Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Frankrike undergräver Nato

Ruben Agnarsson | 19 dec , 2019
Stats- och regeringschefer för 29 medlemsländer samlades i början av december i London för att fira Natos 70-årsjubileum. Mötet präglades av motsättningar och turbulens och USA:s president Donald Trump lämnade toppmötet i förtid.
Frankrike_undergraver_Nato
Inför Natos jubileum i början av december beskrev Frankrikes president Emmanuel Macron Nato som ”strategiskt hjärndöd” och menade att varken Ryssland eller Kina borde stå på listan över Natos motståndare.
Donald Trump hotade å sin sida Frankrike med kraftiga nya tullar på bland annat vin, ost, handväskor och kosmetika som ett svar på Frankrikes nya skatter på digitala tjänster, som Apple, Amazon och Google.
Turkiets president Recep Tayyip Erdogan hotade att stoppa Natos förstärkta försvar av Polen och Baltikum. Landet har redan köpt ryska luftförsvarsmissiler, vilket Emmanuel Macron kritiserade trots att landet i augusti 2009 meddelade att det nyblivna Nato-landet planerade att sälja det franska krigsfartyget Mistral till Ryssland.

Lämnade Nato 1966

Den största vapenaffären någonsin mellan ett Nato-land och Ryssland fortlöpte länge som planerat, trots att Polen, Rumänien och länderna i Baltikum samt USA riktade skarp kritik mot den franska fartygsförsäljningen.
I augusti 2015 avbröts försäljningen och Ryssland fick tillbaka förskottsbetalningen, samtidigt som Egypten med stöd av Saudiarabien köpte Mistralfartygen för att skapa en regional militärflotta.
Att Frankrike trilskas inom Nato är ingen nyhet. Redan år 1966 lämnade landet militäralliansens ledning. Landets president Charles de Gaulle motiverade sitt beslut – då som nu – med att organisationen i för stor grad dominerades av USA.

Egna vägar

43 år senare, i mars år 2009, proklamerade Frankrikes president Nicolas Sarkozy att landet skulle återgå i Natos militära ledning. Övriga Nato-länders applåder till Frankrikes beslut att återvända till den västliga militäralliansen hade knappast avslutats förrän Ryssland i augusti 2009 meddelade att de planerade att köpa det franska krigsfartyget Mistral från Frankrike.
Det är inte första gången som ledande franska politiker går egna vägar när det gäller relationen till Moskva. Det franska socialistpartiet chockade i början av 1970-talet sina socialdemokratiska systerpartier i Europa genom att odla direktkontakter med Sovjetunionens kommunistparti. 
– Ryssland är inte längre en fiende, betonade president Macron efter Nato-mötet i december och stod fast vid sin hållning.
RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se


”Världsläget är allvarligt”

Inblick frågade partiernas ledamöter i försvarsutskottet hur allvarlig splittringen i Nato är för Sveriges säkerhet. Nato-förespråkarna L och M valde att inte svara. Även SD valde att inte svara.
– Detta agerande ger oss vatten på vår kvarn att Nato inte är en organisation att hålla i handen, säger Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson.


Mikael Oscarsson (KD), menar att ordstriderna inom Nato är ett av många uttryck för att vi lever i en på många sätt orolig tid. Han är kritisk till att president Macron avfärdar Ryssland och Kina som hot.
– Kina är ju konstaterat ett hot på många sätt, inte minst genom spionage och genom att aktivt jobba på att stjäla idéer och patent. Att Ryssland fortfarande har ett pågående krig i Ukraina är uppenbart för var och en och det, borde vara det även för Macron, säger han.
Mikael Oscarsosn beskriver även Turkiets president Erdogan som ”ett jätteproblem”.
– Han säger jättemärkliga saker hela tiden. Det är en stor och jättekomplicerad utmaning för Nato. Dessa ordstrider inom Nato är både en eskalering och att befintliga sprickor som har funnits under längre tid kommer i dagen.
– För svensk del är det viktigt att i detta tuffare säkerhetspolitiska läge stärka den svenska försvarsmakten. Vi har en alldeles på tok för liten försvarsmakt, som dessutom inte fungerar i alla stycken, säger Mikael Oscarsson.

Elisabeth Falkhaven (MP) tror inte Nato:s splittring påverkar Sveriges säkerhetspolitiska läge nämnvärt på kort sikt.
– Men det visar naturligtvis på svårigheterna med en militärallians där länder drar åt olika håll och där det ingår länder som begår folkrättsbrott eller beter sig oförutsägbart säkerhetspolitiskt. Jag tänker särskilt på Turkiets folkrättsstridiga militäroffensiv mot Syrien och USA:s hastiga beslut om att ge väg för detta och sedan hota med sanktioner mot Turkiet. Det är en oroande utveckling, säger hon.
Elisabeth Falkhaven menar att Sverige ska hålla sig utanför Nato, stärka försvarssamarbetet med våra nordiska grannländer och utveckla det frivilliga och mellanstatliga försvarssamarbetet inom EU och samtidigt hålla emot dem som vill se en EU-armé.
– Vi fortsätter att öka kapaciteten i både det militära och civila försvaret och vi gör inga tvära kast i säkerhetspolitiken utan försöker att på bästa sätt bidra till stabilitet i vårt närområde, fortsätter hon.
Elisabeth Falkhaven menar att ordstrider mellan världens ledare skapar en ogynnsam osäkerhet.
– Samtidigt tror jag att bakom orden finns det en grundläggande enighet kring den europeiska säkerhetsordningen och kring breddad säkerhet, säger hon och pekar på fler hot än de militära: klimatförändringarna, cyberhot, terrorism och andra hot mot demokratin.

Daniel Bäckström (C), menar att Sveriges säkerhetspolitiska situation har försämrats av många olika anledningar.
– Det är något vi kontinuerligt måste förhålla oss till när vi utvecklar svenskt försvar. Sverige behöver fortsätta bygga relationer och stärka den militära förmåga, förklarar han och menar att Nato och den transatlantiska länken är viktigt för europeisk och svensk säkerhet.
– Vi anser fortfarande att Nato är en viktig säkerhetsfrämjande aktör som vi vill att Sverige ska bli medlem i. Vi befinner oss i en tid av oro där utvecklingen är oviss. Vi ser allvarligt på att världsordningen tenderar att utvecklas i en allt mer auktoritär riktning.

Niklas Karlsson (S),
vice ordförande i försvarsutskottet, menar att Sverige i första hand påverkas av säkerhetspolitiska skiftningar i närområdet och att vi måste agera pragmatiskt, tänka långsiktigt och hålla huvudet kallt utan att bli alltför alarmistiska.
– Endast då har vi förmågan att agera snabbt om så skulle behövas, påpekar han och vill banden till grannländerna ska stärkas.
Han menar också att den transatlantiska länken är starkare än den kanske någonsin varit och vill stärka samarbetet inom den Europeiska unionen och fortsätta samarbeta med Storbritannien. 
Niklas Karlsson menar att det är en självklarhet att inte gå med i Nato, men vill samarbeta i utlandsuppdrag och i Nato:s Partnerskap för Fred (PfP).
– Vårt samarbete med enskilda Nato-länder är gott, liksom vårt samarbete med organisationen som sådan, förklarar Niklas Karlsson och pekar på att den allmänna värnplikten har stärkt folkförankringen och personalförsörjningen i försvaret, att bevakningsansvariga myndigheter övar, planerar och krigsplacerar personal, liksom att näringslivets roll i totalförsvaret ses över.
– Vi övar också militärt med andra länder som delar våra demokratiska grundvärderingar, fortsätter han och menar att övningarna visar gemensam kraft, vilja och förmåga att bistå varandra vid en kris.
– Potentiella antagonister ska veta att vi inte står ensamma och kommer att agera tillsammans om så skulle krävas. Det är alltid allvarligt när tonläget skärps. Vi kan konstatera att vi idag har ett långt mer instabilt världsläge än på mycket länge, betonar Niklas Karlsson.

Hanna Gunnarsson (V) ser väldigt allvarligt på att världens ledare agerar på ett oförutsägbart och nästan okontrollerbart sätt. 
– Vi behöver världsledare som kan analysera läget och inte agera alltför mycket i affekt eller ogenomtänkt, betonar hon och konstaterar att. Nato är en organisation som vänsterpartiet inte stödjer och att Nato:s agerande ger partiet vatten på sin kvarn även om hon inte tror det påverkar Sveriges säkerhet i dagsläget.
– Vi behöver hålla oss neutrala och militärt alliansfria. Det har tjänat oss väl och är vår bästa väg framåt. Vi ska inte låta oss påverkas av de snabba händelser som har hänt i Nato-världen senaste tiden utan göra våra egna analyser av omvärldsläget och basera våra riksdagsbeslut på detta, menar Hanna Gunnarsson, som beskriver världsläget som allvarligt.
– Ledare för stora och viktiga länder ska inte hålla på med ogenomtänkta uttalanden utan sitta lite lugnare i båten och göra genomtänkta och långsiktiga analyser.
 
eBlick
jensenwebb
jun 25, 2020
I Norge och Finland har två höga polischefer dömts för haschsmuggling. Walter Kegö, tidigare chef för Rikskriminalens narkotikarotel och sedan regeringens expert i mobilisering mot narkotika, menar att ryska underrättelsetjänster är mycket aktiva i narkotikahandeln. – I Estland jobbade chefen för den nationella narkotikaroteln åt den ryska maffian, som styrs FSB och GRU, konstaterar han.
eBlick
jun 25, 2020
– Än så länge vet vi inte med säkerhet förutsättningarna för resor till Israel i höst, men vi räknar med att landet kommer att lyfta restriktionerna senare under sommaren. Kanske det öppnas för resande från september, berättar Göran Duveskog som äger och driver Duveskogs reseservice som arrangerar åtskilliga resor till Israel varje år.
eBlick
jun 18, 2020
PISA 2018 visar att Sveriges skolresultat förbättrats och välkomnades i höstas av regeringen. Nu ställs dock frågor om de förbättrade resultaten berodde på fusk. – Det är bra att vi får till stånd en kommission som kvalitetsgranskar PISA 2018 undersökningens resultat, säger den liberale politikern och läraren Niklas Lehresjön till Inblick.
eBlick
jun 04, 2020
Jonas Olsson har drivit Sjöstugans camping och hotell i Älmhult i 19 år. Redan sedan starten har de hyrt ut kanoter. Det är en viktig del av verksamheten. – Att paddla kanot är en jättehärlig aktivitet. Och under den tid som vi lever i nu blir det något helt annorlunda. Gillar man uteaktiviteter så är det en kanonbra aktivitet.
eBlick
jun 04, 2020
Det finns enligt Börje Claésson massor av intressant att uppleva i Småland med omnejd. Till Inblick delar han med sig av sina bästa “hemester” tips. – I min ungdom cyklade jag och min bror på tältsemester till Kållandsö, det slutade med att han mötte sin blivande fru, säger Börje med ett leende på läpparna.
eBlick
maj 22, 2020
I den nyutkomna boken «För ditt eget bästa» berättar Pia Johansson hur hon träffade en man och om hur lycklig relationen var i början med middagar och blommor. Efter fem år var den tidigare så energiska Pia ett nervvrak med en kropp som började säga ifrån. – På slutet är man ingenting. Då behöver de ta ett nytt offer att kasta på den känslomässiga sopstationen och gärna trampa en gång till så att man är riktigt död, berättar Pia för Inblick.
eBlick
maj 22, 2020
Riksbanken förordar svenskt medlemskap i EU:s bank- union. Forum för EU-debatt har en diametralt motsatt åsikt. – Detta är ett sätt att frånta Sverige mer makt över våra banker och knyta oss närmare Euron, säger Nils Lundgren, som är debattör och ekonom, till Inblick.
eBlick
maj 22, 2020
Karelen, den del av Finland som ockuperades av Sovjet och ledde till att 400 000 finska flyktingar fick fly till övriga Finland under andra världskriget, skapar återigen rubriker. I centrum står en rysk rättsskandal kring en människorättsaktivist som har hittat flera av Stalins massgravar i området.
eBlick
maj 07, 2020
I coronapandemins spår har det blivit nödvändigt för landets politiker att finna digitala arbetsformer. Ålderspresident Tuve Skånberg sitter i riksdagens konstitutionsutskott (KU) som arbetar med demokratifrågor. – Det är som att vara urmakare inuti riksdagens urverk, mycket av det som KU avhandlar lämpar sig inte att göra på distans, säger han till Inblick.
eBlick
maj 07, 2020
– Vi har rett ut många svårigheter tidigare. Men många kommer att behöva lite hjälp, särskilt de som är sköra, de som redan har en problematisk tillvaro och de som nu får hela sin tillvaro förändrad, säger Marianne Olsson om hur coronakrisen påverkar människor. Hon ger tips och råd för att klara av situationen.
eBlick
apr 30, 2020
Det pågående gängkriget i Östergötland har skördat ytterligare ett dödsoffer. Men tack vare ett intensivt och mycket framgångsrikt polisarbete kunde de två gärningsmännen till den senaste dödsskjutningen snabbt gripas och häktas. – Kriget kommer fortsätta så länge inget av gängen viftar med vit flagg och ger upp, vilket inte finns på kartan, säger Inblicks uppgiftslämnare ”Niklas”.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 26 jun, 2020
Christian Mölk | 17 jun, 2020
Christian Mölk | 20 apr, 2020
Christian Mölk | 13 apr, 2020
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019