Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Nordiska försvarsministrar på Gotland

Ruben Agnarsson | 11 apr , 2019
Regeringen hoppas på ett nordiskt försvarssamarbete och tog i veckan emot nordiska försvarsministrar på Gotlands regemente – vars skjutövningar Region Gotland vill förhindra på grund av bullerrisken. Samtidigt är Försvarsberedningen – som ska lägga sin rapport senast 14 maj – oenig om hur mycket pengar försvaret ska få.
Nordiska_farsvarsministrar_pa_Gotland
Försvarsminister Peter Hultqvist var denna vecka värd för ett nordiskt försvarsministermöte på Gotland. De nordiska försvarsministrarna möttes på ön inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.
På programmet stod bland annat totalförsvarsfrågor, regional säkerhet och uppföljning av visionen för det nordiska försvarssamarbetet. Ett avtal om försörjningstrygghet undertecknades av Sverige, Norge och Finland i anslutning till mötet. Samtidigt gav Danmark en avsiktsförklaring om att signera avtalet.
– Vi ska kunna bistå varandra med materialleveranser och produktion om ett land begär det med hänvisning till krisläge. Det handlar om att kunna stötta varandra där. Drabbas ett land av en kris av det här slaget påverkas alla vi andra också, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till TT.
Nordefco firar i år tioårsjubileum och arbetar bland annat för att det ska bli lättare att flytta materiel mellan länderna, utbyta information och tillsammans bygga säkerhet mot cyberhot. Samarbetet bildades efter kriget mellan Georgien och Ryssland 2008 och fördjupades efter Rysslands annektering av Krimhalvön i Ukraina 2014.

Gotland ingen slump

Det är därför ingen slump att mötet hölls just på Gotland.
– Vi har sett en utveckling på den ryska sidan med annekteringen av Krim, aggressionen mot Georgien och det pågående kriget i Ukraina. Sedan har vi en lång rad övningsverksamheter och provokativa uppträdanden i Östersjöområdet. Att lägga mötet där är ett sätt för oss att visa Gotlands säkerhetspolitiska betydelse, fortsätter Peter Hultqvist.
Sverige är under 2019 ordförandeland i Nordefco och står värd för två försvarsministermöten under året. Vid mötet på Gotland deltog Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen, kanslichefen vid Finlands försvarsministerium Jukka Juusti och Arnór Sigurjónsson från det isländska utrikesministeriet.
Under mötet diskuterade representanterna från de nordiska länderna frågor som prioriteras under det svenska ordförandeskapet, bland annat ett möjligt samarbete inom totalförsvarsområdet, samarbete på försvarsmaterielområdet, samarbete inom ramen för militär övningsverksamhet och ett fördjupat nordisk-transatlantiskt samarbete.

Tillsammans i Vita huset

Den upptrappade säkerhetssituationen i Östersjön var även i fokus när de nordiska stats- och regeringscheferna för första gången någonsin i en gemensam delegation besökte Vita huset och president Barack Obama för knappt tre år sedan.
Ryssland var även då i fokus när de nordiska stats- och regeringscheferna fick en heldag med USA:s förre president, ett halvår innan Donald Trump valdes till USA:s statschef.
Den gemensamma deklarationen som förhandlats fram innan mötet inledde även då med att beskriva den upptrappade säkerhetssituationen i Östersjön. Ryssland kritiseras i skarpa ordalag för sin ”olagliga ockupation och annektering av Krim” innan den gemensamma deklarationen återvänder till Östersjön: 
”USA och de nordiska länderna berörs av Rysslands växande militära närvaro i Östersjöregionen, dess utplacering av kärnvapenplacering , dess oanmälda övningar, och provokativa åtgärder från ryska flygplan och krigsfartyg. Vi uppmanar Ryssland att se till att dess militära manövrar och övningar är i full överensstämmelse med sina internationella skyldigheter och åtaganden till säkerhet och stabilitet.”

Stärka försvar och samarbete

”De nordiska länderna står i dag inför liknande säkerhetspolitiska utmaningar och behöver därför eftersträva ett nära, effektivt och kostnadseffektivt samarbete för att stärka sina respektive nationella försvar och förmågan att agera tillsammans”, skrev regeringen på sin hemsida inför veckans nordiska möte på Gotland och hänvisade till den vision för det nordiska försvarssamarbetet som antogs 2018 där det framgår att det nordiska försvarssamarbetet utöver fredstid även ska innefatta samarbete i kris och konflikt:
”Ett första steg blir att utarbeta tydliga former och riktlinjer för hur länderna ska kunna konsultera varandra i händelse av kris eller konflikt. Ambitionen är att det nordiska försvarssamarbetet genom Nordefco ska vara en plattform för att förstärka den regionala säkerheten.”
Under mötet genomfördes ett besök på Gotlands regemente (P 18) där totalförsvarsfrågor var fokus för diskussionerna. Länsstyrelsen Gotland och Försvarsmakten uppdaterade ministrarna om det arbete som bedrivs av totalförsvaret på Gotland.

Fyra förband lades ned

I början på 1990-talet fanns det 25 000 krigsplacerade personer på Gotland. De regementen som fanns på ön var Kustartilleriregementet, Luftvärnsbataljonen, Artilleriregementet, samt Gotlands regemente P 18. Efter de socialdemokratiska försvarsbesluten år 1996, år 2000 respektive år 2004 försvann alla och det fanns endast fyra minnesstenar kvar på Gotland, som en påminnelse om de förband som ön en gång hade.
Som en arbetsmarkndspolitisk åtgärd byttes den militära personalen ut mot personal från Riksantikvarieämbetet, samt Riksutställningar, när 500 statstjänstemän ersatte försvarets personalstyrka.
Resultatet blev att Gotland – Östersjöns mest militärstrategiska ö – helt saknade förband för första gången sedan Rysslands invasion av Gotland för mer än 200 år sedan.
Istället fick det statliga ryskägda Gazprom bygga en egen hamn i Slite på norra Gotland, utan de annars obligatoriska sprängkistorna som skulle förstöra hamnen vid en eventuell invasion. Företaget har ett eget avspärrat område i hamnen med stabila kajer och vägar med stor bärkraft, enligt Gunnar Hökmark (M).

Bullereffekt kan stoppa

För knappt ett år sedan återinvigde Försvarsmakten Gotlands regemente P18 i närvaro av kung Carl Gustaf, statsminister Stefan Löfvén, försvarsminister Peter Hultqvist samt överbefälhavare Micael Bydén. När Gotlands regemente är återuppbyggt år 2020 kommer cirka 350 svenska soldater att finnas på plats, vilket ska jämföras med de 25 000 soldater som fanns på Gotland för 25 år sedan.
Nu återstår det att se i vilken grad försvaret får öva på regementet. Den 20 december i fjol beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att ge Försvarsmakten tillstånd enligt miljöbalken för skjut- och övningsverksamhet på Tofta skjutfält, trots att regionstyrelsen i juni förra året ville avslå Försvarsmaktens ansökan om miljötillstånd.
– Tyvärr går det inte att överblicka vilka konsekvenser verksamheten på Tofta skjutfält kommer att få för bland annat möjligheten att bo och bygga i ett av Gotlands mest expansiva områden, sade regionstyrelsens vice ordförande Filip Reinhag (S).
Regionstyrelsen har nu överklagat Länsstyrelsens tillstånd att ge Försvaret tillstånd att öva.
– Underlaget är så bristfälligt att det är omöjligt att utläsa vilka bullereffekter verksamheten ger i det omgivande samhället, menade regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

Oenig Försvarsberedning

Det nordiska mötet på Gotland hålls en dryg månad innan Försvarsberedningen ska lämna sin försvars- och säkerhetspolitiska rapport till regeringen. Senast den 14 maj 2019 ska beredningen lämna sitt betänkade, som kommer att vara ett viktigt underlag inför nästa års försvarsbeslut.
För första gången på över 40 år ska det svenska försvaret nu växa, är samtliga åtta riksdagspartier överens om. Ökningen av försvarsanslaget bestäms av politiska förhandlingar mellan en riksdagsmajoritet bestående av M, SD, C, KD och L.
Förslaget som Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow enligt Dagens Nyheter har förhandlat fram gäller för åren 2021–2025 och har beräknats på att utgiftsposten ”Försvar och samhällets krisberedskap” höjs från dagens 1 procent av BNP till 1,5 procent.
Enligt tillförlitliga källor till Inblick har Björn von Sydow inte helt förankrat höjningen av försvarsanslaget inom sitt eget parti Socialdemokraterna, vilket gör att det är osäkert om Försvarsberedningen i slutändan verkligen kommer kunna att enas om den överenskomna höjningen.
​RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
38_fore_detta_EU_politiker_ifragasatter_USAs_fredsplan
apr 18, 2019
Strax innan det israeliska valet erkände Donald Trump Israels rätt till Golanhöjderna. Nu är 38 före detta europeiska toppolitiker oroliga för att USA:s president ska överge tvåstatslösningen. – Efter oljekrisen 1973 tog EU över arabländernas syn på Mellanöstern helt och hållet, säger Tomas Sandell på European Coalition for Israel.
eBlick
apr 18, 2019
Familjen Iyer lever sedan många år tillbaka i en av Indiens mångmiljonstäder. Makarna Alice och Kumar har följt en kallelse att verka i landet som tältmakarmissionärer. Inblick fick en intervju med Kumar Iyer i familjens hem i Indien.
eBlick
apr 18, 2019
Forskningen om barncancer har tagit sjumilakliv framåt. I en färsk rapport från Barncancerfonden visar helt nya siffror att den genomsnittliga överlevnaden för barn med cancer i Sverige har ökat från 80 till 85 procent på bara fem år. Det är enligt Barncancerfonden den största enskilda ökningen sedan det tidiga 1990-talet.
eBlick
apr 11, 2019
Allt fler svenskar tycker att det är viktigt med kristna värden i samhället. Andelen väljare som vill ha ett samhälle byggt på kristna värden har sedan man började ställa frågan stadigt minskat, från höga nivåer ner till cirka 20 procent. Nu har trenden vänt. – Det är en historisk ökning som skett de senaste åren, säger professor Magnus Hagevi på Linnéuniversitetet i Växjö, som genomfört undersökningen, till Inblick.
eBlick
apr 11, 2019
För drygt två veckor sedan lanserades två stödsidor på internet för gravida kvinnor och för kvinnor som gjort abort. – Det finns inget sådant här i Sverige och vi vill vara med och fylla den luckan, berättar initiativtagaren Malin Schelin.
eBlick
apr 04, 2019
Elscootrarna håller alltmer på att ta över gatubilden i våra storstäder. På gott och ont. Rapporterna duggar tätt om skallskador i samband med fallolyckor som drabbar förarna av dessa fordon. Men den nya cykeltrenden drabbar även synskadade personer som snubblar på felparkerade elsparkcyklar. – Häromveckan ramlade jag rakt ut i gatan när jag snubblade på en elscooter som stod parkerad tvärs över gångbanan. Då blev jag riktigt arg, berättar synskadade Mackan Andersson för Inblick.
eBlick
apr 04, 2019
Christian Holm Barenfeld ställer upp i Europaparlamentsvalet den 26 maj. Han har lång politisk erfarenhet från Riksdagen och ett stort internationellt engagemang för tillväxt, frihet och mänskliga rättigheter. – Jag vill vara en stark röst för trygghet, frihet och tillväxt i Europa, säger han till Inblick.
eBlick
apr 04, 2019
– Mannen grips på brottsplatsen, och kvinnan genomgår läkarundersökningar som visar tydliga skador. Mannen häktas inte och frias efter tre månader, sade Annika Qarlsson i en riksdagsdebatt förra veckan om den misstänkta polisvåldtäkten mot Jenny Örn.
eBlick
mar 28, 2019
I lördags talade Sanna Karosos om utsorteringsabort på konferensen "Tillsammans för livet" i Stockholm. – Varje abort är tragisk, men en selektiv abort är ännu mer tragisk och moraliskt problematisk. Den sker när graviditeten är önskad, men det specifika barnet diskrimineras och ratas, berättar Sanna för Inblick inför konferensen.
eBlick
mar 28, 2019
Två veckor innan valet i Israel, när både premiärminister Benyamin Netanyahu och oppositionsledaren Benny Gantz befann sig i USA, träffade en Hamasraket ett bostadshus i norra Tel Aviv – åtta mil från Gaza. USA:s utrikesminister Mike Pompeo har klargjort att Donald Trumps fredsplan släpps efter valet.
eBlick
mar 21, 2019
Idag firas internationella Downs syndromdagen. För två år sedan fick svenska Sanna Karosas i Litauen en flicka med Downs syndrom. – När Iva låg i mina armar såg jag min dotter först. Downs syndrom tog inte så mycket plats, berättar Sanna som har engagerat sig i att ändra attityden till handikappade i Litauen och kommer att "rocka sockorna" tillsammans med landets kändisar.