Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunal grundskola

Göran Jacobson | 13 sep , 2018
Elever som är inblandade i blodiga slagsmål, hotar elever och lärare, pekar finger, säger nedsättande saker och stör lektionerna. Bilden av elever i två klasser på mellanstadiet på Navestadsskolan i Norrköping, som Skolinspektionen målar upp efter sin inspektion, är allt annan än trevlig och stillsam. Nu väntar miljonvite om skolan inte löser problemen.
Skolinspektionen_riktar_skarp_kritik_mot_kommunal_grundskola
Det är ord och inga visor när Skolinspektionen i en rapport riktar skarp kritik mot den kommunala grundskolan Navestadsskolan i Norrköping. Bristerna i främst två klasser på mellanstadiet är enligt Skolinspektionen så pass allvarliga att om de inte har åtgärdats sensast den 5 november så riskerar skolan och i praktiken Norrköpings kommun ett vite på 1,4 miljoner kronor.
– Skolinspektionens målsättning är att den ansvarige för skolverksamheten så snart som möjligt ska åtgärda bristerna i verksamheten, exempelvis att eleverna har en trygg arbetsmiljö. Ett vite är därför ett påtryckningsmedel för att huvudmannen ska inse allvaret i Skolinspektionens föreläggande. Om huvudmannen inte åtgärdat bristerna i verksamheten kan Skolinspektionen ansöka till förvaltningsrätten om utdömande av vitet, säger Agnes Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen, till Inblick.
– En ansökan till förvaltningsrätten föregås alltid av en uppföljning av föreläggandet. Det är sedan upp till förvaltningsrätten att rättsligt pröva ansökan, fortsätter Agnes Gidlund.

Allvarlig situation

Skolinspektionen har besökt Navestadsskolan i Norrköping vid två tillfällen under 2017 och 2018. Under Skolinspektionens lektionsobservationer kunde de se hur vissa elever inte kom igång med arbetet, hur de avbröt läraren med frågor som inte rör undervisningen, använde sin mobiltelefon till annat än skoluppgifterna, använde ett grovt kränkande språkbruk och pekade finger. 
Skolinspektionen såg ingen gemensam linje i hur lärare tillrättavisade elever, om det ens gjordes, och efterfrågade en plan för att motverka kränkande behandling. Det var även stökigt i de allmänna utrymmena, där inspektörerna bland annat kunde se hur elever bråkade och trycktes upp mot skåp.
När Skolinspektionen kom tillbaka i våras ansåg man inte att skolan kommit till rätta med problemen. Situationen på mellanstadiet anses vara så pass allvarlig att den utgör ett direkt hot mot arbetsmiljön för såväl elever som lärare på skolan.

Blodiga slagsmål

I elevintervjuer framkommer vidare att det ofta förekommer blodiga slagsmål mellan elever på rasterna och att det är vanligt att eleverna själva får ta hand om bråk som uppkommer. Kan de inte reda ut det själva får de gå och säga till i lärarrummet. 
Lärarna går sällan ut, menar några elever. På frågan vad eleverna gör om det uppstår bråk och slagsmål säger de att de väntar tills det går över. Den väktare som fanns på skolan vid ett av Skolinspektionens besök hade enligt eleverna mest koll på eleverna i högstadiet. 
Någon elev uppger att skolan inte gör någonting för att rasterna ska vara lugna och trygga. Personalen bara släpper ut eleverna och går sedan till personalrummet, enligt eleven. Skolinspektionens rapport beskriver en kommunal grundskola i totalt förfall.
Men det är inte enbart rasterna som är stökiga, enligt Skolinspektionens rapport. Undervisningen haltar betänkligt och i en klass visar det sig att enbart fem elever klarar kunskapsmålen. Övriga elever i klassen gör det inte. Det märkliga är att elever som behöver extra stöd inte utreds eller får den hjälp de behöver.

Stänga skolan?

Skolinspektionen är inte främmande för att stänga en skola, oavsett om den är offentlig eller enskild, om det skulle visa sig att skolmiljön skulle påverka eleverna på ett negativt sätt.
– I mycket allvarliga fall kan Skolinspektionen med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda en viss verksamhet. Denna möjlighet gäller oavsett om huvudmannen är offentlig eller enskild, säger Agnes Gidlund.
– En sådan åtgärd är tillfällig och kan bara användas om det är sannolikt att Skolinspektionens utredning kommer att leda till ett återkallande av en enskild huvudmans godkännande att bedriva skolverksamhet eller om en kommun inte följt Skolinspektionens föreläggande och grovt eller under en längre tid åsidosatt sina skyldigheter, fortsätter Agnes Gidlund.
– För det andra ska det föreligga en allvarlig risk för barnens eller elevernas hälsa eller säkerhet. Av rättssäkerhetsskäl får ett beslut om tillfälligt verksamhetsförbud inte gälla längre tid än sex månader.
Enligt Agnes Gidlund har Skolinspektionen hittills aldrig tvingats till åtgärden att stänga en kommunal skola på grund av brister i skolmiljön.
– Nej. Det har aldrig skett, säger hon.

Utsatt område

Navestadsskolan är belägen i Navestad, en mycket invandrartät stadsdel i Norrköping med 95 olika nationaliteter. Detta bidrar i allra högsta grad till ett internationellt inslag på skolan. På gott och ont. 
Navestad kategoriserades av rikspolisstyrelsen hösten 2017 som ett utsatt område. Enligt polisen betyder detta att området är: ”geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt.” 

Motsättningar

Enligt uppgifter från en initierad källa som Inblick har tagit del av har de återkommande bråken, de verbala hoten mot lärare och mellan elever samt de blodiga slagsmålen på rasterna sin bakgrund i etniska och religiösa motsättningar. Detta är dock något som man från Skolinspektionens sida inte vill kännas vid.
– Några sådana uppgifter kan vi inte bekräfta, lyder det något korthuggna svaret från Agnes Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen på en rak fråga från Inblick.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se
 
eBlick
S_vill_samarbeta_med_V
jan 17, 2019
Socialdemokraterna, som har drivit på nedmonteringen av Sveriges försvar, ville strax före jul ge 3,9 miljarder mindre till Försvarsmakten än den M+KD-budget som riksdagen röstade igenom. Trots att försvarsminister Peter Hultqvist (S) i helgen i skarpa ordalag varnade för Rysslands upprustning, vill Stefan Löfven (S) samarbeta med Jonas Sjöstedt (V) i Försvarsberedningen.
eBlick
jan 17, 2019
En ny väg utanför Jerusalem som har en säkerhetsspärr som ska förhindra palestinska terrordåd har fått den palestinska myndighetens utrikesdepartement att beskriva vägen som en ”apartheidväg”. En PLO-ledamot kräver att FN återinför resolutionen ”sionism är rasism”.
eBlick
jan 17, 2019
USA och Israel drar sig helt ur FN:s kulturorgan Unesco. Organet förlorar därmed legitimitet och 30 procent av sin finansiering. – Det kommer bli svårare att driva press- och yttrandefrihetsfrågor i framtiden utan USA, säger Mats Djurberg till Inblick.
eBlick
jan 10, 2019
I helgen arrangerades hundmässan My dog på Svenska mässan i Göteborg. Cirka 35 000 personer besökte evenemanget och drygt 9 000 hundar deltog i utställningar och olika tävlingar. Inför mässan presenterade Västra kennelklubben och My Dog en ny undersökning om svenskarnas hundvanor.
eBlick
jan 10, 2019
Efter den senaste tidens terrordåd mot turister avråder Utrikesdepartementet (UD) från resor i stora delar av Mellanöstern, dock inte skådeplatsen för de brutala morden på två skandinaviska tjejer, Marocko. – Vi följer UD:s rekommendationer och marknaden avgör om resmål finns i vårt utbud eller inte, säger Adam Györki på TUI till Inblick
eBlick
jan 10, 2019
En före detta premiärminister, en nuvarande president i Högsta domstolen, en tidigare utrikesminister, en tidigare chef för den statliga televisionen och en katolsk kardinal finns i det lettiska KGB-arkiv som nu offentliggörs. – Jag var KGB:s huvudmål vid Lettlands befrielse, säger förre folkrättsprofessorn Bo Theutenberg.
eBlick
jan 04, 2019
Polisens julfester i Eskilstuna, Malmö och Linköping urartade och resulterade i flera polisanmälningar. – Det behövs externa resurser, som kan påtala brister och utreda polisen utifrån, säger polisen Kerstin Dejemyr, initiativtagare till polisens #metoo-upprop som fick 5 000 av landets 13 000 kvinnliga polisanställda att berätta om sextrakasserier inom kåren.
eBlick
jan 04, 2019
Veckan innan jul meddelade USA:s president Donald Trump via Twitter att de amerikanska militära trupperna skulle dras tillbaka från Syrien. Anledningen till tillbakadragandet enligt Trump, är att Islamiska staten (IS) har besegrats. – Det är dags för våra unga hjältar att komma hem, säger president Trump i ett videoklipp på Twitter. Dagen efter meddelade Trump att den amerikanska militära närvaron i Afghanistan också avslutas och att trupperna som varit stationerade där kallas hem.
eBlick
jan 04, 2019
Nu stämmer Konsumentombudsmannen (KO) Ninja Casino för bolagets spelreklam. Enligt KO strider reklamen mot lagen. De kräver att bolaget förbjuds att använda uttryck som "Klockrena vägen till guldet!", Vinsten på banken inom fem minuter!" och "Spela nu!"
eBlick
dec 20, 2018
I slutet av november föreläste Sophie Nyman i Malmö om medberoende på Human Gardenings heldag om spelberoende. – 600 000 svenskar uppgav till Folkhälsomyndigheten att de hade någon i sin närhet som har eller hade haft spelberoende, berättade Sophie Nyman som själv vuxit upp med missbruk i familjen.
eBlick
dec 20, 2018
Lobbyorganisationen RFSL har de senaste tio åren tjänat hundratals miljoner kronor på den så kallade hbtq-certifiering som man erbjuder arbetsplatser och organisationer. Målet med denna certifiering ”innebär att verksamheten får ett normkritiskt tänkande och skapar förutsättningar för ett öppet och inkluderande bemötande ur ett hbtq-perspektiv”, enligt RFSL:s egen beskrivning på sin hemsida. Sedan starten 2008 har nästan 500 arbetsplatser och organisationer runtom i Sverige genomgått lobbyorganisationens hbtq-certifiering av sin verksamhet.