Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Fortsatt hemlighetsmakeri kring polisanmälan mot Love and Hope

Ruben Agnarsson | 06 apr , 2018
Regeringen står fast vid UD:s hemligstämpel av nepalesiska myndigheters kommunikation kring Lighthouse polisanmälan mot Love and Hope med hänvisning till att det ”stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser”.
Fortsatt_hemlighetsmakeri_kring_polisanmalan_mot_Love_and_Hope
På sitt regeringssammanträde som hölls på Linköpings slott i Linköping torsdagen den 15 mars beslutade regeringen att avslå Inblicks begäran att få ut hemligstämplade handlingar som rör den nepalesiska hjälporganisationen Lighthouse anmälan mot svenska Love and Hope.
Det var biståndsminister Isabella Lövin som skrev under regeringsbeslutet.
Tidigare har Utrikesdepartementets rättssekretariat hemligstämplat de nepalesiska myndigheternas kommunikation med UD i ärendet.
Först den 28 mars – nästan två veckor efter att beslutet togs – fick Inblick del av regeringens beslut via Mia Risberg, departementssekreterare på UD:s rättssekretariat.
Samma dag kunde därmed Justitieombudsmannen avskriva Inblicks anmälan med anledning av regeringens uteblivna svar.

Stör relationen med Nepal

Regeringen motiverade sitt beslut med att ”handlingarna innehålleruppgifter som rör Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt rör annan stat eller myndighet i annan stat. Det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgifterna röjs. Dessa uppgifter omfattas därför av sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och kan inte lämnas ut”.
Lighthouse polisanmälan som vidarebefordrats av nepalesiska myndigheter var en respons på att Love and Hope avbröt sitt samarbete med Lighthouse i december 2016 på grund av misstankar om korruption.
Inblick besökte Nepal i början av 2018 och kunde på plats beskriva hur Lighthouse medarbetare låg bakom regelrätta mordhot, uppenbara lögner, omfattande sextrakasserier och försvunna biståndspengar.
Organisationens ledare Raju Sundas är på grund av sin livsstil utesluten ur Nepals största kristna samarbetsorganisation och flera internationella biståndsorganisationer har avbrutit sitt understöd till Lighthouse.

Förfalskat intyg

Ett förfalskat intyg daterat den 11 januari 2017 som påstods fria Lighthouse från alla anklagelser dök upp i tidningen Dagen strax efter att Love and Hope bröt med sin samarbetspartner i Nepal. Tarak Dhital, chef på den myndighet (Central Child Welfare Board, CCWB) som påstods ha skrivit intyget, har till Inblick förnekat att intyget existerar. 
–Inget sådant brev har officiellt utfärdats av CCWB så dess innehåll är helt och hållet falskt! förklarade han för Inblick.
Den som stod bakom det förfalskade intyget var Tarak Dhitals företrädare Dilli Ram Giri, som fick lämna myndigheten våren 2017. Stora delar av det falska brevets formuleringar fanns exakt återgivna i Lighthouse årsredovisning för år 2016 som kom ut i mars 2017, där Dilli Ram Giris namn stod under texten.
Det är äventyraren och bloggaren Anneli Wester som har hjälpt Lighthouse att formulera polisanmälan mot Love and Hope. De har även fått hjälp av Dilli Ram Giri, som enligt ett Facebookinlägg från den 2 juni i fjol träffade Anneli Wester och hade ett ”ytterst allvarligt samtal” om vad ”Love and Hope har hittat på.”

UD-kritik mot Nepal

Anneli Wester har på Facebook berättat om hur hon i samband med att hon engagerade sig mot Love and Hope fick kontakt med ett hemligt ”höjdarnätverk”, inbjöds till FN och fick kontakt med UD-toppen Jan Eliasson som enligt henne ”i tre meningar gav svar på något jag sökt i flera år”.
I den senaste rapporten om mänskliga rättigheter i Nepal (2013) riktar UD kritik mot Nepals rättsväsende: ”Det finns uppgifter om att enskilda domstolar låter sig påverkas av såväl politiska påtryckningar som mutor och hot.”
Det är nu Sven-Åke Blombergsson på Nationella operativa avdelningen (som också är spanare vid polisens Palmegrupp) som ska utreda ärendet. En förundersökning har inletts av åklagare Ashref Ahmed vid Norrorts åklagarkammare i Stockholm.
Raju Sundas, liksom Lighthouse juridiska ombud Anneli Wester, har avböjt att svara på Inblicks frågor.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
Lidman (4)
jul 19, 2018
Förskoleupproret visar att den svenska barnomsorgsmodellen har kapsejsat. – Redan för 18 år sedan varnade Barnombudsmannen och sade att förskolan inte hade rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Jag upplever att vi är marinerade i socialism, menar Madelein Lidman på Power to Parents 2018
eBlick
jul 19, 2018
Mona Lundin hade fått ett längre vikariat på ett daghem i Örnsköldsvik. Ganska snart upptäckte hon ett flertal allvarliga säkerhetsbrister på avdelningen hon jobbade på. När Mona påtalade detta för sin chef fick hon inte det stöd hon hade hoppats på. Istället blev hon avskedad med omedelbar verkan. I arbetsgivarintyget skrev chefen att Mona saknade samarbetsförmåga. Foto:
eBlick
jul 19, 2018
Den tidigare chefen för Helsingfors narkotikapolis Jari Aarnio misstänks för inblandning i ett mord i Helsingfors år 2003. Han ska ha känt till mordplanerna, men låtit bli att ingripa, enligt finska medier.
eBlick
jul 05, 2018
Tusentals sjukskrivna som fått sin sjukpenning indragen av Försäkringskassan har fått nog. Nu sprider sig protestaktionen #sickasfk på nätets sociala forum. – Tanken är att väcka uppmärksamhet och opinion. Det är valår och opinion skrämmer politiker. Med tillräckligt mycket uppmärksamhet kan de inte längre behandla sjuka människor så här. Då tvingas de ändra sig, säger initiativtagaren Åsa E Melander till Inblick.
eBlick
jun 28, 2018
För att täcka behoven inom framtidens äldreomsorg behöver 146 000 personer nyanställas de närmaste åtta åren. Samtidigt är det redan nu svårt att hitta personer som ska jobba inom äldreomsorgen och de som jobbar där funderar på att sluta.
eBlick
jun 21, 2018
Det är sommarlov och det har precis varit skolavslutningar i Sverige. Av landets skolavslutningar så firar numera bara 35 procent av landets grundskolor dem i kyrkan, trots att 78 procent vill ha kvar skolavslutningarna i kyrkan. – Staten har antagit ett tydligt ateistiskt, sekulärt religionsbegrepp som nedvärderar religion, menar forskaren och universitetslektorn Viktor Aldrin.
eBlick
jun 21, 2018
Uppropet #pressatläge är ett förskoleuppror om situationen i den svenska förskolan. Under två månader i början av det här året har förskoleupproret sammanställt förskolechefers och förskollärares berättelser från hela landet. Uppropet resulterade i en nästan 700 sidor lång larmrapport där personalen återger dramatiska beskrivningar om situationen på Sveriges förskolor.
eBlick
jun 21, 2018
Inför den här veckans internationella yogadag har Indiens premiärminister Narendra Modi släppt filmer med sina dagliga yogaövningar på YouTube. Övningarna genomförs vördnadsfullt inför en buddhastaty och avslutas med det klassiska mantrat ”aum”, ett religiöst uttryck som representerar de hinduiska gudarna Brahma, Vishnu och Shiva.
eBlick
jun 14, 2018
Förra helgen spelade Sveriges Television in programmet Maträddarna under Matsvinnsfestivalen i Malmö. Kockarna Paul Svensson och Tareq Taylor bakade pizza på kasserade råvaror, som de och programledaren Anne Lundberg bjöd festivalbesökarna på. – På världsbasis räknar man med att en tredjedel av all mat som odlas slängs, berättade Anne Lundberg för Inblick.
eBlick
jun 14, 2018
Inför höstens riksdagsval kommer Inblick att intervjua en rad politiker från olika partier i riksdagen. Turen har nu kommit till Daniel Bäckström, riksdagsledamot för Centerpartiet. – Den naiva försvarspolitiken som Sverige fört med skrotandet av försvarsmateriel och nedläggning av förband gick för långt och måste vändas, säger han till Inblick.
eBlick
jun 08, 2018
Lars Stjernkvist är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Han är dessutom något av en galjonsfigur för Socialdemokraterna på riksplanet. I en exklusiv intervju berättar han för Inblick om hur han ser på det kommande valet samt hur hans Sverige ser ut om tio år.