Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Vatten – ingen självklarhet för alla människor

Göran Jacobson | 22 mar , 2018
Imorgon infaller Världsvattendagen, vars syfte är att lyfta fram vattenfrågorna i alla dess former. Årets tema är "Nature for water" och tar upp frågor och idéer kring hur vi kan använda naturen för att lösa vattenrelaterade problem, så kallade naturbaserade lösningar. Temat för Världsvattendagen 2018 är en uppmaning till oss alla att inte försumma våra ekosystem så att alla människor kan ha tillgång till det livsviktiga vatten vi alla är i så stort behov av.
Vatten_ingen_sjalvklar_het_for_alla_manniskor
Världsvattendagen, World Water Day, går av stapeln varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågorna i alla dess former. Världsvattendagen startades på initiativ av FN:s generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006.
I Sverige kommer Världsvattendagen 2018 att uppmärksammas på en mängd olika platser runtom i landet där man arrangerar seminarier med utgångspunkt i årets tema, "Nature for water".

Dricksvatten en bristvara

Tillgången på rent dricksvatten är på god väg att bli en bristvara. Du kanske inte tänker på det så ofta. Så länge det kommer vatten ur kranen när du vrider på den känns väl allt helt okej. De få tillfällen du reagerar på detta är måhända de gånger som vattnet av olika anledningar har varit avstängt eller när du har varit på semester utomlands och tvingats dricka vatten på flaska eller vatten som smakat klor.
Vårt jordklot innehåller i runda slängar 1 400 000 000 000 miljarder liter vatten, men det är bara tre procent av denna enorma vattenmassa som är drickbar. Resten är saltvatten, som inte går att dricka.
Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten som finns i glaciärer, sjöar och vattendrag och en tredjedel är grundvatten som bildas genom att vatten rinner ner genom jordlagren. I Sverige använder vi både ytvatten och grundvatten till vårt dricksvatten.

Akut vattenbrist

Förra sommaren drabbades stora delar av vårt land av akut vattenbrist. Detta berodde på flera år i rad av torka, vilket ledde till att grundvattentäkterna på olika håll i Sverige torkade ut. Ett flertal kommuner införde bevattningsförbud. Många permanenthushåll med egna vattenbrunnar tvingades uppleva hur dessa brunnar plötsligt sinade och inte gav något vatten längre.
I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Fördelningen av vår dagliga vattenförbrukning ser ut så här.
60 liter för personlig hygien.
30 liter för toalettspolning.
15 liter för disk.
15 liter för tvätt.
10 liter för mat och dryck.
10 liter för övriga ändamål.
I Sverige har vi vant oss vid att ha ständig och oavbruten tillgång på vatten. Det kan därför vara nyttigt att påminna sig om att för väldigt många människor i andra delar av världen är tillvaron en ständig kamp för att få det rena och drickbara vatten vi alla behöver för att kunna överleva. Det är dessa och andra vattenrelaterade frågor som kommer att lyftas fram imorgon när Världsvattendagen ska firas.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se


Expert om den hotande vattenbristen

"Man bör alltid hushålla  väl och inte slösa med vatten"

Förra året drabbades stora delar av Sverige av vattenbrist och många ställer sig nu oroligt frågan om detta är något som vi kommer att få uppleva igen. Inblick fick en intervju angående detta med professor Georgia Destouni, som är en av Sveriges mest meriterade hydrologer.

– Vi ser en ökande frekvens av återkommande extrema torrperioder och extrema våtperioder och därmed ökad risk för problem med vattenbrist såväl som med översvämningar framöver, som också kan förvärras ytterligare av kommande klimatförändringar såväl som demografiska förändringar, som befolkningsökning i städerna, säger Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet, till Inblick.
Georgia Destouni har många strängar på sin lyra. Förutom att hon är en av Sveriges mest meriterade hydrologer så är hon även prefekt för institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet och ledamot av Vetenskapsakademin.

Förra sommaren nåddes vi i Sverige av katastrofrapporter om torrlagda vattentäkter och akut vattenbrist. Kommer detta scenario, enligt din analys, att vara ett återkommande problem även i år och framöver i vårt land?
– Ja, det finns en ökande risk för det. Våra forskningsresultat visar att åtminstone i vissa delar av Sverige, som Mälardalsregionen med Stockholm och vidare söderut, som vi har undersökt lite närmare, har tidsvariationen i vattenhalter och vattenflöden ökat under det senaste halvseklet. Detta innebär både torrperioder och våtperioder av extrem art, säger Georgia Destouni.

Just nu talas det mycket om den svåra vattenbristen i Kapstaden i Sydafrika och tillgången på dricksvatten sinar även på andra platser, exempelvis Kalifornien. För att inte tala om länder i tredje världen. Vad beror detta på?
– I Kapstaden beror den nuvarande akuta vattenbristen på att området under de tre senaste åren i följd, 2105 till 2017, fått betydligt lägre årlig nederbörd än 40-årsmedianvärdet. Ändå har staden under denna period fortsatt använda sina vanliga 547 miljoner liter vatten per dag, för sina runt 4 miljoner invånare. Denna stora vattenanvändning under den långa perioden med regnbrist har gjort att nästan hela vattenvolymen i de reservoarer som lagrar och försörjer staden med vatten har förbrukats så att de är nu nästan helt torrlagda. 
– Klimatförändringen kan delvis ha bidragit till den långa perioden med regnbrist, men sådana perioder kan under alla förhållanden komma då och då och till exempel under 1990 fanns det bara 2 miljoner invånare i Kapstaden som behövde försörjas med vatten, att jämföra med dagens 4 miljoner invånare. Även om varje person använder lika mycket vatten som man gör nu, skulle stadens totala vattenanvändning vara hälften så stor med hälften så många invånare. Vattenvolymen i stadens reservoarer skulle då ha räckt mycket längre under en lika lång period med regnbrist. Den stora befolkningsökningen i staden har alltså också starkt bidragit till den nuvarande akuta vattenbristen. 

Vad kan jag som privatperson göra för att bidra till en minskad brist på dricksvatten?
– Man kan och bör som enskild person alltid hushålla väl och inte slösa med vatten.

På vissa håll har man experimenterat med att avsalta havsvatten för att kunna använda det som dricksvatten. Är detta en framkomlig väg för att komma tillrätta med vattenbristen som uppstår i samband med långvarig torka?
– Avsaltning av havsvatten är nu en helt etablerad teknik som används på flera håll i världen. Det är en framkomlig men fortfarande ganska dyr väg att få tillräckligt med dricksvatten under långvarig torka, så det är främst rika länder som kan använda sig av den. Och även för rika länder kostar det fortfarande för mycket energi och pengar att avsalta de betydligt större mängderna havsvatten som behövs för att också räcka till jordbruk, energiförsörjning, industri och andra hushållsändamål än bara dricksvatten, avslutar Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser samt prefekt för institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet, ledamot av Vetenskapsakademin och en av landets mest meriterade hydrologer.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se
 
eBlick
Vasteraskoalition_riskerar_att_spricka
apr 24, 2018
I över åtta år har Pilträdsgymnasiet försökt att få sin utbildning godkänd. Under alla år som Skolinspektionen sagt nej, med hänvisning till negativa effekter för kommunens gymnasieverksamhet, har den kommunala musiklinjen minskat från 56 till 15 elever. Denna vecka hamnar återigen Pilträdsgymnasiets ansökan på Utbildningsnämndens bord i Västerås. Nu kan frågan spräcka den styrande koalitionen.
eBlick
apr 26, 2018
Trots att många fruktar att den nya tekniken med ett inopererat mikrochip i handen är inledningen på en ny tidsålder och en föraning om Bibelns varningar för att sätta Vilddjurets märke i pannan eller på handen, så låter alltfler svenskar operera in ett sådant chip, mellan tummen och pekfingret i ena handen. Bra eller dåligt? Ja, här går meningarna verkligen isär.
eBlick
apr 20, 2018
Ett telefonsamtal mellan professor Lennart Möller på Jesusmanifestationen och Keren Kajemet Sveriges Max Federmann var början till Jerusalemmanifestationen, ett projekt för att främja turismen kring Burma Road, den alternativa väg som byggdes under befrielsekriget 1948 för att häva blockaden av Jerusalem.
eBlick
apr 19, 2018
– Jag tror absolut att kvinnans liv hade kunnat räddas, för min upplevelse var att polisens kommunikationscentral inte tog det på allvar och inte använde de resurser som fanns tillhands, säger Inblicks uppgiftslämnare med anledning av tragedin i Sävsjö i vintras när en flyktingkvinna frös ihjäl och hennes två barn blev kraftigt köldskadade.
eBlick
apr 19, 2018
Nyligen godkändes Love and Hopes budget av Nepals myndigheter. Och öppningarna i Indien att jobba mot sexindustrin är fler och större än någonsin. Inblick har talat med Love and Hopes Jonatan Alfvén, som beskriver två tumultartade år som började med ett uppmärksammat Facebookinlägg i början av 2016.
eBlick
apr 18, 2018
Denna vecka, den 19 april i år, fyller den moderna staten Israel enligt den judiska kalendern 70 år. – Det är en stor händelse och en stor anledning att fira Israel som nation, sammanfattar EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD) sina intryck av de 70 år som landet har existerat som nation.
eBlick
apr 12, 2018
I en ny rapport meddelar Socialstyrelsen att man gjort en ny bedömning av en systematisk översikt om metoder för åldersbedömning. Rapportens slutsats, att magnetkamera är en lovande metod som bör studeras vidare, kvarstår. Däremot anser Socialstyrelsen att beräkningarna bör förtydligas och metodvalet beskrivas utförligare. Pastor Bengt Sjöberg, mer känd som "Flyktingpastorn", som engagerat sig i ett flertal ensamkommande flyktingbarn från bland annat Afghanistan, kallar åldersbedömningarna för "en rättsskandal".
eBlick
apr 12, 2018
KD:s partiledare Ebba Busch Thor sade nyligen i gaytidningen QX att ett gaypar kan vara precis lika bra föräldrar som andra och berättade även att hon tvekade att gå med i Kristdemokraterna på grund av partiets negativa inställning till homoadoptioner. I ett personligt samtal i maj 2005 som nu fått ny aktualitet berättade Alf Svensson öppenhjärtigt om sin vånda över de politiska beslut som underminerar barnens rätt till sina föräldrar.
eBlick
apr 12, 2018
Inblick har tagit del av protokollet från Stockholm Prides styrelsemöte den 29 november i fjol som mörklade Pridechefens sexköp från en minderårig. En ledamot undrar om den tweet som avslöjat kontakten ”möjligen är killens mamma. Att hon kanske inte tycker om att hennes son är en HBTQ-person och har en sida på Qruiser.”
eBlick
apr 06, 2018
Den gångna helgen var det val i Egypten. Nu har Amnesty International startat en blixtaktion med krav på att en fängslad egyptisk fotojournalist, som suttit fängslad i snart fem år utan att vara dömd för något, ska friges. Han hotas av dödsstraff, då åklagaren i målet har bestämt sig för att kräva lagens strängaste straff.
eBlick
apr 06, 2018
Denna vecka pågår Rysslands robotövning i Östersjön, endast några mil söder om ett av Sveriges mest känsliga militärområden. – Den är en allvarlig provokation och måste ses som en sådan, den är ett uttryck för att Ryssland allt mer vill markera dominans i Östersjön, menar Gunnar Hökmark (M), EU-parlamentariker.