Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Mycket står på spel

Robin Olsson | 02 jun , 2020
Den svenska ekonomin prövas i grunden under coronapandemin. På samma gång står landet inför stora utmaningar som kräver miljardinvesteringar och politiskt samförstånd. De utmaningar som nu ligger på riksdagens bord rör i första hand det svenska försvarets finansiering och den framtida migrationspolitiken.
Mycket_star_pa_spel
Här krävs eftertanke och vishet av en dignitet som tidigare regeringar och riksdagar visat sig oförmögna att hantera. 

I höst ska ett nytt försvarsbeslut fattas för de närmaste fem åren. Enligt en i stort sett enig Försvarsberedning krävs det krafttag för att möta den nya hotbilden. Detta innebär miljardsatsningar på både civilt och militärt försvar som under decennier, på ett synnerligen ogenomtänkt sätt skrotats och sålts ut. Målet är att Sverige ska rustas och på sikt ha samma anslag till försvaret som genomsnittet i Nato, det vill säga 2 procent av Bruttonationalprodukten (BNP). 
Moderaternas Ulf Kristersson, Hans Wallmark och Pål Jonsson skriver i Svenska Dagbladet: “När alla partier säger att de vill ha ett starkare försvar, kan Sverige inte än en gång underfinansiera ett försvarsbeslut. Tiden för säkerhetspolitiskt önsketänkande borde vara över sedan länge”. 

Så sent som i skrivande stund kommer larmrapporter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att minst vart tionde skyddsrum i Sverige är undermåligt och odugligt om ett väpnat angrepp skedde idag. Detta skyller myndigheten i sin tur på att beredskapen varit eftersatt och anslagen för små de senaste 20 åren. 
En brandförsäkring är kanske det första många prutar på om privatekonomin blir kärv, men jämfört med att ditt hus brinner ner och du förlorar allt är kostnaden för försäkringen i det närmaste obefintlig.
Ett tungt ansvar vilar nu på försvarsutskottets ledamöter. De måste våga äska de medel som försvaret kräver. Det är dags att gå från ord till handling i denna fråga och  axla det ansvar som blivit dem givna. Här finns dock en unik möjlighet att trots det svåra parlamentariska läge som råder, nå en blocköverskridande överenskommelse som ser till landets säkerhet och framtid. 

Centerpartiet står i denna försvarsstrid med en fot i vardera lägret, likaså Liberalerna. Deras ledamöter Daniel Bäckström (C) och Allan Widman (L) ger via sina partier understöd till Stefan Löfvens regering, dock är de uttalade försvarsvänner som förstår allvaret. Dessa statsmän torde vara visa nog och besitta den integritet som krävs för att sätta nationens intressen före kortsiktig partipolitik. 
Tillsammans med moderaternas ordförande i försvarsutskottet Pål Jonson och kristdemokraternas Mikael Oscarsson har de förutsättningar att föra denna viktiga ödesfråga iland. 
ROBIN OLSSON
eBlick
audience-868074_1920 (1)
aug 07, 2020
Coronapandemin stängde helt och hållet ner många samhällen över världen. Sverige följde inte i det spåret utan höll en något mer öppen strategi. Men restriktioner, förbud och rekommendationer infördes, såsom mötesförbudet, vi får inte samlas mer än 50 personer under samma tak.
eBlick
jul 16, 2020
EU som ska vara en alltigenom demokratisk union, som ska stå för mänskliga fri- och rättigheter och som är en del av den modernt tänkande världsordningen, bör på allvar visa att man är Israels vän. För EU och Sverige bör det inte råda någon som helst tvekan om övertygelsen att Israel är Mellanösterns enda fungerande demokrati.
eBlick
jul 07, 2020
Nu börjar slaget om Sveriges finanspolitik. Skall vi vara ett land med en egen finanspolitik eller skall vi bli en del av Europas förenta stater? Under midsommarafton satte sig EU:s stats- och regeringschefer vid förhandlingsbordet för att diskutera EU:s enorma räddningspaket, värt nästan 8000 miljarder kronor. En stor majoritet av EU:s medlemsländer vill att den största delen skall vara bidrag. Detta är något som Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike, anser vara allt för generöst, och som de vänder sig emot.
eBlick
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
jun 04, 2020
Friluftsområden och parker har i dessa dagar blivit oaser med vältrampade skogsstigar. Människor går kvälls-, morgon- och söndagspromenader som aldrig förr. Plötsligt känner svenskarna behov av att komma ut, få luft och röra på sig.
eBlick
jun 02, 2020
Den svenska ekonomin prövas i grunden under coronapandemin. På samma gång står landet inför stora utmaningar som kräver miljardinvesteringar och politiskt samförstånd. De utmaningar som nu ligger på riksdagens bord rör i första hand det svenska försvarets finansiering och den framtida migrationspolitiken.
eBlick
maj 22, 2020
Vänster-internationalens stora festdag första maj, fick i år ställas in. Det blev inga sedvanliga tåg med röda fanor, plakat, allsång och slagord, där de traditionen trogen demonstrerade mot (s)in egen förda politik.
eBlick
maj 07, 2020
Vi lever i den yttersta tiden eller vi tror det i alla fall. Genom historien har människor trott sig leva i unika tidsperioder som varit brytpunkten mellan gammalt och nytt. Att tro sig leva i en avgörande tid är mänskligt och vi vill att just det vi upplever ska vara unikt eller i alla fall lite extra viktigt.
eBlick
apr 30, 2020
Mitt i pågående pandemi är det snart dags för student och examensfirande. Våra unga har kämpat väl och skaffat sig en utbildning, och springer glada ut till framtiden. Eller borde i alla fall få springa glada ut till framtiden.
eBlick
apr 23, 2020
Coronakrisens största fokus ligger på att skydda de äldre och de med underliggande sjukdomar som gör att de är speciellt utsatta för coronaviruset. Helt rätt så långt, det är självklart i ett humant samhälle att de äldre, sjuka och svaga skall skyddas i en kris.