Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Demokratins möjligheter och partipolitikens begränsningar

Ruben Agnarsson | 17 aug , 2017
Kristdemokraterna (KD) hamnade över 4-procentspärren i Novus väljarbarometer i augusti. Faktum är att man behöver gå tillbaka ända till mars 2015 för att hitta en Novus-mätning där KD låg på samma nivå. Partiet har nämligen pendlat kring tre procent i över två år i Novus mätningar.
Demokratins_mojligheter_och_partipolitikens_begransningar
Förklaringen till uppgången är med stor säkerhet partiets, och främst då riksdagsledamoten Mikael Oscarssons, resoluta agerande med anledning av it-haveriet på Transportstyrelsen. Partiets KU-anmälan signerad Oscarsson var det som satte igång den dominoeffekt av avgående ministrar och ämbetsmän som vi fortfarande inte sett slutet av.

Partiets framgång är glädjande. Sverige behöver ett starkt KD för att de kristna värderingar som byggt vårt samhälle inte längre ska föraktas och raseras. Om partiledningen dessutom lystrar till Lars Adaktussons råd att inte vara så ängsliga utan att istället våga profilera partiets kärnfrågor som en gång motiverade partiet, kommer framgången i opinionen att fortsätta.
Ett starkt och tydligt KD är nödvändigt, men inte tillräckligt. Det finns nämligen kristna politiker i alla partier som behöver vårt stöd och vår uppmuntran. Partipolitikens begränsningar får inte hämma demokratins möjligheter. Kan man vara kristen politiker i Vänsterpartiet? I Centern? I Sverigedemokraterna? I Liberalerna? När man ska svara på denna fråga behöver man hålla undan partipolitiska övertoner, oavsett varifrån de kommer. Svaret på den frågan är nämligen självklart ja.

Det är viktigt att granska de ideologier som ligger bakom ett partis bildande och framväxt, men det behöver även kompletteras med en granskning av den aktuella opinionsbildningen och de sakpolitiska besluten i dag.
Det är exempelvis ingen tvekan om att den kristna betoningen på alla människors lika värde utmanas i partier som Sverigedemokraterna (människor från andra länder) och Vänstern (ofödda barn i livets början). Å andra sidan: ligger kanske Vänsterpartiets generösa flyktingpolitik och Sverigedemokraternas strama abortpolitik närmare den kristna tanken om alla människors absoluta och lika värde.
I varje parti finns det möjlighet för de politiker som engagerar sig att påverka partiets utveckling. De kristna värderingarna kan därför inte monopoliseras till ett enskilt parti. Om ett parti hänvisar till sina kristna rötter men inte levererar politiska förslag och opinionsarbete i överensstämmelse med denna bekännelse, blir dessutom denna hänvisning inte mycket värd.

För 50 år sedan beslutade RFSL om en medveten strategi att uppmana sina medlemmar att engagera sig i samtliga partier för att få partierna att driva organisationens hjärtefrågor. Självklart hade den lilla organisation, som i stort sett saknade betalande medlemmar, sitt främsta stöd hos riksdagens vänsterpartier och liberaler, som via generösa statsbidrag blåste upp deras ekonomi. Men på detta sätt blev snart även övriga partier en plattform för organisationens lobby-arbete. Vänsterpartier och liberaler bedrev statlig opinionsbildning på entreprenad, helt enkelt. Deras opinionsbildning fick via denna strategi dubbel utdelning, via detta mycket konkret genomslag även i övriga riksdagspartier.

Utan att för den skull – likt RFSL – uppmana till att infiltrera samtliga partier i riksdagen, behöver vi uppmuntra och stödja kristna som engagerar sig politiskt, oavsett vilket parti det nu handlar om. Riksdagens kristna grupp samlar ledamöter från samtliga partier, utom möjligen Vänsterpartiet. Som kristna är vi kallade att be för och välsigna all överhet. När vi ber för våra politiker och makthavare, låt oss då även inkludera alla kristna som engagerat sig i politiken – oavsett vilket parti de nu företräder.
RUBEN AGNARSSON
Chefredaktör
ruben@inblick.se
eBlick
ledare_webb
sep 14, 2020
Den kände författaren Vilhelm Moberg sade en gång att: “Socialdemokraterna bara har två idéer. Att ta makten och att behålla den”. Aldrig förr har det varit lika tydligt som nu. Före detta Broderskapsrörelsen, dagens Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), har för första gången fått en muslimsk ordförande, då förbundets kongress den 22/8 valde Sara Kukka-Salem till Ulf Bjerelds efterträdare.
eBlick
sep 08, 2020
Björn Afzelius sjöng en gång “Sådan är moralen i den svenska jämmerdalen”. Nog är det värt att begrunda vilken etik och moral som var, är och som borde vara vårt rättesnöre i framtidens Sverige, särskilt i en sådan stund som denna.
eBlick
aug 27, 2020
När sommaren mot hösten sig vänder, nalkas ett nytt skol- och riksdagsår. “Plikten framför allt” var den gamle kungen Gustaf VI Adolfs valspråk, han som öppnade riksmötet från sin skimrande tron. Dessa bevingade ord om “plikt” har dock med åren blivit en aning omodernt, precis som tronen inte längre är ett tema i riksmötets öppnande.
eBlick
aug 20, 2020
Idag inleder vi en ny era av fred mellan Israel och arabvärlden, tillkännagav en strålande glad premiärminister Benjamin Netanyahu förra veckan inför världens medier.
eBlick
aug 13, 2020
Explosionerna i Beirut förra tisdagen var så kraftfulla att de nådde Cypern och kändes som en mindre jordbävning i Cyperns huvudstad Nicosia. Exakt vad som hände i Beiruts hamn vet vi inte.
eBlick
aug 07, 2020
Coronapandemin stängde helt och hållet ner många samhällen över världen. Sverige följde inte i det spåret utan höll en något mer öppen strategi. Men restriktioner, förbud och rekommendationer infördes, såsom mötesförbudet, vi får inte samlas mer än 50 personer under samma tak.
eBlick
jul 16, 2020
EU som ska vara en alltigenom demokratisk union, som ska stå för mänskliga fri- och rättigheter och som är en del av den modernt tänkande världsordningen, bör på allvar visa att man är Israels vän. För EU och Sverige bör det inte råda någon som helst tvekan om övertygelsen att Israel är Mellanösterns enda fungerande demokrati.
eBlick
jul 07, 2020
Nu börjar slaget om Sveriges finanspolitik. Skall vi vara ett land med en egen finanspolitik eller skall vi bli en del av Europas förenta stater? Under midsommarafton satte sig EU:s stats- och regeringschefer vid förhandlingsbordet för att diskutera EU:s enorma räddningspaket, värt nästan 8000 miljarder kronor. En stor majoritet av EU:s medlemsländer vill att den största delen skall vara bidrag. Detta är något som Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike, anser vara allt för generöst, och som de vänder sig emot.
eBlick
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
jun 04, 2020
Friluftsområden och parker har i dessa dagar blivit oaser med vältrampade skogsstigar. Människor går kvälls-, morgon- och söndagspromenader som aldrig förr. Plötsligt känner svenskarna behov av att komma ut, få luft och röra på sig.