Listan över de tre senaste årens högsta arvoden 2007-2009 toppades av Acko Schagers advokatbyrå från en avslutad konkurs i Stockholms tingsrätt den 31 oktober 2007.
– Det är mycket pengar men de är väl motiverade och de fastställs dessutom alltid av domstol, sade Lars-Henrik Andersson på Lindahl till Affärsvärlden.

103 miljoner i arvode

Frågan är nu om det rekordhöga arvodet på 103 miljoner kronor till Acko Schagers byrå motsvaras av de miljoner som egentligen skulle ha betalats tillbaka till Skatteverket. Eller har de har försvunnit via andra advoktatarvoden till Stefan Lindskog på Wistrands Advokatbyrå eller till Acko Schagers byrå?
– Jag vågar inte ha någon uppfattning om de 103 miljonerna i arvode ej heller om bolaget International Credit Insurance Corporation, säger Gunnel Skeppholm.
– Som jag förstått det fråntogs Schager rätten att vara konkursförvaltare år 2001. Frågan är varför? Och hur kan han ändå fortsätta och få 103 miljoner i arvode?
– Kronofogden bör kunna ta fram relevanta dokument. Av artikeln i affärvärlden framgår att en advokat sade: ”har man gjort ett bra resultat i en konkurs motiverar det ett högre arvode” och ”vi tar betalt efter arbetsmängd och komplexitet”.
– Det var fråga om ett 90-tal skalbolag, utan tillgångar men med 120 miljoner i skatteskuld. Skatteverket och EBM gjorde det tunga jobbet med att söka efter bevisen i världen och hålla polisförhör. Inte Schager. Skalbolagen var just det, dvs SKAL utan någon verksamhet. Så var är pengarna? frågar sig Gunnel Skeppholm.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
VMfinal_omgiven_av_natkasinon
maj 24, 2018
Såg du VM-finalen i ishockey på TV3 i söndags? Då såg du en dramatisk match som slutade 2-2 och som Sverige därefter vann på straffar. Men du såg dessutom reklam från nio (9!) olika nätkasinon.
eBlick
maj 24, 2018
Under nästa vecka skickar MSB ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Det är första gången på 57 år som alla svenska hushåll får denna broschyr med tips om hur man ska förbereda sig för kris och krig.
eBlick
maj 24, 2018
Maj månad är månaden då stroke uppmärksammas. I augusti förra året drabbades Rebecca Frost, endast 34 år gammal. – Allt var så svårt, varenda liten detalj, men jag var lycklig. Lycklig över att vara en av dem som överlevt, berättar Rebecca för Inblick åtta månader senare.
eBlick
maj 17, 2018
Efter endast två månader som Säpochef uttrycker Klas Friberg en förvåning över hur stort underrättelsehotet är mot Sverige. – Jag tycker att Sverige har varit naivt, säger han.
eBlick
maj 11, 2018
Åklagaren lämnade i fredags in en stämningsansökan till Södertörns tingsrätt mot fem personer som åtalas för grovt barnpornografibrott. Ytterligare ett åtal väntas denna vecka. Telefonavlyssning avslöjar hur männen planerade övergrepp på småbarn som ledde till döden. – De misstänkta identifierades då de använde sig av en teletjänst som de har ringt in till. Där har grova sexuella övergrepp och grova våldsbrott mot barn diskuterats, säger kammaråklagare Martina Winslow.
eBlick
maj 11, 2018
Mahmoud Abbas höll i början av förra veckan ett antisemitiskt brandtal för att sedan bli omvald som ordförande för PLO:s mäktiga verkställande kommitté. Talet var ingen tillfällig nyck, Abbas har nämligen skrivit en bok som förnekar Förintelsen.
eBlick
maj 04, 2018
Förra torsdagen föreläste Inga-Britt Gudmundsson på Seniormässan i Malmö om att leva vidare efter att man mist den man älskar. Men också om tiden då hon vårdade sin sjuke man som fick sin första stroke redan när han var 50 år. – Det här är en föreläsning om livet ska ni veta. Om sorgen, hoppet men också om glädjen, inledde Inga-Britt.
eBlick
maj 04, 2018
Statsminister Stefan Löfvéns tal i Berwaldhallen i samband med firandet av Israels 70-årsjubileum i tisdags förra veckan, har citerats, kommenterats och diskuterats i kristen press och i sociala medier. För att du som läsare själv ska kunna bilda dig en uppfattning om innehållet och eftersom talet inte lades upp på regeringskansliets hemsida väljer Inblick att publicera statsministerns tal i sin helhet.
eBlick
maj 03, 2018
Åtal mot de män som i avlyssnade telefonsamtal pratat om att kidnappa och utnyttja flyktingbarn lämnas in på fredag denna vecka. BRÅ:s statistik visar att antalet anmälda barnpornografibrott och anmälningar om utnyttjande av barn för sexuell posering mer än fördubblades förra året.
eBlick
apr 26, 2018
Trots att många fruktar att den nya tekniken med ett inopererat mikrochip i handen är inledningen på en ny tidsålder och en föraning om Bibelns varningar för att sätta Vilddjurets märke i pannan eller på handen, så låter alltfler svenskar operera in ett sådant chip, mellan tummen och pekfingret i ena handen. Bra eller dåligt? Ja, här går meningarna verkligen isär.
eBlick
apr 24, 2018
I över åtta år har Pilträdsgymnasiet försökt att få sin utbildning godkänd. Under alla år som Skolinspektionen sagt nej, med hänvisning till negativa effekter för kommunens gymnasieverksamhet, har den kommunala musiklinjen minskat från 56 till 15 elever. Denna vecka hamnar återigen Pilträdsgymnasiets ansökan på Utbildningsnämndens bord i Västerås. Nu kan frågan spräcka den styrande koalitionen.