Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Misstänkt polisvåldtäkt uppe i riksdagsdebatt

Ruben Agnarsson | 04 apr , 2019
– Mannen grips på brottsplatsen, och kvinnan genomgår läkarundersökningar som visar tydliga skador. Mannen häktas inte och frias efter tre månader, sade Annika Qarlsson i en riksdagsdebatt förra veckan om den misstänkta polisvåldtäkten mot Jenny Örn.
Misstankt_polisvaldtakt_uppe_i_riksdagsdebatt
När riksdagen debatterade Arbetsmarknadsutskottets betänkande om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering i slutet av förra veckan, kom polisens hantering av våldtäkten mot Jenny Örn upp i riksdagens kammare.
Det var riksdagsledamoten Annika Qarlsson (C) som hänvisade till en en nyligen publicerad tillsynsrapport där polisens och åklagarens handläggning har granskats.
Rapporten konstaterar att brottsutredningar läggs ned, trots att det i många fall finns ytterligare åtgärder att vidta. Som ett exempel nämns att i vart tredje fall har den misstänkte gärningsmannen inte ens hörts.
Samma rapport visar att det är långa handläggningstider, vilket försvårar möjligheten att brottet klaras upp. Det skiljer dessutom stort beroende på var i landet man bor.

Jenny Örn som exempel

Annika Qarlsson hänvisade även till Europarådets expertgrupp Grevio som också tar upp problemet med de långa handläggningstiderna och få fällande domar i en färsk rapport.
– De uppmanar Sverige att vidta åtgärder inom rättsväsendet för att säkerställa en effektiv handläggning och utredning av alla brott mot kvinnor. De pekar också på att bristerna har påverkat förtroendet för rättsväsendets möjligheter att utreda, sade Annika Qarlsson, som exemplifierade med att beskriva hur två poliser ryckte ut efter Jenny Örns larmsamtal till SOS Alarm mitt under pågående våldtäkt.
– Mannen grips på brottsplatsen, och kvinnan genomgår läkarundersökningar som visar tydliga skador. Mannen häktas inte och frias efter tre månader. Kvinnan stämdes i stället för ringa narkotikabrott, sade Annika Qarlsson i riksdagsdebatten, men undvek att nämna att den misstänkte gärningsmannen är polis och att det var polisens internutredare som utredde fallet.

Finns stödbevisning

Hon fortsatte med att ifrågasätta om det aktuella provet var Jennys:
– Oklarheter kring när provet togs och om det ens är hennes har gjort att det åtalet nu är nedlagt. Denna våldtäkt handlar inte om en ord-mot-ord-situation. När ord står mot ord kan det vara svårt att leda något i bevis. Men det finns stödbevisning från det inspelade samtalet till SOS Alarm. Det finns bilder, och det finns provtagningar som gjordes direkt efter våldtäkten.
– Men utredarna förhörde inte ens Jenny om de uppgifter som de menade sänkte hennes trovärdighet och som de angav som anledning till att målet lades ned. Sammantaget finns det många frågetecken kring rättsväsendets agerande i detta fall, betonade Annika Qarlsson i riksdagsdebatten.
Det var i mitten av mars som åklagaren lade ned förundersökningen där Jenny Örn varit åtalad misstänkt för ringa narkotikabrott i Västerås. Förhandlingen i februari avbröts då det visade sig att provtagningstiden på det blodprov som Jesper Rundeberg på Särskilda utredningar skickat in var fel. Utredningen kompletterades därefter och åklagare lade därefter ned åtalet.

Lägger ned åtalet

– Nu har utredningen kompletterats och då framgår att provtagningen skedde den 18 februari 2018. Den tidigare angivna provtagningstiden var felaktig. Mot bakgrund av det och övriga omständigheter kan man på objektiva grunder inte förvänta sig en fällande dom. Därför lägger jag nu ned åtalet, säger assistentåklagare Joel Teran på Åklagarkammaren i Västerås.
Jenny Örn beskriver hur hon fick reda på beskedet att åtalet var nedlagt via medierna.
– Jag får inte ens veta att anklagelserna mot mig är nedlagda av Joel Teran. Jag och min advokat får höra om det via medier, säger hon till Inblick.
Inblick har uppmärksammat flera fall där poliser som begår sexualbrott inte döms utan snarare försvaras till varje pris av Särskilda utredningar (SU), som ska utreda när brott begås av poliser.
Leif Johanssson, som jobbat som polis i fyra decennier och i slutet av sin anställning ansvarade för utbildningar av poliser som arbetade mot övergrepp och sexualbrott, konstaterar att ingen från SU kom på de utbildningar som polismyndigheten anordnade för dem som ska jobba med sådana brott.
– De sågs aldrig till på dessa utbildningar, trots att de jobbar med dessa frågor, konstaterar han.
RUBEN AGNARSSON/TT
ruben@inblick.se

poliser
 
(Till vänster) För tio år sedan slog chefs-JO Mats Melin fast att svenska polisens hantering av informatörer skedde i ett laglöst land. Foto: Commons wikimedia
(Till höger) – Jag förstod att polisen inte kunde utreda sig själva och tillsatte därför en utredning, säger före detta inrikesminister Päivi Räisänen (KD). Foto: Kristdemokraterna

Polisens hantering av inform atörer illegal

Den finske polischefen Jari Aarnio – som fått 13 års fängelse – startade år 2001 ett hemligt företag tillsammans med chefen för informatörsverksamheten på länskriminalen i Stockholm.
Medan flera höga polischefer i Finland nu står inför rätta för sin hantering av informatörer, nöjde sig Sverige med att kritisera polisen via utredningar från JO och JK.


I Helsingfors tingsrätt var det i förra veckan slutpläderingar i den uppmärksammade polisrättegången mot fyra höga före detta och nuvarande polischefer i Finland.
Rättegången pågår i sviterna av knarkhärvan kring den förre chefen för narkotikapolisen i Helsingfors, Jari Aarnio. Poliserna anklagas för att ha känt till hans olagliga arbetsmetoder.
Bland annat ska polischeferna enligt åklagaren inte ha fört register över Aarnios tipsare, och ha försett verifikat över utgifter med falska brottskoder. På så sätt har man omöjliggjort övervakning av polisens verksamhet, rapporterar STT.
Centralkriminalpolisens chef Robin Lardot är en av de åtalade.
Jari Aarnio dömdes till sammanlagt 13 års fängelse för bland annat grovt narkotikabrott. Aarnio misstänks till och med ha känt till mordplanerna på en tungt belastad brottsling med kopplingar till Arlandarånet 2002 men låtit bli att ingripa, skriver Hufvudstadsbladet. Mannen lönnmördades i Helsingfors 2003.

Inga källor registrerades

Rättegången har gällt hur polisen i Helsingfors handskats med sina informationskällor. Under Aarnios ledning avlägsnade narkotikapolisen i Helsingfors sina källor ur registret och inga nya källor registrerades under flera år.
– Hur kan den här verksamheten ha fortsatt i flera år utan att någon ingripit? Som helhet ger det en dyster bild om vad som skett inom polisen och är en fläck på polisens rykte, sade häradsåklagare Harri Tiesmaa enligt Hufvudstadsbladet.
Åklagaren säger att de alla visste om missbruket och med avsikt försummade övervakningen. Alla polischefer nekar till brott.
Brottsligheten hos den finska polisen avslöjades när förra inrikesministern Päivi Räsänen (KD) år 2013 tillsatte en utredning eftersom hon insåg att polisen inte skulle klara av att utreda sig själva.

Svensk koppling

Jari Aarnio startade år 2001 ett hemligt företag tillsammans med Ali Lindholm, chefen för informatörsverksamheten på länskriminalen i Stockholm, vars hanterare jobbade som porrklubbsdirektör åt gangstern Mille Markovic, samtidigt som han rekryterade kriminella att arbeta under cover åt polisen.
I Sverige blev det i princip inga rättsliga följder efter avslöjanden av polisens illegala informatörsmetoder. Däremot tillsattes flera utredningar, som uttryckte skarp kritik.
En annan av Ali Lindholms underordnade, Olle Liljegren, fälldes hösten 2004 för grovt vapenbrott, grovt tjänstefel och medhjälp till grovt narkotikabrott. Domen blev fyra års fängelse, men överklagades till hovrätten, där Liljegren friades helt.
Riksåklagaren överklagade hovrättsdomen till HD, som dömde Liljegren till villkorlig dom. HD tog inte upp de tidigare misstankarna om narkotikahantering och om Liljegren hade använt sig av otillåten brottsprovokation.

Laglöst land

I slutet av juni 2008 släppte istället chefs-JO Mats Melin sin utredning om brotts- och bevisprovokationer, samt om polisens informatörer och infiltratörer. I sin utredning var han mycket kritisk till hur brottsprovokationer genomförts i Sverige.
– Det allmänna intryck man fått av fallet med Olle Liljegren och diskussionen i medierna är att det ser ut lite som vilda västern eller laglöst land på det här området, säger Mats Melin.
Samtidigt släppte JK Göran Lambertz en utredning som kritiserade Stockholmspolisens vapenhantering.
Utredningen konstaterade bland annat att vapen som hade omhändertagits av polisen och skulle ha förstörts, istället användes för nya brott.
– Min övertygelse är att det har lämnats vapen till kriminella, att man inte har varit så noga med det, utan har menat att det har tjänat sitt syfte att ibland låta kriminella komma över vapen som polisen tidigare omhändertagit. Det är absolut min bild att det var så det gick till, sade Göran Lambertz när han släppte sin utredning.
​RUBEN AGNARSSON/TT
ruben@inblick.se
 
eBlick
Byt_ut_ordet_samvetsfrihet_mot_vardvagran
okt 17, 2019
Liberalerna vill ändra ordet samvetsfrihet till vårdvägran och skriva in det i hälso- och sjukvårdslagen. Debatten om samvetsfrihetens vara eller icke vara har därmed fått nytt bränsle genom denna markering från Liberalernas sida. – Jag tycker uttrycket vårdvägran bättre beskriver vad det faktiskt handlar om, säger Allan Widman, riksdagsledamot för Liberalerna, till Inblick.
eBlick
okt 17, 2019
Kristdemokraten Gudrun Brunegård från småländska Vimmerby har motionerat i riksdagen om att införa en nationell minnesdag efter barnboksförfattaren Astrid Lindgren. – Astrid Lindgren har som person, författare och opinionsbildare påverkat sin omvärld på ett sätt som överträffar de flesta samtida svenska medborgare, säger Gudrun Brunegård till Inblick.
eBlick
okt 17, 2019
När skolorna i Norrköping startade upp höstterminen i augusti visade det sig att 24 elever saknades. Det handlar om flickor som blivit bortförda av sina föräldrar till andra länder för att giftas bort eller könsstympas men även om pojkar som skickas iväg på ”uppfostringsläger” på grund av att de har blivit försvenskade. Nu vill Norrköpings kommun inleda samtal med andra aktörer i syfte att motverka att barn förs bort från skolorna i Norrköping.
eBlick
okt 10, 2019
Saudiska människorättsaktivister har, i samarbete med Amnesty International, startat en serie podcasts i syfte att fokusera på olika människorättsfrågor som påverkar Saudiarabien. Serien, som fått titeln ”The great Saudi Arabia”, har inspirerats av journalisten Jamal Koshaggis historia och ambitionen är att visa omvärlden att det inte går att stoppa fria åsikter.
eBlick
okt 10, 2019
Kjell Ericsson, mångårig riksdagsman, kommunalråd och entreprenör, prisades för sina insatser under Centerpartiets stämma i Karlstad genom att tilldelas partiets finaste förtjänstmedalj; Bramstorpsplaketten. – Det är en stor ära att få ta emot denna fina utmärkelse, även om jag inte varit aktiv i Centern eller politiken på tio år, säger Kjell Ericsson till Inblick.
eBlick
okt 10, 2019
Den sjunde september släppte Louisa Lyne och di Yiddishe Kapelye sin tredje platta, "Lust". Releasekonserten var på Victoriateatern i Malmö. – Konserten var magisk. Det är alltid en fröjd att spela på hemmaplan inför fullt hus. Hade jag inte haft lunginflammation så hade allt varit perfekt, berättar Louisa Lyne för Inblick.
eBlick
okt 03, 2019
19-20 september arrangerade "Jerusalem Prayer Breakfast" en konferens i Helsingfors, Finland, med bland andra ambassadören Dov Segev-Steinberg. På varje möte var det cirka 200 besökare. – Vi upplevde en atmosfär med Guds närvaro som alla tyckte var unik, berättar Fredrik Ekholm för Inblick.
eBlick
okt 03, 2019
– Om det är någon som verkligen förstår landet och folkets historia så är det Benjamin Netanyahu, berättar Sara Rivai när Inblick träffar henne i Jerusalem.
eBlick
okt 03, 2019
Solveig anmälde skolan för att inte ta mobbingen mot hennes son på allvar och fick rätt hos norska myndigheter. Men skolan vände sig till det beryktade Barnevernet, som istället menade att familjeförhållanden var orsaken till mobbingen. Efter att ha flytt med sina barn från norska myndigheter hamnade Solveig i häkte i nästan fem månader och får nu endast träffa sina barn i två timmar var tredje vecka.
eBlick
sep 26, 2019
Det mycket jämna valresultatet i det israeliska nyvalet den 17 september bäddar för nya samtal för att hitta en allians som kan styra landet vidare. Ingen av huvudkandidaterna Netanyahu och utmanare Gantz fick egen majoritet. – Valresultatet ger vid handen att det kan bli svårare för Benjamin Netanyahu att sitta kvar vid makten, säger Lennart Sacrédeus till Inblick.
eBlick
sep 26, 2019
Det hindunationalistiska partiet Bharatiya Janata Party (BJP) krossade allt motstånd i det indiska valet i våras och stärkte därmed sin makt i parlamentet i New Dehli. Många bedömare fruktade att BJP:s valseger skulle innebära ett politiskt styre som skulle bli alltmer intolerant och polariserat. – Här har det inte märkts någonting, säger företagsledaren Kumar Iyer, bosatt i Indien sedan många år, till Inblick.