Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Vart försvann miljonerna?

Ruben Agnarsson | 25 jan , 2018
I november 2002 vann hon en av Sveriges största ekobrottframgångar när Svea Hovrätt slog fast att ett antal kändisadvokater hade plundrat ett antal skalbolag, vilket resulterat i att drygt 120 miljoner skattekronor saknades. Gunnel Skeppholm har sedan i våras förgäves försökt att få klarhet i om staten verkligen fick de pengar som stulits från skalbolagen och som skulle täcka skatteskulden på 120 miljoner kronor.
Vart_forsvann_miljonerna
I april förra året skrev Inblick om Gunnel Skeppholm, som i egenskap av statsåklagare vann stora framgångar i en av Ekobrottsmyndighetens (EBM) mest komplicerade och omfattande brottsutredningar.
Det var chefen för Specialrevisionen på Skatteverket och en skatterevisor från samma myndighet som hade överlämnat en gedigen och omfattande sammanställning till EBM.
Den ursprungliga brottsanmälan, som avsåg grov ekonomisk brottslighet i 78 aktiebolag och 11 handels- och kommanditbolag och som överlämnades personligen, visade att skatt på omkring 120 miljoner kronor hade undanhållits staten och stulits ur bolagen.
Gunnel Skeppholm vann, mot alla odds, i Svea hovrätt efter åtta månaders förhandling i november 2002. En dom som senare fastsställdes av Högsta domstolen.
Fem personer dömdes. En person fick fängelse i 3,5 år, en annan fick fängelse i 2,5 år, två personer fick fängelse i ett år och den femte personen fick böter.

Började leta efter pengarna

När Högsta domstolen den 28 juni 2005 beslutade att inte ge prövningstillstånd i målet hade det gått nio år och en månad sedan EBM hade gett henne uppdraget att leda förundersökningen. I Inblick berättade hon i våras att konsekvensen av hennes framgångar blev långtgående trakasserier från Sveriges rättsväsende.
I samband med att Inblick förra året började skriva om Gunnel Skeppholms framgång som statsåklagare, började hon även leta efter de pengar som staten skulle ha fått som ett resultat av att hon vann i hovrätten.
Hon kontaktade både Skatteverket och Kronofogdemyndigheten utan att få något svar. Domen fastställdes av Svea Hovrätt sommaren 2005 och innebar att skalbolagen skulle betala 120 miljoner i skatt.
Hade dessa miljoner verkligen betalats tillbaka i enlighet med domen i Svea Hovrätt, undrade Gunnel Skeppholm.

Stefan Lindskog anlitades

I samband med att domen fastställdes aktiverades de stämningsansökningar som konkurförvaltaren Acko Schager, en av Sveriges mest kända konkursförvaltare, riktat mot de advokater som hade tömt skalbolagens konkursbon.
Acko Schager satte igång att driva in totalt 95.923 kronor , vilka skalbolagen plundrats på. Motpart var de stämda advokatbyrån Lagerlöf och Leman och Zürich försäkringsbolag.
I maj 2006 anlitade Acko Schager nuvarande ordförande för Högsta domstolen, Stefan Lindskog, som juridiskt ombud, som i december 2006 och september 2007 lämnade in nya stämningsansökningar. I dessa skriver Lindskog att staten i avtal den 24 maj 2000 har överlåtit sina anspråk på skadeersättning till respektive konkursbo.

Förlikningarna

År 2009 kom den första förlikningen mellan Lagerlöf & Leman och försäkringsbolaget Zürich på 10 miljoner kr. Stefan Lindskog anvisade att de förlikta pengarna skulle betalas av Lagerlöf och Leman till konto hos advokatbyrå Wistrand - inte till Schager eller Kronofogdemyndigheten
2010 kom nästa förlikning på 30 miljoner kronor, även där saknade Gunnel Skeppholm underlag
Göran Erixon på Kronofogdemyndigheten hade en central roll i det aktuella fallet. Han kan i dag inte svara Gunnel Skeppholm på var och hur pengarna från förlikningarna, drygt 40 miljoner, betalats in utan hänvisar till Skatteverket.
Inte heller Alexandra Rost Virdung, skatteombud på Skatteverket, kan svara Gunnel Skeppholm om de drygt 40 miljonerna har betalats in till staten. De kan heller inte svara på vem från statens sida som i avtalet den 24 maj 2000 har överlåtit statens anspråk på skadeersättning till respektive konkursbo.

Vem efterskänkte?

– Vem på Skatteverket som via gåvobrevet från den 24 maj 2000 har efterskänkt 95.923 046 kronor? Hur man göra så? frågar sig Gunnel Skeppholm, som har försökt att få fram vem på Skatteverket som har efterskänkt den aktuella skatteskulden på 120 miljoner kronor.
– Det borde vara enkelt att svara på när pengarna betalats in via skatteverkets databas och kontoutdrag. Det här är ju min framgång. Jag har gett Kronofogdemyndigheten denna framgång, jag har gett EBM/Åklagarmyndigheten dess största ekobrottframgång och så vet man inte var pengarna är? Hur kan man göra så?
– Skatteverket, svenska folkets myndighet, jagar vanliga hyggliga med hot om viten med mera men avstår från 120 miljoner kronor till förmån för de som redan har tillräckligt, avslutar Gunnel Skeppholm.
RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se


Stefan_Lindskog
Just nu pågår en förundersökning mot Högsta Domstolens ordförande, justitierådet Stefan Lindskog. Foto: Högsta Domstolen

HD-domare polisutreds

Justitieombudsmannen (JO) har beslutat om att inleda en förundersökning mot Högsta Domstolens ordförande, justitierådet Stefan Lindskog för tjänstefel.
Han har bara betalat en procent i bolagsskatt på bolagsvinster på 83 miljoner.


Förundersökningen kommer att ledas av Justitieombudsmannen Lars Lindström och åklagaren för särskilda åklagarkammaren Anders Jakobsson.
Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar har på eget initiativ utrett Lindskog och skickat en 394 sidor tjock anmälan till åklagare Anders Jakobsson på särskilda åklagarkammaren.
Jakobsson skickade i sin tur utredningen vidare till Riksåklagaren som skickade ärendet vidare till justitiekansler Anna Skarhed, skrev Expressen.
Men då Skarhed, som tidigare var kollega med Lindskog på Högsta domstolen, ansåg sig vara jävig skickade hon ärendet vidare till Justitieombudsmannen för beslut.
Expressen skrev att ett av Lindskogs bolag inte har betalat en enda krona i skatt på sina mångmiljonvinster. Sammanlagt har han betalat bara en procent i bolagsskatt på bolagsvinster på 83 miljoner.
– Förfarandet strider mot lagens anda, sade Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.
Lindskog förnekade att det rörde sig om skatteplanering.
RUBEN AGNARSSON

Forsvann_skattepengarna_i_advokatarvoden?
Affärsvärlden skriver om hur Schager advokatbyrå toppar listan över konkursförvaltarnas högsta arvoden, efter att ha skickat en faktura på 103 miljoner för ett uppdrag där motparten är International Credit Insurance Corporation. Faksimil: Affärsvärlden 23 oktober 2009

Försvann skattepengarna i advokatarvoden?

I november 2002 vann Gunnel Skeppholm ett mål där Svea Hovrätt slog fast att bland annat advokaten Martin André på Lagerlöf och Leman hade plundrat ett antal skalbolag, vilket resulterat i att drygt 120 miljoner skattekronor saknades.Frågan är om pengarna som försäkringsbolaget betalade ut för Lagerlöf och Lemans räkning som ett resultat av domen, i själva verket hamnade hos kändisadvokaternas kollegor: konkursförvaltarna?

I en artikel i tidningen Affärsvärlden i oktober 2009 som granskar konkursförvaltarnas arvoden, presenteras en lista över de 20 mest kostsamma konkurserna. På listan ligger Schager advokatbyrå överlägset i topp för att ha skickat en faktura på 103 miljoner för ett uppdrag där motparten är International Credit Insurance Corporation.
Benämningen syftar möjligen på International Credit Insurance & Surety Association – där försäkringsbolaget Zürich är medlem. International Credit Insurance & Surety Association samlar världens ledande försäkringsbolag som tillhandahåller handelskreditförsäkringar.
Listan över de tre senaste årens högsta arvoden 2007-2009 toppades av Acko Schagers advokatbyrå från en avslutad konkurs i Stockholms tingsrätt den 31 oktober 2007.
– Det är mycket pengar men de är väl motiverade och de fastställs dessutom alltid av domstol, sade Lars-Henrik Andersson på Lindahl till Affärsvärlden.

103 miljoner i arvode

Frågan är nu om det rekordhöga arvodet på 103 miljoner kronor till Acko Schagers byrå motsvaras av de miljoner som egentligen skulle ha betalats tillbaka till Skatteverket. Eller har de har försvunnit via andra advoktatarvoden till Stefan Lindskog på Wistrands Advokatbyrå eller till Acko Schagers byrå?
– Jag vågar inte ha någon uppfattning om de 103 miljonerna i arvode ej heller om bolaget International Credit Insurance Corporation, säger Gunnel Skeppholm.
– Som jag förstått det fråntogs Schager rätten att vara konkursförvaltare år 2001. Frågan är varför? Och hur kan han ändå fortsätta och få 103 miljoner i arvode?
– Kronofogden bör kunna ta fram relevanta dokument. Av artikeln i affärvärlden framgår att en advokat sade: ”har man gjort ett bra resultat i en konkurs motiverar det ett högre arvode” och ”vi tar betalt efter arbetsmängd och komplexitet”.
– Det var fråga om ett 90-tal skalbolag, utan tillgångar men med 120 miljoner i skatteskuld. Skatteverket och EBM gjorde det tunga jobbet med att söka efter bevisen i världen och hålla polisförhör. Inte Schager. Skalbolagen var just det, dvs SKAL utan någon verksamhet. Så var är pengarna? frågar sig Gunnel Skeppholm.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
Kvinnoregister_och_Nodvarn_avslojar_poliskultur
feb 14, 2019
Polisens Särskilda utredningar schabblade bort anmälningarna mot sitt eget illegala kvinnoregister och anmälde den polis som tog initiativ till metoo-uppropet #nödvärn. – Användes det hårt kritiserade kvinnoregistret av vissa poliser inom Stockholmspolisen för att komma i kontakt med utsatta kvinnor, undrar Karin, som Inblick skrev om förra veckan.
eBlick
feb 14, 2019
Donald Trump höll nyligen sitt årliga tal till nationen; ”The State of the Union”. I talet pratade han om Amerikas stolta historia, den starka ekonomin, vikten av en enad nation med säkra gränser och värdesättandet av mänskligt liv.
eBlick
feb 14, 2019
Den polarvirvel med extrem kyla som meteorologerna varnat för drog nyligen in över USA:s norra delstater. Hittills har minst åtta dödsfall kopplats till köldvågen och i flera stater visade kvicksilvret de lägsta temperaturerna på flera generationer – med mer än 40 minusgrader. – Det svenska köldrekordet ligger på minus 52,6 grader. Det mättes upp i Vuoggatjålme 2 februari 1966, berättar SVT-meteorologen John Pohlman för Inblick.
eBlick
feb 07, 2019
Enligt en undersökning som SOS Alarm gjort är det bara två procent som ringt krisinformationsnumret 113 13. – Ju fler som känner till 113 13, desto mer kan vi avlasta nödnumret 112 vid allvarliga händelser, säger Björn Skoglund, tjänsteägare för 112 och krisberedskap vid SOS Alarm.
eBlick
feb 07, 2019
Totalitära åsikter hos miljöaktivister ges nu utrymme i Sverige. Miljödebattörer och klimataktivister gör gemensam sak och kräver att klimatdiktatur införs. ”Gröna” åsikter har varit ett centralt tema för fascister och nationalsocialister: Hitler använde exempelvis miljö- och djurrättsfrågor för att gripa makten.
eBlick
feb 07, 2019
En röntgenundersökning av höft och svank som visar på skelettskador som överensstämmer med det våld som Karin beskrev för polis och läkare i samband med en våldtäktsanmälan mot en polis i augusti 2008, har fått henne att anmäla polisen på nytt, eftersom brotten grov våldtäkt och grov misshandel inte är preskriberade.
eBlick
jan 31, 2019
En rad avslöjanden om övergrepp mot barn av katolska präster i bland annat Sydamerika, Australien och USA har fått Vatikanen att anordna en biskopskonferens nu i februari. Och i Sverige har Stockholms katolska stift sedan den 1 januari i år tillsatt ett barnskyddsombud för att bevaka skyddet för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp inom kyrkans verksamhet.
eBlick
jan 31, 2019
Rättegångar mot höga polischefer som blivit korrupta pågår nu både i Norge och i Finland. En jury i Norge menade i måndags att den norske narkotikapolisen Eirik Jensen var skyldig till grov korruption och i Finland.
eBlick
jan 31, 2019
Det som skrämmer Susanna Kokkonen, som doktorerat på Förintelsen, är den lätthet och sorglöshet som det tyska samhället förändrades med. – Ett steg i fel riktning, en ny lag, en aningslös människa som väljer fel, det är allt som behövs. Vi tänker att det inte kan hända igen, men det var det som hände i Tyskland.
eBlick
jan 24, 2019
På söndag är det det 74 år sedan fångarna i koncentrationslägret Auschwitz befriades. Nils Skogstads pappa Iver förde 500 flyktingar från Norge i säkerhet över gränsen till Sverige mellan 1940 och 1944. En av dessa var kulturkritikern Mona Levin. – Det är viktigt att vi bekämpar alla former av antisemitism och aldrig glömmer Förintelsen, säger Mona till Inblick.
eBlick
jan 23, 2019
Den 28 februari är det 33 år sedan Sveriges statsminister Olof Palme mördades. I december kom en ny bok om Palmemordet ut, signerad av deckarförfattaren Anders Jallai. Boken, som toppar försäljningslistorna, har Inblick som källa och pekar ut UD som mörkläggare av mordutredningen och Sovjet som ansvarigt för mordet.