Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

”Jag mår dåligt och vill dö”

Göran Jacobson | 13 sep , 2019
Under årets sommarlov upplevde Bris en ökning av inkommande samtal från barn och unga i Sverige. Sommarlovet är för många barn en mycket svår tid med problem på hemmafronten samt oro och ångest. De flesta samtalen kom från barn med självmordstankar.
”Jag_mar_daligt_och_vill_do”
– Jag vill inget hellre i livet än att må bra. Men jag gör inte det. Tänkte att nu när det blev sommarlov skulle det bli lugnt och skönt utan stress och press. Men jag ser inget ljus. Jag har ingen livsglädje kvar.
– Jag mår riktigt dåligt. Så att jag vill dö. Jag försöker att förklara för folk, berätta hur jag känner men jag får höra att det går över, det är en period eller att gör något kul och släpp det. Men personer som säger så förstår absolut ingenting.
– Jag trodde verkligen att sommarlovet skulle bli det bästa sommarlovet, att jag skulle få slappna av och sedan till hösten i gymnasiet få börja om på nytt men detta sommarlovet har varit det värsta. Jag vill bara att det ska vara över. Jag har haft sån ångest, gråtit och legat för det mesta i min säng. Jag tänker för mycket på allt hela tiden och jag stressar precis hela tiden, för exakt allt.
Detta är bara tre citat bland väldigt många som speglar inflödet av samtal från barn och unga till organisationen Barnens rätt i samhället (Bris) under det gångna sommarlovet. I ett pressmeddelande slår Bris larm om den utsatta situationen för alltfler barn och unga under sommarlovet. Under årets sommarlov ökade barns och ungas samtal till Bris med fyra procent jämfört med året innan. Det är en särskilt svår tid för barn som har problem hemma och för de som bär på allvarlig ångest och oro. Samtalen som ökade mest under sommaren handlade om självmordstankar.

Svåra situationer

Sommarlovet är för de allra flesta skolbarn något man längtar efter och ser fram emot med glädje och förväntan. Men så är det inte för alla. Under årets sommarlov fick kuratorerna på Bris ta emot samtal från 4 200 barn som behövde någon att prata med för att hantera svåra situationer och funderingar.
De vanligaste funderingarna som kom upp till ytan under samtalen handlade om psykisk ohälsa, familj och familjekonflikter samt våld, övergrepp och kränkningar. Det är vanliga ämnen som barn och unga ringer in till Bris om under övriga delar av året. Skillnaden under sommarlovet är att de unga då är ensamma med sina tankar, utan någon att prata med.

Samtal om självmord

Ledigheten från skolan har varit extra tuff för barn som har problem hemma eller som lever i en utsatt situation. Många barn har känt sig ensamma med allvarlig ångest och oro. Under sommaren ökade samtalen till Bris om självmord jämfört med förra året. Elva procent av alla kontakterna handlade om det.
Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris, betonar allvaret i den ökande ohälsan hos barn och unga.
– Det är oerhört oroande att allvarsgraden i barns samtal till Bris fortsätter att öka. Att barn söker stöd är självklart positivt eftersom kontakten med en kurator på Bris många gånger kan vara en viktig väg till förändring. Men det är tydligt att det saknas andra instanser och vuxna omkring som kan ge stöd, säger Magnus Jägerskog i pressmeddelandet.
– Nu går vi in i en ny termin och lärdomen från sommaren bör vara hur viktigt stödet från skolan kan vara. Elevhälsan behöver vara på tårna för att fånga upp den psykiska ohälsa som finns och de tankar som en del barn bär på nu efter sommarlovet, fortsätter Magnus Jägerskog.

Många yngre barn

Årets mätperiod sträckte sig, likt 2017 och 2018, från 13 juni till 14 augusti. Totalt hade Bris 4 573 kurativa kontakter under perioden, varav 4 194 kontakter var med barn. Majoriteten av barnen var 13-18 år. Under sommaren skedde en ökning av kontakter från yngre barn. Närmare hundra kontakter rörde barn i åldern 7-9 år.
Barn och ungdomar som är yngre än 18 år kan varje dag året runt kontakta Bris via telefon, chatt eller mejl. För vuxna som har funderingar eller känner oro angående ett barn i sin närhet har Bris även en särskild vuxentelefon.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se

Bris presskontakt Maria-Pia Cabero:

”Alla barn behöver någon som lyssnar”

Sommarlovet är för många barn och unga en mycket svår period med oro, ångest och även självmordstankar. Här svarar Maria-Pia Cabero, presskontakt på Bris, på några frågor från Inblick med anledning av den ökande psykiska ohälsan hos barn under sommarlovet.

Under årets sommarlov upplevde Barnens rätt i samhället (Bris) en ökning av inkommande samtal från barn och unga i Sverige. Sommarlovet är för många barn en mycket svår tid med problem på hemmafronten samt oro och ångest. De flesta samtalen kom från barn med självmordstankar.

Finns det några indikationer på exakt vad det är som gör att sommarlovet upplevs så jobbigt av barnen som kontaktar Bris? 
– Sommaren kan för en del barn vara en tid då de blir mer ensamma med sina tankar och sitt mående. Skolan har uppehåll och ens vanliga rutiner ser annorlunda ut. Det är också tydligt att de barn som har problem hemma med familjekonflikter exempelvis kan ha en extra tuff tid under sommaren eftersom de inte har sitt vanliga nätverk, säger Maria-Pia Cabero, presskontakt på Bris.

Er generalsekreterare Magnus Jägerskog efterlyser ett ökat engagemang från elevhälsan "för att fånga upp den psykiska ohälsa som finns och de tankar som en del barn bär på nu efter sommarlovet". Vilka övriga samhälleliga resurser anser Bris bör aktiveras i förebyggande syfte så att sommarlovet inte längre är en period av psykisk ohälsa för kidsen?
– Det går inte att säga att sommarlovet är en period av psykisk ohälsa, vi vet att det är utbrett bland barn under hela året. Men sommaren kan vara en svårare period för en del barn eftersom fler stödinstanser har stängt under sommaren. Skolan har uppehåll och många verksamheter går ner i öppettider.
– I de instanser där det finns professionella stödkontakter behöver man förbereda sig inför sommaren och prata om hur sommaren kommer bli för enskilda barn. Sedan ser stödet olika ut i olika delar av landet och barn berättar att de inte alltid vet vart de ska vända sig, och därför kontaktar de Bris som är lättillgängligt. 

Barn så unga som 7-9 år kontaktar Bris. Är detta ett tecken på att den psykiska ohälsan kryper neråt i åldrarna? Vad kan samhället i så fall göra för att motverka detta? 
– Utifrån de samtal Bris fått under sommaren kan vi inte påstå det. Men vi kan konstatera att alla barn, oavsett ålder, behöver någon som lyssnar och tar dem på allvar. 
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se

Riksdagsmajoritet för lag om barnfridsbrott

Den S-ledda regeringens utredare föreslår en kriminalisering av att utsätta barn för att bevittna våld mellan närstående eller att försöka påverka barnet till att begå självmord. 
Barnfridsbrott ska enligt förslaget kunna ge två till fyra års fängelse och barnet ska ha rätt till skadestånd från gärningspersonen. En riksdagsmajoritet ställer sig positiv till förslaget och är beredd att ändra brottsbalken. 


Socialdemokraterna och Miljöpartiet stöder förslaget, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet ger tummen upp, Moderaterna tycker att det är ”intressant” och Sverigedemokraterna anser att det är ”rimligt”. 
Vänsterpartiet är det enda riksdagspartiet som inte ställer sig bakom förslaget till barnfridsbrott. V:s rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker motiverar partiets ståndpunkt i frågan med att att ”det inte behövs nya straffskärpningar eller nya brottsrubriceringar”.
Betänkandet är just nu ute på remiss och frågan ska därefter behandlas i Regeringskansliet. Men redan nu backas förslaget alltså upp av en stor riksdagsmajoritet. 
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se
 
eBlick
Byt_ut_ordet_samvetsfrihet_mot_vardvagran
okt 17, 2019
Liberalerna vill ändra ordet samvetsfrihet till vårdvägran och skriva in det i hälso- och sjukvårdslagen. Debatten om samvetsfrihetens vara eller icke vara har därmed fått nytt bränsle genom denna markering från Liberalernas sida. – Jag tycker uttrycket vårdvägran bättre beskriver vad det faktiskt handlar om, säger Allan Widman, riksdagsledamot för Liberalerna, till Inblick.
eBlick
okt 17, 2019
Kristdemokraten Gudrun Brunegård från småländska Vimmerby har motionerat i riksdagen om att införa en nationell minnesdag efter barnboksförfattaren Astrid Lindgren. – Astrid Lindgren har som person, författare och opinionsbildare påverkat sin omvärld på ett sätt som överträffar de flesta samtida svenska medborgare, säger Gudrun Brunegård till Inblick.
eBlick
okt 17, 2019
När skolorna i Norrköping startade upp höstterminen i augusti visade det sig att 24 elever saknades. Det handlar om flickor som blivit bortförda av sina föräldrar till andra länder för att giftas bort eller könsstympas men även om pojkar som skickas iväg på ”uppfostringsläger” på grund av att de har blivit försvenskade. Nu vill Norrköpings kommun inleda samtal med andra aktörer i syfte att motverka att barn förs bort från skolorna i Norrköping.
eBlick
okt 10, 2019
Saudiska människorättsaktivister har, i samarbete med Amnesty International, startat en serie podcasts i syfte att fokusera på olika människorättsfrågor som påverkar Saudiarabien. Serien, som fått titeln ”The great Saudi Arabia”, har inspirerats av journalisten Jamal Koshaggis historia och ambitionen är att visa omvärlden att det inte går att stoppa fria åsikter.
eBlick
okt 10, 2019
Kjell Ericsson, mångårig riksdagsman, kommunalråd och entreprenör, prisades för sina insatser under Centerpartiets stämma i Karlstad genom att tilldelas partiets finaste förtjänstmedalj; Bramstorpsplaketten. – Det är en stor ära att få ta emot denna fina utmärkelse, även om jag inte varit aktiv i Centern eller politiken på tio år, säger Kjell Ericsson till Inblick.
eBlick
okt 10, 2019
Den sjunde september släppte Louisa Lyne och di Yiddishe Kapelye sin tredje platta, "Lust". Releasekonserten var på Victoriateatern i Malmö. – Konserten var magisk. Det är alltid en fröjd att spela på hemmaplan inför fullt hus. Hade jag inte haft lunginflammation så hade allt varit perfekt, berättar Louisa Lyne för Inblick.
eBlick
okt 03, 2019
19-20 september arrangerade "Jerusalem Prayer Breakfast" en konferens i Helsingfors, Finland, med bland andra ambassadören Dov Segev-Steinberg. På varje möte var det cirka 200 besökare. – Vi upplevde en atmosfär med Guds närvaro som alla tyckte var unik, berättar Fredrik Ekholm för Inblick.
eBlick
okt 03, 2019
– Om det är någon som verkligen förstår landet och folkets historia så är det Benjamin Netanyahu, berättar Sara Rivai när Inblick träffar henne i Jerusalem.
eBlick
okt 03, 2019
Solveig anmälde skolan för att inte ta mobbingen mot hennes son på allvar och fick rätt hos norska myndigheter. Men skolan vände sig till det beryktade Barnevernet, som istället menade att familjeförhållanden var orsaken till mobbingen. Efter att ha flytt med sina barn från norska myndigheter hamnade Solveig i häkte i nästan fem månader och får nu endast träffa sina barn i två timmar var tredje vecka.
eBlick
sep 26, 2019
Det mycket jämna valresultatet i det israeliska nyvalet den 17 september bäddar för nya samtal för att hitta en allians som kan styra landet vidare. Ingen av huvudkandidaterna Netanyahu och utmanare Gantz fick egen majoritet. – Valresultatet ger vid handen att det kan bli svårare för Benjamin Netanyahu att sitta kvar vid makten, säger Lennart Sacrédeus till Inblick.
eBlick
sep 26, 2019
Det hindunationalistiska partiet Bharatiya Janata Party (BJP) krossade allt motstånd i det indiska valet i våras och stärkte därmed sin makt i parlamentet i New Dehli. Många bedömare fruktade att BJP:s valseger skulle innebära ett politiskt styre som skulle bli alltmer intolerant och polariserat. – Här har det inte märkts någonting, säger företagsledaren Kumar Iyer, bosatt i Indien sedan många år, till Inblick.