Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Vatten – ingen självklarhet för alla människor

Göran Jacobson | 22 mar , 2018
Imorgon infaller Världsvattendagen, vars syfte är att lyfta fram vattenfrågorna i alla dess former. Årets tema är "Nature for water" och tar upp frågor och idéer kring hur vi kan använda naturen för att lösa vattenrelaterade problem, så kallade naturbaserade lösningar. Temat för Världsvattendagen 2018 är en uppmaning till oss alla att inte försumma våra ekosystem så att alla människor kan ha tillgång till det livsviktiga vatten vi alla är i så stort behov av.
Vatten_ingen_sjalvklar_het_for_alla_manniskor
Världsvattendagen, World Water Day, går av stapeln varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågorna i alla dess former. Världsvattendagen startades på initiativ av FN:s generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006.
I Sverige kommer Världsvattendagen 2018 att uppmärksammas på en mängd olika platser runtom i landet där man arrangerar seminarier med utgångspunkt i årets tema, "Nature for water".

Dricksvatten en bristvara

Tillgången på rent dricksvatten är på god väg att bli en bristvara. Du kanske inte tänker på det så ofta. Så länge det kommer vatten ur kranen när du vrider på den känns väl allt helt okej. De få tillfällen du reagerar på detta är måhända de gånger som vattnet av olika anledningar har varit avstängt eller när du har varit på semester utomlands och tvingats dricka vatten på flaska eller vatten som smakat klor.
Vårt jordklot innehåller i runda slängar 1 400 000 000 000 miljarder liter vatten, men det är bara tre procent av denna enorma vattenmassa som är drickbar. Resten är saltvatten, som inte går att dricka.
Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten som finns i glaciärer, sjöar och vattendrag och en tredjedel är grundvatten som bildas genom att vatten rinner ner genom jordlagren. I Sverige använder vi både ytvatten och grundvatten till vårt dricksvatten.

Akut vattenbrist

Förra sommaren drabbades stora delar av vårt land av akut vattenbrist. Detta berodde på flera år i rad av torka, vilket ledde till att grundvattentäkterna på olika håll i Sverige torkade ut. Ett flertal kommuner införde bevattningsförbud. Många permanenthushåll med egna vattenbrunnar tvingades uppleva hur dessa brunnar plötsligt sinade och inte gav något vatten längre.
I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Fördelningen av vår dagliga vattenförbrukning ser ut så här.
60 liter för personlig hygien.
30 liter för toalettspolning.
15 liter för disk.
15 liter för tvätt.
10 liter för mat och dryck.
10 liter för övriga ändamål.
I Sverige har vi vant oss vid att ha ständig och oavbruten tillgång på vatten. Det kan därför vara nyttigt att påminna sig om att för väldigt många människor i andra delar av världen är tillvaron en ständig kamp för att få det rena och drickbara vatten vi alla behöver för att kunna överleva. Det är dessa och andra vattenrelaterade frågor som kommer att lyftas fram imorgon när Världsvattendagen ska firas.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se


Expert om den hotande vattenbristen

"Man bör alltid hushålla  väl och inte slösa med vatten"

Förra året drabbades stora delar av Sverige av vattenbrist och många ställer sig nu oroligt frågan om detta är något som vi kommer att få uppleva igen. Inblick fick en intervju angående detta med professor Georgia Destouni, som är en av Sveriges mest meriterade hydrologer.

– Vi ser en ökande frekvens av återkommande extrema torrperioder och extrema våtperioder och därmed ökad risk för problem med vattenbrist såväl som med översvämningar framöver, som också kan förvärras ytterligare av kommande klimatförändringar såväl som demografiska förändringar, som befolkningsökning i städerna, säger Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet, till Inblick.
Georgia Destouni har många strängar på sin lyra. Förutom att hon är en av Sveriges mest meriterade hydrologer så är hon även prefekt för institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet och ledamot av Vetenskapsakademin.

Förra sommaren nåddes vi i Sverige av katastrofrapporter om torrlagda vattentäkter och akut vattenbrist. Kommer detta scenario, enligt din analys, att vara ett återkommande problem även i år och framöver i vårt land?
– Ja, det finns en ökande risk för det. Våra forskningsresultat visar att åtminstone i vissa delar av Sverige, som Mälardalsregionen med Stockholm och vidare söderut, som vi har undersökt lite närmare, har tidsvariationen i vattenhalter och vattenflöden ökat under det senaste halvseklet. Detta innebär både torrperioder och våtperioder av extrem art, säger Georgia Destouni.

Just nu talas det mycket om den svåra vattenbristen i Kapstaden i Sydafrika och tillgången på dricksvatten sinar även på andra platser, exempelvis Kalifornien. För att inte tala om länder i tredje världen. Vad beror detta på?
– I Kapstaden beror den nuvarande akuta vattenbristen på att området under de tre senaste åren i följd, 2105 till 2017, fått betydligt lägre årlig nederbörd än 40-årsmedianvärdet. Ändå har staden under denna period fortsatt använda sina vanliga 547 miljoner liter vatten per dag, för sina runt 4 miljoner invånare. Denna stora vattenanvändning under den långa perioden med regnbrist har gjort att nästan hela vattenvolymen i de reservoarer som lagrar och försörjer staden med vatten har förbrukats så att de är nu nästan helt torrlagda. 
– Klimatförändringen kan delvis ha bidragit till den långa perioden med regnbrist, men sådana perioder kan under alla förhållanden komma då och då och till exempel under 1990 fanns det bara 2 miljoner invånare i Kapstaden som behövde försörjas med vatten, att jämföra med dagens 4 miljoner invånare. Även om varje person använder lika mycket vatten som man gör nu, skulle stadens totala vattenanvändning vara hälften så stor med hälften så många invånare. Vattenvolymen i stadens reservoarer skulle då ha räckt mycket längre under en lika lång period med regnbrist. Den stora befolkningsökningen i staden har alltså också starkt bidragit till den nuvarande akuta vattenbristen. 

Vad kan jag som privatperson göra för att bidra till en minskad brist på dricksvatten?
– Man kan och bör som enskild person alltid hushålla väl och inte slösa med vatten.

På vissa håll har man experimenterat med att avsalta havsvatten för att kunna använda det som dricksvatten. Är detta en framkomlig väg för att komma tillrätta med vattenbristen som uppstår i samband med långvarig torka?
– Avsaltning av havsvatten är nu en helt etablerad teknik som används på flera håll i världen. Det är en framkomlig men fortfarande ganska dyr väg att få tillräckligt med dricksvatten under långvarig torka, så det är främst rika länder som kan använda sig av den. Och även för rika länder kostar det fortfarande för mycket energi och pengar att avsalta de betydligt större mängderna havsvatten som behövs för att också räcka till jordbruk, energiförsörjning, industri och andra hushållsändamål än bara dricksvatten, avslutar Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser samt prefekt för institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet, ledamot av Vetenskapsakademin och en av landets mest meriterade hydrologer.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se
 
eBlick
38_fore_detta_EU_politiker_ifragasatter_USAs_fredsplan
apr 18, 2019
Strax innan det israeliska valet erkände Donald Trump Israels rätt till Golanhöjderna. Nu är 38 före detta europeiska toppolitiker oroliga för att USA:s president ska överge tvåstatslösningen. – Efter oljekrisen 1973 tog EU över arabländernas syn på Mellanöstern helt och hållet, säger Tomas Sandell på European Coalition for Israel.
eBlick
apr 18, 2019
Familjen Iyer lever sedan många år tillbaka i en av Indiens mångmiljonstäder. Makarna Alice och Kumar har följt en kallelse att verka i landet som tältmakarmissionärer. Inblick fick en intervju med Kumar Iyer i familjens hem i Indien.
eBlick
apr 18, 2019
Forskningen om barncancer har tagit sjumilakliv framåt. I en färsk rapport från Barncancerfonden visar helt nya siffror att den genomsnittliga överlevnaden för barn med cancer i Sverige har ökat från 80 till 85 procent på bara fem år. Det är enligt Barncancerfonden den största enskilda ökningen sedan det tidiga 1990-talet.
eBlick
apr 11, 2019
Allt fler svenskar tycker att det är viktigt med kristna värden i samhället. Andelen väljare som vill ha ett samhälle byggt på kristna värden har sedan man började ställa frågan stadigt minskat, från höga nivåer ner till cirka 20 procent. Nu har trenden vänt. – Det är en historisk ökning som skett de senaste åren, säger professor Magnus Hagevi på Linnéuniversitetet i Växjö, som genomfört undersökningen, till Inblick.
eBlick
apr 11, 2019
För drygt två veckor sedan lanserades två stödsidor på internet för gravida kvinnor och för kvinnor som gjort abort. – Det finns inget sådant här i Sverige och vi vill vara med och fylla den luckan, berättar initiativtagaren Malin Schelin.
eBlick
apr 04, 2019
Elscootrarna håller alltmer på att ta över gatubilden i våra storstäder. På gott och ont. Rapporterna duggar tätt om skallskador i samband med fallolyckor som drabbar förarna av dessa fordon. Men den nya cykeltrenden drabbar även synskadade personer som snubblar på felparkerade elsparkcyklar. – Häromveckan ramlade jag rakt ut i gatan när jag snubblade på en elscooter som stod parkerad tvärs över gångbanan. Då blev jag riktigt arg, berättar synskadade Mackan Andersson för Inblick.
eBlick
apr 04, 2019
Christian Holm Barenfeld ställer upp i Europaparlamentsvalet den 26 maj. Han har lång politisk erfarenhet från Riksdagen och ett stort internationellt engagemang för tillväxt, frihet och mänskliga rättigheter. – Jag vill vara en stark röst för trygghet, frihet och tillväxt i Europa, säger han till Inblick.
eBlick
apr 04, 2019
– Mannen grips på brottsplatsen, och kvinnan genomgår läkarundersökningar som visar tydliga skador. Mannen häktas inte och frias efter tre månader, sade Annika Qarlsson i en riksdagsdebatt förra veckan om den misstänkta polisvåldtäkten mot Jenny Örn.
eBlick
mar 28, 2019
I lördags talade Sanna Karosos om utsorteringsabort på konferensen "Tillsammans för livet" i Stockholm. – Varje abort är tragisk, men en selektiv abort är ännu mer tragisk och moraliskt problematisk. Den sker när graviditeten är önskad, men det specifika barnet diskrimineras och ratas, berättar Sanna för Inblick inför konferensen.
eBlick
mar 28, 2019
Två veckor innan valet i Israel, när både premiärminister Benyamin Netanyahu och oppositionsledaren Benny Gantz befann sig i USA, träffade en Hamasraket ett bostadshus i norra Tel Aviv – åtta mil från Gaza. USA:s utrikesminister Mike Pompeo har klargjort att Donald Trumps fredsplan släpps efter valet.
eBlick
mar 21, 2019
Idag firas internationella Downs syndromdagen. För två år sedan fick svenska Sanna Karosas i Litauen en flicka med Downs syndrom. – När Iva låg i mina armar såg jag min dotter först. Downs syndrom tog inte så mycket plats, berättar Sanna som har engagerat sig i att ändra attityden till handikappade i Litauen och kommer att "rocka sockorna" tillsammans med landets kändisar.