Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunal grundskola

Göran Jacobson | 13 sep , 2018
Elever som är inblandade i blodiga slagsmål, hotar elever och lärare, pekar finger, säger nedsättande saker och stör lektionerna. Bilden av elever i två klasser på mellanstadiet på Navestadsskolan i Norrköping, som Skolinspektionen målar upp efter sin inspektion, är allt annan än trevlig och stillsam. Nu väntar miljonvite om skolan inte löser problemen.
Skolinspektionen_riktar_skarp_kritik_mot_kommunal_grundskola
Det är ord och inga visor när Skolinspektionen i en rapport riktar skarp kritik mot den kommunala grundskolan Navestadsskolan i Norrköping. Bristerna i främst två klasser på mellanstadiet är enligt Skolinspektionen så pass allvarliga att om de inte har åtgärdats sensast den 5 november så riskerar skolan och i praktiken Norrköpings kommun ett vite på 1,4 miljoner kronor.
– Skolinspektionens målsättning är att den ansvarige för skolverksamheten så snart som möjligt ska åtgärda bristerna i verksamheten, exempelvis att eleverna har en trygg arbetsmiljö. Ett vite är därför ett påtryckningsmedel för att huvudmannen ska inse allvaret i Skolinspektionens föreläggande. Om huvudmannen inte åtgärdat bristerna i verksamheten kan Skolinspektionen ansöka till förvaltningsrätten om utdömande av vitet, säger Agnes Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen, till Inblick.
– En ansökan till förvaltningsrätten föregås alltid av en uppföljning av föreläggandet. Det är sedan upp till förvaltningsrätten att rättsligt pröva ansökan, fortsätter Agnes Gidlund.

Allvarlig situation

Skolinspektionen har besökt Navestadsskolan i Norrköping vid två tillfällen under 2017 och 2018. Under Skolinspektionens lektionsobservationer kunde de se hur vissa elever inte kom igång med arbetet, hur de avbröt läraren med frågor som inte rör undervisningen, använde sin mobiltelefon till annat än skoluppgifterna, använde ett grovt kränkande språkbruk och pekade finger. 
Skolinspektionen såg ingen gemensam linje i hur lärare tillrättavisade elever, om det ens gjordes, och efterfrågade en plan för att motverka kränkande behandling. Det var även stökigt i de allmänna utrymmena, där inspektörerna bland annat kunde se hur elever bråkade och trycktes upp mot skåp.
När Skolinspektionen kom tillbaka i våras ansåg man inte att skolan kommit till rätta med problemen. Situationen på mellanstadiet anses vara så pass allvarlig att den utgör ett direkt hot mot arbetsmiljön för såväl elever som lärare på skolan.

Blodiga slagsmål

I elevintervjuer framkommer vidare att det ofta förekommer blodiga slagsmål mellan elever på rasterna och att det är vanligt att eleverna själva får ta hand om bråk som uppkommer. Kan de inte reda ut det själva får de gå och säga till i lärarrummet. 
Lärarna går sällan ut, menar några elever. På frågan vad eleverna gör om det uppstår bråk och slagsmål säger de att de väntar tills det går över. Den väktare som fanns på skolan vid ett av Skolinspektionens besök hade enligt eleverna mest koll på eleverna i högstadiet. 
Någon elev uppger att skolan inte gör någonting för att rasterna ska vara lugna och trygga. Personalen bara släpper ut eleverna och går sedan till personalrummet, enligt eleven. Skolinspektionens rapport beskriver en kommunal grundskola i totalt förfall.
Men det är inte enbart rasterna som är stökiga, enligt Skolinspektionens rapport. Undervisningen haltar betänkligt och i en klass visar det sig att enbart fem elever klarar kunskapsmålen. Övriga elever i klassen gör det inte. Det märkliga är att elever som behöver extra stöd inte utreds eller får den hjälp de behöver.

Stänga skolan?

Skolinspektionen är inte främmande för att stänga en skola, oavsett om den är offentlig eller enskild, om det skulle visa sig att skolmiljön skulle påverka eleverna på ett negativt sätt.
– I mycket allvarliga fall kan Skolinspektionen med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda en viss verksamhet. Denna möjlighet gäller oavsett om huvudmannen är offentlig eller enskild, säger Agnes Gidlund.
– En sådan åtgärd är tillfällig och kan bara användas om det är sannolikt att Skolinspektionens utredning kommer att leda till ett återkallande av en enskild huvudmans godkännande att bedriva skolverksamhet eller om en kommun inte följt Skolinspektionens föreläggande och grovt eller under en längre tid åsidosatt sina skyldigheter, fortsätter Agnes Gidlund.
– För det andra ska det föreligga en allvarlig risk för barnens eller elevernas hälsa eller säkerhet. Av rättssäkerhetsskäl får ett beslut om tillfälligt verksamhetsförbud inte gälla längre tid än sex månader.
Enligt Agnes Gidlund har Skolinspektionen hittills aldrig tvingats till åtgärden att stänga en kommunal skola på grund av brister i skolmiljön.
– Nej. Det har aldrig skett, säger hon.

Utsatt område

Navestadsskolan är belägen i Navestad, en mycket invandrartät stadsdel i Norrköping med 95 olika nationaliteter. Detta bidrar i allra högsta grad till ett internationellt inslag på skolan. På gott och ont. 
Navestad kategoriserades av rikspolisstyrelsen hösten 2017 som ett utsatt område. Enligt polisen betyder detta att området är: ”geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt.” 

Motsättningar

Enligt uppgifter från en initierad källa som Inblick har tagit del av har de återkommande bråken, de verbala hoten mot lärare och mellan elever samt de blodiga slagsmålen på rasterna sin bakgrund i etniska och religiösa motsättningar. Detta är dock något som man från Skolinspektionens sida inte vill kännas vid.
– Några sådana uppgifter kan vi inte bekräfta, lyder det något korthuggna svaret från Agnes Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen på en rak fråga från Inblick.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se
 
eBlick
38_fore_detta_EU_politiker_ifragasatter_USAs_fredsplan
apr 18, 2019
Strax innan det israeliska valet erkände Donald Trump Israels rätt till Golanhöjderna. Nu är 38 före detta europeiska toppolitiker oroliga för att USA:s president ska överge tvåstatslösningen. – Efter oljekrisen 1973 tog EU över arabländernas syn på Mellanöstern helt och hållet, säger Tomas Sandell på European Coalition for Israel.
eBlick
apr 18, 2019
Familjen Iyer lever sedan många år tillbaka i en av Indiens mångmiljonstäder. Makarna Alice och Kumar har följt en kallelse att verka i landet som tältmakarmissionärer. Inblick fick en intervju med Kumar Iyer i familjens hem i Indien.
eBlick
apr 18, 2019
Forskningen om barncancer har tagit sjumilakliv framåt. I en färsk rapport från Barncancerfonden visar helt nya siffror att den genomsnittliga överlevnaden för barn med cancer i Sverige har ökat från 80 till 85 procent på bara fem år. Det är enligt Barncancerfonden den största enskilda ökningen sedan det tidiga 1990-talet.
eBlick
apr 11, 2019
Allt fler svenskar tycker att det är viktigt med kristna värden i samhället. Andelen väljare som vill ha ett samhälle byggt på kristna värden har sedan man började ställa frågan stadigt minskat, från höga nivåer ner till cirka 20 procent. Nu har trenden vänt. – Det är en historisk ökning som skett de senaste åren, säger professor Magnus Hagevi på Linnéuniversitetet i Växjö, som genomfört undersökningen, till Inblick.
eBlick
apr 11, 2019
För drygt två veckor sedan lanserades två stödsidor på internet för gravida kvinnor och för kvinnor som gjort abort. – Det finns inget sådant här i Sverige och vi vill vara med och fylla den luckan, berättar initiativtagaren Malin Schelin.
eBlick
apr 04, 2019
Elscootrarna håller alltmer på att ta över gatubilden i våra storstäder. På gott och ont. Rapporterna duggar tätt om skallskador i samband med fallolyckor som drabbar förarna av dessa fordon. Men den nya cykeltrenden drabbar även synskadade personer som snubblar på felparkerade elsparkcyklar. – Häromveckan ramlade jag rakt ut i gatan när jag snubblade på en elscooter som stod parkerad tvärs över gångbanan. Då blev jag riktigt arg, berättar synskadade Mackan Andersson för Inblick.
eBlick
apr 04, 2019
Christian Holm Barenfeld ställer upp i Europaparlamentsvalet den 26 maj. Han har lång politisk erfarenhet från Riksdagen och ett stort internationellt engagemang för tillväxt, frihet och mänskliga rättigheter. – Jag vill vara en stark röst för trygghet, frihet och tillväxt i Europa, säger han till Inblick.
eBlick
apr 04, 2019
– Mannen grips på brottsplatsen, och kvinnan genomgår läkarundersökningar som visar tydliga skador. Mannen häktas inte och frias efter tre månader, sade Annika Qarlsson i en riksdagsdebatt förra veckan om den misstänkta polisvåldtäkten mot Jenny Örn.
eBlick
mar 28, 2019
I lördags talade Sanna Karosos om utsorteringsabort på konferensen "Tillsammans för livet" i Stockholm. – Varje abort är tragisk, men en selektiv abort är ännu mer tragisk och moraliskt problematisk. Den sker när graviditeten är önskad, men det specifika barnet diskrimineras och ratas, berättar Sanna för Inblick inför konferensen.
eBlick
mar 28, 2019
Två veckor innan valet i Israel, när både premiärminister Benyamin Netanyahu och oppositionsledaren Benny Gantz befann sig i USA, träffade en Hamasraket ett bostadshus i norra Tel Aviv – åtta mil från Gaza. USA:s utrikesminister Mike Pompeo har klargjort att Donald Trumps fredsplan släpps efter valet.
eBlick
mar 21, 2019
Idag firas internationella Downs syndromdagen. För två år sedan fick svenska Sanna Karosas i Litauen en flicka med Downs syndrom. – När Iva låg i mina armar såg jag min dotter först. Downs syndrom tog inte så mycket plats, berättar Sanna som har engagerat sig i att ändra attityden till handikappade i Litauen och kommer att "rocka sockorna" tillsammans med landets kändisar.