Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunal grundskola

Göran Jacobson | 13 sep , 2018
Elever som är inblandade i blodiga slagsmål, hotar elever och lärare, pekar finger, säger nedsättande saker och stör lektionerna. Bilden av elever i två klasser på mellanstadiet på Navestadsskolan i Norrköping, som Skolinspektionen målar upp efter sin inspektion, är allt annan än trevlig och stillsam. Nu väntar miljonvite om skolan inte löser problemen.
Skolinspektionen_riktar_skarp_kritik_mot_kommunal_grundskola
Det är ord och inga visor när Skolinspektionen i en rapport riktar skarp kritik mot den kommunala grundskolan Navestadsskolan i Norrköping. Bristerna i främst två klasser på mellanstadiet är enligt Skolinspektionen så pass allvarliga att om de inte har åtgärdats sensast den 5 november så riskerar skolan och i praktiken Norrköpings kommun ett vite på 1,4 miljoner kronor.
– Skolinspektionens målsättning är att den ansvarige för skolverksamheten så snart som möjligt ska åtgärda bristerna i verksamheten, exempelvis att eleverna har en trygg arbetsmiljö. Ett vite är därför ett påtryckningsmedel för att huvudmannen ska inse allvaret i Skolinspektionens föreläggande. Om huvudmannen inte åtgärdat bristerna i verksamheten kan Skolinspektionen ansöka till förvaltningsrätten om utdömande av vitet, säger Agnes Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen, till Inblick.
– En ansökan till förvaltningsrätten föregås alltid av en uppföljning av föreläggandet. Det är sedan upp till förvaltningsrätten att rättsligt pröva ansökan, fortsätter Agnes Gidlund.

Allvarlig situation

Skolinspektionen har besökt Navestadsskolan i Norrköping vid två tillfällen under 2017 och 2018. Under Skolinspektionens lektionsobservationer kunde de se hur vissa elever inte kom igång med arbetet, hur de avbröt läraren med frågor som inte rör undervisningen, använde sin mobiltelefon till annat än skoluppgifterna, använde ett grovt kränkande språkbruk och pekade finger. 
Skolinspektionen såg ingen gemensam linje i hur lärare tillrättavisade elever, om det ens gjordes, och efterfrågade en plan för att motverka kränkande behandling. Det var även stökigt i de allmänna utrymmena, där inspektörerna bland annat kunde se hur elever bråkade och trycktes upp mot skåp.
När Skolinspektionen kom tillbaka i våras ansåg man inte att skolan kommit till rätta med problemen. Situationen på mellanstadiet anses vara så pass allvarlig att den utgör ett direkt hot mot arbetsmiljön för såväl elever som lärare på skolan.

Blodiga slagsmål

I elevintervjuer framkommer vidare att det ofta förekommer blodiga slagsmål mellan elever på rasterna och att det är vanligt att eleverna själva får ta hand om bråk som uppkommer. Kan de inte reda ut det själva får de gå och säga till i lärarrummet. 
Lärarna går sällan ut, menar några elever. På frågan vad eleverna gör om det uppstår bråk och slagsmål säger de att de väntar tills det går över. Den väktare som fanns på skolan vid ett av Skolinspektionens besök hade enligt eleverna mest koll på eleverna i högstadiet. 
Någon elev uppger att skolan inte gör någonting för att rasterna ska vara lugna och trygga. Personalen bara släpper ut eleverna och går sedan till personalrummet, enligt eleven. Skolinspektionens rapport beskriver en kommunal grundskola i totalt förfall.
Men det är inte enbart rasterna som är stökiga, enligt Skolinspektionens rapport. Undervisningen haltar betänkligt och i en klass visar det sig att enbart fem elever klarar kunskapsmålen. Övriga elever i klassen gör det inte. Det märkliga är att elever som behöver extra stöd inte utreds eller får den hjälp de behöver.

Stänga skolan?

Skolinspektionen är inte främmande för att stänga en skola, oavsett om den är offentlig eller enskild, om det skulle visa sig att skolmiljön skulle påverka eleverna på ett negativt sätt.
– I mycket allvarliga fall kan Skolinspektionen med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda en viss verksamhet. Denna möjlighet gäller oavsett om huvudmannen är offentlig eller enskild, säger Agnes Gidlund.
– En sådan åtgärd är tillfällig och kan bara användas om det är sannolikt att Skolinspektionens utredning kommer att leda till ett återkallande av en enskild huvudmans godkännande att bedriva skolverksamhet eller om en kommun inte följt Skolinspektionens föreläggande och grovt eller under en längre tid åsidosatt sina skyldigheter, fortsätter Agnes Gidlund.
– För det andra ska det föreligga en allvarlig risk för barnens eller elevernas hälsa eller säkerhet. Av rättssäkerhetsskäl får ett beslut om tillfälligt verksamhetsförbud inte gälla längre tid än sex månader.
Enligt Agnes Gidlund har Skolinspektionen hittills aldrig tvingats till åtgärden att stänga en kommunal skola på grund av brister i skolmiljön.
– Nej. Det har aldrig skett, säger hon.

Utsatt område

Navestadsskolan är belägen i Navestad, en mycket invandrartät stadsdel i Norrköping med 95 olika nationaliteter. Detta bidrar i allra högsta grad till ett internationellt inslag på skolan. På gott och ont. 
Navestad kategoriserades av rikspolisstyrelsen hösten 2017 som ett utsatt område. Enligt polisen betyder detta att området är: ”geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt.” 

Motsättningar

Enligt uppgifter från en initierad källa som Inblick har tagit del av har de återkommande bråken, de verbala hoten mot lärare och mellan elever samt de blodiga slagsmålen på rasterna sin bakgrund i etniska och religiösa motsättningar. Detta är dock något som man från Skolinspektionens sida inte vill kännas vid.
– Några sådana uppgifter kan vi inte bekräfta, lyder det något korthuggna svaret från Agnes Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen på en rak fråga från Inblick.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se
 
eBlick
Hade_Israel_funnits_hade_inte_sa_manga_mordats
nov 08, 2018
De sista överlevande från Förintelsen är omkring nittio år gamla och kan som förstahandsvittnen fortfarande berätta om vad som skedde i Hitlers dödsläger. Inblick besökte den aktuella utställningen ”Witnesses” tillsammans med Franziska Levy, 90, som inte fanns med när 97svenska vittnen från Förintelsen nu berättar sin historia.
eBlick
nov 08, 2018
I förra veckan var det releaseparty för det animerade barnprogrammet Superbook på Kanal 10 i Älmhult. Under partyt visades de två första nyöversatta avsnitten i serien. – Stämningen var bra och gästerna var väldigt intresserade av att se filmerna, berättade Camilla Larsson som är barnprogramproducent på Kanal 10.
eBlick
nov 08, 2018
Stefan Samuelsson tillhör de cirka 500 000 svenskar som lever med diabetes. I Stefans fall handlar det om diabetes typ 1, som han måste behandla med insulin varje dag. Med hjälp av en strikt disciplin lyckas han ändå hålla sjukdomen i schack. – Jag måste alltid ha sjukdomen i åtanke och alltid bära med mig druvsocker om blodsockret skulle sjunka, berättar Stefan Samuelsson för Inblick.
eBlick
nov 01, 2018
Just nu håller flygvapenchefen Mats Helgesson på att utreda om ny teknik kan öka sannolikheten att hitta kvarlevorna efter de fyra besättningsmän som fortfarande saknas efter att Sovjetunionen sköt ned den svenska DC-3:an i juni 1952. Försvinnandet var länge omgivet av omfattande desinformation från Sovjetunionen och likgiltighet från svenska myndigheter.
eBlick
nov 01, 2018
En maktkamp utkämpas i Norge. Den borgerliga regeringen Solberg står och faller med stödet från mittenpartiet Kristelig Folkeparti, vars partiledare Knut Arild Hareide nu vill byta politisk sida och bilda regering med Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, vilket satt hans parti i gungning. Vad som sker med partiet avgörs på ett extra landsmöte 2 november. – KrF är ett kristet parti på högersidan i norsk politik, säger nestorn Gunnar Prestegård till Inblick.
eBlick
nov 01, 2018
Allhelgonahelgen är dagar för att minnas och sörja vänner och släktingar som dött. Enligt läkare Ulla Söderström är det viktigaste i sorgearbetet att ha någon att prata med.
eBlick
okt 25, 2018
Den muslimska friskolan Kunskapsljuset i Norrköping har fått utstå mycket allvarlig kritik från Skolinspektionen. Diskrimineringsombudsmannen har även utrett skolan sedan vissa föräldrar till barn på skolan motsätter sig att deras barn sitter bredvid elever av motsatt kön. Det finns även pojkar på skolan som inte vill ta kvinnor i hand. Nu kan Inblick avslöja att eleverna på den muslimska skolan även är strikt könsuppdelade på rasterna.
eBlick
okt 25, 2018
Utrikesutskottet debatterade under veckan svensk utrikespolitik och dess värdegrund. Mellanösternpolitiken kom att stå i starkt fokus. Lars Adaktusson, (KD) gjorde sitt jungfrutal likaså Alexander Christiansson (SD) som båda valde att lyfta fram de förföljda kristnas situation i världen.
eBlick
okt 25, 2018
Antalet representanter från UD som reste till New York tillsammans med Margot Wallström var fler än departementssekreterare Hannes Raaf tidigare redovisat för Inblick. Efter en JO-anmälan om sen handläggning har Inblick fått ut passagerarlista, liksom faktura, för statsflyget. De från regeringskansliet som reste reguljärt har UD fortfarande inte redovisat namn och kostnader för.
eBlick
okt 18, 2018
Ulrica Stigberg har i mer än 20 år verkat som präst för EFS i Fryshuset i Stockholm. Trots att hon jobbat bland ungdomar i så många år var hon länge helt okunnig om hur omfattande problemet pornografi på nätet är. När hon väl fått sina ögon öppnade insåg hon snart att denna förödande förförelse nått långt in i samhällskroppen.
eBlick
okt 18, 2018
Elidas solidaritetssegling till stöd för Israel som Mellanösterns enda demokrati och för att uppmärksamma förföljda kristna minoriteter i många muslimska länder i regionen fick ett stort genomslag i nyhetssändningarna i Israel. – Folkfest, stora skyltar där det står ”Välkommen” på svenska, svenska flaggor och hur mycket folk som helst, sammanfattar skepparen Stefan Abrahamsson mottagandet.