Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Demokratins möjligheter och partipolitikens begränsningar

Ruben Agnarsson | 17 aug , 2017
Kristdemokraterna (KD) hamnade över 4-procentspärren i Novus väljarbarometer i augusti. Faktum är att man behöver gå tillbaka ända till mars 2015 för att hitta en Novus-mätning där KD låg på samma nivå. Partiet har nämligen pendlat kring tre procent i över två år i Novus mätningar.
Demokratins_mojligheter_och_partipolitikens_begransningar
Förklaringen till uppgången är med stor säkerhet partiets, och främst då riksdagsledamoten Mikael Oscarssons, resoluta agerande med anledning av it-haveriet på Transportstyrelsen. Partiets KU-anmälan signerad Oscarsson var det som satte igång den dominoeffekt av avgående ministrar och ämbetsmän som vi fortfarande inte sett slutet av.

Partiets framgång är glädjande. Sverige behöver ett starkt KD för att de kristna värderingar som byggt vårt samhälle inte längre ska föraktas och raseras. Om partiledningen dessutom lystrar till Lars Adaktussons råd att inte vara så ängsliga utan att istället våga profilera partiets kärnfrågor som en gång motiverade partiet, kommer framgången i opinionen att fortsätta.
Ett starkt och tydligt KD är nödvändigt, men inte tillräckligt. Det finns nämligen kristna politiker i alla partier som behöver vårt stöd och vår uppmuntran. Partipolitikens begränsningar får inte hämma demokratins möjligheter. Kan man vara kristen politiker i Vänsterpartiet? I Centern? I Sverigedemokraterna? I Liberalerna? När man ska svara på denna fråga behöver man hålla undan partipolitiska övertoner, oavsett varifrån de kommer. Svaret på den frågan är nämligen självklart ja.

Det är viktigt att granska de ideologier som ligger bakom ett partis bildande och framväxt, men det behöver även kompletteras med en granskning av den aktuella opinionsbildningen och de sakpolitiska besluten i dag.
Det är exempelvis ingen tvekan om att den kristna betoningen på alla människors lika värde utmanas i partier som Sverigedemokraterna (människor från andra länder) och Vänstern (ofödda barn i livets början). Å andra sidan: ligger kanske Vänsterpartiets generösa flyktingpolitik och Sverigedemokraternas strama abortpolitik närmare den kristna tanken om alla människors absoluta och lika värde.
I varje parti finns det möjlighet för de politiker som engagerar sig att påverka partiets utveckling. De kristna värderingarna kan därför inte monopoliseras till ett enskilt parti. Om ett parti hänvisar till sina kristna rötter men inte levererar politiska förslag och opinionsarbete i överensstämmelse med denna bekännelse, blir dessutom denna hänvisning inte mycket värd.

För 50 år sedan beslutade RFSL om en medveten strategi att uppmana sina medlemmar att engagera sig i samtliga partier för att få partierna att driva organisationens hjärtefrågor. Självklart hade den lilla organisation, som i stort sett saknade betalande medlemmar, sitt främsta stöd hos riksdagens vänsterpartier och liberaler, som via generösa statsbidrag blåste upp deras ekonomi. Men på detta sätt blev snart även övriga partier en plattform för organisationens lobby-arbete. Vänsterpartier och liberaler bedrev statlig opinionsbildning på entreprenad, helt enkelt. Deras opinionsbildning fick via denna strategi dubbel utdelning, via detta mycket konkret genomslag även i övriga riksdagspartier.

Utan att för den skull – likt RFSL – uppmana till att infiltrera samtliga partier i riksdagen, behöver vi uppmuntra och stödja kristna som engagerar sig politiskt, oavsett vilket parti det nu handlar om. Riksdagens kristna grupp samlar ledamöter från samtliga partier, utom möjligen Vänsterpartiet. Som kristna är vi kallade att be för och välsigna all överhet. När vi ber för våra politiker och makthavare, låt oss då även inkludera alla kristna som engagerat sig i politiken – oavsett vilket parti de nu företräder.
RUBEN AGNARSSON
Chefredaktör
ruben@inblick.se
eBlick
En_drom_gor_entré
feb 13, 2020
Det är en märklig tid vi lever i. Det som förr ansågs helt naturligt kan inte längre tas för givet. Det gäller många områden i livet som till exempel detta med relationer.
eBlick
feb 06, 2020
En historisk vecka har lagts till handlingarna. I söndags var det ett så kallat palindromdatum; 2020-02-02, vilket betyder att datumet blir det samma både baklänges och framlänges.
eBlick
jan 31, 2020
I måndags var det 75 år sedan befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz. Tiden går och med den försvinner allt fler överlevare som kan vittna om katastrofen och föra detta svarta minne vidare till kommande generationer.
eBlick
jan 16, 2020
De senaste decennierna har inneburit enormt stora förändringar när det gäller synen på etik och moral i vårt samhälle. Det som förr ansågs vara ett naturligt sätt att leva och orientera sig gällande etiska och moraliska frågor gäller inte längre. Frågor som äktenskap och familj, samliv, sexualitet, könsidentitet, manligt och kvinnligt, livets början och slut, abort, dödshjälp, mitt och ditt, vad är sanning, brottslighet, respekten för liv, människovärde. Ja, listan kan göras lång.
eBlick
jan 10, 2020
Vi har gått in i ett nytt år och då hör det till att både titta bakåt på året som gått och framåt mot det som komma skall. En del lyssnar på Islands völvor, tittar i spåkulor, spår i kort eller vänder sig till shamaner. Andra vänder sig till tunga samhällsanalytiker. Men ambitionen är den samma, att ligga steget före, för att vara någorlunda förberedd på det kommande.
eBlick
jan 02, 2020
William Shakespeare myntade en gång ett uttryck: “En stolle ser sig själv som vis, en vis man ser sig själv som en stolle”. Detta visdomsord bör det politiska etablissemanget i Europa och USA fundera över och ta till sig, för de som av dessa “visa” ansetts som stollar har nu valts av folket på ett sätt ingen trott varit möjligt.
eBlick
dec 12, 2019
"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning”. Dessa bevingade ord av sir Winston Churchill sammanfattar på ett talande sätt brexit-striden som rasat på de brittiska öarna sedan 2015 och som ikväll får sitt avgörande, men även dagens Sverige sedan valet 2014, då den förödande Decemberöverenskommelsen slöts.
eBlick
dec 05, 2019
Är Sverige månne redo för en ny giv och en ny regering? Den S-märkta författaren och debattören Daniel Suhonen, chef för den socialistiska tankesmedjan Katalys och öppet kritisk till regeringen Löfvens överenskommelse med Centern och Liberalerna skrev i en krönika i Arbetaren 21 november: “Det vi såg (Löfven i SVT:s Agenda 2019-11-17) var slutet för Sverige som vänsterland och ett land där socialdemokratin har något slags grepp över tanken, med makt att formulera de bärande tolkningsramarna för nationens öden.
eBlick
nov 21, 2019
Det har nu gått ett kvarts sekel, sedan lördagen den 13 november 1994 då svenska folket med en liten, men nog så avgörande marginal röstade för ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen, EU. Det har stormat rejält kring EU sedan finanskrisen 2008 och flyktingkrisen 2015.
eBlick
nov 14, 2019
Det barkar mot vinter och enligt SMHI och motsvarigheterna i våra grannländer så kommer denna vinter att bli en mild och aningen blåsig historia med starka vindar och mycket nederbörd. Detta kan vara goda nyheter för landets elkunder.
eBlick
nov 07, 2019
Fars dag är en fin tradition som i vårt avlånga land började firas för över 80 år sedan. I de Nordiska länderna sker detta den andra söndagen i november månad.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019
Christian Mölk | 30 okt, 2019
Christian Mölk | 13 aug, 2019
Ruben Agnarsson | 23 maj, 2019
Christian Mölk | 08 maj, 2019