Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Vart försvann miljonerna?

Ruben Agnarsson | 25 jan , 2018
I november 2002 vann hon en av Sveriges största ekobrottframgångar när Svea Hovrätt slog fast att ett antal kändisadvokater hade plundrat ett antal skalbolag, vilket resulterat i att drygt 120 miljoner skattekronor saknades. Gunnel Skeppholm har sedan i våras förgäves försökt att få klarhet i om staten verkligen fick de pengar som stulits från skalbolagen och som skulle täcka skatteskulden på 120 miljoner kronor.
Vart_forsvann_miljonerna
I april förra året skrev Inblick om Gunnel Skeppholm, som i egenskap av statsåklagare vann stora framgångar i en av Ekobrottsmyndighetens (EBM) mest komplicerade och omfattande brottsutredningar.
Det var chefen för Specialrevisionen på Skatteverket och en skatterevisor från samma myndighet som hade överlämnat en gedigen och omfattande sammanställning till EBM.
Den ursprungliga brottsanmälan, som avsåg grov ekonomisk brottslighet i 78 aktiebolag och 11 handels- och kommanditbolag och som överlämnades personligen, visade att skatt på omkring 120 miljoner kronor hade undanhållits staten och stulits ur bolagen.
Gunnel Skeppholm vann, mot alla odds, i Svea hovrätt efter åtta månaders förhandling i november 2002. En dom som senare fastsställdes av Högsta domstolen.
Fem personer dömdes. En person fick fängelse i 3,5 år, en annan fick fängelse i 2,5 år, två personer fick fängelse i ett år och den femte personen fick böter.

Började leta efter pengarna

När Högsta domstolen den 28 juni 2005 beslutade att inte ge prövningstillstånd i målet hade det gått nio år och en månad sedan EBM hade gett henne uppdraget att leda förundersökningen. I Inblick berättade hon i våras att konsekvensen av hennes framgångar blev långtgående trakasserier från Sveriges rättsväsende.
I samband med att Inblick förra året började skriva om Gunnel Skeppholms framgång som statsåklagare, började hon även leta efter de pengar som staten skulle ha fått som ett resultat av att hon vann i hovrätten.
Hon kontaktade både Skatteverket och Kronofogdemyndigheten utan att få något svar. Domen fastställdes av Svea Hovrätt sommaren 2005 och innebar att skalbolagen skulle betala 120 miljoner i skatt.
Hade dessa miljoner verkligen betalats tillbaka i enlighet med domen i Svea Hovrätt, undrade Gunnel Skeppholm.

Stefan Lindskog anlitades

I samband med att domen fastställdes aktiverades de stämningsansökningar som konkurförvaltaren Acko Schager, en av Sveriges mest kända konkursförvaltare, riktat mot de advokater som hade tömt skalbolagens konkursbon.
Acko Schager satte igång att driva in totalt 95.923 kronor , vilka skalbolagen plundrats på. Motpart var de stämda advokatbyrån Lagerlöf och Leman och Zürich försäkringsbolag.
I maj 2006 anlitade Acko Schager nuvarande ordförande för Högsta domstolen, Stefan Lindskog, som juridiskt ombud, som i december 2006 och september 2007 lämnade in nya stämningsansökningar. I dessa skriver Lindskog att staten i avtal den 24 maj 2000 har överlåtit sina anspråk på skadeersättning till respektive konkursbo.

Förlikningarna

År 2009 kom den första förlikningen mellan Lagerlöf & Leman och försäkringsbolaget Zürich på 10 miljoner kr. Stefan Lindskog anvisade att de förlikta pengarna skulle betalas av Lagerlöf och Leman till konto hos advokatbyrå Wistrand - inte till Schager eller Kronofogdemyndigheten
2010 kom nästa förlikning på 30 miljoner kronor, även där saknade Gunnel Skeppholm underlag
Göran Erixon på Kronofogdemyndigheten hade en central roll i det aktuella fallet. Han kan i dag inte svara Gunnel Skeppholm på var och hur pengarna från förlikningarna, drygt 40 miljoner, betalats in utan hänvisar till Skatteverket.
Inte heller Alexandra Rost Virdung, skatteombud på Skatteverket, kan svara Gunnel Skeppholm om de drygt 40 miljonerna har betalats in till staten. De kan heller inte svara på vem från statens sida som i avtalet den 24 maj 2000 har överlåtit statens anspråk på skadeersättning till respektive konkursbo.

Vem efterskänkte?

– Vem på Skatteverket som via gåvobrevet från den 24 maj 2000 har efterskänkt 95.923 046 kronor? Hur man göra så? frågar sig Gunnel Skeppholm, som har försökt att få fram vem på Skatteverket som har efterskänkt den aktuella skatteskulden på 120 miljoner kronor.
– Det borde vara enkelt att svara på när pengarna betalats in via skatteverkets databas och kontoutdrag. Det här är ju min framgång. Jag har gett Kronofogdemyndigheten denna framgång, jag har gett EBM/Åklagarmyndigheten dess största ekobrottframgång och så vet man inte var pengarna är? Hur kan man göra så?
– Skatteverket, svenska folkets myndighet, jagar vanliga hyggliga med hot om viten med mera men avstår från 120 miljoner kronor till förmån för de som redan har tillräckligt, avslutar Gunnel Skeppholm.
RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se


Stefan_Lindskog
Just nu pågår en förundersökning mot Högsta Domstolens ordförande, justitierådet Stefan Lindskog. Foto: Högsta Domstolen

HD-domare polisutreds

Justitieombudsmannen (JO) har beslutat om att inleda en förundersökning mot Högsta Domstolens ordförande, justitierådet Stefan Lindskog för tjänstefel.
Han har bara betalat en procent i bolagsskatt på bolagsvinster på 83 miljoner.


Förundersökningen kommer att ledas av Justitieombudsmannen Lars Lindström och åklagaren för särskilda åklagarkammaren Anders Jakobsson.
Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar har på eget initiativ utrett Lindskog och skickat en 394 sidor tjock anmälan till åklagare Anders Jakobsson på särskilda åklagarkammaren.
Jakobsson skickade i sin tur utredningen vidare till Riksåklagaren som skickade ärendet vidare till justitiekansler Anna Skarhed, skrev Expressen.
Men då Skarhed, som tidigare var kollega med Lindskog på Högsta domstolen, ansåg sig vara jävig skickade hon ärendet vidare till Justitieombudsmannen för beslut.
Expressen skrev att ett av Lindskogs bolag inte har betalat en enda krona i skatt på sina mångmiljonvinster. Sammanlagt har han betalat bara en procent i bolagsskatt på bolagsvinster på 83 miljoner.
– Förfarandet strider mot lagens anda, sade Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.
Lindskog förnekade att det rörde sig om skatteplanering.
RUBEN AGNARSSON

Forsvann_skattepengarna_i_advokatarvoden?
Affärsvärlden skriver om hur Schager advokatbyrå toppar listan över konkursförvaltarnas högsta arvoden, efter att ha skickat en faktura på 103 miljoner för ett uppdrag där motparten är International Credit Insurance Corporation. Faksimil: Affärsvärlden 23 oktober 2009

Försvann skattepengarna i advokatarvoden?

I november 2002 vann Gunnel Skeppholm ett mål där Svea Hovrätt slog fast att bland annat advokaten Martin André på Lagerlöf och Leman hade plundrat ett antal skalbolag, vilket resulterat i att drygt 120 miljoner skattekronor saknades.Frågan är om pengarna som försäkringsbolaget betalade ut för Lagerlöf och Lemans räkning som ett resultat av domen, i själva verket hamnade hos kändisadvokaternas kollegor: konkursförvaltarna?

I en artikel i tidningen Affärsvärlden i oktober 2009 som granskar konkursförvaltarnas arvoden, presenteras en lista över de 20 mest kostsamma konkurserna. På listan ligger Schager advokatbyrå överlägset i topp för att ha skickat en faktura på 103 miljoner för ett uppdrag där motparten är International Credit Insurance Corporation.
Benämningen syftar möjligen på International Credit Insurance & Surety Association – där försäkringsbolaget Zürich är medlem. International Credit Insurance & Surety Association samlar världens ledande försäkringsbolag som tillhandahåller handelskreditförsäkringar.
Listan över de tre senaste årens högsta arvoden 2007-2009 toppades av Acko Schagers advokatbyrå från en avslutad konkurs i Stockholms tingsrätt den 31 oktober 2007.
– Det är mycket pengar men de är väl motiverade och de fastställs dessutom alltid av domstol, sade Lars-Henrik Andersson på Lindahl till Affärsvärlden.

103 miljoner i arvode

Frågan är nu om det rekordhöga arvodet på 103 miljoner kronor till Acko Schagers byrå motsvaras av de miljoner som egentligen skulle ha betalats tillbaka till Skatteverket. Eller har de har försvunnit via andra advoktatarvoden till Stefan Lindskog på Wistrands Advokatbyrå eller till Acko Schagers byrå?
– Jag vågar inte ha någon uppfattning om de 103 miljonerna i arvode ej heller om bolaget International Credit Insurance Corporation, säger Gunnel Skeppholm.
– Som jag förstått det fråntogs Schager rätten att vara konkursförvaltare år 2001. Frågan är varför? Och hur kan han ändå fortsätta och få 103 miljoner i arvode?
– Kronofogden bör kunna ta fram relevanta dokument. Av artikeln i affärvärlden framgår att en advokat sade: ”har man gjort ett bra resultat i en konkurs motiverar det ett högre arvode” och ”vi tar betalt efter arbetsmängd och komplexitet”.
– Det var fråga om ett 90-tal skalbolag, utan tillgångar men med 120 miljoner i skatteskuld. Skatteverket och EBM gjorde det tunga jobbet med att söka efter bevisen i världen och hålla polisförhör. Inte Schager. Skalbolagen var just det, dvs SKAL utan någon verksamhet. Så var är pengarna? frågar sig Gunnel Skeppholm.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
40 000_Nato-soldater_ska_ova_i_Norge
aug 09, 2018
Nu i höst genomför Nato sin största militärövning i Norge sedan kalla krigets slut. Övningen Trident Juncture 2018 blir, med sina drygt 40 000 soldater och över 30 deltagande nationer, den största Nato-övningen i Norge på flera decennier. Norge erbjöd sig att vara värdnation för övningen år 2014. Både Finland, Sverige och Danmark deltar.
eBlick
aug 09, 2018
Centerpartiet (C) är det gröna partiet med rötterna i lantbruket och landsbygdens befolkning, därav det tidigare namnet Bondeförbundet och den gröna fyrklövern som symbol. Under den process på 1950-talet när partiet bytte namn ställde sig ett ombud vid en riksstämma frågan hur många som skulle rösta på dem om man hette Fiskeripartiet. Nja, det skulle nog inte bli så värst många.
eBlick
aug 09, 2018
Den första augusti blev det förbjudet att bära burka och niqab i Danmark. Därmed ansluter Danmark till den grupp på tio europeiska länder som helt eller delvis inskränker människors rätt att täcka sitt ansikte på offentlig plats.
eBlick
aug 02, 2018
En ny långtidsstudie visar att antalet antisemitiska inlägg har ökat lavinartat på sociala medier i Tyskland de senaste tio åren, och är nu uppe i 30 procent.
eBlick
aug 02, 2018
Författaren och KD-politikern Lennart Sacrédeus kom nyligen ut med boken "Krisdemokratin i Europa". – Boken vill med breda penseldrag försöka skildra den kristdemokratiska rörelsens ställning, ideologi och utbredning i 2010-talets Europa, berättade Sacrédus för Inblick under Almedalsveckan i Visby.
eBlick
jul 19, 2018
Mona Lundin hade fått ett längre vikariat på ett daghem i Örnsköldsvik. Ganska snart upptäckte hon ett flertal allvarliga säkerhetsbrister på avdelningen hon jobbade på. När Mona påtalade detta för sin chef fick hon inte det stöd hon hade hoppats på. Istället blev hon avskedad med omedelbar verkan. I arbetsgivarintyget skrev chefen att Mona saknade samarbetsförmåga. Foto:
eBlick
jul 19, 2018
Den tidigare chefen för Helsingfors narkotikapolis Jari Aarnio misstänks för inblandning i ett mord i Helsingfors år 2003. Han ska ha känt till mordplanerna, men låtit bli att ingripa, enligt finska medier.
eBlick
jul 05, 2018
Tusentals sjukskrivna som fått sin sjukpenning indragen av Försäkringskassan har fått nog. Nu sprider sig protestaktionen #sickasfk på nätets sociala forum. – Tanken är att väcka uppmärksamhet och opinion. Det är valår och opinion skrämmer politiker. Med tillräckligt mycket uppmärksamhet kan de inte längre behandla sjuka människor så här. Då tvingas de ändra sig, säger initiativtagaren Åsa E Melander till Inblick.
eBlick
jun 28, 2018
För att täcka behoven inom framtidens äldreomsorg behöver 146 000 personer nyanställas de närmaste åtta åren. Samtidigt är det redan nu svårt att hitta personer som ska jobba inom äldreomsorgen och de som jobbar där funderar på att sluta.
eBlick
jun 21, 2018
Det är sommarlov och det har precis varit skolavslutningar i Sverige. Av landets skolavslutningar så firar numera bara 35 procent av landets grundskolor dem i kyrkan, trots att 78 procent vill ha kvar skolavslutningarna i kyrkan. – Staten har antagit ett tydligt ateistiskt, sekulärt religionsbegrepp som nedvärderar religion, menar forskaren och universitetslektorn Viktor Aldrin.
eBlick
jun 21, 2018
Uppropet #pressatläge är ett förskoleuppror om situationen i den svenska förskolan. Under två månader i början av det här året har förskoleupproret sammanställt förskolechefers och förskollärares berättelser från hela landet. Uppropet resulterade i en nästan 700 sidor lång larmrapport där personalen återger dramatiska beskrivningar om situationen på Sveriges förskolor.