Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Vatten – ingen självklarhet för alla människor

Göran Jacobson | 22 mar , 2018
Imorgon infaller Världsvattendagen, vars syfte är att lyfta fram vattenfrågorna i alla dess former. Årets tema är "Nature for water" och tar upp frågor och idéer kring hur vi kan använda naturen för att lösa vattenrelaterade problem, så kallade naturbaserade lösningar. Temat för Världsvattendagen 2018 är en uppmaning till oss alla att inte försumma våra ekosystem så att alla människor kan ha tillgång till det livsviktiga vatten vi alla är i så stort behov av.
Vatten_ingen_sjalvklar_het_for_alla_manniskor
Världsvattendagen, World Water Day, går av stapeln varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågorna i alla dess former. Världsvattendagen startades på initiativ av FN:s generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006.
I Sverige kommer Världsvattendagen 2018 att uppmärksammas på en mängd olika platser runtom i landet där man arrangerar seminarier med utgångspunkt i årets tema, "Nature for water".

Dricksvatten en bristvara

Tillgången på rent dricksvatten är på god väg att bli en bristvara. Du kanske inte tänker på det så ofta. Så länge det kommer vatten ur kranen när du vrider på den känns väl allt helt okej. De få tillfällen du reagerar på detta är måhända de gånger som vattnet av olika anledningar har varit avstängt eller när du har varit på semester utomlands och tvingats dricka vatten på flaska eller vatten som smakat klor.
Vårt jordklot innehåller i runda slängar 1 400 000 000 000 miljarder liter vatten, men det är bara tre procent av denna enorma vattenmassa som är drickbar. Resten är saltvatten, som inte går att dricka.
Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten som finns i glaciärer, sjöar och vattendrag och en tredjedel är grundvatten som bildas genom att vatten rinner ner genom jordlagren. I Sverige använder vi både ytvatten och grundvatten till vårt dricksvatten.

Akut vattenbrist

Förra sommaren drabbades stora delar av vårt land av akut vattenbrist. Detta berodde på flera år i rad av torka, vilket ledde till att grundvattentäkterna på olika håll i Sverige torkade ut. Ett flertal kommuner införde bevattningsförbud. Många permanenthushåll med egna vattenbrunnar tvingades uppleva hur dessa brunnar plötsligt sinade och inte gav något vatten längre.
I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Fördelningen av vår dagliga vattenförbrukning ser ut så här.
60 liter för personlig hygien.
30 liter för toalettspolning.
15 liter för disk.
15 liter för tvätt.
10 liter för mat och dryck.
10 liter för övriga ändamål.
I Sverige har vi vant oss vid att ha ständig och oavbruten tillgång på vatten. Det kan därför vara nyttigt att påminna sig om att för väldigt många människor i andra delar av världen är tillvaron en ständig kamp för att få det rena och drickbara vatten vi alla behöver för att kunna överleva. Det är dessa och andra vattenrelaterade frågor som kommer att lyftas fram imorgon när Världsvattendagen ska firas.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se


Expert om den hotande vattenbristen

"Man bör alltid hushålla  väl och inte slösa med vatten"

Förra året drabbades stora delar av Sverige av vattenbrist och många ställer sig nu oroligt frågan om detta är något som vi kommer att få uppleva igen. Inblick fick en intervju angående detta med professor Georgia Destouni, som är en av Sveriges mest meriterade hydrologer.

– Vi ser en ökande frekvens av återkommande extrema torrperioder och extrema våtperioder och därmed ökad risk för problem med vattenbrist såväl som med översvämningar framöver, som också kan förvärras ytterligare av kommande klimatförändringar såväl som demografiska förändringar, som befolkningsökning i städerna, säger Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet, till Inblick.
Georgia Destouni har många strängar på sin lyra. Förutom att hon är en av Sveriges mest meriterade hydrologer så är hon även prefekt för institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet och ledamot av Vetenskapsakademin.

Förra sommaren nåddes vi i Sverige av katastrofrapporter om torrlagda vattentäkter och akut vattenbrist. Kommer detta scenario, enligt din analys, att vara ett återkommande problem även i år och framöver i vårt land?
– Ja, det finns en ökande risk för det. Våra forskningsresultat visar att åtminstone i vissa delar av Sverige, som Mälardalsregionen med Stockholm och vidare söderut, som vi har undersökt lite närmare, har tidsvariationen i vattenhalter och vattenflöden ökat under det senaste halvseklet. Detta innebär både torrperioder och våtperioder av extrem art, säger Georgia Destouni.

Just nu talas det mycket om den svåra vattenbristen i Kapstaden i Sydafrika och tillgången på dricksvatten sinar även på andra platser, exempelvis Kalifornien. För att inte tala om länder i tredje världen. Vad beror detta på?
– I Kapstaden beror den nuvarande akuta vattenbristen på att området under de tre senaste åren i följd, 2105 till 2017, fått betydligt lägre årlig nederbörd än 40-årsmedianvärdet. Ändå har staden under denna period fortsatt använda sina vanliga 547 miljoner liter vatten per dag, för sina runt 4 miljoner invånare. Denna stora vattenanvändning under den långa perioden med regnbrist har gjort att nästan hela vattenvolymen i de reservoarer som lagrar och försörjer staden med vatten har förbrukats så att de är nu nästan helt torrlagda. 
– Klimatförändringen kan delvis ha bidragit till den långa perioden med regnbrist, men sådana perioder kan under alla förhållanden komma då och då och till exempel under 1990 fanns det bara 2 miljoner invånare i Kapstaden som behövde försörjas med vatten, att jämföra med dagens 4 miljoner invånare. Även om varje person använder lika mycket vatten som man gör nu, skulle stadens totala vattenanvändning vara hälften så stor med hälften så många invånare. Vattenvolymen i stadens reservoarer skulle då ha räckt mycket längre under en lika lång period med regnbrist. Den stora befolkningsökningen i staden har alltså också starkt bidragit till den nuvarande akuta vattenbristen. 

Vad kan jag som privatperson göra för att bidra till en minskad brist på dricksvatten?
– Man kan och bör som enskild person alltid hushålla väl och inte slösa med vatten.

På vissa håll har man experimenterat med att avsalta havsvatten för att kunna använda det som dricksvatten. Är detta en framkomlig väg för att komma tillrätta med vattenbristen som uppstår i samband med långvarig torka?
– Avsaltning av havsvatten är nu en helt etablerad teknik som används på flera håll i världen. Det är en framkomlig men fortfarande ganska dyr väg att få tillräckligt med dricksvatten under långvarig torka, så det är främst rika länder som kan använda sig av den. Och även för rika länder kostar det fortfarande för mycket energi och pengar att avsalta de betydligt större mängderna havsvatten som behövs för att också räcka till jordbruk, energiförsörjning, industri och andra hushållsändamål än bara dricksvatten, avslutar Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser samt prefekt för institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet, ledamot av Vetenskapsakademin och en av landets mest meriterade hydrologer.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se
 
eBlick
Lidman (4)
jul 19, 2018
Förskoleupproret visar att den svenska barnomsorgsmodellen har kapsejsat. – Redan för 18 år sedan varnade Barnombudsmannen och sade att förskolan inte hade rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Jag upplever att vi är marinerade i socialism, menar Madelein Lidman på Power to Parents 2018
eBlick
jul 19, 2018
Mona Lundin hade fått ett längre vikariat på ett daghem i Örnsköldsvik. Ganska snart upptäckte hon ett flertal allvarliga säkerhetsbrister på avdelningen hon jobbade på. När Mona påtalade detta för sin chef fick hon inte det stöd hon hade hoppats på. Istället blev hon avskedad med omedelbar verkan. I arbetsgivarintyget skrev chefen att Mona saknade samarbetsförmåga. Foto:
eBlick
jul 19, 2018
Den tidigare chefen för Helsingfors narkotikapolis Jari Aarnio misstänks för inblandning i ett mord i Helsingfors år 2003. Han ska ha känt till mordplanerna, men låtit bli att ingripa, enligt finska medier.
eBlick
jul 05, 2018
Tusentals sjukskrivna som fått sin sjukpenning indragen av Försäkringskassan har fått nog. Nu sprider sig protestaktionen #sickasfk på nätets sociala forum. – Tanken är att väcka uppmärksamhet och opinion. Det är valår och opinion skrämmer politiker. Med tillräckligt mycket uppmärksamhet kan de inte längre behandla sjuka människor så här. Då tvingas de ändra sig, säger initiativtagaren Åsa E Melander till Inblick.
eBlick
jun 28, 2018
För att täcka behoven inom framtidens äldreomsorg behöver 146 000 personer nyanställas de närmaste åtta åren. Samtidigt är det redan nu svårt att hitta personer som ska jobba inom äldreomsorgen och de som jobbar där funderar på att sluta.
eBlick
jun 21, 2018
Det är sommarlov och det har precis varit skolavslutningar i Sverige. Av landets skolavslutningar så firar numera bara 35 procent av landets grundskolor dem i kyrkan, trots att 78 procent vill ha kvar skolavslutningarna i kyrkan. – Staten har antagit ett tydligt ateistiskt, sekulärt religionsbegrepp som nedvärderar religion, menar forskaren och universitetslektorn Viktor Aldrin.
eBlick
jun 21, 2018
Uppropet #pressatläge är ett förskoleuppror om situationen i den svenska förskolan. Under två månader i början av det här året har förskoleupproret sammanställt förskolechefers och förskollärares berättelser från hela landet. Uppropet resulterade i en nästan 700 sidor lång larmrapport där personalen återger dramatiska beskrivningar om situationen på Sveriges förskolor.
eBlick
jun 21, 2018
Inför den här veckans internationella yogadag har Indiens premiärminister Narendra Modi släppt filmer med sina dagliga yogaövningar på YouTube. Övningarna genomförs vördnadsfullt inför en buddhastaty och avslutas med det klassiska mantrat ”aum”, ett religiöst uttryck som representerar de hinduiska gudarna Brahma, Vishnu och Shiva.
eBlick
jun 14, 2018
Förra helgen spelade Sveriges Television in programmet Maträddarna under Matsvinnsfestivalen i Malmö. Kockarna Paul Svensson och Tareq Taylor bakade pizza på kasserade råvaror, som de och programledaren Anne Lundberg bjöd festivalbesökarna på. – På världsbasis räknar man med att en tredjedel av all mat som odlas slängs, berättade Anne Lundberg för Inblick.
eBlick
jun 14, 2018
Inför höstens riksdagsval kommer Inblick att intervjua en rad politiker från olika partier i riksdagen. Turen har nu kommit till Daniel Bäckström, riksdagsledamot för Centerpartiet. – Den naiva försvarspolitiken som Sverige fört med skrotandet av försvarsmateriel och nedläggning av förband gick för långt och måste vändas, säger han till Inblick.
eBlick
jun 08, 2018
Lars Stjernkvist är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Han är dessutom något av en galjonsfigur för Socialdemokraterna på riksplanet. I en exklusiv intervju berättar han för Inblick om hur han ser på det kommande valet samt hur hans Sverige ser ut om tio år.