Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

ÖB: ”Glädjande att vi är tillbaka på Gotland”

Ruben Agnarsson | 05 jul , 2018
Under ett försvarsseminarium på Almedalen nämndes Putin och Trumps möte i Helsingfors om ett par veckor som en händelse som kan förändra det säkerhetspolitiska läget i världen fullständigt. – Det är väldigt glädjande att vi är tillbaka och att vi nu finns permanent på på Gotland, säger ÖB Micael Bydén i ett samtal med Inblick.
ÖB
Sveriges första nya regemente sedan andra världskriget, P 18 på Gotland, invigdes för en dryg månad sedan. Det skedde efter att samtliga fyra förband lagts ned i början av 2000-talet.
Sveriges försvar var av naturliga skäl ett återkommande tema under Almedalsveckan och överbefälhavare Micael Bydén deltog på flera seminarier.
Av ekonomiska skäl är Försvarsmaktens deltagande i år begränsat och fartyget HMS Carlskrona finns inte på plats. 
Kostnaden för 2018 års genomförande är cirka 75 000 kronor. Förra året var budgeten på omkring 1 miljon kronor där fartyget HMS Carlskrona med besättning stod för huvuddelen av kostnaden.

Positiv ÖB

Under måndagens seminarium ”Framtidens försvarsmakt” var temat hur förutsättningarna för det militära försvaret av Sverige har förändrats drastiskt.
Under seminariet uttryckte ÖB Micael Bydén en positiv inställning till försvarets möjligheter. Han nämnde kompetensen hos försvarets personal, den breda politiska samstämmigheten om att vi behöver ett starkt försvar, samt den ökande försvarsviljan hos det svenska folket.
Robert Dalsjö, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), var mer kritisk. Han menade att politikerna i sin försvarsbudget beställt en Mercedes men gett pengar till en Skoda.
– Det kan bli bråttom. Efter att Trump och Putin träffas i Helsingfors den 16 juli kan vi ha ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge i världen, sade Robert Dalsjö.
– Alla västliga länder har tagit en strategisk time out, precis som Sverige. Alla har inriktat sig på Afghanistan och har glömt att inrikta sig på förmågan att möta en organiserad angripare, sade han.
Johan Wiktorin, försvarspolitisk debattör, menade att Sveriges försvar behövde stärkas ganska snabbt och ganska kraftigt.

Kom ihåg var vi startade

Även Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, menade att det säkerhetspolitiska läget i världen kan komma att förändras fullständigt i och med Trumps och Putins möte i Helsingfors 
När ÖB Micael Bydén avslutade seminariet påminde han om var Sveriges försvar befann sig för några år sedan.
– Jag kan känna en frustration när vi får reda på våra tillkortakommanden. Kom i håg var vi startade någonstans. Gå tillbaka till sekelskiftet, då var vi dubbelt så många. Eller för tio år sedan då vi var fantastiskt duktiga på att ta bort, städa undan och lägga ned.
– Vi har gjort en resa för att återfå ett nationellt försvar med allt vad det innebär. Vår förmåga är i dag relativt liten, med ett beroendeförhållande till det civila samhället och andra myndigheter. När jag pratar om långsiktighet så talar jag om att försvara landet.
– Att bygga upp. Vilka förbandsenheter behövs? Det här tar tid, att rekrytera personal som ska förbandssättas och sedan få erfarenhet. Att då leva med fyraåriga mandatperioder och femåriga försvarsbeslut kan då ibland vara övermäktigt, sade Micael Bydén och efterlyste flexibilitet och mindre detaljstyrning från sina uppdragsgivare.

Sover gott

Inblick fick ett samtal med Sveriges överbefälhavare efter Försvarsmaktens seminarium på måndag eftermiddag. Han vill inte kommentera om det var fel att ta bort förbanden på Gotland, som lades ned i samband med försvarsbesluten år 1996 och 2000. 
– Det är väldigt glädjande att vi är tillbaka och att vi nu finns permanent på Gotland, enligt det inriktningsbeslut som är fattat, betonar ÖB Micael Bydén för Inblick.
– Om man går tillbaka och börjar fundera på tidigare beslut som är fattade under annan tid och under helt andra förutsättningar, så är det väldigt lätt att säga att det var helt fel. Men jag tar inte den utgångspunkten.
– Det som är intressant att fundera på är: Gick vi för långt, med Försvarsmakten och försvarsförmågorna i sin helhet, där vi har avvecklat mycket under snabba former? Där tror jag att det finns en rad lärdomar att hämta.
– Men jag går tillbaka till där vi började: Jag är väldigt glad över att vi är tillbaka på Gotland.

Med tanke på det jobb du har, sover du gott på natten?
– Absolut, jag sover väldigt gott, och nu blir det semestertider även för en sådan som jag och då ska jag sova ännu mer.

Ruben Agnarsson
ruben@inblick.se
 
eBlick
Lidman (4)
jul 19, 2018
Förskoleupproret visar att den svenska barnomsorgsmodellen har kapsejsat. – Redan för 18 år sedan varnade Barnombudsmannen och sade att förskolan inte hade rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Jag upplever att vi är marinerade i socialism, menar Madelein Lidman på Power to Parents 2018
eBlick
jul 19, 2018
Mona Lundin hade fått ett längre vikariat på ett daghem i Örnsköldsvik. Ganska snart upptäckte hon ett flertal allvarliga säkerhetsbrister på avdelningen hon jobbade på. När Mona påtalade detta för sin chef fick hon inte det stöd hon hade hoppats på. Istället blev hon avskedad med omedelbar verkan. I arbetsgivarintyget skrev chefen att Mona saknade samarbetsförmåga. Foto:
eBlick
jul 19, 2018
Den tidigare chefen för Helsingfors narkotikapolis Jari Aarnio misstänks för inblandning i ett mord i Helsingfors år 2003. Han ska ha känt till mordplanerna, men låtit bli att ingripa, enligt finska medier.
eBlick
jul 05, 2018
Tusentals sjukskrivna som fått sin sjukpenning indragen av Försäkringskassan har fått nog. Nu sprider sig protestaktionen #sickasfk på nätets sociala forum. – Tanken är att väcka uppmärksamhet och opinion. Det är valår och opinion skrämmer politiker. Med tillräckligt mycket uppmärksamhet kan de inte längre behandla sjuka människor så här. Då tvingas de ändra sig, säger initiativtagaren Åsa E Melander till Inblick.
eBlick
jun 28, 2018
För att täcka behoven inom framtidens äldreomsorg behöver 146 000 personer nyanställas de närmaste åtta åren. Samtidigt är det redan nu svårt att hitta personer som ska jobba inom äldreomsorgen och de som jobbar där funderar på att sluta.
eBlick
jun 21, 2018
Det är sommarlov och det har precis varit skolavslutningar i Sverige. Av landets skolavslutningar så firar numera bara 35 procent av landets grundskolor dem i kyrkan, trots att 78 procent vill ha kvar skolavslutningarna i kyrkan. – Staten har antagit ett tydligt ateistiskt, sekulärt religionsbegrepp som nedvärderar religion, menar forskaren och universitetslektorn Viktor Aldrin.
eBlick
jun 21, 2018
Uppropet #pressatläge är ett förskoleuppror om situationen i den svenska förskolan. Under två månader i början av det här året har förskoleupproret sammanställt förskolechefers och förskollärares berättelser från hela landet. Uppropet resulterade i en nästan 700 sidor lång larmrapport där personalen återger dramatiska beskrivningar om situationen på Sveriges förskolor.
eBlick
jun 21, 2018
Inför den här veckans internationella yogadag har Indiens premiärminister Narendra Modi släppt filmer med sina dagliga yogaövningar på YouTube. Övningarna genomförs vördnadsfullt inför en buddhastaty och avslutas med det klassiska mantrat ”aum”, ett religiöst uttryck som representerar de hinduiska gudarna Brahma, Vishnu och Shiva.
eBlick
jun 14, 2018
Förra helgen spelade Sveriges Television in programmet Maträddarna under Matsvinnsfestivalen i Malmö. Kockarna Paul Svensson och Tareq Taylor bakade pizza på kasserade råvaror, som de och programledaren Anne Lundberg bjöd festivalbesökarna på. – På världsbasis räknar man med att en tredjedel av all mat som odlas slängs, berättade Anne Lundberg för Inblick.
eBlick
jun 14, 2018
Inför höstens riksdagsval kommer Inblick att intervjua en rad politiker från olika partier i riksdagen. Turen har nu kommit till Daniel Bäckström, riksdagsledamot för Centerpartiet. – Den naiva försvarspolitiken som Sverige fört med skrotandet av försvarsmateriel och nedläggning av förband gick för långt och måste vändas, säger han till Inblick.
eBlick
jun 08, 2018
Lars Stjernkvist är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Han är dessutom något av en galjonsfigur för Socialdemokraterna på riksplanet. I en exklusiv intervju berättar han för Inblick om hur han ser på det kommande valet samt hur hans Sverige ser ut om tio år.