Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Att mötas vid korsets fot

Ruben Agnarsson | 18 feb , 2016
Inför påvens besök i Lund, har de världsvida katolska och lutherska organisationerna mobiliserat sina PR-avdelningar, där fokus inte alls handlar om att gemensamt överlåta sig till missionsbefallningen, utan snarare om att positionera sig politiskt, ungefär som vid amerikanska presidentvalskampanjer.
2016_v7---OPINION-1---STOR

I dessa fälttåg blandas katolska kyrkans Maria-dogmer med Svenska kyrkans hbtq-teorier, inklusive feminism där Sofia presenteras som ett kvinnligt namn för Gud: ”Sofia avbildas som Jesus tvillingsyster – Guds dotter”, deklarerar Svenska kyrkans hemsida om den feministteologi som vinner allt större plats.
Att Maria-dogmen – den lärofråga som mer än något åtskiljer den katolska kyrkan från protestantismen – får en så central roll när påven i samband med 500-årsjubiléet av reformationen vill närma sig den Svenska kyrkan, är naturligtvis provocerande.
Att påven bad om ”förlåtelse och barmhärtighet för det icke evangeliska förhållningssättet från katolikernas sida gentemot de övriga kristna samfunden” samma kväll som nyheten släpptes om hans medverkan vid högtidlighållandet av reformationen i Lund i oktober, väger lätt mot bakgrund av den starka Maria-offensiv som föregår Sverige-besöket.
 
Att Svenska kyrkan utan protester accepterar – och till och med indirekt medverkar – i denna katolska Maria-offensiv i de nordiska länderna är uppseendeväckande. Och påven verkar i sin tur helt obekymrad över att Svenska kyrkan helt har lämnat den traditionellt kristna synen på äktenskap och samlevnad.
Det som komplicerar bilden är att Ulf Ekmans konvertering till katolicismen har blivit en bricka i detta kyrkopolitiska maktspel. Ulf Ekman har betytt oerhört mycket för kristenheten i Sverige och ut över världen. Men nu har hans exklusivitet kring Livets ord bytts ut mot ett lika exklusivt försvar för den katolska kyrkan.
Ulf Ekmans 180-gradiga omsvängning, som in i det sista hemlighölls till och med för hans närmaste vänner och medarbetare, gör att han i dag helt saknar trovärdighet som en enhetens företrädare. Hans steg framstår mer som ett uttryck för en önskan om att spela en kyrkopolitisk roll i ett läge där kristna gräsrötter blivit allt mer medvetna om den kristna enhetens betydelse.

Med tanke på hans offensiva hållning när det exempelvis gäller Maria-dogmen, blir det alldeles nödvändigt att upprätta en brandvägg i svensk kristenhet, och inte minst i den pingstkarismatiska familjen, mot dessa villoläror.
De anspråk som uppstår när kyrkoledare förfaller till politiska maktambitioner behöver – oavsett varifrån de kommer – bestämt avvisas. Att med maktmedel göra anspråk på en lojalitet som är förbehållen Jesus Kristus är nämligen att begå andlig otukt i Guds församling. Dessa skökosynder stöter bort människor ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus.
Det verkar som att ju större kyrkosammanhanget och framgången blir, och ju fler människor som inkluderas i matrikeln, desto större blir frestelsen till att utöva detta otillbörliga politiska maktanspråk på enskilda troende.
 
Även väckelserörelsernas självbild har här ställt till det genom kyrkohistorien. Det går nämligen ibland en fin gräns mellan att göra sin kallelse och utkorelse fast, och att förfalla till andligt högmod och självtillräcklighet.
”Litt bedre”. Det var det bitande ironiska svaret (”lite bättre”, på svenska) som den norske evangelisten Emanuel Minos lär ha gett när han fick frågan vad det var för skillnad på De frie venner (motsvarande tidigare Helgelseförbundet, som numera är en del av EFK) och de norska pingstvännerna.
Ibland agerar vi kristna som om vår viktigaste uppgift är att putsa på vårt samfunds/sammanhangs varumärke. Den katolska kyrkan har – mer än något annat samfund – drivit detta beteende in absurdum.
Det är en sak att vara tacksam och trofast i en lokal församling och/eller i en församlingsrörelse, något helt annat att hela tiden betona sin egen förträfflighet på andra sammanhangs bekostnad.
  
Även Jesu lärjungar var upptagna av tanken på vem som var störst. Och några av dem involverade till och med sin mamma för att försäkra sig om att de skulle få sitta på de bästa platserna närmast Jesus.
På ett liknande sätt placerade olika kristna fraktioner i församlingen i Korint sin favoritpredikant på piedestal. ”Jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Apollos…” Till och med dopet, eller vem som döpte, användes på ett felaktigt sätt för att skänka bekräftelse åt enskilda kristnas egon.
Paulus tog i denna situation sitt ansvar som ledare och distanserade sig från felaktig människoupphöjelse, han lät inte döpa någon i Korint, för att inte bekräfta detta kyrkopolitiska maktspel. Han var i Korint även övertydlig med att erkänna sina personliga tillkortakommanden: ”Jag var svag och rädd och bävande när jag var hos er, och mitt tal och min predikan bestod inte av övertygande visdomsord…”
 
Paulus respons på kyrkostriderna i Korint var ”Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.” (1 Kor 2:2)
Vid korsets fot finns omvändelse och syndernas förlåtelse. Där uppstår sann kristen enhet. Korset är exemplet för oss på vad Guds kärlek handlar om, det lär oss att acceptera det lidande det innebär att inkludera dem som exkluderar oss. I skuggan av korset försvinner vår egenrättfärdighet och självupphöjelse och Guds nåd och frälsning blir central och tillgänglig för alla.
När Jesus dog på korset var Jesu moder Maria en av de få som stod kvar vid Golgata. Inte som en pompös och grotesk modergudinna som skapats av människohänder i försök att inkorporera främmande religioner, utan som en enkel lärjunge, i förkrosselse och tillbedjan till sin Frälsare, Herre och Gud.
Låt oss mötas där, låt oss samlas kring det centrala. Vid korsets fot finns det nämligen plats för alla.

Ruben Agnarsson
Tf Chefredaktör
ruben@inblick.se

eBlick
Dubbla_budskap_om_Forsvaret
apr 18, 2019
Gotland blev själva sinnebilden för de fredsillusioner och den åtföljande nedrustning som var vägledande för det säkerhetspolitiska etablissemanget i Sverige vid millenieskiftet. Tiotusentals soldater på Kustartilleriregementet, Luftvärnsbataljonen, Artilleriregementet och Gotlands regemente P18 byttes av S-regeringen ut mot 500 statstjänstemän från Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar. Gotland stod genom regeringen Perssons försorg utan förband för första gången sedan Rysslands invasion av Gotland för mer än 200 år sedan.
eBlick
apr 04, 2019
För knappt två veckor sedan avslutade det Socialdemokratiska Arbetarpartiet sin 40:e ordinarie partikongress med att kräva ett förbud mot alla religiösa friskolor. Alla religiösa friskolor är nämligen per definition problemskolor, menar den person som stod bakom förslaget, 16-årige Sebastian Rasmusson från Härnösand, vars mamma Maria Rasmusson är skolforskare på stadens universitet.
eBlick
mar 28, 2019
1965 års abortkommitté som presenterade sitt betänkande den 3 september 1971 gjorde avsteg från de kristna värderingar som i århundraden legat till grund för Sveriges lagstiftning. Kommittén öppnade för ett inhumant och livsfientligt resonemang, som bröt respekten för människovärde och människoliv.
eBlick
mar 21, 2019
Ett av de mest revolutionerande uttrycken i Bibeln måste väl ändå vara Jesus ord om att inte bekymra sig, i Matteus evangeliet kapitel sex? Hur lätt är det? Det ligger så nära det mänskliga. Frågor som ”Hur ska det gå?” och ”Kommer jag klara det här?” dyker ofta upp.
eBlick
mar 14, 2019
Ordet kränka är en avledning av det svenska ordet krank, som betyder sjuk eller dålig.
eBlick
mar 07, 2019
Häromdagen lyssnade jag till ett radioprogram. En kvinna med jublande, glad röst berättade om lyckan hon upplevde, när hon i sin hand höll nyckeln till sitt alldeles eget hem. Efter år av vandrande från en lägenhet till en annan, från ett rum till ett annat, så hade hon äntligen fått ett eget boende.
eBlick
feb 28, 2019
isselblåsare eller visslare är hämtat från det engelska språket. Begreppet kommer från den engelska polisen som, för att påkalla kollegors och allmänhetens uppmärksamhet om ett pågående brott, förr i tiden använde sig av visselpipor.
eBlick
feb 22, 2019
I detta nummer av Inblick fokuserar vi en hel del på Indien. Indien är världens sjunde största land till ytan, det näst folkrikaste landet och den mest folkrika demokratin i världen . Det är ett spännande land med en spännande historia. Det är också ett land som står inför stora utmaningar. Inte minst på det religiösa området.
eBlick
feb 14, 2019
Idag, torsdag, när Inblick kommer ut är det Alla hjärtans dag. Många firar och betygar varandra sin kärlek. Man kan ställa sig frågan vad ett löfte är värt för oss. Mina föräldrar har varit gifta i nästan 69 år. De gifte sig unga. Vid Andra världskrigets början var de nio och tio år. De bodde då, liksom nu, i Norge. Vid krigets slut var de 14 och 15 år. Endast 16 år gammal blev mamma gravid.
eBlick
feb 07, 2019
Nu ligger veckor av sportlov framför det svenska folket. Vilken vecka sportlovet inträffar, beror lite på var i Sverige man bor.
eBlick
jan 31, 2019
Ett ord som har kommit in i det svenska språket är ”branding”. Det innebär att man ska bygga och stärka sitt varumärke, så att det har en stor igenkänningsfaktor när människor ser det. Ett av de starkaste varumärkena inom kristenheten och även bland många andras, är Frälsningsarméns.