Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Varför bildades KD?

Ruben Agnarsson | 20 okt , 2016
Med tanke på att Kristdemokraterna (KD) fick 2,8 procent i den senaste opinionsmätningen (Sifos oktobermätning) är det kanske värt att fråga sig varför partiet bildades för drygt femtio år sedan.

Lewi670

Kristdemokraterna, eller Kristen Demokratisk Samling (KDS) som partiet då hette, grundades år 1964 av pingströrelsens ledare Lewi Pethrus och prästen Birger Ekstedt. Det var ett antal konkreta sakfrågor som låg bakom partiets födelse.

Ett sådant sakområde var 1963 års förslag till ny gymnasiereform som föreslog att kristendomsämnet skulle försvinna i undervisningen för att istället bli religionskunskap.

En namninsamling i slutet av 1963 som resulterade i 2,1 miljoner underskrifter, den största namninsamlingen i Sveriges historia, kunde inte hindra att kristendomsämnet togs bort både i gymnasiet och några år senare även i grundskolan, men engagemanget resulterade i ett nytt politiskt parti.

En annan fråga som intimt förknippades med partiets födelse är abortfrågan. Året efter partiet bildades tillsatte riksdagen en abortkommitté som fick till uppgift att utvärdera den dåvarande svenska abortlagen från 1938.

Det nybildade partiet såg den nya, fördragsamma inställningen till abort som ett stort avsteg från de kristna värderingar som präglat det svenska samhället under lång tid.

 

När 1965 års abortkommitté presenterade sitt betänkande den 3 september 1971 blev partiets respons följaktligen:

”I och med kristendomens införande i vårt land blev kristna värderingar bestämmande för vår lagstiftning, innefattande bl.a. allas lika människovärde och livets okränkbarhet. Dessförinnan fanns inget rättsskydd, och det oönskade barnet sattes ut.

Under många århundraden upprätthölls genom lagstiftning denna respekt för människovärdet. (…) Det synsätt som ligger till grund för 1965 års abortbetänkande, är djupt inhumant och livsfientligt. Det bryter respekten för människovärde och människoliv. Denna grundsyn måste bestämt avvisas.”

(KDS-information, nr 1, 1972).

 

Ett tredje område som var en av partiets kärnfrågor från starten var synen på äktenskap, familj och samlevnad.

1960-talets politiska strömningar, som ville upplösa äktenskapet som samlevnadsform, resulterade i att sambeskattningen av makar avskaffades år 1971.

Det var i denna anda sexualbrottsutredning tillsattes av justitieminister Lennart Geijer (S) år 1972, (Geijer var själv bordellkund) som i direktiven hävdade: ”Fördomar och tabuföreställningar har länge hämmat en naturlig och öppen syn på sexuallivet och dess yttringar.”

Utredningen ville avkriminalisera incest, upphävda åldersgränser för sexualumgänge och mildra straffet för sexuella övergrepp och våldtäkt (några av utredningens förslag avvisades).

Partnerskapslagen från 1995, lagen om samkönad adoption år 2003, sambolagen från samma år, samt lagen om samkönade äktenskap från 2009 är politiska beslut som frikopplat sexualiteten från äktenskapet mellan man och kvinna, och därmed även separerat barnen från deras föräldrar.

 

I en riksdagsmotion från den 15 januari 1987 klargör partiledaren Alf Svensson, som då satt i riksdagen via ett valtekniskt samarbete med Centern, partiets hållning i relation till denna utveckling: ”Familjen som livsgemenskap utgör en förutsättning för ett gott och varaktigt samhälle. Utan fungerande hemmiljöer upphör också samhället att fungera (...)

Många av samhällets problem bottnar i hemmens och familjernas problem. Äktenskapet har för många förlorat sin innebörd och mening, och därför har både barn och vuxna ofta svårt att klara av djupa och varaktiga relationer. Samtidigt vet vi att behovet av gemenskap och värme är stort (...)

Föräldrautbildning på alla nivåer skall betona det livsvariga äktenskapet som bästa grund för familjebildning, föräldraskapets stora betydelse och ansvar för den unga generationen, vikten av trohet, ömsesidig respekt och ansvarstagande för varandra, kärleken makar emellan och till barnen som en motvikt till den kommersialiserade och ytliga syn på samlevnaden som alltmer trängt fram.”

 

Tillsammans med en radikal syn på socialt ansvarstagande och med en stark betoning på ett politiskt engagemang för samhällets mest utsatta, lyfte partiet fram dessa kärnfrågor som en viktig förutsättning för ett samhällsklimat präglat av värme och omsorg om de svagaste, inte minst om barnen.

Sverige skördar i dag frukterna av att vårt lands beslutfattare inte lyssnade till de förutsägelser som kristdemokratiska pionjärer redogjorde för i sin framtidsanalys. Det spott och spe och de anklagelser om hårdhet och känslolöshet som dessa pionjärer fick utstå, faller helt och hållet tillbaka – nu när vi har facit i hand – på deras meningsmotståndare.

I ett Sverige där klassrummen allt för ofta präglas av oordning och kaos, där en övergreppskultur har fått fotfäste i ungdomsvärlden, och där samhällsklimatet i allmänhet har blivit allt kyligare och råare, är det dags att lyssna på dem som problematiserade samhällsutvecklingen för fyra-fem decennier sedan.
RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se

eBlick
ledare43
okt 22, 2020
Förskoleplikt från två års ålder. Så står det i ett förslag som elva socialdemokratiska riksdagsledamöter lagt fram. De menar att grunden för livet läggs i grundskolan, och att barn som går i förskolan presterar bättre senare i livet.
eBlick
okt 16, 2020
Det fanns en stor förväntan och spänning i luften inför söndagens partiledardebatt i SVT. Skulle Jonas Sjöstedt göra verklighet av sitt hot om att väcka misstroende mot den sittande statsministern, få med sig de övriga oppositionspartierna och rösta bort Löfven? Det skulle innebära att vi helt plötsligt stod mitt i en regeringskris.
eBlick
okt 08, 2020
Torsdagen den 27 September började nya regler gälla för besök på äldreboenden. Äldreboenden kan nu öppna dörrarna för anhöriga att besöka sina släktingar. I radiosändningar under dagen har röster hörts från gamla människor som äntligen får möta sina nära och kära. Gripen berättar en 92-årig man för Radio Dalarna att han träffat sin son för första gången på flera månader.
eBlick
okt 01, 2020
Larmrapporterna angående coronapandemin duggade tätt i våras. Experter ”profeterade” och sade: "Vi ligger två till fyra veckor efter Italien. Risken finns att vi når en nivå där intensivvårdsplatserna i Region Stockholm och i andra regioner tar slut i mitten av april." sa Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi, i SVT:s Agenda i mitten av mars. "Om ett par veckor kan Sverige vara som Italien, det går förfärande fort nu." skrev DN:s chefredaktör på ledarplats och förespråkade att "stänga ned Sverige".
eBlick
sep 24, 2020
I helgen genomfördes en konferens arrangerad av den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet tillsammans med den kristna elevorganisationen Ny generation, svenska Apologetiksällskapet och Sollentuna Pingst. Temat var ”Får kristna ungdomar plats i skolan?” Bakgrunden är att varannan kristen elev upplever sig, enligt en färsk undersökning, kränkt för sin kristna tro i skolan. Frågan är högaktuell och har bland annat aktualiserats i en debattartikel i Dagens Nyheter.
eBlick
sep 14, 2020
Den kände författaren Vilhelm Moberg sade en gång att: “Socialdemokraterna bara har två idéer. Att ta makten och att behålla den”. Aldrig förr har det varit lika tydligt som nu. Före detta Broderskapsrörelsen, dagens Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), har för första gången fått en muslimsk ordförande, då förbundets kongress den 22/8 valde Sara Kukka-Salem till Ulf Bjerelds efterträdare.
eBlick
sep 08, 2020
Björn Afzelius sjöng en gång “Sådan är moralen i den svenska jämmerdalen”. Nog är det värt att begrunda vilken etik och moral som var, är och som borde vara vårt rättesnöre i framtidens Sverige, särskilt i en sådan stund som denna.
eBlick
aug 27, 2020
När sommaren mot hösten sig vänder, nalkas ett nytt skol- och riksdagsår. “Plikten framför allt” var den gamle kungen Gustaf VI Adolfs valspråk, han som öppnade riksmötet från sin skimrande tron. Dessa bevingade ord om “plikt” har dock med åren blivit en aning omodernt, precis som tronen inte längre är ett tema i riksmötets öppnande.
eBlick
aug 20, 2020
Idag inleder vi en ny era av fred mellan Israel och arabvärlden, tillkännagav en strålande glad premiärminister Benjamin Netanyahu förra veckan inför världens medier.
eBlick
aug 13, 2020
Explosionerna i Beirut förra tisdagen var så kraftfulla att de nådde Cypern och kändes som en mindre jordbävning i Cyperns huvudstad Nicosia. Exakt vad som hände i Beiruts hamn vet vi inte.
eBlick
aug 07, 2020
Coronapandemin stängde helt och hållet ner många samhällen över världen. Sverige följde inte i det spåret utan höll en något mer öppen strategi. Men restriktioner, förbud och rekommendationer infördes, såsom mötesförbudet, vi får inte samlas mer än 50 personer under samma tak.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 07 sep, 2020
Christian Mölk | 26 jun, 2020
Christian Mölk | 17 jun, 2020
Christian Mölk | 20 apr, 2020
Christian Mölk | 13 apr, 2020
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020