Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Nordiska försvarsministrar på Gotland

Ruben Agnarsson | 11 apr , 2019
Regeringen hoppas på ett nordiskt försvarssamarbete och tog i veckan emot nordiska försvarsministrar på Gotlands regemente – vars skjutövningar Region Gotland vill förhindra på grund av bullerrisken. Samtidigt är Försvarsberedningen – som ska lägga sin rapport senast 14 maj – oenig om hur mycket pengar försvaret ska få.
Nordiska_farsvarsministrar_pa_Gotland
Försvarsminister Peter Hultqvist var denna vecka värd för ett nordiskt försvarsministermöte på Gotland. De nordiska försvarsministrarna möttes på ön inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.
På programmet stod bland annat totalförsvarsfrågor, regional säkerhet och uppföljning av visionen för det nordiska försvarssamarbetet. Ett avtal om försörjningstrygghet undertecknades av Sverige, Norge och Finland i anslutning till mötet. Samtidigt gav Danmark en avsiktsförklaring om att signera avtalet.
– Vi ska kunna bistå varandra med materialleveranser och produktion om ett land begär det med hänvisning till krisläge. Det handlar om att kunna stötta varandra där. Drabbas ett land av en kris av det här slaget påverkas alla vi andra också, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till TT.
Nordefco firar i år tioårsjubileum och arbetar bland annat för att det ska bli lättare att flytta materiel mellan länderna, utbyta information och tillsammans bygga säkerhet mot cyberhot. Samarbetet bildades efter kriget mellan Georgien och Ryssland 2008 och fördjupades efter Rysslands annektering av Krimhalvön i Ukraina 2014.

Gotland ingen slump

Det är därför ingen slump att mötet hölls just på Gotland.
– Vi har sett en utveckling på den ryska sidan med annekteringen av Krim, aggressionen mot Georgien och det pågående kriget i Ukraina. Sedan har vi en lång rad övningsverksamheter och provokativa uppträdanden i Östersjöområdet. Att lägga mötet där är ett sätt för oss att visa Gotlands säkerhetspolitiska betydelse, fortsätter Peter Hultqvist.
Sverige är under 2019 ordförandeland i Nordefco och står värd för två försvarsministermöten under året. Vid mötet på Gotland deltog Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen, kanslichefen vid Finlands försvarsministerium Jukka Juusti och Arnór Sigurjónsson från det isländska utrikesministeriet.
Under mötet diskuterade representanterna från de nordiska länderna frågor som prioriteras under det svenska ordförandeskapet, bland annat ett möjligt samarbete inom totalförsvarsområdet, samarbete på försvarsmaterielområdet, samarbete inom ramen för militär övningsverksamhet och ett fördjupat nordisk-transatlantiskt samarbete.

Tillsammans i Vita huset

Den upptrappade säkerhetssituationen i Östersjön var även i fokus när de nordiska stats- och regeringscheferna för första gången någonsin i en gemensam delegation besökte Vita huset och president Barack Obama för knappt tre år sedan.
Ryssland var även då i fokus när de nordiska stats- och regeringscheferna fick en heldag med USA:s förre president, ett halvår innan Donald Trump valdes till USA:s statschef.
Den gemensamma deklarationen som förhandlats fram innan mötet inledde även då med att beskriva den upptrappade säkerhetssituationen i Östersjön. Ryssland kritiseras i skarpa ordalag för sin ”olagliga ockupation och annektering av Krim” innan den gemensamma deklarationen återvänder till Östersjön: 
”USA och de nordiska länderna berörs av Rysslands växande militära närvaro i Östersjöregionen, dess utplacering av kärnvapenplacering , dess oanmälda övningar, och provokativa åtgärder från ryska flygplan och krigsfartyg. Vi uppmanar Ryssland att se till att dess militära manövrar och övningar är i full överensstämmelse med sina internationella skyldigheter och åtaganden till säkerhet och stabilitet.”

Stärka försvar och samarbete

”De nordiska länderna står i dag inför liknande säkerhetspolitiska utmaningar och behöver därför eftersträva ett nära, effektivt och kostnadseffektivt samarbete för att stärka sina respektive nationella försvar och förmågan att agera tillsammans”, skrev regeringen på sin hemsida inför veckans nordiska möte på Gotland och hänvisade till den vision för det nordiska försvarssamarbetet som antogs 2018 där det framgår att det nordiska försvarssamarbetet utöver fredstid även ska innefatta samarbete i kris och konflikt:
”Ett första steg blir att utarbeta tydliga former och riktlinjer för hur länderna ska kunna konsultera varandra i händelse av kris eller konflikt. Ambitionen är att det nordiska försvarssamarbetet genom Nordefco ska vara en plattform för att förstärka den regionala säkerheten.”
Under mötet genomfördes ett besök på Gotlands regemente (P 18) där totalförsvarsfrågor var fokus för diskussionerna. Länsstyrelsen Gotland och Försvarsmakten uppdaterade ministrarna om det arbete som bedrivs av totalförsvaret på Gotland.

Fyra förband lades ned

I början på 1990-talet fanns det 25 000 krigsplacerade personer på Gotland. De regementen som fanns på ön var Kustartilleriregementet, Luftvärnsbataljonen, Artilleriregementet, samt Gotlands regemente P 18. Efter de socialdemokratiska försvarsbesluten år 1996, år 2000 respektive år 2004 försvann alla och det fanns endast fyra minnesstenar kvar på Gotland, som en påminnelse om de förband som ön en gång hade.
Som en arbetsmarkndspolitisk åtgärd byttes den militära personalen ut mot personal från Riksantikvarieämbetet, samt Riksutställningar, när 500 statstjänstemän ersatte försvarets personalstyrka.
Resultatet blev att Gotland – Östersjöns mest militärstrategiska ö – helt saknade förband för första gången sedan Rysslands invasion av Gotland för mer än 200 år sedan.
Istället fick det statliga ryskägda Gazprom bygga en egen hamn i Slite på norra Gotland, utan de annars obligatoriska sprängkistorna som skulle förstöra hamnen vid en eventuell invasion. Företaget har ett eget avspärrat område i hamnen med stabila kajer och vägar med stor bärkraft, enligt Gunnar Hökmark (M).

Bullereffekt kan stoppa

För knappt ett år sedan återinvigde Försvarsmakten Gotlands regemente P18 i närvaro av kung Carl Gustaf, statsminister Stefan Löfvén, försvarsminister Peter Hultqvist samt överbefälhavare Micael Bydén. När Gotlands regemente är återuppbyggt år 2020 kommer cirka 350 svenska soldater att finnas på plats, vilket ska jämföras med de 25 000 soldater som fanns på Gotland för 25 år sedan.
Nu återstår det att se i vilken grad försvaret får öva på regementet. Den 20 december i fjol beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att ge Försvarsmakten tillstånd enligt miljöbalken för skjut- och övningsverksamhet på Tofta skjutfält, trots att regionstyrelsen i juni förra året ville avslå Försvarsmaktens ansökan om miljötillstånd.
– Tyvärr går det inte att överblicka vilka konsekvenser verksamheten på Tofta skjutfält kommer att få för bland annat möjligheten att bo och bygga i ett av Gotlands mest expansiva områden, sade regionstyrelsens vice ordförande Filip Reinhag (S).
Regionstyrelsen har nu överklagat Länsstyrelsens tillstånd att ge Försvaret tillstånd att öva.
– Underlaget är så bristfälligt att det är omöjligt att utläsa vilka bullereffekter verksamheten ger i det omgivande samhället, menade regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

Oenig Försvarsberedning

Det nordiska mötet på Gotland hålls en dryg månad innan Försvarsberedningen ska lämna sin försvars- och säkerhetspolitiska rapport till regeringen. Senast den 14 maj 2019 ska beredningen lämna sitt betänkade, som kommer att vara ett viktigt underlag inför nästa års försvarsbeslut.
För första gången på över 40 år ska det svenska försvaret nu växa, är samtliga åtta riksdagspartier överens om. Ökningen av försvarsanslaget bestäms av politiska förhandlingar mellan en riksdagsmajoritet bestående av M, SD, C, KD och L.
Förslaget som Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow enligt Dagens Nyheter har förhandlat fram gäller för åren 2021–2025 och har beräknats på att utgiftsposten ”Försvar och samhällets krisberedskap” höjs från dagens 1 procent av BNP till 1,5 procent.
Enligt tillförlitliga källor till Inblick har Björn von Sydow inte helt förankrat höjningen av försvarsanslaget inom sitt eget parti Socialdemokraterna, vilket gör att det är osäkert om Försvarsberedningen i slutändan verkligen kommer kunna att enas om den överenskomna höjningen.
​RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
Byt_ut_ordet_samvetsfrihet_mot_vardvagran
okt 17, 2019
Liberalerna vill ändra ordet samvetsfrihet till vårdvägran och skriva in det i hälso- och sjukvårdslagen. Debatten om samvetsfrihetens vara eller icke vara har därmed fått nytt bränsle genom denna markering från Liberalernas sida. – Jag tycker uttrycket vårdvägran bättre beskriver vad det faktiskt handlar om, säger Allan Widman, riksdagsledamot för Liberalerna, till Inblick.
eBlick
okt 17, 2019
Kristdemokraten Gudrun Brunegård från småländska Vimmerby har motionerat i riksdagen om att införa en nationell minnesdag efter barnboksförfattaren Astrid Lindgren. – Astrid Lindgren har som person, författare och opinionsbildare påverkat sin omvärld på ett sätt som överträffar de flesta samtida svenska medborgare, säger Gudrun Brunegård till Inblick.
eBlick
okt 17, 2019
När skolorna i Norrköping startade upp höstterminen i augusti visade det sig att 24 elever saknades. Det handlar om flickor som blivit bortförda av sina föräldrar till andra länder för att giftas bort eller könsstympas men även om pojkar som skickas iväg på ”uppfostringsläger” på grund av att de har blivit försvenskade. Nu vill Norrköpings kommun inleda samtal med andra aktörer i syfte att motverka att barn förs bort från skolorna i Norrköping.
eBlick
okt 10, 2019
Saudiska människorättsaktivister har, i samarbete med Amnesty International, startat en serie podcasts i syfte att fokusera på olika människorättsfrågor som påverkar Saudiarabien. Serien, som fått titeln ”The great Saudi Arabia”, har inspirerats av journalisten Jamal Koshaggis historia och ambitionen är att visa omvärlden att det inte går att stoppa fria åsikter.
eBlick
okt 10, 2019
Kjell Ericsson, mångårig riksdagsman, kommunalråd och entreprenör, prisades för sina insatser under Centerpartiets stämma i Karlstad genom att tilldelas partiets finaste förtjänstmedalj; Bramstorpsplaketten. – Det är en stor ära att få ta emot denna fina utmärkelse, även om jag inte varit aktiv i Centern eller politiken på tio år, säger Kjell Ericsson till Inblick.
eBlick
okt 10, 2019
Den sjunde september släppte Louisa Lyne och di Yiddishe Kapelye sin tredje platta, "Lust". Releasekonserten var på Victoriateatern i Malmö. – Konserten var magisk. Det är alltid en fröjd att spela på hemmaplan inför fullt hus. Hade jag inte haft lunginflammation så hade allt varit perfekt, berättar Louisa Lyne för Inblick.
eBlick
okt 03, 2019
19-20 september arrangerade "Jerusalem Prayer Breakfast" en konferens i Helsingfors, Finland, med bland andra ambassadören Dov Segev-Steinberg. På varje möte var det cirka 200 besökare. – Vi upplevde en atmosfär med Guds närvaro som alla tyckte var unik, berättar Fredrik Ekholm för Inblick.
eBlick
okt 03, 2019
– Om det är någon som verkligen förstår landet och folkets historia så är det Benjamin Netanyahu, berättar Sara Rivai när Inblick träffar henne i Jerusalem.
eBlick
okt 03, 2019
Solveig anmälde skolan för att inte ta mobbingen mot hennes son på allvar och fick rätt hos norska myndigheter. Men skolan vände sig till det beryktade Barnevernet, som istället menade att familjeförhållanden var orsaken till mobbingen. Efter att ha flytt med sina barn från norska myndigheter hamnade Solveig i häkte i nästan fem månader och får nu endast träffa sina barn i två timmar var tredje vecka.
eBlick
sep 26, 2019
Det mycket jämna valresultatet i det israeliska nyvalet den 17 september bäddar för nya samtal för att hitta en allians som kan styra landet vidare. Ingen av huvudkandidaterna Netanyahu och utmanare Gantz fick egen majoritet. – Valresultatet ger vid handen att det kan bli svårare för Benjamin Netanyahu att sitta kvar vid makten, säger Lennart Sacrédeus till Inblick.
eBlick
sep 26, 2019
Det hindunationalistiska partiet Bharatiya Janata Party (BJP) krossade allt motstånd i det indiska valet i våras och stärkte därmed sin makt i parlamentet i New Dehli. Många bedömare fruktade att BJP:s valseger skulle innebära ett politiskt styre som skulle bli alltmer intolerant och polariserat. – Här har det inte märkts någonting, säger företagsledaren Kumar Iyer, bosatt i Indien sedan många år, till Inblick.