Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Rosorna på Rosenbad

Robin Olsson | 05 dec , 2019
Är Sverige månne redo för en ny giv och en ny regering? Den S-märkta författaren och debattören Daniel Suhonen, chef för den socialistiska tankesmedjan Katalys och öppet kritisk till regeringen Löfvens överenskommelse med Centern och Liberalerna skrev i en krönika i Arbetaren 21 november: “Det vi såg (Löfven i SVT:s Agenda 2019-11-17) var slutet för Sverige som vänsterland och ett land där socialdemokratin har något slags grepp över tanken, med makt att formulera de bärande tolkningsramarna för nationens öden.
Rosorna_pa_Rosenbad
Tidpunkten kan fastställas, den tog slut där i söndagskväll vid 21.30-tiden”.
Detta är ljuv musik för en förenad borgerlighet som minns när socialdemokratin hade egen majoritet och styrde Sverige som om det varit en del av deras partiorganisation. Suhonen skrev vidare i sin krönika, där han förklarar varför detta skett: “Framför allt slutade arbetarrörelsen prata klassmedvetande och började lägga ner sina tidningar. Men högern behöll sina, ja köpte till och med de socialdemokratiska”.

Den 27 november i år stoppade den lokala Socialdemokratiska tidningen Östra Småland och Nyheterna (Östran) tryckpressarna för sista gången, en tidning som har verkat i Kalmar län sedan 1928. Tidigare S-ledaren Håkan Juholt var fotograf och journalist på Östran under 80- och 90-talet. “Juholtarn” fick därför äran att sätta punkt för tidningens sista tryckta krönika där han skrev: “Tidningen blev också mitt liv. Prenumerationsförsäljare, fotograf, lokalredaktör, styrelseordförande och krönikör. Östran/Nyheternas trycksvärta rinner i mina ådror”. 
Är denna konkurs månne ett omen i tiden?
Nedläggningen av Östran är den sista i raden av arbetarrörelsens tidningar som antingen sålts till borgerliga konkurrenter, som till exempel Värmlands Folkblad som gick upp i konservativa Nya Wermlands Tidningen 2017 eller som gått sotdöden till mötes på grund av vikande upplagor. 
Ökenvandring började 1992 när Östrans dåvarande ägare A-pressen gick i konkurs. Koncernen hade 1400 anställda och deras uppgift var att samordna och utveckla de tidningar som i början av 1900-talet startats av lokala organisationer inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen. A-pressen drabbades hårt av det tidiga 1990-talets vikande konjunktur och gick så i konkurs. Östran övergick då till borgerliga Gota Media, som nu på grund av en halverad upplaga och svag ekonomi lägger ner tidningen. 

Håkan Juholt fick dock efter karriären som tidningsman på Östran en plats i Sveriges Riksdag och 2011 befordrades han att ta över rodret på ett redan då sjunkande (s)kepp efter Mona Sahlin. Under “Juholtarns” tid som partiledare fortsatte socialdemokratins “via dolorosa”; ljusår från de opinionssiffror partiet en gång hade under Tage Erlanders dagar. 
 Juholt är idag ambassadör på Island, dit han förpassades efter dåliga opinionssiffror och en “kulboaffär” 2012. Rodret överläts till den som många trodde var arbetarrörelsens (s)ista hopp, Stefan Löfven. En “gråsosse” och fackpamp från Norrland, som för omväxlings skull var för kärnkraftens bevarande. Löfven fick i uppdrag att ta tillbaka makten och de arbetarväljare som firma Sahlin & Juholt skrämt till bland annat Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det har de facto funnits en borgerlig eller icke socialistisk majoritet i riksdagen sedan valet 2010, som av olika anledningar aldrig fått eller velat ta chansen att styra landet mot ett gemensamt mål.

“Fackkunskaperna”
i ordets rätta mening har kanske många gånger under de senaste fem åren lyst med sin frånvaro, men dock inte statsministerns förmågan att förhandla. Löfven har på ett unikt sätt, bakom lykta dörrar skapat både DÖ-överenskommelsen och Jöken vilka krönt honom till den “osannolika statsministern” som aldrig haft mandat att genomföra sin egen politik. Nu börjar till och med de närmast sörjande, som Daniel Suhonen att tappa tron på hans ledarskap. 
Sverige blir för varje dag som går lite borgligare i kulören, frågan är när rosorna på Rosenbad ändrar kulör. 
ROBIN OLSSON
eBlick
En ovanlig kris kräver ovanliga åtgärder
apr 02, 2020
Vi är mitt inne i en hälsokris, men inte enbart det, vi upplever också en oroskris som drabbar människor på många sätt, samtidigt har vi också hamnat i en ekonomisk kris.
eBlick
mar 19, 2020
I coronakrisens fotspår dyker de upp som ett brev på posten, de självutnämnda smittskyddsexperterna som vet hur krisen ska hanteras. Inte för att de är sakkunniga men de har ju Google, Facebook och Twitter.
eBlick
mar 12, 2020
En period under åttiotalet när Sverige hade en arbetslöshet på runt 12 procent reste jag en hel del i Finland, som samtidigt hade en arbetslöshet på cirka 25 procent. Var fjärde finsk medborgare var alltså arbetslös. Svensken klagade högljutt över tuffare tider, sämre ekonomi och oron inför framtiden spred sig som en epidemi i landet. Men jag hörde aldrig en finne klaga över situationen.
eBlick
mar 05, 2020
Israel gick till val för tredje gången på ett år. Vid 18-tiden i måndags kväll var valdeltagandet tre procent högre än tidigare, vilket är det högsta valdeltagandet sedan 1999 i Israel.
eBlick
feb 27, 2020
Varannan kristen ungdom upplever sig kränkt på grund av sin tro vilket gör att många unga döljer sin tro. Kränkningarna sker vanligast i samband med lektioner i de naturvetenskapliga ämnena och religionskunskapen. En del elever uppger att de upplever en ”dumförklarande ton” och en ”raljerande attityd över tro”.
eBlick
feb 20, 2020
Ett nytt år brukar innebära ökade kostnader i form av nya skattepåslag, indexregleringar och annat som påverkar utbud och efterfrågan på vår marknad och därmed sätter priset på varor och tjänster i vårt samhälle. Så även 2020. Stora stormar och lågtryck från Atlanten brukar dyka upp under hösten, men i år kom dessa i februari vilket gett positivt utslag på elpriset.
eBlick
feb 13, 2020
Det är en märklig tid vi lever i. Det som förr ansågs helt naturligt kan inte längre tas för givet. Det gäller många områden i livet som till exempel detta med relationer.
eBlick
feb 06, 2020
En historisk vecka har lagts till handlingarna. I söndags var det ett så kallat palindromdatum; 2020-02-02, vilket betyder att datumet blir det samma både baklänges och framlänges.
eBlick
jan 31, 2020
I måndags var det 75 år sedan befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz. Tiden går och med den försvinner allt fler överlevare som kan vittna om katastrofen och föra detta svarta minne vidare till kommande generationer.
eBlick
jan 16, 2020
De senaste decennierna har inneburit enormt stora förändringar när det gäller synen på etik och moral i vårt samhälle. Det som förr ansågs vara ett naturligt sätt att leva och orientera sig gällande etiska och moraliska frågor gäller inte längre. Frågor som äktenskap och familj, samliv, sexualitet, könsidentitet, manligt och kvinnligt, livets början och slut, abort, dödshjälp, mitt och ditt, vad är sanning, brottslighet, respekten för liv, människovärde. Ja, listan kan göras lång.
eBlick
jan 10, 2020
Vi har gått in i ett nytt år och då hör det till att både titta bakåt på året som gått och framåt mot det som komma skall. En del lyssnar på Islands völvor, tittar i spåkulor, spår i kort eller vänder sig till shamaner. Andra vänder sig till tunga samhällsanalytiker. Men ambitionen är den samma, att ligga steget före, för att vara någorlunda förberedd på det kommande.