Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

24 barn är försvunna från Norrköpings skolor

Göran Jacobson | 17 okt , 2019
När skolorna i Norrköping startade upp höstterminen i augusti visade det sig att 24 elever saknades. Det handlar om flickor som blivit bortförda av sina föräldrar till andra länder för att giftas bort eller könsstympas men även om pojkar som skickas iväg på ”uppfostringsläger” på grund av att de har blivit försvenskade. Nu vill Norrköpings kommun inleda samtal med andra aktörer i syfte att motverka att barn förs bort från skolorna i Norrköping.
24_barn_ar_forsvunna_fran_Norrkopings_skolor
Problemet med skolbarn som är försvunna när det nya skolåret drar igång efter sommarlovet har blivit en följetong de senaste åren i svenska skolor. När höstterminen startade i augusti i Norrköping visade det sig att 24 elever var försvunna. Förra året saknades 14 elever i Norrköpings kommun efter sommarlovet. En del kom tillbaka efter en tid, andra inte.
– Helt oacceptabelt, säger kommunalrådet Kikki Liljeblad (S) till Inblick.
Enligt Kikki Liljeblad kommer inte de flickor som gifts bort tillbaka, men flickorna som könsstympats och pojkarna som skickats på ”uppfostringsläger” kommer tillbaka. Dessa mår fruktansvärt dåligt.

Kommunen jobbar aktivt

Kommunalrådet säger till Inblick att kommunledningen jobbar aktivt i syfte att förhindra att fler skolungdomar försvinner från Norrköpings skolor. Hon nämner ett flertal exempel på detta.
– Skolsköterskor och kuratorer lyfter återkommande frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck där könsstympning, uppfostringsresor och barn och tvångsäktenskap ingår, säger Kikki Liljeblad.
– Förskole- och skolpersonal får återkommande utbildning för att kunna identifiera våra barn och elever som lever i en utsatthet. Socialtjänsten erbjuder klargörande samtal på skolan och det görs en bedömning utifrån ålder och mognad, fortsätter hon.
– BVC, öppna förskolor, mobila förskoleteamet genomför samtal med föräldrar och barn. Kommunen har utbildningar på språkintro och Svenska för invandrare för att nå föräldrarna. När barn och elever vet att vi kan hjälpa dem så är det lättare att berätta.

Tidiga insatser

Den konsultativa gruppen mot våld är ett annat exempel på motåtgärder, där kommunens samordnare, socialkontoret samt hälso- och sjukvården ingår. Syftet med denna grupp är att alla som arbetar med barn ska kunna komma tidigt och dra ett ärende anonymt. Sedan ska den berörda personalen få stöd i sitt fortsatta arbete, så att insatserna kan sättas in så tidigt som möjligt. 

I en intervju med SVT Öst i september nämnde du om tankar på att inleda samarbete med andra aktörer för att förhindra att skolbarn förs bort från Norrköping. Hur konkretiseras ett sådant samarbete? Vilka andra aktörer samtalar du med i frågan?
– Vi jobbar just nu med att förbereda en hearing med många olika parter, både från kommunen, myndigheter och civila samhället. Tanken är att ses, lyssna på varandras erfarenheter och kompetenser för att ge exempel på hur olika instanser arbetar och hitta sätt att jobba tillsammans och hitta nya idéer. 
– Tanken är också att identifiera var vi brister och eventuellt och komma med förslag på beslut som vi politiker i kommunen kan ta men också förändra arbetssätt, säger Kikki Liljeblad, socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping, till Inblick.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se 


Unga pojkar skickas på 
”uppfostringsläger” utomlands'

Enligt interna dokument som skickats till Utrikesdepartementet (UD) från den svenska ambassaden i Nairobi i Kenya har det blivit allt vanligare att unga svenska pojkar, de flesta från utsatta områden, av sina föräldrar skickas på ”uppfostringsläger” i Kenya eller Somalia. Orsaken kan vara att föräldrarna upplever att sonen har blivit försvenskad eller fastnat i kriminalitet. 

Enligt Svenska Dagbladet, som tagit del av ett flertal interna dokument som har skickats från den svenska ambassaden i Nairobi till UD i Stockholm, har det blivit allt vanligare med så kallade ”uppfostringsläger” i Somalia och Kenya. Detta fenomen kallas för ”dhaqan celis”, vilket på somaliska betyder ”åter till kulturen”.

Blivit försvenskade

Det handlar om att föräldrar som upplever missnöje med sina söner på grund av att de slutat följa familjens kultur och blivit försvenskade, förlorat familjens ursprungliga språk, fastnat i kriminalitet, börjat med droger eller blivit förälskade i svenska flickor skickar iväg sina pojkar till dessa läger i hemlandet.
Inledningsvis luras ungdomarna till att tro att de ska få åka iväg på semester, men vid ankomsten till familjens ursprungsland beslagtas deras pass och därefter överlämnas de till släktingar eller blir inlåsta dygnet runt på fängelseliknande institutioner där de löper risk att bli utsatta för både psykiskt och fysiskt våld. I värsta fall riskerar de även att kedjas fast.

Utsatta områden

Under 2018 kontaktades den svenska ambassaden i Kenya av ett tjugotal ungdomar som berättade att de lurats i väg från Sverige på så kallade uppfostringsresor. Under det nuvarande årets fem första månader hade ambassaden kontakt med tolv svenskar. Hälften av dem hade lurats till Kenya och hälften till Somalia.
Det har visat sig att en majoritet av de unga personerna är hemmahörande i svenska områden som polisen klassar som ”särskilt utsatta”, samt att socialtjänsten har haft kännedom om de aktuella familjerna i mer än hälften av fallen.
GÖRAN JACOBSON
 
eBlick
palme
okt 29, 2020
Olof Palme, Anders Thunborg, Lennart Ljung, Per Rudberg och Bo Theutenberg förvaltade Sveriges hemliga livlina till Nato. Palmemordet skedde under en period då Bo Theutenberg manövrerades bort från UD, Anders Thunborg slutade som försvarsminister, marinchefen Per Rudberg pensionerades och Lennart Ljung byttes ut som överbefälhavare.
eBlick
okt 16, 2020
I slutet av september anordnade Israels Vänner en debatt mellan politiker om antisemitism i Malmö. Alla politikerna hade stött på problemet och var överens om att det främst finns bland grupper inflyttade från Mellanöstern. Samtidigt betonades att det finns antisemitism i alla extrema grupper och även en vardagsantisemitism i samhället.
eBlick
okt 16, 2020
Fler och fler arabländer överger den heliga kon Palestina. Inom loppet av en månad slöt två arabiska gulfstater, Förenade Arabemiraten och Bahrain, normaliseringsavtal med Israel. För Israel är det livsviktigt att accepteras av sina grannar. Men det palestinska ledarskapet fördömer avtalet och känner sig övergivna.
eBlick
okt 09, 2020
I slutet av september arrangerade Israels vänner en konferens mot antisemitism i Malmö. Fredrik Sieradzki från judiska församlingen var inbjuden för att berätta hur han ser på problemet och vad som görs för att vända trenden.
eBlick
okt 01, 2020
Tillsammans med övriga anställda och frilansare på redaktionen ser Inblicks redaktionsledning till att ta fram Inblicks innehåll varje vecka. Här är en presentation av redaktionsledningens medarbetare.
eBlick
sep 24, 2020
Fredsavtalet mellan Israel och de två arabstaterna Förenade Arabemiraten och Bahrein undertecknades i förra veckan i Vita huset i Washington, DC. Strax innan meddelade Bahrein att de som den fjärde arabiska staten erkände Israel, några veckor efter att Förenade Arabemiraten fattat samma beslut.
eBlick
sep 14, 2020
Han säger i polisförhören att han kände ett tvång att döda två människor för att få inre frid. Daniel Nyqvist har varken före eller efter det brutala dubbelmordet i Linköping 2004 varit i klammeri med rättvisan. I 16 år levde han under radarn. I nästa vecka ställs han inför rätta åtalad för ett dubbelmord han erkänt sig skyldig till.
eBlick
sep 14, 2020
Förra måndagen presenterade Olle Eriksson projektet Ung inlåst under ett digitalt seminarium från Skyddsvärnets lokaler i Stockholm. – Vår fulla övertygelse är att om vi ska lyckas nå dem som fått en tråkig och tuff start i livet behöver de få en tilltro till vuxenvärlden, berättade Olle Eriksson.
eBlick
sep 11, 2020
Rinkeby Folkets hus var oroliga för att barnen glömdes bort under coronakrisen. Därför startade man tillsammans med Rädda Barnen initiativet Pysselakuten i maj i år. Drygt en månad senare greps och anhölls Rinkeby Folkets hus ordförande av polis, misstänkt för våldtäkt mot barn och barnpornografibrott.
eBlick
sep 03, 2020
Cajsa Tengblad kom nyligen ut med boken "Kroppsnöjd och själsstark." På ett personligt sätt beskriver hon sin väg till att bli nöjd med sin kropp och ger tips på vad själen behöver för att må bra. – Att bli vän med sig själv och stärka den psykiska motståndskraften är livsviktigt, säger hon.
eBlick
sep 03, 2020
Professionella artister och musiker har drabbats hårt av restriktionerna som följt av pandemin med förlorade speltillfällen och intäkter. Nu visar en ny enkätundersökning att var tredje musiker är på väg att lämna yrket. – Den verkliga siffran är mycket högre, säger musikern Simon Ådahl till Inblick.