Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Ett välkommet ljus i mörkret

Ruben Agnarsson | 26 maj , 2016
När Simon Häggström, chef för Stockholmspolisens prostitutionsgrupp, den här veckan släppte boken ”Skuggans lag – en spanares kamp mot prostitutionen” är det en ljusstrimma i en annars ganska dyster verklighet.

Malmskillnadsgatan670

Författaren konstaterar själv att han bekämpar en verksamhet som samhället inte vill se, trots att de kvinnor som prostituerar sig i många fall är fast i ren människohandel, eller för att använda Simon Häggströms egna ord: vår tids slavhandel.

Trots att Sverige ligger relativt långt fram i bekämpningen av prostitution lever verksamheten och frodas, konstaterar pastorssonen Simon Häggström i sin bok.

Det som stärker den modige kriminalinspektörens tes om att Sverige inte vill kännas vid den människohandel som förekommer i vårt samhälle, är återkommande indikationer på att denna kriminella verksamhet har kopplingar till – och även har hållhakar på – det svenska rättsväsendet.

 

Det är nu sex år sedan Södertörns tingsrätt dömde polischef Göran Lindberg till sex år och sex månaders fängelse för bland annat grov våldtäkt. Hovrätten mildrade domen till sex års fängelse, för grov våldtäkt, våldtäkt, misshandel, koppleri, köp av sexuella tjänster och försök till köp av sexuell tjänst. I en P1-dokumentär i Sveriges Radio i början av år 2013 avslöjades att personer som pekats ut för sexbrott i den sexköphärva som den tidigare polischefen var inblandad i, aldrig förhördes av polisen, trots att deras identiteter var kända.

När polischefen Göran Lindberg åtalades, beslutade åklagaren Håkan Roswall att sekretessbelägga utredningen och vägrade dessutom svara på frågor från medierna.

Beslutet fick skarp kritik från Uppsalapolisens presstalesman Christer Nordström: ”Det finns ett enormt stort allmänintresse eftersom Lindberg inte är vem som helst. Han är ju en av landets mest kända före detta polischefer. Medierna måste ha rätt att få ställa frågor om utredningen” sade Nordström och skrev ett brev till åklagaren där han uppmanade till större öppenhet.

 

I början av året utmanade återigen Christer Nordström tystnadskulturen inom poliskåren. I höstas fick nämligen en chef inom polismyndigheten i Uppsala lämna sin tjänst efter misstankar om barnpornografibrott. Aftonbladet avslöjade strax före jul att förundersökningen mot mannen lades ned, trots att flera vittnat om att mannen haft barnporr. Ingen husrannsakan i mannens hem gjordes.

Christer Nordström gick då hårt ut mot den nationella polisledningen och menade att mörkläggningen av fallet skadar polisens rykte.

”De som har beslutat det här har inte förstått att polisen är en offentlig verksamhet som måste verka för öppenhet. Nu blir man istället misstänkliggjord för att ha mörkat det här”, sade han till Uppsala Nya Tidning.

Samma kväll skickade polisens kommunikationsdirektör Unni Jerndal ut ett internt mejl till ett antal poliser där hon uttrycker att ”det är med tungt hjärta som jag konstaterar att uppgifter ur en nedlagd förundersökning kring en polisanställd har nått Aftonbladet och sedan vidarepublicerats i flera medier inom region mitt.”

 

Till detta hör att den chefsåklagare som åkte fast för sexköp i början av år 2013, var ansvarig för att utreda – och nonchalera – de mycket allvarliga och återkommande hot som en kvinna som anmält en polis för våldtäkt utsatts för. Chefsåklagaren, som fick det lägsta bötesbeloppet – 2 000 kronor – fick fortsätta att jobba som åklagare.

Inblick har i flera år följt fallet med kvinnan, som i bland annat TV4 och SVT Aktuellt berättat om hur en polis hösten 2008 våldtagit henne. Hon tipsade dessutom TV4 om att poliser rest på bordellresa till Tallin, och har sedan dess levt under ständigt hot – utan att polis och åklagare vidtagit några åtgärder.

Riksåklagaren blev redan i april 2012 informerad av advokat Björn Hurtig om att den åklagare som ett år senare åkte fast för sexköp nonchalerade kvinnans anmälningar.

Dessutom: den polis på avdelningen för Särskilda Utredningar (SU) som hade operativt ansvar för alla nya anmälningar till polisens internutredningsenhet, stängdes i höstas av efter intim e-postkontakt med kvinnor som förekommit i förundersökningar på SU. En av kvinnorna har nu polisen inlett en relation till. Polisens intima e-postmeddelanden skulle enligt en anmälan till polisens personalansvarsnämnd ”kunna skada allmänhetens förtroende för polisen om sådana meddelanden fick en vidare spridning.”

 

Inblick har tagit del av flera av de minst 800 privata e-postmeddelanden som inte är tjänsterelaterade som polisen skickat till dessa kvinnor.

Polisen fick i slutet av år 2010 i uppdrag att utforma och utveckla en samordningsenhet för den dåvarande Internutredningsavdelningen för att öka effektiviteten i verksamheten. Han var så sent som i oktober förra året fortfarande kvar i den funktionen vid SU och hade operativt ansvar för alla nya ärenden som kom in.

En av de kvinnor som haft mailkontakt med den avstängde polisen har fått hjälp att starta en polisutredning mot den kvinna som anmälde en polis för våldtäkt hösten 2008. Den avstängde polisen gav dessutom detaljinformation via e-post angående uppgifter om en påstådd förundersökning.

Kvinnan som den avstängde polisen haft mailkontakt med, har dessutom skickat intima badbilder till den avstängde polisen – som han i sin tur uttryckt uppskattning för. Kvinnan som skickat dessa mail låg enligt den polis som anmäldes för våldtäkt år 2008 bakom en blogg som försvarade honom och andra personer i rättsväsendet.

Ruben Agnarsson
Tf Chefredaktör
ruben@inblick.se 

eBlick
audience-868074_1920 (1)
aug 07, 2020
Coronapandemin stängde helt och hållet ner många samhällen över världen. Sverige följde inte i det spåret utan höll en något mer öppen strategi. Men restriktioner, förbud och rekommendationer infördes, såsom mötesförbudet, vi får inte samlas mer än 50 personer under samma tak.
eBlick
jul 16, 2020
EU som ska vara en alltigenom demokratisk union, som ska stå för mänskliga fri- och rättigheter och som är en del av den modernt tänkande världsordningen, bör på allvar visa att man är Israels vän. För EU och Sverige bör det inte råda någon som helst tvekan om övertygelsen att Israel är Mellanösterns enda fungerande demokrati.
eBlick
jul 07, 2020
Nu börjar slaget om Sveriges finanspolitik. Skall vi vara ett land med en egen finanspolitik eller skall vi bli en del av Europas förenta stater? Under midsommarafton satte sig EU:s stats- och regeringschefer vid förhandlingsbordet för att diskutera EU:s enorma räddningspaket, värt nästan 8000 miljarder kronor. En stor majoritet av EU:s medlemsländer vill att den största delen skall vara bidrag. Detta är något som Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike, anser vara allt för generöst, och som de vänder sig emot.
eBlick
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
jun 04, 2020
Friluftsområden och parker har i dessa dagar blivit oaser med vältrampade skogsstigar. Människor går kvälls-, morgon- och söndagspromenader som aldrig förr. Plötsligt känner svenskarna behov av att komma ut, få luft och röra på sig.
eBlick
jun 02, 2020
Den svenska ekonomin prövas i grunden under coronapandemin. På samma gång står landet inför stora utmaningar som kräver miljardinvesteringar och politiskt samförstånd. De utmaningar som nu ligger på riksdagens bord rör i första hand det svenska försvarets finansiering och den framtida migrationspolitiken.
eBlick
maj 22, 2020
Vänster-internationalens stora festdag första maj, fick i år ställas in. Det blev inga sedvanliga tåg med röda fanor, plakat, allsång och slagord, där de traditionen trogen demonstrerade mot (s)in egen förda politik.
eBlick
maj 07, 2020
Vi lever i den yttersta tiden eller vi tror det i alla fall. Genom historien har människor trott sig leva i unika tidsperioder som varit brytpunkten mellan gammalt och nytt. Att tro sig leva i en avgörande tid är mänskligt och vi vill att just det vi upplever ska vara unikt eller i alla fall lite extra viktigt.
eBlick
apr 30, 2020
Mitt i pågående pandemi är det snart dags för student och examensfirande. Våra unga har kämpat väl och skaffat sig en utbildning, och springer glada ut till framtiden. Eller borde i alla fall få springa glada ut till framtiden.
eBlick
apr 23, 2020
Coronakrisens största fokus ligger på att skydda de äldre och de med underliggande sjukdomar som gör att de är speciellt utsatta för coronaviruset. Helt rätt så långt, det är självklart i ett humant samhälle att de äldre, sjuka och svaga skall skyddas i en kris.