Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Nordiska försvarsministrar på Gotland

Ruben Agnarsson | 11 apr , 2019
Regeringen hoppas på ett nordiskt försvarssamarbete och tog i veckan emot nordiska försvarsministrar på Gotlands regemente – vars skjutövningar Region Gotland vill förhindra på grund av bullerrisken. Samtidigt är Försvarsberedningen – som ska lägga sin rapport senast 14 maj – oenig om hur mycket pengar försvaret ska få.
Nordiska_farsvarsministrar_pa_Gotland
Försvarsminister Peter Hultqvist var denna vecka värd för ett nordiskt försvarsministermöte på Gotland. De nordiska försvarsministrarna möttes på ön inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.
På programmet stod bland annat totalförsvarsfrågor, regional säkerhet och uppföljning av visionen för det nordiska försvarssamarbetet. Ett avtal om försörjningstrygghet undertecknades av Sverige, Norge och Finland i anslutning till mötet. Samtidigt gav Danmark en avsiktsförklaring om att signera avtalet.
– Vi ska kunna bistå varandra med materialleveranser och produktion om ett land begär det med hänvisning till krisläge. Det handlar om att kunna stötta varandra där. Drabbas ett land av en kris av det här slaget påverkas alla vi andra också, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till TT.
Nordefco firar i år tioårsjubileum och arbetar bland annat för att det ska bli lättare att flytta materiel mellan länderna, utbyta information och tillsammans bygga säkerhet mot cyberhot. Samarbetet bildades efter kriget mellan Georgien och Ryssland 2008 och fördjupades efter Rysslands annektering av Krimhalvön i Ukraina 2014.

Gotland ingen slump

Det är därför ingen slump att mötet hölls just på Gotland.
– Vi har sett en utveckling på den ryska sidan med annekteringen av Krim, aggressionen mot Georgien och det pågående kriget i Ukraina. Sedan har vi en lång rad övningsverksamheter och provokativa uppträdanden i Östersjöområdet. Att lägga mötet där är ett sätt för oss att visa Gotlands säkerhetspolitiska betydelse, fortsätter Peter Hultqvist.
Sverige är under 2019 ordförandeland i Nordefco och står värd för två försvarsministermöten under året. Vid mötet på Gotland deltog Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen, kanslichefen vid Finlands försvarsministerium Jukka Juusti och Arnór Sigurjónsson från det isländska utrikesministeriet.
Under mötet diskuterade representanterna från de nordiska länderna frågor som prioriteras under det svenska ordförandeskapet, bland annat ett möjligt samarbete inom totalförsvarsområdet, samarbete på försvarsmaterielområdet, samarbete inom ramen för militär övningsverksamhet och ett fördjupat nordisk-transatlantiskt samarbete.

Tillsammans i Vita huset

Den upptrappade säkerhetssituationen i Östersjön var även i fokus när de nordiska stats- och regeringscheferna för första gången någonsin i en gemensam delegation besökte Vita huset och president Barack Obama för knappt tre år sedan.
Ryssland var även då i fokus när de nordiska stats- och regeringscheferna fick en heldag med USA:s förre president, ett halvår innan Donald Trump valdes till USA:s statschef.
Den gemensamma deklarationen som förhandlats fram innan mötet inledde även då med att beskriva den upptrappade säkerhetssituationen i Östersjön. Ryssland kritiseras i skarpa ordalag för sin ”olagliga ockupation och annektering av Krim” innan den gemensamma deklarationen återvänder till Östersjön: 
”USA och de nordiska länderna berörs av Rysslands växande militära närvaro i Östersjöregionen, dess utplacering av kärnvapenplacering , dess oanmälda övningar, och provokativa åtgärder från ryska flygplan och krigsfartyg. Vi uppmanar Ryssland att se till att dess militära manövrar och övningar är i full överensstämmelse med sina internationella skyldigheter och åtaganden till säkerhet och stabilitet.”

Stärka försvar och samarbete

”De nordiska länderna står i dag inför liknande säkerhetspolitiska utmaningar och behöver därför eftersträva ett nära, effektivt och kostnadseffektivt samarbete för att stärka sina respektive nationella försvar och förmågan att agera tillsammans”, skrev regeringen på sin hemsida inför veckans nordiska möte på Gotland och hänvisade till den vision för det nordiska försvarssamarbetet som antogs 2018 där det framgår att det nordiska försvarssamarbetet utöver fredstid även ska innefatta samarbete i kris och konflikt:
”Ett första steg blir att utarbeta tydliga former och riktlinjer för hur länderna ska kunna konsultera varandra i händelse av kris eller konflikt. Ambitionen är att det nordiska försvarssamarbetet genom Nordefco ska vara en plattform för att förstärka den regionala säkerheten.”
Under mötet genomfördes ett besök på Gotlands regemente (P 18) där totalförsvarsfrågor var fokus för diskussionerna. Länsstyrelsen Gotland och Försvarsmakten uppdaterade ministrarna om det arbete som bedrivs av totalförsvaret på Gotland.

Fyra förband lades ned

I början på 1990-talet fanns det 25 000 krigsplacerade personer på Gotland. De regementen som fanns på ön var Kustartilleriregementet, Luftvärnsbataljonen, Artilleriregementet, samt Gotlands regemente P 18. Efter de socialdemokratiska försvarsbesluten år 1996, år 2000 respektive år 2004 försvann alla och det fanns endast fyra minnesstenar kvar på Gotland, som en påminnelse om de förband som ön en gång hade.
Som en arbetsmarkndspolitisk åtgärd byttes den militära personalen ut mot personal från Riksantikvarieämbetet, samt Riksutställningar, när 500 statstjänstemän ersatte försvarets personalstyrka.
Resultatet blev att Gotland – Östersjöns mest militärstrategiska ö – helt saknade förband för första gången sedan Rysslands invasion av Gotland för mer än 200 år sedan.
Istället fick det statliga ryskägda Gazprom bygga en egen hamn i Slite på norra Gotland, utan de annars obligatoriska sprängkistorna som skulle förstöra hamnen vid en eventuell invasion. Företaget har ett eget avspärrat område i hamnen med stabila kajer och vägar med stor bärkraft, enligt Gunnar Hökmark (M).

Bullereffekt kan stoppa

För knappt ett år sedan återinvigde Försvarsmakten Gotlands regemente P18 i närvaro av kung Carl Gustaf, statsminister Stefan Löfvén, försvarsminister Peter Hultqvist samt överbefälhavare Micael Bydén. När Gotlands regemente är återuppbyggt år 2020 kommer cirka 350 svenska soldater att finnas på plats, vilket ska jämföras med de 25 000 soldater som fanns på Gotland för 25 år sedan.
Nu återstår det att se i vilken grad försvaret får öva på regementet. Den 20 december i fjol beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att ge Försvarsmakten tillstånd enligt miljöbalken för skjut- och övningsverksamhet på Tofta skjutfält, trots att regionstyrelsen i juni förra året ville avslå Försvarsmaktens ansökan om miljötillstånd.
– Tyvärr går det inte att överblicka vilka konsekvenser verksamheten på Tofta skjutfält kommer att få för bland annat möjligheten att bo och bygga i ett av Gotlands mest expansiva områden, sade regionstyrelsens vice ordförande Filip Reinhag (S).
Regionstyrelsen har nu överklagat Länsstyrelsens tillstånd att ge Försvaret tillstånd att öva.
– Underlaget är så bristfälligt att det är omöjligt att utläsa vilka bullereffekter verksamheten ger i det omgivande samhället, menade regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

Oenig Försvarsberedning

Det nordiska mötet på Gotland hålls en dryg månad innan Försvarsberedningen ska lämna sin försvars- och säkerhetspolitiska rapport till regeringen. Senast den 14 maj 2019 ska beredningen lämna sitt betänkade, som kommer att vara ett viktigt underlag inför nästa års försvarsbeslut.
För första gången på över 40 år ska det svenska försvaret nu växa, är samtliga åtta riksdagspartier överens om. Ökningen av försvarsanslaget bestäms av politiska förhandlingar mellan en riksdagsmajoritet bestående av M, SD, C, KD och L.
Förslaget som Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow enligt Dagens Nyheter har förhandlat fram gäller för åren 2021–2025 och har beräknats på att utgiftsposten ”Försvar och samhällets krisberedskap” höjs från dagens 1 procent av BNP till 1,5 procent.
Enligt tillförlitliga källor till Inblick har Björn von Sydow inte helt förankrat höjningen av försvarsanslaget inom sitt eget parti Socialdemokraterna, vilket gör att det är osäkert om Försvarsberedningen i slutändan verkligen kommer kunna att enas om den överenskomna höjningen.
​RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
”Det_pagar_ett_mc-krig_i_Linkoping”
jun 20, 2019
Den kraftiga explosionen i Linköping på morgonen den 7 juni har lett till en mängd olika teorier om hur och varför den skedde. Östgötapolisen har hållit hundratals förhör och fått in mängder med tips. Kriminologprofessorn Leif GW Persson tror dock att brottet kommer att förbli olöst. En uppgiftslämanre som Inblick har pratat med säger att det pågår ett mc-krig i Linköping.
eBlick
jun 20, 2019
Evangelisationsteamet Royal Blood blev för några veckor sedan mordhotade av ett gäng våldsbejakande muslimer när de predikade i Göteborgsförorten Hjällbo. Teamet fick veta att de hade tre minuter på sig att försvinna från platsen, annars skulle de bli dödade. – Vi tog beslutet att åka därifrån men återvände till Hjällbo på Sveriges nationaldag, tillsammans med flera bedjare som slöt upp för att stötta oss, för att fullborda predikouppdraget, berättar teammedlemmen Jonas Karlsson för Inblick.
eBlick
jun 20, 2019
SVT har på senare tid sänt flera tv-serier om Sveriges beredskap och underrättelsetjänst. Serien ”Nedsläckt land” fick ny aktualitet i och med helgens händelser i Sydamerika och serien ”För nationens bästa” som sänds just nu frågar sig om kalla kriget egentligen aldrig tog slut.
eBlick
jun 13, 2019
VM-festen i Frankrike har börjat och de svenska damerna är laddade för ett nytt mästerskap, dock väljer världens bästa fotbollsspelare, norskan Ada Hegerberg att bojkotta VM på grund av en konflikt med det norska förbundet. – Sverige borde ha goda chanser att gå vidare till åttondelsfinal med tanke på det rutinerade laget man har, säger fotbollstränaren Øyvind Ottersen till Inblick
eBlick
jun 13, 2019
– Vi håller på att bränna ut de duktigaste människorna som vi har i samhället, sade samtalsterapeuten Karin Wennerlöf under en föreläsning om utmattningssyndrom förra veckan.
eBlick
jun 07, 2019
Åsa Axelsson blev sjukskriven för utmattning och insåg att familjen gick ekonomiskt plus efter att hon slutat arbeta. Nu kunde hon lägga tiden på att lappa och laga kläder till de fyra barnen, odla sina egna grönsaker och baka sina egna bullar. Dessutom fick hon ett liv som hon trivdes med.
eBlick
jun 07, 2019
Det har uppstått en klyfta mellan Centerpartiet och Kristdemokraterna. Efter den hårda och stundom smutsiga EU-valrörelsen, väljer Centern att fördjupa samarbetet med regeringen genom att rädda statsrådet Annika Strandhäll från en misstroendeförklaring. – Det finns en borgerlig värdegemenskap vad gäller ekonomisk politik som väger tyngre än allt annat, säger Per Gudmundson till Inblick.
eBlick
jun 07, 2019
Sveriges familje- och samlevnadspolitik har resulterat i höga aborttal, en skenande sexualbrottslighet, få födslar och en åldrande befolkning där andelen arbetsföra minskar kraftigt. Ändå satsar nu Sverige stora resurser på att exportera den svenska modellen till omvärlden.
eBlick
maj 31, 2019
Mer än 15 år efter Knutbydåden, hemlighåller polisen uppgifter om Farid Lamrani, som var Sara Svenssons vapenkurir, vapeninstruktör och bostadsvärd veckorna innan mordet. Detta trots att Sara Svensson upplevde sig hotad av kretsen kring Farid Lamrani och uppmanades av dem att ljuga för polisen om mordvapnets ursprung.
eBlick
maj 31, 2019
Svenska resebolag tjänar pengar på ungdomars och framförallt studenters resor till solen, med fri alkohol som lockbete. Nu slår spanjorer larm om nordiska ungdomars dryckesvanor. – Vi märker av att en del ungdomar, framförallt från Storbritannien som festar, säger Arne Solhaug till Inblick.
eBlick
maj 23, 2019
När församlingsmedlemmar 15 år efter Knutby-dramat börjar prata kan de verkliga mordmotiven börja sippra fram. Fram tills nu har en rädsla för repressalier förhindrat avslöjanden om dramats kopplingar till kriminella kretsar och till polisens informatörsverksamhet.