Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Sverige måste ta beslut om EU

Hans Marklund | 07 jul , 2020
Nu börjar slaget om Sveriges finanspolitik. Skall vi vara ett land med en egen finanspolitik eller skall vi bli en del av Europas förenta stater? Under midsommarafton satte sig EU:s stats- och regeringschefer vid förhandlingsbordet för att diskutera EU:s enorma räddningspaket, värt nästan 8000 miljarder kronor. En stor majoritet av EU:s medlemsländer vill att den största delen skall vara bidrag. Detta är något som Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike, anser vara allt för generöst, och som de vänder sig emot.

europa_ledare

Oron bland de fyra ländernas ledare att bli isolerade fick Sveriges statsminister Stefan Löfven att skriva en debattartikel i Financial Times 16/6, där han bland annat skriver, ”vi fyra är beredda att komma överens om en krisåterhämtningsfond och budgeten 2021-2027. Vi är övertygade om att vi kan hitta en kompromiss”. Ett enhälligt beslut krävs för att förslaget skall gå igenom och som många väntat sig misslyckades EU-länderna att hitta en lösning. Oenigheten är ganska naturlig, inte minst sett med svenska ögon. Räddningspaketet innebär ett dramatiskt steg mot en europeisk finanspolitik där EU och unionen bland annat skall få ta upp egna skatter.

Att Sveriges statsminister säger nej till räddningspaketet, så som det nu är utformats känns tryggt och naturligt. Alla de ingredienser som gjorde att vår tidigare statsminister Göran Persson tvekade till att Sverige skulle gå med i den gemensamma valutan Euron, finns med i dagens räddningspaket. Om förslaget går igenom leder det oss osökt fram till Europas förenta stater, med en gemensam valuta, EU-styrda skattesystem och en av EU styrd finanspolitik. Allt detta ropas det efter i spåren av coronapandemin, som fortfarande pågår. Det ropas efter ett gemensamt politiskt system med en gemensam valuta och finanspolitik, efter internationella ledare som styr med kraftfull hand för att rädda världen.

Nu är det dags för en ny EU-debatt i Sverige. Vi måste bestämma oss för var vi skall stå i förhållande till EU och andra överstatliga system.

Sverige har, trots corona fortfarande en stabil ekonomi, vi är ett förhållandevis starkt ekonomiskt land. Men det säger inget om hur framtiden kommer att se ut. Nu kommer Sverige att pressas till ett beslut i eurofrågan och det fortsatta EU-arbetet. Uppfattningarna är många och går isär om hur vi skall relatera till euron. Nu behöver riskerna bedömas så att rätt beslut kan tas för Sveriges framtid. Vilken risk är störst, att avstå från euron eller att gå med i den gemensamma valutan? Sverige är det enda av de sju länder som står på väntelistan till euron, som sedan länge är kvalificerade, men inte vill gå med, alla andra vill in.

Riskanalysen kan inte bara göras på det ekonomiska planet, här måste också andra värderingar komma med i bilden, såsom Sveriges frihet, överstatligheten, de förslag till religionslagar och begränsningar som ligger på EU-parlamentets bord, och mycket mera. Frågan är om Sverige i fortsättningen skall vara svenskt eller skall vår svenska identitet raderas ut och övergå till en europeisk likriktning, där ingen längre sticker ut, utan alla går i samma ledband.

Sverige måste komma till beslut i sin relation till EU och euron. I den tveksamhet som funnits och som hindrat Sverige att ta beslut i frågan lutade vi oss länge på Storbritannien. De har lämnat EU, visserligen efter mycket politisk turbulens. De visade att det går att komma till beslut. Sverige står vid ett vägskäl. Frågan är om vi delar de europeiska värderingarna och den tänkta framtiden för EU som Europas förenta stater. Är vi beredda att lägga alla ”ägg” i samma korg och låta EU ta över ekonomi, finanspolitik och inrätta oss i det gemensamma ledet med ett politiskt, ekonomiskt, socialt och religiöst system. Sverige måste bestämma sig.

HANS MARKLUND

eBlick
ledare_webb
sep 14, 2020
Den kände författaren Vilhelm Moberg sade en gång att: “Socialdemokraterna bara har två idéer. Att ta makten och att behålla den”. Aldrig förr har det varit lika tydligt som nu. Före detta Broderskapsrörelsen, dagens Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), har för första gången fått en muslimsk ordförande, då förbundets kongress den 22/8 valde Sara Kukka-Salem till Ulf Bjerelds efterträdare.
eBlick
sep 08, 2020
Björn Afzelius sjöng en gång “Sådan är moralen i den svenska jämmerdalen”. Nog är det värt att begrunda vilken etik och moral som var, är och som borde vara vårt rättesnöre i framtidens Sverige, särskilt i en sådan stund som denna.
eBlick
aug 27, 2020
När sommaren mot hösten sig vänder, nalkas ett nytt skol- och riksdagsår. “Plikten framför allt” var den gamle kungen Gustaf VI Adolfs valspråk, han som öppnade riksmötet från sin skimrande tron. Dessa bevingade ord om “plikt” har dock med åren blivit en aning omodernt, precis som tronen inte längre är ett tema i riksmötets öppnande.
eBlick
aug 20, 2020
Idag inleder vi en ny era av fred mellan Israel och arabvärlden, tillkännagav en strålande glad premiärminister Benjamin Netanyahu förra veckan inför världens medier.
eBlick
aug 13, 2020
Explosionerna i Beirut förra tisdagen var så kraftfulla att de nådde Cypern och kändes som en mindre jordbävning i Cyperns huvudstad Nicosia. Exakt vad som hände i Beiruts hamn vet vi inte.
eBlick
aug 07, 2020
Coronapandemin stängde helt och hållet ner många samhällen över världen. Sverige följde inte i det spåret utan höll en något mer öppen strategi. Men restriktioner, förbud och rekommendationer infördes, såsom mötesförbudet, vi får inte samlas mer än 50 personer under samma tak.
eBlick
jul 16, 2020
EU som ska vara en alltigenom demokratisk union, som ska stå för mänskliga fri- och rättigheter och som är en del av den modernt tänkande världsordningen, bör på allvar visa att man är Israels vän. För EU och Sverige bör det inte råda någon som helst tvekan om övertygelsen att Israel är Mellanösterns enda fungerande demokrati.
eBlick
jul 07, 2020
Nu börjar slaget om Sveriges finanspolitik. Skall vi vara ett land med en egen finanspolitik eller skall vi bli en del av Europas förenta stater? Under midsommarafton satte sig EU:s stats- och regeringschefer vid förhandlingsbordet för att diskutera EU:s enorma räddningspaket, värt nästan 8000 miljarder kronor. En stor majoritet av EU:s medlemsländer vill att den största delen skall vara bidrag. Detta är något som Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike, anser vara allt för generöst, och som de vänder sig emot.
eBlick
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
jun 04, 2020
Friluftsområden och parker har i dessa dagar blivit oaser med vältrampade skogsstigar. Människor går kvälls-, morgon- och söndagspromenader som aldrig förr. Plötsligt känner svenskarna behov av att komma ut, få luft och röra på sig.