Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Alla går anpassningens väg

Hans Marklund | 16 jan , 2020
De senaste decennierna har inneburit enormt stora förändringar när det gäller synen på etik och moral i vårt samhälle. Det som förr ansågs vara ett naturligt sätt att leva och orientera sig gällande etiska och moraliska frågor gäller inte längre. Frågor som äktenskap och familj, samliv, sexualitet, könsidentitet, manligt och kvinnligt, livets början och slut, abort, dödshjälp, mitt och ditt, vad är sanning, brottslighet, respekten för liv, människovärde. Ja, listan kan göras lång.
Alla_gar_anpassningens_vag
Under förra århundradet fanns det tydliga normer gällande dessa frågor och de utgjorde givna fundament på vilket vårt samhälle byggde sin etik och moral. Så är inte längre fallet.
Den person som idag söker en politisk tillhörighet i ett parti som står tydligt i frågor som äktenskap, homosexualitet, abort, med mera har svårt att hitta rätt. Anpassningen till det ”politiskt korrekta” i dessa frågor har gått långt in i vårt samhälle och i det politiska Sverige. Inget politiskt parti vågar idag särskilja sig med risken att förlora mark och popularitet i opinionen. Alla går anpassningens väg.

Vi lever i ett normkritiskt samhälle, vilket vi hävdar med stolthet, där allt ifrågasätts, där gamla normer raseras och byts ut mot nyliberala och hållningslösa normer. En av Sveriges viktigaste grundlagar är yttrandefriheten, vilket betyder att varje människa har rätt att hävda och ge uttryck för sin åsikt, bara hon inte uttalar sig kränkande. Men frågan är om vi i själva verket har rättigheten att tycka och hävda en uppfattning som står kvar vid de etiska normer och principer som vårt samhälle är uppbyggt på. Vi har skapat ett samhälle med ett upplöst moraliskt och etiskt tänkande, där i princip allt är betraktat som ”normalt” bara det inte stör människans egoism.
För ett tag sedan fick jag en tidningsartikel i min hand som beskrev en intressant situation. Den handlade bland annat om en engelsk kvinna, Maya Forstater, feminist och forskare i London. Hon hade förlorat sitt jobb på grund av att hon hävdade att människan inte kan förändra sitt biologiska kön, oavsett hur omfattande operationer och hormonbehandlingar man går igenom. Hon hävdade något som gick emot ”etikens nya normer”. 

Ett annat exempel
på hur anpassningen till det ”nya normsamhället” har slagit igenom är den kvinnliga präst i Luleå stift som ”avkragas” därför att hon i samband med konfirmationsundervisning starkt ifrågasatt homosexualitet, samt för att hon har satt evolutionsteorin i motsats till kristen tro. Samtidigt hör vi en minister i Sveriges regering säga, ”man kan inte ersätta evolutionsläran med en skapelsemyt”. 
Ett tredje exempel är nyheten om en svensk man som år 2013 mördade och styckade sin flickvän. Han dömdes till tio års fängelse. I fängelset började han definiera sig som kvinna och tilläts då att genomgå könskorrigering, antog ett kvinnonamn och flyttades sedan till kvinnofängelset Hinseberg. 
Hur kan vi förstå den här utvecklingen? Den är en logisk följd av en samhällsinriktning vi slagit in på, en följd av den nya kulturens tänkande på tre viktiga områden.

Det första området är äktenskap och familjesynen. Kärnfamiljen där det finns en mamma och en pappa är ett grundläggande fundament i ett fungerande samhälle. När föräldrars rätt att fostra sina barn ifrågasätts och skall ersättas av samhället har vi slagit in på fel väg. När äktenskapet mellan man och kvinna inte längre förstås som en unik konstellation och relation, som kan ge upphov till nytt liv, förloras en grundpelare i samhället. När staten definierade om äktenskapet att inte bara gälla man och kvinna och att det inte finns någon skillnad mellan hetero och homo, fick det djupgående konsekvenser som lett till ett förnekande av manligt och kvinnligt. Detta får förödande konsekvenser i ett samhälle.
Det andra området är hotet om att göra människan överflödig. Digitaliseringen och artificiell intelligens är ett hot att tekniken kan ersätta människan. Människans unika ställning i skapelsen ifrågasätts. Den enkla människans betydelse förminskas, hon behövs inte längre utan kan ersättas av en robot. På så sätt kan människans antal minskas på sikt så att jordens resurser räcker. 
Det tredje området som jag vill lyfta fram är individualismen. Vi har valt att ge den enskilda människans känsla och upplevelse företräde. Vad vi känner, tycker, tänker och vill, relateras inte längre till en gemensam verklighet utan enbart till det egna jagets vilja. Människan bestämmer själv vad som är min sanning, mina normer och min verklighet. Hon avgör själv var livet börjar och livet slutar. Ingen och inget skall tala om för mig hur jag skall leva eller vad jag skall tycka och tänka. Människan har blivit sin ”egen Gud”.

Hur skall Sverige
kunna hävda sig i en värld där värderingar, etik och moral väger lätt emot de starka politiska och ekonomiska krafter som styr utvecklingen? Det är en tuff framtidsvärld som Sverige skall manövrera i. Sverige framstår allt mer vilset i den nya värld av normlöshet som håller på att växa fram. Var finns de politiker och ledare som vågar gå emot trenden för att återerövra grundläggande normer för ett samhälles välmående?
HANS MARKLUND
Chefredaktör
 
eBlick
Kalla kriget del 3 (1)
okt 23, 2020
Warszawa-pakten, Iran och Frankrike blev snuvade på omfattande vapenexport på grund av statsminister Olof Palmes framgångsrika engagemang till förmån för den krisdrabbade vapentillverkaren Bofors. – Palmes rådgivare skulle ha hindrat honom från dessa vapenaffärer. Rollerna som fredsförhandlare och vapenexportör var oförenliga, säger Bo Theutenberg.
eBlick
okt 16, 2020
I slutet av september anordnade Israels Vänner en debatt mellan politiker om antisemitism i Malmö. Alla politikerna hade stött på problemet och var överens om att det främst finns bland grupper inflyttade från Mellanöstern. Samtidigt betonades att det finns antisemitism i alla extrema grupper och även en vardagsantisemitism i samhället.
eBlick
okt 16, 2020
Fler och fler arabländer överger den heliga kon Palestina. Inom loppet av en månad slöt två arabiska gulfstater, Förenade Arabemiraten och Bahrain, normaliseringsavtal med Israel. För Israel är det livsviktigt att accepteras av sina grannar. Men det palestinska ledarskapet fördömer avtalet och känner sig övergivna.
eBlick
okt 09, 2020
I slutet av september arrangerade Israels vänner en konferens mot antisemitism i Malmö. Fredrik Sieradzki från judiska församlingen var inbjuden för att berätta hur han ser på problemet och vad som görs för att vända trenden.
eBlick
okt 01, 2020
Tillsammans med övriga anställda och frilansare på redaktionen ser Inblicks redaktionsledning till att ta fram Inblicks innehåll varje vecka. Här är en presentation av redaktionsledningens medarbetare.
eBlick
sep 24, 2020
Fredsavtalet mellan Israel och de två arabstaterna Förenade Arabemiraten och Bahrein undertecknades i förra veckan i Vita huset i Washington, DC. Strax innan meddelade Bahrein att de som den fjärde arabiska staten erkände Israel, några veckor efter att Förenade Arabemiraten fattat samma beslut.
eBlick
sep 14, 2020
Han säger i polisförhören att han kände ett tvång att döda två människor för att få inre frid. Daniel Nyqvist har varken före eller efter det brutala dubbelmordet i Linköping 2004 varit i klammeri med rättvisan. I 16 år levde han under radarn. I nästa vecka ställs han inför rätta åtalad för ett dubbelmord han erkänt sig skyldig till.
eBlick
sep 14, 2020
Förra måndagen presenterade Olle Eriksson projektet Ung inlåst under ett digitalt seminarium från Skyddsvärnets lokaler i Stockholm. – Vår fulla övertygelse är att om vi ska lyckas nå dem som fått en tråkig och tuff start i livet behöver de få en tilltro till vuxenvärlden, berättade Olle Eriksson.
eBlick
sep 11, 2020
Rinkeby Folkets hus var oroliga för att barnen glömdes bort under coronakrisen. Därför startade man tillsammans med Rädda Barnen initiativet Pysselakuten i maj i år. Drygt en månad senare greps och anhölls Rinkeby Folkets hus ordförande av polis, misstänkt för våldtäkt mot barn och barnpornografibrott.
eBlick
sep 03, 2020
Cajsa Tengblad kom nyligen ut med boken "Kroppsnöjd och själsstark." På ett personligt sätt beskriver hon sin väg till att bli nöjd med sin kropp och ger tips på vad själen behöver för att må bra. – Att bli vän med sig själv och stärka den psykiska motståndskraften är livsviktigt, säger hon.
eBlick
sep 03, 2020
Professionella artister och musiker har drabbats hårt av restriktionerna som följt av pandemin med förlorade speltillfällen och intäkter. Nu visar en ny enkätundersökning att var tredje musiker är på väg att lämna yrket. – Den verkliga siffran är mycket högre, säger musikern Simon Ådahl till Inblick.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 07 sep, 2020
Christian Mölk | 26 jun, 2020
Christian Mölk | 17 jun, 2020
Christian Mölk | 20 apr, 2020
Christian Mölk | 13 apr, 2020
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020