Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

– Det har varit hårda tongångar

Robin Olsson | 07 jun , 2019
Det har uppstått en klyfta mellan Centerpartiet och Kristdemokraterna. Efter den hårda och stundom smutsiga EU-valrörelsen, väljer Centern att fördjupa samarbetet med regeringen genom att rädda statsrådet Annika Strandhäll från en misstroendeförklaring. – Det finns en borgerlig värdegemenskap vad gäller ekonomisk politik som väger tyngre än allt annat, säger Per Gudmundson till Inblick.
Det_har_varit_harda_tongangar
Hur ser du på Kristdemokraternas resultat i EU-valet?

– Vi gör vårt bästa val någonsin i ett EU-val, vi lyckas med vår målsättning att ta två mandat, samtidigt som den svenska EPP-gruppen, där även Moderaterna ingår, ökade fyra till sex ledamöter, säger Kristdemokraternas presschef Per Gudmundson till Inblick.
– Vår Trump-inspirerade kampanj gjorde att alla partier pratade om vår politik från höger till vänster. Med det sagt så fanns det inhemska opinionsmätningar som tydde på ett resultat på mellan 10-12 procent, vilket många i partiet hoppats på och våra kritiker fruktade, vilket ledde till att vi attackerades hårt.

Adaktusson i fokus

Det blev en hård och stundom smutsig EU-valrörelse där Centerpartiets Fredrick Federley och Socialdemokraternas Helén Fritzon gick till frontalangrepp på Lars Adaktusson efter Dagens Nyheters avslöjande om hans röstningsmönster i abortfrågan.
Till Expressen säger Adaktusson:
– Jag är mån om att få ge en annan bild av mig än den som har getts de senaste veckorna. Jag har framställts som en mörkerman och allt möjligt, inleder han.
– Den senaste veckan har det påståtts att jag har röstat mot kvinnors rätt till abort vid ett antal tillfällen. Det har jag inte gjort. Jag har röstat mot att EU-parlamentet har något med abortfrågan att göra.
Även Sara Skyttedal hamnade i skottgluggen i ett antal debatter och attackerades hårt.

Hur ser du på mediestormen kring Lars Adaktusson?
– Det var i huvudsak två nyheter i valrörelsen som skadade oss, det ena var DN:s rapportering om Lars Adaktussons röstande i abortfrågan där man framställde honom och Kristdemokraterna som motståndare till den svenska abortlagstiftningen, när hans intention varit att denna lagstiftning ska ligga på nationell och inte EU-nivå, för att på så vis förhindra att ge Polen och Malta inflytande över vår abortlag.
Det andra som Gudmundson lyfter fram är att media rapporterade om Kristdemokraternas stöd till regeringens proposition angående anhöriginvandring.
– På den andra sidan tappade vi röster då det framkom att vi i ett svar på regeringens proposition öppnar för anhöriginvandring. Detta ställningstagande är en kompromiss i partiet, jag personligen tycker det kunde vara stramare men i ett parti får man ge och ta och då kom vi fram till detta, då vi i grunden tycker att familjer hör ihop.
Enligt Gudmundson kan detta ha lett till att väljare valde andra partier som Centern och Moderaterna för vilka dessa frågor är viktiga.
– Jag tror kanske att många valde Moderaterna med anledning av anhöriginvandringsfrågan, då man uppfattat Kristdemokraterna som mer restriktiva än vad vi kanske i verkligheten är.

(S)amarbetet (c)ementeras

Det har stormat kring statsrådet Annika Strandhäll med anledning av hennes hantering av Försäkringskassan. Hon kommer troligen att prickas av Konstitutionsutskottet, men kan fortsätta på sin post efter att Moderaternas misstroendeförklaring röstats ned sedan Centern valde att lägga ner sina röster. Deras gruppledare Anders W Jonsson hänvisar till sitt uttalande i TT:
– En misstroendeförklaring är det absolut skarpaste verktyget vi har i riksdagen och därför måste man använda det med stor försiktighet.
Vidare förklarar han att regeringen har rätt att flytta på en myndighetschef och att det är upp till regeringen att avgöra vilka de har förtroende för, men att Centern tycker Ann-Marie Begler var en bra generaldirektör.
Det var i mitten av maj som Ulf Kristersson och Moderaterna väckte en misstroendeförklaring mot statsrådet Strandhäll för att hon den 27 april förra året skulle ha avskedat generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler på felaktiga och politiskt motiverade grunder.
Konstitutionsutskottets granskning är nu klar och det mesta tyder på att de kommer att pricka statsrådet för hennes agerande. För att en misstroendeförklaring ska riktas mot ett statsråd eller mot statsministern så måste mer än hälften av riksdagens ledamöter, det vill säga minst 175 ledamöter, ställa sig bakom misstroendeförklaringen. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna stödde misstroendeförklaringen men kom då endast upp i 172 av de 175 nödvändiga rösterna.

Hur ser ett framtida “Allianssamarbete” ut efter en hård valrörelse och misstroendeförklaringen mot Annika Strandhäll?
– Det har varit hårda tongångar mellan Kristdemokraterna och Centern i kampen om rösterna.
– Det finns dock en borgerlig värdegemenskap vad gäller ekonomisk politik som väger tyngre än allt annat och det kommer alltid göra det möjligt för borgerliga partier att samarbeta i riksdagen, men Alliansen som vi en gång såg den är död. Den var en produkt av sin tid, avslutar Per Gudmundsson.
R​OBIN OLSSON
 
eBlick
”Videospelsindustrin_lar_unga_manniskor_att doda”
aug 22, 2019
Flera gärningsmän bakom masskjutningarna i USA var besatta av våldsamma videospel. Walmart har nu tagit bort alla skyltar, skärmar och videor som visar våld från sina samtliga butiker. Flera ledande politiker kräver nu lagstiftning för att begränsa de våldsamma videospelen.
eBlick
aug 22, 2019
Den senaste demonstrationen i Moskva var troligen den största i Rysslands historia, då 50 000 personer demonstrerade för fria och rättvisa val, den 8 augusti. – Vladimir Putin tror han är Rysslands Messias. Vi tror hans dagar vid makten snart är över, säger demonstranten Evgenia Bogdanova till Inblick.
eBlick
aug 22, 2019
Första juli trädde den reviderade läroplanen för förskolan i kraft. Gunilla Gustafson är verksamhetsansvarig i Växjö och tror att den största utmaningen är att det nu tydligt står att det är förskollärarna som har ansvaret för utbildningen. – Det har stått i skollagen, men vi har inte tagit oss an uppdraget och fördelat rollerna överallt, säger Gunilla till Inblick.
eBlick
aug 15, 2019
Sverigedemokraterna i Malmö har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där man vill införa förbud mot värderingsstyrda slöjor i Malmös kommunala förskolor och grundskolor. Det föreslagna förbudet riktar sig med andra ord mot bärandet av muslimska slöjor i skolmiljön.
eBlick
aug 15, 2019
Antisemitismen fortsätter att breda ut sig i vårt land. I en undersökning som publicerades av EU-myndigheten Agency For Fundamental Rights i december förra året pekas Sverige ut som ett land där otryggheten ökar hos den judiska befolkningen. I Malmö berättar unga judar för Sveriges Radio att de inte vågar gå till skolan med synlig davidsstjärna längre, av rädsla för antisemitiska trakasserier i skolan.
eBlick
aug 15, 2019
Första juli började den reviderade läroplanen för förskolan att gälla. I den förtydligas att förskolans uppdrag är att undervisa och utbilda. – Undervisning i förskolan är inte samma sak som undervisning i skolan. Jag skulle helst velat ha ett annat begrepp. Men nu har vi det här begreppet och vi får fylla ordet med betydelse som passar förskolan, säger Christian Eidevald som är forskare och satt med i skolverkets expertgrupp.
eBlick
aug 08, 2019
En stor majoritet i USA:s representanthus röstade för ett fördömande av Global Boycott, Divestment and Sanctions Movement (BDS-rörelsen) som riktar sig mot Israel. Resolutionen menar att BDS-rörelsen ”underminerar möjligheten för en förhandlingslösning… genom att uppmuntra palestinierna att avstå från förhandlingar och istället förlita sig på internationella påtryckningar.”
eBlick
aug 08, 2019
De palestinier som stod bakom terrordådet vid Hebrew University i juli 2002 då nio personer dödades och mer än 80 skadades har fram tills nu fått 12,1 miljoner kronor i lönebetalningar från den palestinska myndigheten.
eBlick
aug 08, 2019
Enligt en ny undersökning är juli den månad då flest skiljer sig. Augusti kommer på fjärde plats. Var paren bor spelar också roll. Det är färre skilsmässor norrut, medan det är flest i Bjuv och Gnesta.
eBlick
aug 02, 2019
Sveriges försvar monterades ned av politiker som hänvisade till den militära underrättelsetjänstens rapporter om att ryska armén var i ett uselt skick. När Gotlands regementschef Peter Molin därmed blev utan uppdrag i Sverige träffade hans soldater under sin utlandstjänstgöring i Kosovo väldigt välutbildade ryska förband, som – visade det sig – var tränade för att hitta väldigt bra på Gotland.
eBlick
aug 02, 2019
Trots att Eva är synbart påverkad av onormal trötthet, gör misstag i arbetet och får ont i kroppen vid fysisk ansträngning, godkänner inte Försäkringskassan hennes ansökan om sjukpenning.