Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Barnmorskan Linda Steen kämpar för rätten till samvetsfrihet

Göran Jacobson | 28 mar , 2019
Linda Steen är barnmorskan som, likt sin kollega Ellinor Grimmark, nekades anställning på grund av att hon inte vill medverka vid abort. Tillsammans har de två barnmorskorna drivit ett gemensamt mål till Europadomstolen och väntar nu spänt på att få klartecken därifrån. – Jag vill göra mitt för att hålla frågan om samvetsfrihet vid liv då den är alldeles för viktig för att glömmas bort. Jag tror det finns en tyst och stilla opinion som behöver göra sin röst hörd, säger Linda till Inblick.
Barnmorskan_Linda_Steen_kampar _for_ratten_till_samvetsfrihet
Linda Steen är tillsammans med sin kollega Ellinor Grimmark rikskänd som ”den där barnmorskan som vägrar utföra abort”. De två barnmorskorna har båda förlorat sina fall i tingsrätten och har via sina juridiska ombud, advokaterna Ruth Nordström, Jörgen Olsson och Percy Bratt samt juristen Rebecca Ahlstrand, drivit ett gemensamt mål till Europadomstolen. I nuläget väntar de med spänning på att få klartecken från den i Strasbourg i Frankrike belägna Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, som domstolens formella namn lyder.
Europadomstolens beslut är bindande för de berörda staterna som är skyldiga att verkställa dessa, vilket i praktiken skulle innebära en knäpp på näsan för Sverige om och när Europadomstolen skulle döma till de två barnmorskornas fördel.
– Jag har faktiskt inte hört något nytt från Europadomstolen än, men snart måste vi ju få återkoppling eftersom det är ett år och nio månader sedan vi lämnade in vår klagan, säger Linda Steen till Inblick.
Bakgrunden till Lindas juridiska fajt är följande:
Linda Steen fick studiefinansiering för att vidareutbilda sig till barnmorska och som en del av avtalet förband hon sig att jobba inom Sörmlands läns landsting i minst två år. Men när Linda insåg att hon kunde tvingas medverka vid sena aborter meddelade hon arbetsgivaren att hon inte kunde tänka sig det, utan enbart ville arbeta med förlossningsvård. Arbetsgivaren svarade genom att neka henne anställning som barnmorska varvid Linda gick vidare med att stämma landstinget och yrka på skadestånd för kränkning av sin samvetsfrihet och religionsfrihet.

Nekades skadestånd

Nyköpings tingsrätt ansåg visserligen att beslutet att neka barnmorskan anställning innebar en inskränkning av hennes rättigheter, men att denna inskränkning var tillåten. Det var, enligt tingsrätten, inte fel av landstinget att kräva att de barnmorskor som anställs ska medverka vid aborter. Någon kränkning av Europakonventionen ansåg tingsrätten inte att det skett. Linda blev utan skadestånd och tvingades betala över en miljon kronor i rättegångskostnader.
Ett vanligt återkommande argument man ofta hör i debatten är att "en barnmorskas jobb är att medverka vid aborter. Ställer man inte upp på det så ska man söka ett annat jobb". Hur lyder ditt svar på ett sådant påstående?
– Barnmorskeyrket är ett gammalt yrke och det har alltid handlat om att hjälpa nytt liv till världen. Sedan 1970-talet har vi i Sverige en abortlag som säger att endast läkare är behöriga att utföra aborter. Så aborter tillhör definitivt inte kärnan i barnmorskeyrket. Det är väldigt märkligt att det i Sverige med åren har kommit att anses vara en barnmorskeuppgift. För mig är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt och verkligen tänka efter och begrunda det jag gör i min yrkesroll, och då landar jag i en helt annan slutsats, säger Linda Steen.
– En barnmorskas jobb är att stödja, hjälpa och vårda två människoliv och för mig är det självklart att det gäller hela vägen, under hela livet, under hela graviditeten, hela förlossningen och hela perioden på BB. För alla barnmorskor är det uppenbart att de under en pågående förlossning har och känner stort ansvar för två människoliv, men för mig så känner jag på samma vis också när jag möter en gravid kvinna. Jag har även den minsta människan, det vill säga fostret, i åtanke och känner väldigt starkt att jag inte på något vis kan vara delaktig i att neka denna människa rätten till liv. 
– Det betyder inte, som många hävdar, att jag vill bestämma över kvinnans kropp eller neka henne rätten till sin kropp, men jag vill tala för den grundläggande människorätten till liv och framhålla att fostret har sin egen kropp och inte mammans. De flesta barnmorskor säger att ”min uppgift är att stödja och hjälpa kvinnan i alla lägen, och ber hon om abortpiller så skall hon få det”. Jag har kommit till den slutsats att ja, jag vill i allt stödja och hjälpa kvinnan, men finner hon att hon vill göra en abort, då kan jag inte följa henne på den vägen, där måste någon annan i så fall ta vid, någon som känner att de helt och fullt kan stödja det beslutet.
– Samvetsfrihet inom vården mycket viktigt, då det är avgörande att vårdpersonal som möter människor i skärningspunkten mellan liv och död och även i andra situationer, har utrymme att tänka fritt och känna efter och ställa sig själv frågan: ”Vad innebär det jag gör nu, den här typen av vård? Vad innebär den för patienten och dennes anhöriga? Vad är gott och vad är dåligt här?”

Hur ser du på opinionsläget i Sverige rörande samvetsfrihet för barnmorskor och annan personal inom förlossningsvården? Känner du att du får support för din kamp?
– Jag tycker det är svårt att uttala mig om allmänna opinionsläget gällande samvetsfrihet för barnmorskor, men jag vill i alla fall göra mitt för att hålla frågan vid liv då den är alldeles för viktig för att glömmas bort. Jag tror det finns en tyst och stilla opinion som behöver göra sin röst hörd. Organisationer som står upp för rätten till samvetsfrihet har varit och är ett stöd för mig. Annars känner jag stöd från enskilda individer, grannar, vänner och ibland främmande människor som har känt igen mig från media och kommit fram och uttryckt sitt stöd och det värmer ju verkligen.

Vad skulle du vilja säga till en ung person som vill utbilda sig till barnmorska men inte vågar det på grund av att man inte kan tänka sig att medverka vid abort?
– Den som inget vågar vinner inget heller. Följ ditt hjärta och var modig. Det är min spontana reaktion. Det finns säkert andra mer försiktiga förhållningssätt också, men nog krävs lite mod. Fatta mod, helt enkelt. 
– Det är inte sant att alla barnmorskor måste jobba med aborter. Det är bara en princip som man verkar ha bestämt sig för att införa. I praktiken behövs barnmorskorna framförallt på förlossning och BB och så kommer det vara även fortsättningsvis.

Vad tror du det beror på att Sverige tillhör en minoritet av europeiska länder som inte tillåter samvetsfrihet inom sjukvården?
– Sverige är ett väldigt sekulariserat, individualistiskt och materialistiskt land och i en sådan miljö tror jag många lätt tappar bort de lite djupare värdena som mänskliga rättigheter, rätten till liv, tankefrihet, yttrandefrihet, samvetsfrihet och liknande. I Sverige har vi ett sken av att det är bra ”att gilla olika” men i praktiken får det ändå bara vara på ett visst sätt. 
– När man antog abortlagen på 70-talet såg man samvetsfriheten som så självklar att man inte behövde skriva in den i lagen. Det var nog möjligen ett stort misstag, för sedan har ”det självklara” runnit ut i sanden och det får vi lida för nu.

Det har gått rykten om att en stor amerikansk lobbygrupp backar upp din och Ellinors kamp ekonomiskt för samvetsfrihet i Sverige. Vad kan du säga om dessa rykten?
– Jag har inte mottagit och mottar inte några pengar från någon lobbygrupp, varken svensk, amerikansk eller annan.

Till sist: Vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Mest av allt skulle jag önska att alla som verkligen tror på de grundläggande mänskliga rättigheterna som tanke- åsikts- och yttrandefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, att de på något sätt gör sina röster hörda i detta. Fler behöver fatta mod och säga nej till att bli tvingade in i en mall eller ett system som säger oss att ”ingen får uttrycka samvetsbetänkligheter kring abort.” Vi behöver alla rätten att följa vår innersta övertygelse, och särskilt i frågor som rör liv och död, en människas vara eller icke vara.
– Jag önskar också att Europadomstolen tar upp vårt ärende snart, så att vi kan få till en förändring i Sverige. Samvetsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och en av demokratins viktigaste hörnstenar. Det är mycket allvarligt att man i Sverige väljer att negligera detta, avslutar Linda Steen.
Barnmorskan Linda Steen jobbpendlar idag till Norge där hon tillåts utöva sitt yrke utan att behöva medverka vid abort.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se
 
eBlick
38_fore_detta_EU_politiker_ifragasatter_USAs_fredsplan
apr 18, 2019
Strax innan det israeliska valet erkände Donald Trump Israels rätt till Golanhöjderna. Nu är 38 före detta europeiska toppolitiker oroliga för att USA:s president ska överge tvåstatslösningen. – Efter oljekrisen 1973 tog EU över arabländernas syn på Mellanöstern helt och hållet, säger Tomas Sandell på European Coalition for Israel.
eBlick
apr 18, 2019
Familjen Iyer lever sedan många år tillbaka i en av Indiens mångmiljonstäder. Makarna Alice och Kumar har följt en kallelse att verka i landet som tältmakarmissionärer. Inblick fick en intervju med Kumar Iyer i familjens hem i Indien.
eBlick
apr 18, 2019
Forskningen om barncancer har tagit sjumilakliv framåt. I en färsk rapport från Barncancerfonden visar helt nya siffror att den genomsnittliga överlevnaden för barn med cancer i Sverige har ökat från 80 till 85 procent på bara fem år. Det är enligt Barncancerfonden den största enskilda ökningen sedan det tidiga 1990-talet.
eBlick
apr 11, 2019
Allt fler svenskar tycker att det är viktigt med kristna värden i samhället. Andelen väljare som vill ha ett samhälle byggt på kristna värden har sedan man började ställa frågan stadigt minskat, från höga nivåer ner till cirka 20 procent. Nu har trenden vänt. – Det är en historisk ökning som skett de senaste åren, säger professor Magnus Hagevi på Linnéuniversitetet i Växjö, som genomfört undersökningen, till Inblick.
eBlick
apr 11, 2019
För drygt två veckor sedan lanserades två stödsidor på internet för gravida kvinnor och för kvinnor som gjort abort. – Det finns inget sådant här i Sverige och vi vill vara med och fylla den luckan, berättar initiativtagaren Malin Schelin.
eBlick
apr 04, 2019
Elscootrarna håller alltmer på att ta över gatubilden i våra storstäder. På gott och ont. Rapporterna duggar tätt om skallskador i samband med fallolyckor som drabbar förarna av dessa fordon. Men den nya cykeltrenden drabbar även synskadade personer som snubblar på felparkerade elsparkcyklar. – Häromveckan ramlade jag rakt ut i gatan när jag snubblade på en elscooter som stod parkerad tvärs över gångbanan. Då blev jag riktigt arg, berättar synskadade Mackan Andersson för Inblick.
eBlick
apr 04, 2019
Christian Holm Barenfeld ställer upp i Europaparlamentsvalet den 26 maj. Han har lång politisk erfarenhet från Riksdagen och ett stort internationellt engagemang för tillväxt, frihet och mänskliga rättigheter. – Jag vill vara en stark röst för trygghet, frihet och tillväxt i Europa, säger han till Inblick.
eBlick
apr 04, 2019
– Mannen grips på brottsplatsen, och kvinnan genomgår läkarundersökningar som visar tydliga skador. Mannen häktas inte och frias efter tre månader, sade Annika Qarlsson i en riksdagsdebatt förra veckan om den misstänkta polisvåldtäkten mot Jenny Örn.
eBlick
mar 28, 2019
I lördags talade Sanna Karosos om utsorteringsabort på konferensen "Tillsammans för livet" i Stockholm. – Varje abort är tragisk, men en selektiv abort är ännu mer tragisk och moraliskt problematisk. Den sker när graviditeten är önskad, men det specifika barnet diskrimineras och ratas, berättar Sanna för Inblick inför konferensen.
eBlick
mar 28, 2019
Två veckor innan valet i Israel, när både premiärminister Benyamin Netanyahu och oppositionsledaren Benny Gantz befann sig i USA, träffade en Hamasraket ett bostadshus i norra Tel Aviv – åtta mil från Gaza. USA:s utrikesminister Mike Pompeo har klargjort att Donald Trumps fredsplan släpps efter valet.
eBlick
mar 21, 2019
Idag firas internationella Downs syndromdagen. För två år sedan fick svenska Sanna Karosas i Litauen en flicka med Downs syndrom. – När Iva låg i mina armar såg jag min dotter först. Downs syndrom tog inte så mycket plats, berättar Sanna som har engagerat sig i att ändra attityden till handikappade i Litauen och kommer att "rocka sockorna" tillsammans med landets kändisar.