Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

En ovanlig kris kräver ovanliga åtgärder

Hans Marklund | 02 apr , 2020
Vi är mitt inne i en hälsokris, men inte enbart det, vi upplever också en oroskris som drabbar människor på många sätt, samtidigt har vi också hamnat i en ekonomisk kris.
En ovanlig kris kräver ovanliga åtgärder

Massmedia pumpar ut ”skräcknyheter” om sjukdom och död varje dag, vilket naturligtvis är sant och allt detta skapar en oroskris hos den vanliga människan. Allt skakar och bakom hörnet lurar fruktan och oro. Detta leder oss dessutom in i en ekonomisk kris, den värsta sedan andra världskriget, enligt ekonomerna. Om vi följer med i nyhetsflödet, inte enbart gällande antal konstaterade smittade eller tragiskt nog döda utan också när det gäller den ekonomiska utvecklingen, presenteras nya förslag på krisåtgärder och lösningar från olika håll. Det är helt nödvändigt, för att inte säga bråttom att konkreta förslag tas fram och verkställs. Många företag står idag med stora kostnader för bland annat hyra och personal men i stort sett utan intäkter. Ekonomin behöver få konstgjord andning under några månader för att undvika att livskraftiga och sunda företag slås ut. Sverige sägs stå på god grund ekonomiskt och vår regering säger ofta att vi har goda och stabila statsfinanser. Då har vi också råd att göra akuta ekonomiska insatser. Det är väl nu vi ska använda oss av den buffert som har byggts upp under de goda åren?

Om vi tar en titt på de olika förslagen som kommit fram, dels från regeringen men också från annat håll, finns en del övrigt att önska. Förslaget från regeringen att ge företag anstånd med skatteinbetalningen är mycket bra, men varför skall det krävas att företagen skall betala 6 procent ränta på det innestående beloppet? Varför inte ta bort räntan helt, eller kanske till och med avskriva en del av skatten? Eller riksbankens erbjudande till bankerna att låna ut 500 miljarder till nollränta, för att säkra kreditförsörjningen? Bankerna skall i sin tur låna ut till företagen för att hjälpa dem igenom krisen. Men varför skall företagen betala ränta på pengarna som bankerna i sin tur lånar utan ränta? Det har dessutom visat sig vara svårt för många företag att få låna pengar eftersom bankerna inte vågar ta riskerna. Moderaterna gick under förra veckan ut med egna förslag på krispaket, ganska offensiva förslag faktiskt. De föreslog att arbetsgivaravgifterna skall slopas helt under april och maj månad, till en kostnad av omkring 70 miljoner. De föreslår också att staten går in och tar halva hyreskostnaden för företagen. Vi kan självklart diskutera om hur stödet skall fördelas, om direktstödet skall begränsas till vissa utsatta branscher eller om det skall ges så brett som möjligt. Det finns alltid en risk att pengar då hamnar där det inte är lika nödvändigt, men den risken får vi ta i ett akut läge som nu. Allt kanske inte blir helt rätt, men hellre hjälpa än att stjälpa.

Den här krisen är ingen vanlig kris, den kom som en chock, när börsen stod på högläge, företag blomstrade och människor gjorde sina investeringar och shoppade som vanligt samt planerade sina semestrar. Då slog chocken till, helt utan förvarning. Det är ingen vanlig kris utan väldigt ovanlig för oss västerlänningar. Därför måste också krispaketen vara ovanliga. Åtgärder av icke vanligt slag måste sättas in omgående.
Coronakrisen ställer land efter land inför ett i princip omöjligt dilemma, att riskera många människors liv eller ekonomisk katastrof. Uppfattningarna om hur Sverige bör agera går isär, en del anser att Sverige skall stängas ner, andra anser att Sverige skall öppnas upp för att återgå till vardagen. Inget av förslagen verkar genomförbara just nu. Medan Sverige håller andan balanserar de ansvariga politikerna och övriga makthavarna, med beslutet i sina händer, på slag lina över ett stup, med avgörandet som skall hindra att varken liv eller ekonomi går under. En ovanlig kris kräver ovanliga åtgärder. Våga ta de ovanliga besluten.
eBlick
ledare_webb
sep 14, 2020
Den kände författaren Vilhelm Moberg sade en gång att: “Socialdemokraterna bara har två idéer. Att ta makten och att behålla den”. Aldrig förr har det varit lika tydligt som nu. Före detta Broderskapsrörelsen, dagens Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), har för första gången fått en muslimsk ordförande, då förbundets kongress den 22/8 valde Sara Kukka-Salem till Ulf Bjerelds efterträdare.
eBlick
sep 08, 2020
Björn Afzelius sjöng en gång “Sådan är moralen i den svenska jämmerdalen”. Nog är det värt att begrunda vilken etik och moral som var, är och som borde vara vårt rättesnöre i framtidens Sverige, särskilt i en sådan stund som denna.
eBlick
aug 27, 2020
När sommaren mot hösten sig vänder, nalkas ett nytt skol- och riksdagsår. “Plikten framför allt” var den gamle kungen Gustaf VI Adolfs valspråk, han som öppnade riksmötet från sin skimrande tron. Dessa bevingade ord om “plikt” har dock med åren blivit en aning omodernt, precis som tronen inte längre är ett tema i riksmötets öppnande.
eBlick
aug 20, 2020
Idag inleder vi en ny era av fred mellan Israel och arabvärlden, tillkännagav en strålande glad premiärminister Benjamin Netanyahu förra veckan inför världens medier.
eBlick
aug 13, 2020
Explosionerna i Beirut förra tisdagen var så kraftfulla att de nådde Cypern och kändes som en mindre jordbävning i Cyperns huvudstad Nicosia. Exakt vad som hände i Beiruts hamn vet vi inte.
eBlick
aug 07, 2020
Coronapandemin stängde helt och hållet ner många samhällen över världen. Sverige följde inte i det spåret utan höll en något mer öppen strategi. Men restriktioner, förbud och rekommendationer infördes, såsom mötesförbudet, vi får inte samlas mer än 50 personer under samma tak.
eBlick
jul 16, 2020
EU som ska vara en alltigenom demokratisk union, som ska stå för mänskliga fri- och rättigheter och som är en del av den modernt tänkande världsordningen, bör på allvar visa att man är Israels vän. För EU och Sverige bör det inte råda någon som helst tvekan om övertygelsen att Israel är Mellanösterns enda fungerande demokrati.
eBlick
jul 07, 2020
Nu börjar slaget om Sveriges finanspolitik. Skall vi vara ett land med en egen finanspolitik eller skall vi bli en del av Europas förenta stater? Under midsommarafton satte sig EU:s stats- och regeringschefer vid förhandlingsbordet för att diskutera EU:s enorma räddningspaket, värt nästan 8000 miljarder kronor. En stor majoritet av EU:s medlemsländer vill att den största delen skall vara bidrag. Detta är något som Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike, anser vara allt för generöst, och som de vänder sig emot.
eBlick
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
jun 04, 2020
Friluftsområden och parker har i dessa dagar blivit oaser med vältrampade skogsstigar. Människor går kvälls-, morgon- och söndagspromenader som aldrig förr. Plötsligt känner svenskarna behov av att komma ut, få luft och röra på sig.