Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunal grundskola

Göran Jacobson | 13 sep , 2018
Elever som är inblandade i blodiga slagsmål, hotar elever och lärare, pekar finger, säger nedsättande saker och stör lektionerna. Bilden av elever i två klasser på mellanstadiet på Navestadsskolan i Norrköping, som Skolinspektionen målar upp efter sin inspektion, är allt annan än trevlig och stillsam. Nu väntar miljonvite om skolan inte löser problemen.
Skolinspektionen_riktar_skarp_kritik_mot_kommunal_grundskola
Det är ord och inga visor när Skolinspektionen i en rapport riktar skarp kritik mot den kommunala grundskolan Navestadsskolan i Norrköping. Bristerna i främst två klasser på mellanstadiet är enligt Skolinspektionen så pass allvarliga att om de inte har åtgärdats sensast den 5 november så riskerar skolan och i praktiken Norrköpings kommun ett vite på 1,4 miljoner kronor.
– Skolinspektionens målsättning är att den ansvarige för skolverksamheten så snart som möjligt ska åtgärda bristerna i verksamheten, exempelvis att eleverna har en trygg arbetsmiljö. Ett vite är därför ett påtryckningsmedel för att huvudmannen ska inse allvaret i Skolinspektionens föreläggande. Om huvudmannen inte åtgärdat bristerna i verksamheten kan Skolinspektionen ansöka till förvaltningsrätten om utdömande av vitet, säger Agnes Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen, till Inblick.
– En ansökan till förvaltningsrätten föregås alltid av en uppföljning av föreläggandet. Det är sedan upp till förvaltningsrätten att rättsligt pröva ansökan, fortsätter Agnes Gidlund.

Allvarlig situation

Skolinspektionen har besökt Navestadsskolan i Norrköping vid två tillfällen under 2017 och 2018. Under Skolinspektionens lektionsobservationer kunde de se hur vissa elever inte kom igång med arbetet, hur de avbröt läraren med frågor som inte rör undervisningen, använde sin mobiltelefon till annat än skoluppgifterna, använde ett grovt kränkande språkbruk och pekade finger. 
Skolinspektionen såg ingen gemensam linje i hur lärare tillrättavisade elever, om det ens gjordes, och efterfrågade en plan för att motverka kränkande behandling. Det var även stökigt i de allmänna utrymmena, där inspektörerna bland annat kunde se hur elever bråkade och trycktes upp mot skåp.
När Skolinspektionen kom tillbaka i våras ansåg man inte att skolan kommit till rätta med problemen. Situationen på mellanstadiet anses vara så pass allvarlig att den utgör ett direkt hot mot arbetsmiljön för såväl elever som lärare på skolan.

Blodiga slagsmål

I elevintervjuer framkommer vidare att det ofta förekommer blodiga slagsmål mellan elever på rasterna och att det är vanligt att eleverna själva får ta hand om bråk som uppkommer. Kan de inte reda ut det själva får de gå och säga till i lärarrummet. 
Lärarna går sällan ut, menar några elever. På frågan vad eleverna gör om det uppstår bråk och slagsmål säger de att de väntar tills det går över. Den väktare som fanns på skolan vid ett av Skolinspektionens besök hade enligt eleverna mest koll på eleverna i högstadiet. 
Någon elev uppger att skolan inte gör någonting för att rasterna ska vara lugna och trygga. Personalen bara släpper ut eleverna och går sedan till personalrummet, enligt eleven. Skolinspektionens rapport beskriver en kommunal grundskola i totalt förfall.
Men det är inte enbart rasterna som är stökiga, enligt Skolinspektionens rapport. Undervisningen haltar betänkligt och i en klass visar det sig att enbart fem elever klarar kunskapsmålen. Övriga elever i klassen gör det inte. Det märkliga är att elever som behöver extra stöd inte utreds eller får den hjälp de behöver.

Stänga skolan?

Skolinspektionen är inte främmande för att stänga en skola, oavsett om den är offentlig eller enskild, om det skulle visa sig att skolmiljön skulle påverka eleverna på ett negativt sätt.
– I mycket allvarliga fall kan Skolinspektionen med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda en viss verksamhet. Denna möjlighet gäller oavsett om huvudmannen är offentlig eller enskild, säger Agnes Gidlund.
– En sådan åtgärd är tillfällig och kan bara användas om det är sannolikt att Skolinspektionens utredning kommer att leda till ett återkallande av en enskild huvudmans godkännande att bedriva skolverksamhet eller om en kommun inte följt Skolinspektionens föreläggande och grovt eller under en längre tid åsidosatt sina skyldigheter, fortsätter Agnes Gidlund.
– För det andra ska det föreligga en allvarlig risk för barnens eller elevernas hälsa eller säkerhet. Av rättssäkerhetsskäl får ett beslut om tillfälligt verksamhetsförbud inte gälla längre tid än sex månader.
Enligt Agnes Gidlund har Skolinspektionen hittills aldrig tvingats till åtgärden att stänga en kommunal skola på grund av brister i skolmiljön.
– Nej. Det har aldrig skett, säger hon.

Utsatt område

Navestadsskolan är belägen i Navestad, en mycket invandrartät stadsdel i Norrköping med 95 olika nationaliteter. Detta bidrar i allra högsta grad till ett internationellt inslag på skolan. På gott och ont. 
Navestad kategoriserades av rikspolisstyrelsen hösten 2017 som ett utsatt område. Enligt polisen betyder detta att området är: ”geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt.” 

Motsättningar

Enligt uppgifter från en initierad källa som Inblick har tagit del av har de återkommande bråken, de verbala hoten mot lärare och mellan elever samt de blodiga slagsmålen på rasterna sin bakgrund i etniska och religiösa motsättningar. Detta är dock något som man från Skolinspektionens sida inte vill kännas vid.
– Några sådana uppgifter kan vi inte bekräfta, lyder det något korthuggna svaret från Agnes Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen på en rak fråga från Inblick.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se
 
eBlick
Bild Synagoga
sep 20, 2018
En av de palestinska medborgare som kastade brandbomber mot den judiska synagogan i Göteborg i december 2017 slipper att bli utvisad, beslutade Hovrätten förra veckan. Utvisningen hävdes ”med hänsyn till Israels eventuella intresse i saken”. En vänsterpartist med ett politiskt engagemang i starkt israelkritiska rörelser på de palestinska områdena – som dömts till villkorligt fängelsestraff på 1980-talet – deltog i beslutet.
eBlick
sep 20, 2018
Filippa Gagnér Jenneteg är författare och redaktör för boken "Handbok för livskämpar" och har själv varit en av många som kämpar för att orka överleva. – Jag hade mycket ångest och panikångest speciellt i särskilt svåra situationer. Det ledde till tankar om att jag orkar inte leva. Jag såg ingen annan utväg, berättar Filippa för Inblick.
eBlick
sep 20, 2018
Den svenske forskaren vid Karolinska institutet, Ahmadreza Djalali, sitter sedan drygt två år i dödscell i Iran. Trots ett mycket stort internationellt tryck på att Djalali ska bli frikänd och släppas fri samt få återvända till sin familj i Sverige vägrar iranska myndigheter att upphäva dödsdomen mot honom. Nyligen tagna bilder på Ahmadreza Djalali visar en man som mår mycket dåligt och som förlorat mer än tjugo kilo i vikt.
eBlick
sep 13, 2018
Värderingsval, migrationsval, SD-val och KD:s mirakelval. Fyra sammanfattande ord för ett riksdagsval som inte liknar något annat, där det svenska politiska landskapet kullkastats och en etablerad partistruktur med block och inarbetade samarbetsmönster fått sig rejäla törnar.
eBlick
sep 13, 2018
Elever som är inblandade i blodiga slagsmål, hotar elever och lärare, pekar finger, säger nedsättande saker och stör lektionerna. Bilden av elever i två klasser på mellanstadiet på Navestadsskolan i Norrköping, som Skolinspektionen målar upp efter sin inspektion, är allt annan än trevlig och stillsam. Nu väntar miljonvite om skolan inte löser problemen.
eBlick
sep 13, 2018
I mitten av augusti släppte antimobbningorganisationen Friends sin årliga rapport om mobbing. Den visar att två av tre elever inte berättar om sin utsatthet för någon vuxen. – Att så många barn inte pratar med vuxna om sin utsatthet visar att vuxenvärlden misslyckats med att bygga och vårda ett förtroende som borde vara självklart, säger Per Leander, generalsekreterare på stiftelsen Friends.
eBlick
sep 06, 2018
Tre av fem ordinarie manliga ledamöter i Älmhults kommunstyrelse är med i en hemlig orden. Detsamma gäller kommunchefen och kommunens kommunikationschef. En D-uppsats i Sociologi på Umeå universitet avslöjade att den verkliga makten i Piteå inte fanns i kommunfullmäktige, utan i en hemlig orden med druider.
eBlick
sep 06, 2018
Huvudförhandlingen i rättegången mot Helsingforspolisens hantering av informationskällor inleddes förra veckan. Bland de åtalade finns flera högt uppsatta polischefer. – Jag var chockerad. Jag förstod att försummelsen av övervakning inte kunde utredas inom polisen. Därför beslöt jag att inleda en utredning, förklarar förre inrikesministern Päivi Räsänen (KD) händelseförloppet.
eBlick
sep 06, 2018
I fredags hade West Side Story premiär på Malmö Opera. Inblick var med på genrepet som ägde rum på Leonard Bernsteins 100-årsdag. – Musikalen bär på ett aktuellt tema om vad som händer när man börjar se fiender i andra människor. Det är ett stort antirasistiskt monument, berättade Magnus Fryklund som är musikaliskt ansvarig dirigent.
eBlick
aug 30, 2018
Narkotikarotelns i Finlands förra chef Jari Aarnio är redan dömd till ett långt fängelsestraff. Nu står fyra av hans polischefer inför rätta. Allt började med ett avslöjande i Finlands största tidning Helsingin Sanomat och att KD-politikern och förra inrikesministern Päivi Räsänen gjorde en polisanmälan.
eBlick
aug 30, 2018
Kristdemokraterna rusar i opinionsmätningarna och i Uppland passar partiets riksdagsledamot på att dela ut personvalsbroschyrer som pläderar för ett starkare försvar. Målgruppen i helgen var de uppemot 150 000 personer som besökte Flygets dag i Uppsala, där de – förutom Flygvapnets uppvisningar – kunde beskåda det som en gång var huvudstadens flygflottilj.